background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Polazak: 30.12.2022.   

 

 

 

 

 

 

 

Autobusom 6 dana, 3 noćenja

 

Program putovanja: 

 

1. DAN: BEOGRAD (ČAČAK) – TREBINJE 
Polazak  iz  Čačka  u  23  h.  Polazak  sa  Novog  Beograda  (bivša  okretnica  autobusa  43,  a  sadašnje  stajalište  autobusa  br  60,  pored  Brankovog 
mosta,  preko  puta  TC  Ušće)  u  21:30  h  (tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  –  organizator  šalje  obaveštenje  svim 
putnicima  sa  svim  detaljima  polaska
).    Noćna  vožnja  kroz  Srbiju  i  Bosnu  i  Hercegovinu  uz  usputna  zadržavanja  za  odmor    i  obavljanje 
graničnih formalnosti. 
2. DAN: TREBINJE – DUBROVNIK NOVA GODINA 
Dolazak u *Trebinje. Obilazak grada. Slobodno vreme. Nastavak vožnje prema Dubrovniku*. Razgledanje Dubrovnika sa lokalnim vodičem i 
slobodno vreme. Smeštaj u apartmane u  Dubrovačkoj župi. Slobodno vreme.  Posle odmora odlazak na doček na Stradun  – SREĆNA NOVA 
GODINA! 
Povratak u apartmane. Noćenje
3. DAN: DUBROVNIK – KORČULA (fakultativno) – DUBROVNIK 
Slobodno  vreme  u  Dubrovniku  ili  *fakultativni  izlet  do  ostrva  i  grada  Korčula,  gde  je,  prema  legendi  rođen  čuveni  istraživač  Marko  Polo. 
Vožnja  ka  luci  Orebić.  Usputna  pauza  u  Stonu  i  obilazak  grada.  Ukrcavanje  na  brodić  i  plovidba  do  Korčule.  Razgledanje  grada  i  slobodno 
vreme.  Oko  16h  povratak  brodićem  u  Orebić.  Obilazak  vinarije  Matuško  u  najstarijem  zaštićenom  vinskom  regionu  u  bivšoj  Jugoslaviji  uz 
fakultativnu mogućnost degustacije vina i sira. Povratak u apartmane.  Noćenje
4. DAN: DUBROVNIK  – CAVTAT – DUBROVNIK 
Prepodnevni izlet do *Cavtata – malo primorsko mesto I veoma popularno letovalište sa prelepom prirodom u okolini. Razgledanje grada I 
nakon toga slobodno vreme. Povratak u apartmane I mogućnost odlaska u Dubrovnik. Noćenje. 
5. DAN: DUBROVNIK  – MOSTAR – SARAJEVO 
Napuštanje apartmana. Polazak ka *Mostaru. Obilazak *manastira Tvrdoš i fakultativna degustacija vina u njegovim podrumima. Dolazak u 
Mostar  i  obilazak  grada  i  slobodno  vreme  za  kafu.  Nastavak  vožnje  ka  *Sarajevu.  Šetnja  Baščaršijom  i  slobodno  vreme  za  ručak.  Kasno 
popodne polazak za Beograd i noćna vožnja kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju uz pauze za odmor i granične formalnosti. 
6. DAN: SARAJEVO – BEOGRAD (ČAČAK) 
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa
Povratak:04.01.2023. 
 

CENA ARANZMANA 

159 € 

 129 € 

 

Cenovnik br. 2  od 16.11.2022. Program br.42/2022 

Aranžman obuhvata: 

•  Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga 

pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; 

•  Obilazak, Trebinja, Dubrovnika, Mostara i Sarajeva prema programu; 
•   2 noćenja u 1/2 i 1/3 studijima i apartmanima i u 1/2 sobama (sa sopstvenim kupatilom) u Dubrovačkoj župi; 
•  Usluge vodiča u svakom autobusu; 
•  Uslugu lokalnog vodiča u Dubrovniku; 
•  Troškove organizacije putovanja 

 
Aranžman ne obuhvata: 

•  Fakultativne izlete
•  Degustacija 3 vrste vina u drevnim podrumima manastiraTvrdoš– 10€; 
•  Izlet na Korčulu  (karte za brodić Orebić-Korčula-Orebić, prevoz, lokalni vodič) -  35
•  Poseta vinariji Matuško ili Marlais na Pelješcu, uz degustaciju 3 vrste vina i laku zakusku – 15€; 
• 

Izlet u Cavtat – 10 € (prevoz, lokalni vodič, opcioni prevoz do Dubrovnika u povratku); 

•  Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji); 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu – 50€; 
•  Doplate: za polazak iz Novog Sada 25€
•  Individualne troškove putnika. 

 

Beogradska 29, Beograd 

tel./fax: 011 3346776, 
3236055 

Mat.br. 17075365 
www.robinson.rs 

prodaja@robinson.rs 
Licenca OTP  120/21 

background image

 

NAPOMENA: 

•  Polazak iz Beograda i Čačka bez doplate 
•  Polazak iz Novog Sada uz doplatu 

 

OPISI: 
Trebinje
–Šetnjom kroz uzane starogradske ulice videćemo Sat kulu, gradske zidine sa trgovima, gradska vrata (tunel) koja povezuju 
Stari  grad  sa  ostalim  delom  grada.  Foto  pauzana  “TrguPesnika”  sa  platanima  starim  preko  115  g.  i  kamenim  fontanama.  Ovde  se 
mogu videti pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). 
Manastir  Tvrdoš  -  posvećen  je  Uspenju  Presvete  Bogorodice  i  podignut  na  stenama  mesta  Tvrdoša,  kraj  desne  obale  reke 
Trebišnjice.  Podrumi  manastira  neguju  tradicije  srpskog  monaškog  vinogradarstva  i  Hercegovine,  proizvodeći  vina  od  autohtonih  i 
internacionalnih  sorti  u  podrumu  iz  15.  veka.  Žilavka,  vranac,  šardone,  kabernesovinjon,  aliimanastirska  loza,  proizvode  se 
kombinovanjem drevnih i najsavremenijih tehnologija. 
Dubrovnik–Obilazimo Stradun, gradski trg Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza, crkva Svetog Vlaha, zvonik, Onofrijeva 
česma, kule Revelini Mulo. 
Ston - je gradić s najdužim kamenim zidom u Evropi (5,5km), uskih tihih ulica, starih otmenih kuća i tragova drevnih kultura rasutih 
okolo. Njegova vrednost kao grada soli potvrđuje se i danas u pogonima najstarije aktivne solane na svetu. 
Korčula - je spoj šik Dubrovnika i  prekrasnih prirodnih lepota. Srednjevekovni stari grad Korčula  smešten je na uskom poluostrvu. 
Razgledanje grada: Katedrala sv. Marka, trg s većnicom, gradska vrata, kula Revelini kuća Marka Pola. 
Mostar–Razgledanje Starog mosta, Krive ćuprije, kule oko Starog mosta, Tabhane, ulice Kujundžiluk… 
Sarajevo  -  Saraj,  Vjećnica,  Inat  kuća,  Latinska  ćuprija,  katedrala  i  srpska  Saborna  crkva,  Gazi  Husref  begova  džamijaiz  XVI  veka, 
odlazak do Baščaršije, Morića Han, kazandžiluk. 
Cavtat–  Nalazi  se  oko  20km  južno  od  Dubrovnika,  na  samom  kraju  Dubrovačke  Rivijere.  O  samoj  istoriji  ovog  primorskog  grada 
svedoče  arheološki  lokaliteti,  crkve,  palate.  Poslednjih  godina  je  sve  popularnije  letovalište  zbog  prelepe  prirode  i  malih  skrivenih 
plaža. 
OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
Potpisivanjem  Ugovora  o  putovanju  putnik  prihvata  svaki  smeštaj  odgovarajuće  kategorizacije  i  opisa  navedenog  u  programu 
putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom. 
Na linku možete pogledati apartmane (NAPOMENA: na sajtu se NE NALAZE svi apartmani, već nekoliko njih!) 
 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za 
realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene 
izleta  podložne  su  promenama  u  slučaju  nedovoljnog  broja  prijavljenih  putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  za  muzeje  i 
lokalitete,  goriva,  putarina,  parkinga,  tunela,  trajekta…Termini  i  program  fakultativnih  izleta  su  promenljivi  i  zavise  od  slobodnih 
termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od 
strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se 
plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 
 
Režim ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Hrvatsku: 
Najnovije informacije o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj možete pronaći na sledećem linku: 
https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/hrvatska 
 

 

NAPOMENE: 
-  Svaka  promena  programa  putovanja  od  strane  samog  putnika  u  toku  putovanja,  a  uz  saglasnost  predstavnika  agencije  ne 
predstavlja izmenu ugovorenog programa 
- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta, 
-  Organizator  putovanja  zadržava  pravo  izmene  programa  putovanja  (redosled  pojedinih  sadržaja  u  programu  usled  objektivnih 
okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, 
uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije 
- Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske, 
- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje 
cenu aranžmana, 
- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika 
agencija kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju, 
- Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne 
snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika 
u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiju. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove 
svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju, 
- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju, 

background image

 

 

 

 

 

 

- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje 
o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska, 
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom 
putovanja  tako  i  sa  zakonom  o  saobraćaju),  ne  postoji  mogućnost  zadržavanja  autobusa  na  graničnom  prelazu  radi  obavljanja 
procedure povraćaja poreza–  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu, 
- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu 
dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće, 
- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, 
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka, 
- Putnik može da  izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim 
putem,  uz  dostavu  ugovora  o  prodatom  aranžmanu.  Agencija  I  prevoznik  su  dužni  da  potrošaču  izdaju  pismenu  potvrdu  ili 
elektronskim  putem  potvrde  prijem  reklamacije,  a  da  najkasnije  u  roku  od  8  dana  od  dana  prijema  reklamacije,  pisanim  ili 
elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
 

 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre  polaska.  Ukoliko 
aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana na dve jednake 
mesečne  rate,  po  uplati  akontacije  za  rezervaciju,  za  ostatak  se  deponuju  čekovi  najkasnije  15  dana  pre  polaska  na  putovanje.  Kreditom 
poslovnih banaka
 po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje 
se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).  Platnim 
karticama
  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim 
uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale banka), Poštanska 
štedionica. 
Uz ovaj aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencije Jungman travel d.o.o. Organizator putovanja: Jungman travel doo, Licenca A: OTP 
187/2021 od 22.11.2021.