Više od 1800 ponuda

Budimpešta - 2 noćenja

od 89 €

Beogradski kej, u centru Budimpešte, je pravo mesto  sa kog treba krenuti u razgledanje jednog od najlepših dunavskih gradova. Kej se nalazi između dva mosta - Eržebet i Lančanog- Sa keja se pruža pogled na budimsku tvrđavu nad kojom dominiraju ribarske kule i crkva Sv Matije Korvina...

Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Sentandreja
Sentandreja

Polazak: 25.04./30.04.2019.

1.dan     BEOGRAD

PolazakizBeogradaoko 23:30h saglavneautobuskestanice BAS, ulazizKaradjordjeveulice. Tačnovremepolaskabićepoznato 2 dana pre putovanja.Iz Novog Sada oko 00:30 h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. dan    BUDIMPEŠTA

Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta, Budimskog dvorca... Smeštaj u hotel. Slobodno posle podne. Noćenje.

3.dan     BUDIMPEŠTAKRSTARENJEDUNAVOM

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na fakultativne izlete - tržni centar Campona sa individualnom posetom Tropikarijumu. Uveče (fakultativno) krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte sa vodičem. Nakon krstarenja (fakultativno) odlazak u čardu (mađarski nacionalni restoran) na večeru sa folklornim programom. Povratak u hotel. Noćenje.

4.dan     BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA – BEOGRAD

Doručak. U 09h napuštanje hotela i fakultativni polazak za Sent Andreju. Razgledanje sa vodičem i slobodno vreme za šetnju po ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanim za srpsku istoriju. U popodnevnom časovima polazak za Srbiju iz centra Budimpešte. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima.

Povratak: 28.04./03.05.2019.

TERMINI PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

25.04 – 28.04.2019.

MILLENNIUM 3*

109 evra

89 EUR

30.04 – 03.05.2019.

MILLENNIUM 3*

109 evra

89 EUR

13.06.-.16.06.2019. MILLENNIUM 3* 109 EUR 89 EUR do 20.05.

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNACENOG TERMINA U TABELI                                      Cenovnikbr.3od 16.03.2018.

Cena aranžmana se umanjuje za 15€ ukoliko se koristi sopstveni prevoz. Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) popust 10€,u zajedničkom ležaju dete do 6 god.ostvaruje popust 40%.Doplata za 1/1 sobu na upit - 40€.

Polazak iz Užica (gradski stadion), Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine - doplata za transfer 20 (minimum 4 putnika); Polazak iz Zrenjanina – doplata za transfer 1500 din (minimum 4 putnika).

ARANŽMAN SADRŽI:

  • Prevoz autobusom turističke klase (16-87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi
  • Smeštaj u hotelu 3* na bazi 2 nocenja (doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama po lokalnoj kategorizaciji.Hotel 3* Nalazi se sa Pestanske strane, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su u 1/2 i 1/2+1 saTWC, TV, mini bar,telefon.Tačan naziv hotela biće poznat 7 dana pre putovanja. 
  • Panoramsko razgledanje Budimpešte sa vodičem
  • Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe
  • Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • Individualne troškove
  • Fakultativne izlete (minimum 25 osoba):čarda (večera sa folklorno zabavnim programom) 25€/ 20€ deca; Krstarenje Dunavom  15€/ 10€deca;tržni centar Campona 5€/5€ deca; izlet do Sent Andreje10€/5€ deca; ulaznica za Tropikarijum 2500F oko 8.5/deca do 18g 1800F oko 6. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije...Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
  • Stanicnausluga 50.00 rsd za polaske iz Beograda, placa se u agenciji
  • Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKEza efektivu na dan uplate.Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).Platnimkarticamaili revolving karticama (mogućnostodloženogplaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD)

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika.

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD)