Više od 1800 ponuda

Drakula tura - 3 noćenja-bus

od 157 €

Ukoliko do sada niste imali priliku da posetite Rumuniju ovaj aranžman je idealna prilika za to. Na ovom putovanju posetićemo Temišvar najveći i najznačajniji grad Banata i zapadnog dela Rumunije. U nastavku putovanja obićićemo Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, zamak Bran u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Takođe ćemo posetiti srednjevekovne gradove Sigišoaru (UNESKO), Brašov, Sinaju, Bukurešt i dvorac Peleš...

Junak našeg putovanja jeste čuveni vampir grof Drakula. Da li se o čuvenom Rumunskom vladaru Vladu Cepešu ispredaju samo legende ili je on bio zaista tako surov saznaćete obilazeći sve stare gradove i zamkove u kojima je boravio. 

Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus
Drakula tura - 3 noćenja-bus

     

Polasci: 24.09.2019.                                                                                      

1.dan      NOVI SAD/BEOGRAD

Polazak u 17h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 19h iz Beograda  (sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice, tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje). Nastavak putovanja: Deva – Sibiu – Sigišoara.

2. dan     SIGIŠOARA – SINAJA/POJANA BRAŠOV

Pre podne dolazak u Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, u kojem je, 1431. godine, rođen kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Fakultativna poseta Istorijskom muzeju. Razgledanje vrlo atraktivnog starog gradskog jezgra Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. Posle podne dolazak u Pojanu Brašov ili u Sinaju. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan      SINAJA/POJANA BRAŠOV – ZAMAK BRAN – BRAŠOV – SINAJA/POJANA BRAŠOV

Doručak. Dolazak do zamka Bran iz XIII veka, u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije). Fakultativna poseta zamku. Posle podne dolazak u Brašov, centar jugoistočne Transilvanije i jedan od najlepših gradova Rumunije. Panoramsko razgledanje grada: Crna crkva iz XV veka (najveća gotička crkva između Beča i Carigrada), stara gradska većnica... Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan      SINAJA/POJANA BRAŠOV–MANASTIR SINAJA –DVORACPELEŠ JEZERO I MANASTIR SNAGOV – BUKUREŠT       

Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš, jednom od najlepših dvoraca Evrope, inače nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Karola i Elizabete, prvog rumunskog kraljevskog para. Dolazak do jezera Snagov. Fakultativna poseta manastiru Snagov, u kojem je Drakula sahranjen. Posle podne dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“. Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata pravde, Palata Parlamenta… Smeštaj u hotel. Noćenje. *U slučaju da poseta Palati Parlamenta nije moguća, predviđena je poseta etnografskom muzeju.

5.dan      BUKUREŠT – BEOGRAD

Doručak. Slobodno vreme. Napuštanje hotela. Šetnja najužim centrom Bukurešta, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), zdanje Senata, crkva Kreculesku... Fakultativna poseta Palati Parlamenta (po zapremini, drugoj građevini sveta).*Poseta Patrijaršiji. Slobodno posle podne. Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Pitešti - Krajova-Drobeta Turnu Severin.

6. dan     BEOGRAD/NOVI SAD

Nastavak putovanja kroz Đerdapsku klisuru. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12h.

Povratak: 29.09.2019                                                           Cenovnik br. 6 od 12.09.2019. – Program br. 33/2019

 

DINARSKI DEO ARANŽMANA 5000,00 din + DEVIZNI DEO IZ TABELE

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

115

I dete 0-4g gratis, I dete 4-12 god. ima popust 30% na cenu aranžmana u pratnji dve punoplatežne osobe (dete koristi pomocni ležaj) Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 30 €.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

 

ARANŽMAN SADRŽI:

- Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem te audio i video-opremom)

- Smeštaj u hotelu „Rina Sinaia“3*(www.hotelsinaia.ro) – Nalazi se u centru Sinaje. Hotel poseduje dvokrevetne sobe.Sobe sadrže: kablovskuteleviziju, wi-fi, telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su:restoran, konferencijske sale, bazen, fitnes centar...“Carpati”3*(http://hotelcarpatipredeal.ro) – Udaljen je 700m odcentraPredeala. Hotel posedujedvokrevetnesobe. U sastavu hotela su restoran, sauna, bazen, đakuzi, fitness centar...Ili nekomdrugomistekategorizacije, nabazi2 noćenjasadoručkom (švedskisto), te u hotelu Rin Central” 4* (www.rinhotels.ro) –Nalazi se nedaleko od centra Bukurešta. Hotel  poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, TV, telefon, klimauređaj, wi-fi... ... „Silva“3* – Nalazi se u mestu Bušteni, uzgondolu. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su: restoran, konferencijske sale.. Ili u nekom drugom hotelu iste kategorizacije na bazi 2 noćenja sa doručkom.

- Razgledanje Sigišoare, Brašova i Bukurešta

- Usluge vodiča

 

ARANŽMAN NE SADRŽI:

- Individualne troškove

- Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (40€): Istorijski muzej u Sigišoari, zamak Bran, manastir Sinaja,dvorac Peleš,manastir Snagov, Palata Parlamenta (ili Muzej sela) u Bukureštu

- Međunarodnozdravstvenoosiguranje po cenovniku Generali osiguranja

- Stanična usluga 50.00 rsd za polaske iz Beograda, plaća se u agenciji.

 

NAPOMENA: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za efektivu na dan uplate.

 

• Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

 

• Čekovima građana - prilikom rezervacije 40%, a ostatak deponovanim čekovima na jednake rate do 15. decembra (bezpromotivnih popusta, ali i bez obračunavanja kamate).

 

• Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).

 

• Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja).

 

NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: Expo banka, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka.

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.

 

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD)

 

Cene i raspoloživost mesta zavise od kapaciteta, popunjenosti i uslova hotela, kao i objavljenih posebnih ponuda, i shodno tome podložne su promeni.

Sajt Turističke agencije ROBINSON je informativnog karaktera.  Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično.