background image

 

 

4 dana / 2 noćenjaautobusom 

Spajanjem  tri  grada  Budima,  Obude  i  Pešte  1873.  godine  nastala  je  jedinstvena  Bu11dimpešta,  danas  prava  turistička  poslastica  za 
mnoge  turiste  koji  je  posećuju.  Lepoti  Budimpešte,  pre  svega,  doprinosi  11  mostova  koji  spajaju  dva  dela  grada  –  Budim  i  Peštu, 
Kraljevska palata na uzvišenju na samoj obali Dunava, zgrada Parlamenta koja je jedna od najvećih u svetu, Trg Heroja, prelepi široki 
bulevari Andraši i Rakoci... Ne može se sa sigurnošću reći da li je Budimpešta lepša danju ili noću ali svakako sa razlogom nosi epitet 
„Kraljica  Dunava".  I  zapamtite,  u  Budimpešti  niste  bili  ukoliko  niste  navratili  u  nadaleko  čuvenu  poslastičarnicu  Žerbo,  ukoliko  niste 
zagledali izloge u ulici Vaci ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi. 
PROGRAM PUTOVANJA: 
1. DAN: BEOGRAD 
Polazak  iz  Beograda  oko  23:30h  sa  glavne  autobuske  stanice  BAS,  centar  Beograda,  ulaz  iz  Karađorđeve  ulice  preko  puta  hotela  Mr. 
President  (tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  -  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima 
polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Iz Novog Sada oko 
01:00h. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN: BUDIMPESTA 
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike 
Svetog Ištvana, Ribarske tvrđave, Budimskog dvorca, Brda Svetog Gelerta... Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme. Noćenje
3.  DAN:  BUDIMPESTA  –  TRZNI  CENTAR  CAMPONA  (Fakultativno),  KRSTARENJE  DUNAVOM  (Fakultativno),  ODLAZAK  U  CARDU 
(fakultetivno) 
Doručak
.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti  ili  odlazak  na  fakultativne  izlete  -  tržni  centar  Campona  sa  individualnom  posetom 
Tropikarijumu.  Uveče  (fakultativno)  krstarenje  Dunavom  i  noćno  razgledanje  Budimpešte  sa  vodičem.  Nakon  krstarenja  (fakultativno) 
odlazak u čardu (mađarski nacionalni restoran) na večeru sa folklornim programom. Povratak u hotel. Noćenje. 
4. DAN: BUDIMPESTA – SANTANDREA (Fakultativno) - BEOGRAD 
Doručak
.  Odjava  iz  hotela  i  pakovanje  stvari  do  9h.  Slobodno  vreme  ili  fakultativni  polazak  za  Sentandreju.  Razgledanje  sa  vodičem  i 
slobodno vreme za šetnju po ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanim za srpsku istoriju. Povratak u Budimpeštu. U popodnevnim 
časovima polazak za Srbiju iz centra Budimpešte. Dolazak u Beograd na mesto polaska u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na 
putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa

                                                                                                      Cenovnik br.3 od 15.11.2023. Program br.  57/2023 

                                                                                                         

 

 

TERMIN 

SMESTAJ 

CENA 

PROMOTIVNA CENA 

19.10 – 22.10.2023. 

BB BUDAPEST CITY 3* 

129 evra 

109 evra 

09.11 – 12.11.2023. 

DAN PRIMIRJA 

BB BUDAPEST CITY 3* 

139 evra 

119 evra 

23.11 – 26.11.2023. 

BB BUDAPEST CITY 3* 

129 evra 

109 evra 

30.11 – 03.12.2023. 

ADVENT VIKEND 

BB BUDAPEST CITY 3* 

139 evra 

119 evra 

14.12 – 17.12.2023. 

ADVENT VIKEND  

BB BUDAPEST CITY 3* 

139 evra 

119 evra 

21.12 – 24.12.2023. 

ADVENT VIKEND 

BB BUDAPEST CITY 3* 

139 evra 

119 evra 

01.01 – 04.01.2024. 

BENCZUR 3* 

129 evra 

109 evra 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

 
Aranžman obuhvata:
 
  prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu 

uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

  smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama 

na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

  panoramsko razgledanje Budimpešte u pratnji vodiča 
  usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 
  troškove ogranizacije putovanja 

background image

 

 
Aranžman ne obuhvata: 
  putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 282 din, od 18 do 70 god – 563 din, od 70 god i više – 1126 din) sa osiguranom sumom do 

30000 evra PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI 

  individualne troškove – nepomenute usluge 
  fakultativne izlete 
  transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika 
 
NAZIV I OPIS SMEŠTAJA: 
Hotel MILLENNIUM
 3* Nalazi se sa Peštanske strane, na liniji gradskog prevoza – metroa M3. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni 
ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit). Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe  su u 1/2 sa TWC, TV, mini bar, telefonom... 
www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/budapest/hotel_millennium/ 
 Hotel  B&B  BUDAPEST  CITY  3* Ovaj  novootvoreni  hotel  se  nalazi  u  širem  centru  grada,  u  blizini  Petefi  mosta  i  obale  Dunava,  na  liniji 
gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon... Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći 
krevet  je  pomoćni  ležaj  manjih  dimenzija  - isključivo  na  upit).   Doručak  je  na  bazi  švedskog  stola  -  samoposluživanje.  www.hotel-
bb.com/en/hotel/budapest-city 
Hotel BENCZUR 3* Hotel se nalazi u širem centru grada, u blizini Trga Heroja, na liniji gradskog prevoza. Hotel ima aperitiv bar, restoran, 
sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo 
na upit
). Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.hotelbenczur.hu/ 
 
FAKULTATIVNI IZLETI:  

  KRSTARENJE DUNAVOM 20 evra / 15 evra (deca do 12 godina) 
  ČARDA (večera sa folklorno zabavnim programom30 evra / 25 evra (deca do 12 godina) 
  IZLET U SENTANDREJU 15 evra / 10 evra (deca do 12 godina) 
  TRŽNI CENTAR CAMPONA 5 evra - ulaznica za Tropikarijum 3000 forinti (oko 9 evra odrasli), 2200 forinti (oko 6,5 evra deca do 18 

godina)  –  ulaznice  su  individualne  i  plaćaju  se  na  licu  mesta.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na 
lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. 

 
NAPOMENE: 
doplata za 1/1 sobu 80 evra (isključivo na upit
doplata za dodatno sedište u autobusu 30 evra (isključivo na upit
dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 
dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 
Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova  rezervacije, 
prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u 
slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u  odnosu  na  dan 
izlaska  programa.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  organizator  izleta  zadržava  pravo  ponuditi  korigovane,  više  cene  u  odnosu  na 
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po 
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 

 

USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka
  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim  uslovima  plaćanja  za  klijente  banaka: ADRIATIC  BANK,  Banca  intesa,  NLB  Komercijalna  banka,  OTP  banka  (bivšaSociete 
Generale banka), Poštanska štedionica. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencijeRobinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 

Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne 

asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, 

background image

 

Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "ADRIATIC BANK" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se 

aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU 

"YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: 

garancijaputovanja@yuta.rs.