Više od 1800 ponuda

Krstarenje Drinom

od 89 €

Krstarenje Drinom | Srbija vikend 

Pogledajte kako nam je bilo na Krstarenju Drinom.

Ja sam vekovna granica i svedok sam života. Rušim granice mostovima, krivudava sam i ponosna. Ja sam Drina!!!

Na ovom putovanju upoznajemo najzapadnije tačke programa Skrivena Srbija. Ovo vikend putovanje se svojom šarolikošću izdvaja iz ponude. Krećemo autobusom i prilazimo Drini već prvog dana putovanja u Etno zdanju Sunčana reka. Preko Vrhpolja se krećemo ka Bajinoj Bašti, sa posebnim osvrtom na kućicu na steni, zastajemo da upijemo priču Drinskih vukova. Užice nam je domaćin na počinku. Najjuzbudljiviji deo programa je samo Krstarenje Drinom u dužini od preko 50 kilometara od Perućca do Višegrada gde završavamo krstarenje, i divimo se Ćupriji na Drini i posećujemo Andrićgrad. Ako je Krstarenje Dunavom valcer, Krstarenje Drinom je marš. Osetićete otkucaje ritma Stanislava Biničkog pri komponovanju poznate melodije. 

Uplovite u Drinsku avanturu.

 

 

Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom
Krstarenje Drinom

Krstarenje Drinom | Skrivena Srbija Robinson 

 

Polasci za 2024 u pripremi!

1. dan  BEOGRAD – SUNČANA REKA – SOKOGRAD - VRHPOLJE – UŽICE

Polazak  iz Beograda u 08.00h, vožnja  ka Podrinju.  Vožnja pored Šapca i Banje Koviljače, kraći odmor u etno restoranu ,, Sunčana reka,,. Šetnja i obilazak kompleksa koji se nalazi na samoj obali Drine. Polazimo uzvodno Drinom ka Bajinoj Bašti. Vožnja pored hidroelektrane Zvornik i Zvorničkog jezera. Obilazak Soko Grada i manastira Sv. Nikole. Veličanstven ambijent upotpunjuje pogled na staru tvrdjavu i veliki krst koji dominira okolinom. Zakuska i predah u etno selu Vrhpolje. Vožnja najlepšim delom Drine, pauza za fotografisanje kod čuvene  kućice na steni. Dolazak u Užice, smeštaj u hotelu u centru grada. Slobodno vreme za šetnju ili individualni odlazak u neki od popularnih kafića I restorana u Užicu. Noćenje.

2. dan  UŽICE - DOBRUN - VIŠEGRAD - BAJINA BAŠTA - PERUĆAC - BEOGRAD

Doručak. Polazak za Višegrad. Dolazak u manastir Dobrun, centar duhovnosti Republike Srpske. Obilazak Karadjordjevog konaka, Muzeja Prvog srpskog Ustanka i stare crkve Uspenje Bogorodice za koju se kaže da je podignuta u vreme cara Dušana. Po dolasku u Višegrad, sledi obilazak Andrićgrada (Kamengrad) Emira Kusturice i na Drini Ćuprije. Slobodno vreme za individualne obilaske i ručak. Ukrcavanje na brod „Grizzly“.  Od 15.00h nezaboravna plovidba kanjonom Drine  do Perućca u trajanju od oko 3h. Dužina plovnog puta je oko 52 km, a skoro polovina je kanjon sa raznolikom florom i faunom. Ovaj netaknuti biser prirode se može doživeti samo sa palube broda. Nakon iskrcavanja na Perućcu kraća pauza kod ,,reke Godina,, Povratak autobusom za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim satima. Kraj usluge...   

Povratak: datumi u prpremi  

CENE ZA 2024 U PRIPREMI

 

 

Cena aranžmana je izražena po osobi

 

Napomena : Svi putnici su duzni da dostave agenciji podatke iz pasosa ili licne karte ( broj pasosa/licne karte i JMBG ) za odrasle osobe, dok za maloletne osobe su potrebni broj pasosa i JMBG . Putnici su duzni da imaju svoja dokumenta sa sobom u toku putovanja.

 

ARANŽMAN SADRŽI:                                                                                                                           

  • Prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji /mesta se određuju prema prijavi;
  • Smeštaj u hotelu Aria 3* u Užicu na bazi 1 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto) u standardnim dvo ili trokrevetnim sobama. Hotel se nalazi u centru grada u pešačkoj zoni. Poseduje restoran, recepciju, lobi bar... Sve sobe su sa standardnim i modernim nameštajem, sadrže wi-fi, Sat TV, kupatilo... ;
  • Obilazak Sokograda, manastira Dobrun, Sunčane reke i Višegrada;
  • Ručak-zakuska u Vrhpolju;
  • Plovidbu brodom ,, Grizzly,, na relaciji Višegrad – Perućac;
  • Troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE SADRŽI:  

  • Individualne troškovi putnika i nenavedene ulaznice;
  • Doplata za superior sobu 10 € po osobi (na upit);
  • Doplata za jednokrevetnu sobu 20 € (na upit);
  • Mogućnost doplate za dodatni prevoz – transfer Novi Sad: cena po osobi (min. 4 punoplatežna putnika) - 3.100 rsd.

 

Napomena: Svi putnici su dužni da dostave agenciji podatke iz pasoša ili licne karte ( broj pasosa/licne karte i JMBG ) za odrasle osobe, dok za maloletne osobe su potrebni broj pasoša i JMBG . Putnici su dužni da imaju svoja dokumenta sa sobom u toku putovanja. Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna (putnici iz ove kategorije su dužni sami da se raspitaju u ambasadi zemlje u koju putuju, o uslovima za ulazak u zemlju putovanja), kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju, u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 40), agencija Robinson zadržava pravo da otkaže putovanje ili realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom. Krajnji rok za otkazivanje aranžmana je pet (5) dana pre datuma polaska. U slučaju da je posle zaključenja Ugovora o putovanju došlo do promena u kursu na deviznom tržištu ili promena u tarifama prevoznika i aerodromskih i kompanijskih taksi, agencija Robinson zadržava pravo korekcije cene programa putovanja. Sve vreme boravka Vam na raspolaganju stoji stručan predstavnik/turistički vodič naše agencije, koji će se potruditi oko Vašeg kompletnog boravka na odabranom putovanju.

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana do 2 jednake mesečne rate, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja). NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale banka), Poštanska štedionica.

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

 

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za efektivu na dan uplate.

 

• Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.

 

• Čekovima građana - prilikom rezervacije 40%, a ostatak deponovanim čekovima na jednake rate do 15. decembra (bezpromotivnih popusta, ali i bez obračunavanja kamate).

 

• Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).

 

• Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja).

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika.

 

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD)

 

Cene i raspoloživost mesta zavise od kapaciteta, popunjenosti i uslova hotela, kao i objavljenih posebnih ponuda, i shodno tome podložne su promeni.

Sajt Turističke agencije ROBINSON je informativnog karaktera.  Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično.