Više od 1800 ponuda

Hotel Astir Palace 4*

od 239 €

Položaj: Hotelski kompleks se nalazi  na najlepšem delu peščane plaže u Laganasu,dugoj čak 9 km.Od centra grada udaljen je 800m, od glavnog grada Zantea I aerodroma 7km.

Sadržaj :Hotel poseduje 24 časa dostupnu recepciju, lobi, parking ,bazene za decu I odrasle , snek bar , parking ,WIFI internet u hotelu I sobama, sef, konferencijsku salu, restoran sa tradicionalnom grčkom I internacionalnom kuhinjom, bar.

Opis sobe: Hotel poseduje 116 soba, opremljene klima uređajem(uz doplatu,osim tokom jula i avgusta meseca kada je korišćenje besplatno),sefom(uz doplatu na licu mesta),frižider(uz doplatu na licu mesta), radio/ TV, terasa sa pogledom na more ili baštu,kupatilo.

Ishrana:Noćenje sa doručkom, po principu samoposluživanja-buffet (švedski sto), uz mogućnost doplate za uslugu polupansiona (doručak I večera) ili All inclusive (sve uključeno).

Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*
Hotel Astir Palace 4*

 

PROGRAM PUTOVANJA BR. 38 – AVIONSKI PREVOZ:

1.dan – Beograd- sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla,  dva sata ranije u odnosu na predviđeno vreme, čarter let za Zakintos. Transferautobusom do mestaboravka po izboru. Smeštaj u apartman/hotel. Prva uslugapremauplaćenojrezervaciji. Noćenje.

2.dan – 10./11. dan- Zakintos - boravak u izabranomapartmanu/hoteluna bazi izabrane i uplaćene usluge.

11./12. dan- napuštanjeapartmana/hotela, polazakautobusa u vremedobijenoodstranenašegpredstavnika. Transfer do aerodromai let za Beograd. Sletanje u Beograd. Krajusluga.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

  • Prevoz putnikadirektnimčarterletomaviokompanije Air Serbia, narelaciji Beograd – Zakintos – Beograd;
  • Grupni transfer autobusomodaerodromaDionisiosSolomos do izabranoghotelailistudija/apartmana u odlaskuipovratku;
  • 10 ili 11 noćenja u izabranomsmeštajnomobjektunabaziodabranihusluga;
  • Hotelskeuslugepremaprogramu, od vremenaulaska u hotelskesobe do vremenanjihovognapuštanja a u zavisnostiodhotelskihpravila (u najvećembrojuhotelaulazak u sobe je posle 14:00h, aiste se poslednjeg dana boravkanapuštajunajkasnije do 12:00h) ili od vremenaletaaviona (u slučajuranihjutarnjihilikasnihvečernjihletovaputnici ne mogutražitiumanjenjecene za eventualniobrok koji ne mogu da iskoriste u hotelu). Ukoliko je aranžmanompredviđenorganizovaniavio-prevoz, kao prvi iposlednjiobrokračunaju se oni koji buduposluženi u avionu, ismatra se da tiobrocizamenjujuhotelskeobrokeuobicajene za to doba dana. Takođe se ne možetražitiumanjenjeceneilirefundacija za hotelskeuslugekojenisukorišcenezbogfakultativnihizleta.
  • Aerodromsketakse za čarter let u iznosu od 37,69 evra za odrasleidecu od 2 do 12 godina (aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 21.61 evra, aerodromDionisiosSolomosnaZakintosu 15,10 evra, RF taksa 0,98 eur). Deca do dvegodine ne plaćajuaerodromsketakse. Sve navedeneaerodromsketaksepodložnesupromenamaiuplaćuju se u poslovnicamaagencije u dinarskojprotivvrednosti pre polaskanaputovanje.
  • YQ taksakojapredstavljanadoknadu za gorivoidefinisana je ugovoromsaavioprevoznikom. Iznos YQ taksi je podložanpromeniizavisiodpromenecenegorivanatržištu. U slučajupovećanjataksi, putnik je u obavezi da izvršidoplatu pre započetog putovanja.
  • UslugepredstavnikaOrganizatora putovanja itroškoveorganizacijeputovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

  • Preporučujemo međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja;

Ø  Doplatu za klima uređaj (iznos naglašen u cenovniku);

Ostale individualne i nepomenute troškove;

  • Doplata za poskupljenje goriva, iznad ugovorene cene, a na osnovu dopisa avio kompanije. Obračunavaće se na osnovu proseka poskupljenja u predhodnom mesecu za polaske u tekućem mesecu. Putnik je dužan da izvrši doplatu pre započetog putovanja;

Ø  Fakultativne izlete i rent-a-car. Fakultativni izleti biće ponudjeni na licu mesta od strane lokalnog partnera, prema uslovima i cenama lokalnog partnera;

  • Turistička taksa za sve turiste koji borave u Grčkoj. Taksa će se naplaćivati na licu mesta od strane vlasnika privatnog smeštaja, recepcije hotela i neće biti sastavni deo aranžmana. Očekivani iznosi takse, koja će se naplaćivati dnevno po sobi, je: privatni smeštaj - 0,50€; hoteli 1*/2* - 0,50€; hoteli 3* -1.50€; hoteli 4*- 3€; hoteli 5*- 4€. Plaćanje će se vršiti isključivo gotovinom, a hotelijeri I vlasnici privatnog smeštaja će imati pravo da goste, ukoliko gosti odbiju da plate turističku taksu, ne prime u smeštaj.
 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKE za efektivu na dan uplate.

• Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

• Čekovima građana - prilikom rezervacije 40%, a ostatak deponovanim čekovima na jednake rate do 15. decembra (bezpromotivnih popusta, ali i bez obračunavanja kamate).

• Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata

punog iznosa od strane banke).

• Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja), 

NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: Expo banka, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka.

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD)

Cene i raspoloživost mesta zavise od kapaciteta, popunjenosti i uslova hotela, kao i objavljenih posebnih ponuda, i shodno tome podložne su promeni.

Sajt Turističke agencije ROBINSON je informativnog karaktera.  Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično.