Više od 1800 ponuda

Nova godina Dubrovnik

od 99 €

Na ovom putovanju ćemo obići: 

Trebinje Šetnjom kroz uzane starogradske ulice videćemo Sat kulu, gradske zidine sa trgovima, gradska vrata (tunel) koja povezuju Stari grad sa ostalim delom grada. Foto pauza na “Trgu Pesnika”  sa platanima starim preko 115 g. i kamenim fontanama. Ovde se mogu videti pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park).

Manastr Tvrdoš posvećen je Uspenju Presvete Bogorodice i podignut na stenama mesta Tvrdoša, kraj desne obale reke Trebišnjice. Podrumi manastira neguju tradicije srpskog monaškog vinogradarstva i Hercegovine, proizvodeći vina od autohtonih i internacionalnih sorti u podrumu iz 15. veka. Žilavka, vranac, šardone, kaberne sovinjon, ali i manastirska loza, proizvode se kombinovanjem drevnih i najsavremenijih tehnologija.

Dubrovnik Obilazimo Stradun, gradski trg Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza, crkva Svetog Vlaha, zvonik, Onofrijeva česma, kule Revelin i Mulo.

Ston je gradić s najdužim kamenim zidom u Evropi (5,5km), uskih tihih ulica, starih otmenih kuća i tragova drevnih kultura rasutih okolo. Njegova vrednost kao grada soli potvrđuje se i danas u pogonima najstarije aktivne solane na svetu.

Korčula je spoj šik Dubrovnika i prekrasnih prirodnih lepota. Srednjevekovni stari grad Korčula smešten je na uskom poluostrvu. Razgledanje grada: Katedrala sv. Marka, trg s većnicom, gradska vrata, kula Revelin i kuća Marka Pola.

Mostar Razgledanje  Starog mosta, Krive ćuprije, kule oko Starog mosta, Tabhane, ulice Kujundžiluk…

Sarajevo Saraj, Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija, katedrala i srpska Saborna crkva, Gazi Husref begova džamija iz XVI veka, odlazak do Baščaršije, Morića Han, kazandžiluk.

U Dubrovniku ćemo dočekati Novu 2022.Uživajte!!!

Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik
Nova godina Dubrovnik

5 DANA/2 NOĆENJA AUTOBUSOM

Polazak:30.12.2021

1. dan    

PROGRAM PUTOVANJA:
1. Dan: BEOGRAD – TREBINJE

Postoji mogućnost polaska iz NovogSada. Doplata je 2.000,00 RSD.
Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 21:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pre dputovanje – organizator šalje obaveštenja svim putnicima sa svim detaljima polaska).  Noćna vožnja kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu uz usputna zadržavanja za odmor i obavljanje graničnih formalnosti.

2. Dan: TREBINJE – DUBROVNIK NOVA GODINA
Dolazak u *Trebinje. Obilazak grada. Slobodno vreme. Nastavak vožnje prema Dubrovniku. *Razgledanj eDubrovnika sa lokalnim vodičem i slobodno vreme. Smeštaj u apartmane u Dubrovačkoj župi. Slobodno vreme. Posle odmora odlazak na doček na Stradun – SREĆNA NOVA GODINA! Povratak u apartmane. Noćenje.

3. Dan: DUBROVNIK – KORČULA (fakultativno) – DUBROVNIK
Slobodno vreme u Dubrovniku ili *fakultativnii zlet do ostrva i grada Korčula, gde je, prema legendi rođen čuveni istraživač Marko Polo. Vožnja ka luci Orebić. Usputna pauza u Stonu i obilazak grada. Ukrcavanje na brodić i plovidba do Korčule. Razgledanje grada i slobodno vreme. Oko 16h povratak brodićem u Orebić. Obilazak vinarije Matuško u najstarijem zaštićenom vinskom regionu u bivšoj Jugoslaviji uz fakultativnu mogućnost degustacije vina i sira. Povratak u apartmane.  Noćenje.

4. Dan: DUBROVNIK  – MOSTAR – SARAJEVO
Napuštanje apartmana. Polazak ka *Mostaru. Obilazak manastira Tvrdoš i *fakultativna degustacija vina u njegovim podrumima. Dolazak u Mostar i  obilazak grada  i slobodno vreme za kafu. Nastavak vožnje ka *Sarajevu. Šetnja Baščaršijom i slobodno vreme za ručak. Kasno popodne polazak za Beograd i noćna vožnja kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju uz pause za odmor i granične formalnosti.

5. Dan 03.01.: SARAJEVO – BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Povratak:03.01.2022                                                                                        Cenovnik br.1 od 21.10.2021.– Program br.28/2021

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI 99

.

ARANŽMAN SADRŽI:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;
 • Obilazak, Trebinja, Dubrovnika, Mostara i Sarajeva prema programu,
 • 2 noćenja u 1/2 i 1/3 studijima i apartmanima i u 1/2 sobama (sa sopstvenim kupatilom) u Dubrovačkoj župi,
 • Usluge vodiča u svakom autobusu,
 • Uslugu lokalnog vodiča u Dubrovniku,
 • Troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE SADRŽI:

 • Fakultativne izlete:                                             
 • Degustacija 3 vrste vina u drevnim podrumima manastira Tvrdoš– 1000 dinara;
 •  Izlet na Korčulu – 30 €  (karte za brodić Orebić-Korčula-Orebić, prevoz, lokalni vodič) ;
 •  Poseta vinariji Matuško na Pelješcu, uz degustaciju 3 vrste vina i laku zakusku 10 €;
 •  Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji) ~1€ po danu po osobi;
 •  Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo na upit;
 •  Doplata za polazak iz Novog Sada - 2000 RSD;
 • Individualne troškove putnika.

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta  su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

 

Režim ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Hrvatsku:

Državljani Republike Srbije koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska:

 • predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata)
 • predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 210 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za vakcine: Fajzer, Moderna, Astra Zeneka, Gamaleja (Sputnjik V), Sinofarm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza);
 • predočenje potvrde o preboljenom virusu Covid-19 i primljenoj jednoj dozi vaccine unutar šestmeseci od početka bolesti Covid-19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 210 dana;
 • predočenje pozitivnog PCR ili brzogantigenskogtesta, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Covid-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 210 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti Covid-19, izdane od strane doktora.
 • Decamlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navedene uslove.

NAPOMENE:
-Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
– Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta
-Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u program usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
-Smeštajni objekti u ovom program su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske.
-u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
-Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o program putovanja, dobijenih od strane radnika agencija kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
-Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokumenti da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili migracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiju. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
-Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
-Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
-Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
-Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli  agencija i naknadne izmene nisu moguće.
-Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka.
-Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

 

 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd Kategorija Licence A 10 br. OTP120 /2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencija Robinzon d.o.o.U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizatorima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0049/2020 od 23.04.2021.god, Bankarska garancija 032/2021 od 19.05.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 50.000.- Evra. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ilina mail: garancijaputovanja@yuta.rs.