Više od 1800 ponuda

Drakula tura - 3 noćenja-bus

od 155 €

Ukoliko do sada niste imali priliku da posetite Rumuniju ovaj aranžman je idealna prilika za to. Na ovom putovanju posetićemo Temišvar najveći i najznačajniji grad Banata i zapadnog dela Rumunije. U nastavku putovanja obićićemo Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, zamak Bran u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Takođe ćemo posetiti srednjevekovne gradove Sigišoaru (UNESKO), Brašov, Sinaju, Bukurešt i dvorac Peleš...

Junak našeg putovanja jeste čuveni vampir grof Drakula. Da li se o čuvenom Rumunskom vladaru Vladu Cepešu ispredaju samo legende ili je on bio zaista tako surov saznaćete obilazeći sve stare gradove i zamkove u kojima je boravio. 

Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus

     

Polasci: 27.04/16.07/13.08/24.09.2019.                        6 DANA/3 NOĆIAUTOBUSOM

1.dan           NOVI SAD/BEOGRAD

Polazak u 17h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 19h iz Beograda  (saglavneautobuskestanice BAS, centarBeograda, ulazizKarađorđeveulice, tačnovremebićepoznatonajkasnije dan predputovanje). Nastavak putovanja: Deva – Sibiu – Sigišoara.

2. dan          SIGIŠOARA – SINAJA/POJANA BRAŠOV

Pre podne dolazak u Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, u kojem je, 1431. godine, rođen kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Fakultativna poseta Istorijskom muzeju. Razgledanje vrlo atraktivnog starog gradskog jezgra Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. Posle podne dolazak u Pojanu Brašov ili uSinaju. Smeštaj u hotel. Slobodnovreme. Noćenje.

3.dan           SINAJA/POJANA BRAŠOV – ZAMAK BRAN – BRAŠOV – SINAJA/POJANA BRAŠOV

Doručak. Dolazak do zamka Bran iz XIII veka, u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije). Fakultativna poseta zamku. Posle podne dolazak uBrašov, centarjugoistočneTransilvanijeijedanodnajlepšihgradovaRumunije. Panoramskorazgledanjegrada: CrnacrkvaizXVveka (najvećagotičkacrkvaizmeđuBečaiCarigrada), staragradskavećnica... Slobodnovreme. Noćenje.      

4.dan           SINAJA/POJANA BRAŠOV–MANASTIR SINAJA –DVORACPELEŠ JEZERO I MANASTIR SNAGOV – BUKUREŠT       

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš, jednom od najlepših dvoraca Evrope, inače nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Karola i Elizabete, prvog rumunskog kraljevskog para. Dolazak do jezera Snagov. Fakultativna poseta manastiru Snagov, u kojem je Drakula sahranjen. Posle podne dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“. Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata pravde, Palata Parlamenta… Smeštaj u hotel. Noćenje.

5.dan           BUKUREŠT – BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme. Napuštanje hotela. Šetnja najužim centrom Bukurešta, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), zdanje Senata, crkva Kreculesku... Fakultativna poseta Palati Parlamenta (po zapremini, drugoj građevini sveta).*Poseta Patrijaršiji. Slobodno posle podne. Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Pitešti - Krajova-Drobeta Turnu Severin.

6. dan          BEOGRAD/NOVI SAD

Nastavak putovanja kroz Đerdapsku klisuru. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12h.

Povratak:02.05/21.07/18.08/29.09.2019                                   Cenovnik br. 1 od 26.12.2018

CENA ARANŽMANA: 155 € 

*U slučaju da poseta Palati Parlamenta nije moguća, predviđena je poseta etnografskom muzeju.

I dete 0-4g gratis, I dete 4-12 god. imapopust 30% na cenuaranžmana u pratnjidvepunoplatežneosobe (deliležaj sa roditeljima u 1/2 sobi).Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sapomoćnimležajem) ostvarujepopust 30 €. Doplata za 1/1 sobu – 45 €.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

 

ARANŽMAN SADRŽI:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem te audio i video-opremom)
  • Smeštaj u hotelu „Rina Sinaia“3*(www.hotelsinaia.ro) – Nalazi se u centruSinaje. Hotel poseduje dvokrevetne sobe.Sobe sadrže: kablovskuteleviziju, wi-fi, telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su:restoran, konferencijske sale, bazen, fitnes centar...“Carpati”3* (http://hotelcarpatipredeal.ro) – Udaljen je 700m odcentraPredeala. Hotel posedujedvokrevetnesobe.U sastavuhotelasurestoran, sauna, bazen, đakuzi, fitness centar...Ili nekomdrugomistekategorizacije, nabazi2 noćenjasadoručkom (švedskisto), te u hoteluRin Central” 4* (www.rinhotels.ro) –Nalazi se nedalekoodcentraBukurešta. Hotel posedujedvokrevetnesobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, TV, telefon, klimauređaj, wi-fi... ... „Silva“3* – Nalazi se u mestu Bušteni, uzgondolu. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Sobe sadrže: kablovskuteleviziju, wi-fi, telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su: restoran, konferencijske sale.. Ili u nekomdrugomhoteluistekategorizacijenabazi 2 noćenjasadoručkomRazgledanje Sigišoare, Brašova i Bukurešta
  • Usluge vodiča

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • Individualne troškove
  • Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (40€): Istorijski muzej u Sigišoari, zamak Bran, manastir Sinaja,dvorac Peleš,manastir Snagov, Palata Parlamenta (ili Muzej sela) u Bukureštu
  • Međunarodnozdravstvenoosiguranje po cenovnikuGenerali osiguranja
  • Stanicnausluga 50.00 rsd za polaskeizBeograda, placa se u agenciji.

 

NAPOMENA: PutnicikojinisudržavljaniSrbije u obavezisu da se samiupoznajusaviznimrežimomzemlje u kojuputuju.Preporučuje se putnicima da se o uslovimaulaska u zemlje EU (potrebnanovčanasredstva za boravak, zdravstvenoosiguranje, potvrde o smeštaju...) informišunasajtuDelegacije EU u Srbijiwww.europa.rsili u ambasadiilikonzulatuzemlje u kojuputujuikrozkojeprolaze. Agencija ne snosiodgovornost u slučaju da pograničnevlastionemogućeputnikuulaznateritoriju EU.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKE za efektivu na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnimkarticamaili revolving karticama (mogućnostodloženogplaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA(YUTA STANDARD)

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD)