Više od 1800 ponuda

Drakula tura - 3 noćenja-bus

od 150 €

Ukoliko do sada niste imali priliku da posetite Rumuniju ovaj aranžman je idealna prilika za to. Na ovom putovanju posetićemo Temišvar najveći i najznačajniji grad Banata i zapadnog dela Rumunije. U nastavku putovanja obićićemo Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, zamak Bran u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Takođe ćemo posetiti srednjevekovne gradove Sigišoaru (UNESKO), Brašov, Sinaju, Bukurešt i dvorac Peleš...

Junak našeg putovanja jeste čuveni vampir grof Drakula. Da li se o čuvenom Rumunskom vladaru Vladu Cepešu ispredaju samo legende ili je on bio zaista tako surov saznaćete obilazeći sve stare gradove i zamkove u kojima je boravio. 

Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus

     

Polazak: 09.11.2021.                                                            6 DANA/3 NOĆIAUTOBUSOM

1.dan      NOVI SAD/BEOGRAD

Polazak u 17h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 19h iz Beograda  (saglavneautobuskestanice BAS, centarBeograda, ulazizKarađorđeveulice, tačnovremebićepoznatonajkasnije dan predputovanje). Nastavak putovanja: Deva – Sibiu – Sigišoara.

2. dan     SIGIŠOARA – SINAJA/POJANA BRAŠOV

Pre podne dolazak u Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, u kojem je, 1431. godine, rođen kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Fakultativna poseta Istorijskom muzeju. Razgledanje vrlo atraktivnog starog gradskog jezgra Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. Posle podne dolazak u Pojanu Brašov ili uSinaju. Smeštaj u hotel. Slobodnovreme. Noćenje.

3.dan      SINAJA/POJANA BRAŠOV – ZAMAK BRAN – BRAŠOV – SINAJA/POJANA BRAŠOV

Doručak. Dolazak do zamka Bran iz XIII veka, u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije). Fakultativna poseta zamku. Posle podne dolazak uBrašov,centarjugoistočneTransilvanijeijedanodnajlepšihgradovaRumunije. Panoramskorazgledanjegrada: CrnacrkvaizXVveka(najvećagotičkacrkvaizmeđuBečaiCarigrada), staragradskavećnica... Slobodnovreme. Noćenje.      

4.dan      SINAJA/POJANA BRAŠOV–MANASTIR SINAJA –DVORAC PELEŠ JEZERO I MANASTIR SNAGOV – BUKUREŠT       

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš, jednom od najlepših dvoraca Evrope, inače nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Karola i Elizabete, prvog rumunskog kraljevskog para. Dolazak do jezera Snagov. Fakultativna poseta manastiru Snagov, u kojem je Drakula sahranjen. Posle podne dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“. Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata pravde, Palata Parlamenta… Smeštaj u hotel. Noćenje.

5.dan      BUKUREŠT – BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme. Napuštanje hotela. Šetnja najužim centrom Bukurešta, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), zdanje Senata, crkva Kreculesku... Fakultativna poseta Palati Parlamenta (po zapremini, drugoj građevini sveta).*Poseta Patrijaršiji. Slobodno posle podne. Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Pitešti - Krajova-Drobeta Turnu Severin.

6. dan     BEOGRAD/NOVI SAD

Nastavak putovanja kroz Đerdapsku klisuru. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12h.

Povratak: 14.11.2021.                                       Cenovnik br.1 od 07.10.2021.– Program br. 18/2021.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

 150 €

 

*U slučaju da poseta Palati Parlamenta nije moguća, predviđena je poseta etnografskom muzeju.

I dete 0-4g gratis (dete ima sediste u autobusu, ali koristi zajednicki lezaj), I dete 4-12 god. imapopust 30% na cenuaranžmana u pratnjidvepunoplatežneosobe (dete koristi pomocni lezaj).Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sapomoćnimležajem) ostvarujepopust 30 €.

Doplata za 1/1 sobu – 60 € za 3 noci.

Maloletniputniciprilikomputovanjamorajuimatioverenusaglasnostroditelja.

ARANŽMAN SADRŽI:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem te audio i video-opremom)
  • Smeštaj u hotelu „Silva“3* – Nalazi se u mestu Bušteni, uz gondolu. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su: restoran, konferencijske sale..„Rina Sinaia“ 3*(www.hotelsinaia.ro) – Nalazi se u centru Sinaje. Hotel poseduje dvokrevetne sobe.Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su: restoran, konferencijske sale, bazen, fitnes centar...“Carpati” 3* (http://hotelcarpatipredeal.ro) – Udaljen je 700m od centra Predeala. Hotel poseduje dvokrevetne sobe.U sastavu hotela su restoran, sauna, bazen, đakuzi, fitness centar... Ili nekom drugom iste kategorizacije, na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto), te u hotelu Rin Central” 4*(www.rinhotels.ro) –Nalazi se nedaleko od centra Bukurešta. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, TV, telefon, klima uređaj, wi-fi... ili u nekom drugom hotelu iste kategorizacija, na bazi 1 nocenja sa doruckom (svedski sto). Tacni nazivi hotela bice objavljeni 15 dana pred put.
  • Razgledanje Sigišoare, Brašova i Bukurešta
  • Usluge vodiča

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • Individualne troškove
  • Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (45€): Istorijski muzej u Sigišoari, zamak Bran, manastir Sinaja,dvorac Peleš,manastir Snagov, Palata Parlamenta (ili Muzej sela) u Bukureštu
  • Međunarodnozdravstvenoosiguranje po cenovnikuGenerali osiguranja

 

 

NAPOMENA:Za ulazak na Bas-ove perone agencija će, pre polaska na put, poslati peronske karte svim putnicima iz Beograda.

 

NAPOMENA: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).  Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

  • žmanvažeOpštiusloviputovanjaagencijeRobinson, usaglašenisaYUTAstandardom

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd Kategorija Licence A 10 br. OTP-47/2021 od 04.06.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o.U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0049/2020 od 23.04.2021.god, Bankarska garancija 032/2021 od 19.05.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 50.000.- Evra. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za efektivu na dan uplate.

 

• Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

 

• Čekovima građana - prilikom rezervacije 40%, a ostatak deponovanim čekovima na jednake rate do 15. decembra (bezpromotivnih popusta, ali i bez obračunavanja kamate).

 

• Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).

 

• Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja).

 

NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: Expo banka, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka.

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.

 

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD)

 

Cene i raspoloživost mesta zavise od kapaciteta, popunjenosti i uslova hotela, kao i objavljenih posebnih ponuda, i shodno tome podložne su promeni.

Sajt Turističke agencije ROBINSON je informativnog karaktera.  Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično.