background image

                              

 

Polazak:30.12.2021 

1. dan   
PROGRAM PUTOVANJA: 

1. Dan: BEOGRAD – TREBINJE 
Postoji mogućnost polaska iz NovogSada. Doplata
Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje

Ušće) u 21:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije
detaljima polaska).  Noćna vožnja kroz Srbiju i Bosnu
formalnosti. 
2. Dan: TREBINJE – DUBROVNIK NOVA GODINA

Dolazak u *Trebinje. Obilazak grada. Slobodno vreme. Nastavak
vodičem i slobodno vreme. Smeštaj u apartmane u Dubrovačkoj
 SREĆNA NOVA GODINA! Povratak u apartmane.
3. Dan: DUBROVNIK – KORČULA (fakultativno) 

Slobodno vreme u Dubrovniku ili *fakultativnii zlet
Polo. Vožnja ka luci Orebić. Usputna pauza u Stonu
slobodno vreme. Oko 16h povratak brodićem u Orebić. Obilazak

Jugoslaviji uz fakultativnu mogućnost degustacije
4. Dan: DUBROVNIK  – MOSTAR – SARAJEVO 
Napuštanje apartmana. Polazak ka *Mostaru. Obilazak
podrumima. Dolazak u Mostar i  obilazak grada 

slobodno vreme za ručak. Kasno popodne polazak
granične formalnosti. 
5. Dan 03.01.: SARAJEVO – BEOGRAD 
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. 
Povratak:03.01.2022                                                               
 

CENA ARAN

ARANŽMAN SADRŽI: 

  Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili 

usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;

  Obilazak, Trebinja, Dubrovnika, Mostara i Sarajeva prema programu, 
  2 noćenja u 1/2 i 1/3 studijima i apartmanima i u 1/2 sobama (sa sopstvenim kupatilom) u Dubrovačkoj župi,
  Usluge vodiča u svakom autobusu, 
  Uslugu lokalnog vodiča u Dubrovniku, 
  Troškove organizacije putovanja. 

ARANŽMAN NE SADRŽI:  

  Fakultativne izlete: 
  Degustacija 3 vrste vina u drevnim podrumima manastira Tvrdoš
   Izlet na Korčulu – 30 €  (karte za brodić Orebić
   Poseta vinariji Matuško na Pelješcu, uz degustaciju 3 vrste vina i laku zakusku 
   Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji) ~
   Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo na upit;
   Doplata za polazak iz Novog Sada - 2000 RSD;

  Individualne troškove putnika. 

 

 

 

5 DANA/2 NOĆENJA AUTOBUSOM 

Doplata je 2.000,00 RSD. 

autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog

najkasnije dan pre dputovanje – organizator šalje obaveštenja

Bosnu i Hercegovinu uz usputna zadržavanja za odmor i obavljanje

GODINA 

vreme. Nastavak vožnje prema Dubrovniku. *Razgledanj 

vreme. Smeštaj u apartmane u Dubrovačkoj župi. Slobodno vreme. Posle odmora odlazak

Povratak u apartmane. Noćenje. 

 – DUBROVNIK 

zlet do ostrva i grada Korčula, gde je, prema legendi rođen

Stonu i obilazak grada. Ukrcavanje na brodić i plovidba do Korčule. 

brodićem u Orebić. Obilazak vinarije Matuško u najstarijem zaštićenom

degustacije vina i sira. Povratak u apartmane.  Noćenje. 

 

Obilazak manastira Tvrdoš i *fakultativna degustacija vina

  i slobodno vreme za kafu. Nastavak vožnje ka *Sarajevu

polazak za Beograd i noćna vožnja kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju

 Kraj programa. 

03.01.2022                                                                                       

Cenovnik br.1 od 21.10.2021

CENA ARANŽMANA PO OSOBI 89 € 

Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih 
usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; 
Obilazak, Trebinja, Dubrovnika, Mostara i Sarajeva prema programu,  

apartmanima i u 1/2 sobama (sa sopstvenim kupatilom) u Dubrovačkoj župi,

 

 

 

podrumima manastira Tvrdoš– 1000 dinara; 

(karte za brodić Orebić-Korčula-Orebić, prevoz, lokalni vodič) ; 

Poseta vinariji Matuško na Pelješcu, uz degustaciju 3 vrste vina i laku zakusku 10 €; 
Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji) ~1€ po danu po osobi; 

isključivo na upit; 

2000 RSD; 

 

br 60, pored Brankovog mosta, preko puta TC 

obaveštenja svim putnicima sa svim 

obavljanje graničnih 

 eDubrovnika sa lokalnim 

odlazak na doček na Stradun –

rođen čuveni istraživač Marko 

plovidba do Korčule. Razgledanje grada i 

zaštićenom vinskom regionu u bivšoj 

vina u njegovim 

*Sarajevu. Šetnja Baščaršijom i 

Srbiju uz pause za odmor i 

.2021.– Program br.28/2021 

dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih 

apartmanima i u 1/2 sobama (sa sopstvenim kupatilom) u Dubrovačkoj župi, 

background image

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za 
realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene 
izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i 
lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta  su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani 
od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni 
izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 
 
Režim ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Hrvatsku: 
Državljani Republike Srbije koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku bez potrebe dokazivanja 
posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska: 

  predočenje negativnog PCR testa (ne starijeg od 72 sata) ili brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 (ne starijeg od 48 sata) 
  predočenje potvrde o vakcinaciji koja nije starija od 210 dana, a od poslednje doze je prošlo 14 dana; priznaju se potvrde za 

vakcine: Fajzer, Moderna, Astra Zeneka, Gamaleja (Sputnjik V), Sinofarm (dve doze) i Janssen/Johnson&Johnson (jedna doza); 

  predočenje potvrde o preboljenom virusu Covid-19 i primljenoj jednoj dozi vaccine unutar šestmeseci od početka bolesti Covid-

19, a vakcinacija je sprovedena pre manje od 210 dana; 

  predočenje pozitivnog PCR ili brzogantigenskogtesta, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa Covid-19, pri čemu je taj 

test napravljen unazad 210 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prelaz, ili uz predočenje potvrde o 

preboljenoj bolesti Covid-19, izdane od strane doktora. 

  Decamlađa od 12 godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predočenja negativnog rezultata testa ili 

samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji ispunjavaju gore navedene uslove. 

 
*OPISI: 
Trebinje Šetnjom kroz uzane starogradske ulice videćemo Sat kulu, gradske zidine sa trgovima, gradska vrata (tunel) koja povezuju 
Stari grad sa ostalim delom grada. Foto pauza na “Trgu Pesnika”  sa platanima starim preko 115 g. i kamenim fontanama. Ovde se 
mogu videti pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). 
Manastr Tvrdoš posvećen je Uspenju Presvete Bogorodice i podignut na stenama mesta Tvrdoša, kraj desne obale reke Trebišnjice. 
Podrumi  manastira  neguju  tradicije  srpskog  monaškog  vinogradarstva  i  Hercegovine,  proizvodeći  vina  od  autohtonih  i 
internacionalnih  sorti  u  podrumu  iz  15.  veka.  Žilavka,  vranac,  šardone,  kaberne  sovinjon,  ali  i  manastirska  loza,  proizvode  se 
kombinovanjem drevnih i najsavremenijih tehnologija. 
Dubrovnik  Obilazimo  Stradun,  gradski  trg  Pojana  Luža,  Orlandov  stub,  luka,  palata  Sponza,  crkva  Svetog  Vlaha,  zvonik,  Onofrijeva 
česma, kule Revelin i Mulo. 
Ston je gradić s najdužim kamenim zidom u Evropi (5,5km), uskih tihih ulica, starih otmenih kuća i tragova drevnih  kultura rasutih 
okolo. Njegova vrednost kao grada soli potvrđuje se i danas u pogonima najstarije aktivne solane na svetu. 
Korčula  je  spoj  šik  Dubrovnika  i  prekrasnih  prirodnih  lepota.  Srednjevekovni  stari  grad  Korčula  smešten  je  na  uskom  poluostrvu. 
Razgledanje grada: Katedrala sv. Marka, trg s većnicom, gradska vrata, kula Revelin i kuća Marka Pola. 
Mostar Razgledanje  Starog mosta, Krive ćuprije, kule oko Starog mosta, Tabhane, ulice Kujundžiluk… 
Sarajevo Saraj, Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija, katedrala i srpska Saborna crkva, Gazi Husref begova džamija iz XVI veka, odlazak 
do Baščaršije, Morića Han, kazandžiluk. 
 
OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u program 
putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta ili sličnom. 

 
NAPOMENE: 

-Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja 

background image

 

izmenu ugovorenog programa 

– Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta 
-Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u program usled objektivnih 
okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, 
uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije 

-Smeštajni objekti u ovom program su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Turske. 
-u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje 
cenu aranžmana. 
-Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o program putovanja, dobijenih od strane radnika 

agencija kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju. 
-Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokumenti da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne 
snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili migracione službe ne odobre ulazak putnika u 

drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiju. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog 
boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. 
-Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. 
-Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne 

korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje 
o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. 
-Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom 
putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja 

procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. 
-Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu 
dodeli  agencija i naknadne izmene nisu moguće. 

-Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, 
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. 
-Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim 
putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili 

elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili 
elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
 
 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd Kategorija Licence A 10 br. OTP120 /2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe 
Opšti Uslovi putovanja agencija Robinzon d.o.o.U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizatorima  GARANCIJU PUTOVANJA 
Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0049/2020 od 

23.04.2021.god, Bankarska garancija 032/2021 od 19.05.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 50.000.- Evra. Garancija 
putovanja  se  aktivira  bez  odlaganja,  odnosno  u  roku  od  14  dana  od  dana  nastanka  osiguranog  slucaja  kod  Nacionalne  asocijacije 
turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 
14. ilina mail: garancijaputovanja@yuta.rs.