Više od 1800 ponuda

Drakula tura - 2 noćenja-bus

od 115 €

Ovaj izuzetno interesantan aranžman  za Rumuniju, odvešće vas do Transilvanije i upoznati sa legendom o grofu Drakuli. Na ovom putovanju posetićemo srednjevekovne gradove Sigišoaru (UNESCO), Brašov, Sinaju, Bukurešt i čuveni zamak Bran i dvorac Peleš. Vozićemo se brodićem na jezeru Snagov i obići prelepi manastir na njegovom ostrvu. Pored upoznavanja istorije i kulture Transilvanije uživaćete u Gastronomiji i degustaciji čuvenih Rumunskih vina.  

Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja
Drakula tura - 2 noćenja

Polasci:20.10/10.11.2021.

1. dan     NOVI SAD/BEOGRAD

Polazak u 17h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 19h iz Beograda (sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice, tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje). Nastavak putovanja: Temišvar – Deva - Sibiu - Sigišoara.

2.dan      SIGIŠOARA – BRAŠOV –  SINAJA/POJANA BRAŠOV

Pre podne dolazak u Sigišoaru, najočuvaniji srednjovekovni grad Rumunije, u kojem je 1431. godine, rođen kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Fakultativna poseta Istorijskom muzeju. Razgledanje vrlo atraktivnog starog gradskog jezgra Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. Posle podne dolazak u Brašov, centar jugoistočne Transilvanije i jedan od najlepših gradova Rumunije. Panoramsko razgledanje grada: Crna crkva iz XV veka (najveća gotička crkva između Beča i Carigrada), stara gradska većnica... Slobodno vreme.Uveče dolazak u Pojanu Brašov ili Sinaju. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.dan      SINAJA/POJANA BRAŠOV – BRAN – MANASTIR SINAJA – DVORAC PELEŠ

Doručak. Dolazak do zamka Bran iz XIII veka, u kojem je Vlad Cepeš Drakula bio zatvoren. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para (roditelja Marije, kraljice Jugoslavije).Fakultativna poseta zamku. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš, jednom od najlepših dvoraca Evrope, letnjoj rezidenciji prvog rumunskog kraljevskog para. Slobodno vreme. Noćenje.                

4.dan      SINAJA/POJANA BRAŠOV – JEZERO I MANASTIR SNAGOV – BUKUREŠT – BEOGRAD           

Doručak. Napuštanje hotela. Dolazak do jezera Snagov. Fakultativna poseta manastiru Snagov, u kojem je Drakula sahranjen.Posle podne dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“. Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta (po zapremini, druga građevina sveta)... Kratka šetnja najužim centrom grada, u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), zdanje Senata, crkva Kreculesku... Poseta Patrijaršiji. Slobodno posle podne. Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Pitešti- Krajova-Drobeta Turnu Severin... 

5.dan      BEOGRAD/NOVI SAD

Nastavak putovanja. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12h.

Povratak:24.10/14.11.2021. Cenovnik br.1 od 07.10.2021.– Program br.17/2021

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI 115

I dete 0-4g gratis (dete ima sedište u autobusu,ali koristi zajednički ležaj), I dete 4-12 god. ima popust 30% na cenu aranžmana u pratnji dve punoplatežne osobe (dete koristi pomocni ležaj).

Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi (dvokrevetna sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 20 €.Doplata za 1/1 sobu – 40 €.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

ARANŽMAN SADRŽI:

  • Prevoz udobnim turističkim autobusom (s klima uređajem te audio- i video-opremom)
  • Smeštaj u hotelu „Silva“3*ili u hotelu „Sinaia“(www.hotelsinaia.ro) se nalazi u centru Sinaje ili u hotelu „Carpati“ ***u Predealu. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Sobe sadrže: kablovsku televiziju,wi-fi, telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, fen, pojedine sobe poseduju terasu...U sastavu hotela su: restoran, konferencijske sale, bazen, fitnes centar;Carpati”3* (http://hotelcarpatipredeal.ro) udaljen je 700m od centra Predeala. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. U sastavu hotela su restoran, sauna, bazen, đakuzi, fitnes centar... „Silva“3* – Udaljen je 700m od mesta Bušteni, uz gondolu. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su: restoran, konferencijske sale.. Ili u nekom drugom hotelu iste kategorizacije na bazi 2 noćenja sa doručkom
  • Razgledanje Sigišoare, Brašova i Bukurešta
  • Usluge vodiča/Pratnju agencije

 

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • Individualne troškove
  • Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (40€): Istorijski muzej u Sigišoari, zamak Bran, manastir Sinaja,dvorac Peleš, manastir Snagov
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja
  • U terminu 10– 14. novembar 2021. god. predviđena je poseta dvorcu Pelišor.

 

NAPOMENA : Za ulazak na Bas-ove perone agencija će, pre polaskana put, poslati peronske karte svim putnicima iz Beograda.

 

NAPOMENA: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).  Platnimkarticama(mogućnostodloženogplaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

 

UzovajaranžmanvažeOpštiusloviputovanjaagencijeRobinson, usaglašenisaYUTAstandardom

 

 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd KategorijaLicence A 10 br. OTP-47/2021 od 04.06.2021. UzovajaranžmanvažeOpštiUslovi putovanja agencijeRobinzon d.o.o.U skladusaodredbamaZakona o TurizmuOrganizatorima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalneasocijacijeturistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondinabr 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0049/2020 od 23.04.2021.god, Bankarskagarancija 032/2021 od 19.05.2021.god. Akcionarskogdrustva "Expobank" u visini 50.000.- Evra. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastankaosiguranogslucajakodNacionalneasocijacijeturistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanimputemilitelegramomnaadresu YUTA, Beograd, ul. Kondinabr 14. ilina mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za efektivu na dan uplate.

 

• Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

 

• Čekovima građana - prilikom rezervacije 40%, a ostatak deponovanim čekovima na jednake rate do 15. decembra (bezpromotivnih popusta, ali i bez obračunavanja kamate).

 

• Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).

 

• Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja).

 

NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: Expo banka, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka.

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.

 

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD)

 

Cene i raspoloživost mesta zavise od kapaciteta, popunjenosti i uslova hotela, kao i objavljenih posebnih ponuda, i shodno tome podložne su promeni.

Sajt Turističke agencije ROBINSON je informativnog karaktera.  Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično.