background image

       

    

 

 

2 DANA / 1 NOĆENJE   

AUTOBUSOM I BRODOM 

Ja sam vekovna granica i svedok sam života. Rušim granice mostovima, krivudava sam i ponosna. Ja sam Drina!!! 

Na  ovom  putovanju  upoznajemo  najzapadnije  tačke  programa Skrivena Srbija.  Ovo vikend  putovanje se  svojom 
šarolikošću izdvaja iz ponude. Krećemo autobusom i prilazimo Drini već prvog dana putovanja u Etno zdanju Sunčana 
reka. Preko Vrhpolja se krećemo ka Bajinoj Bašti, sa posebnim osvrtom na kućicu na steni, zastajemo da upijemo priču 
Drinskih vukova. Užice nam je domaćin na počinku. Naj uzbudljiviji deo programa je samo Krstarenje Drinom u dužini 
od  preko  50  kilometara  od  Višegrada  do  Perućca.  Osetićemo  duhovnost  Sokograda  i  Dobruna  i  diviti  se Ćupriji  na 
Drini u Andrićgradu. Ako je Krstarenje Dunavom valcer, Krstarenje Drinom je marš. Osetićete otkucaje ritma Stanislava 
Biničkog pri komponovanju poznate melodije. Uplovite u Drinsku avanturu. 
 
Polasci: 25. jun / 16.jul / 30. jul / 13.avg. / 27.avg. / 10. sep / 24.sep 
1. dan  BEOGRAD – SUNČANA REKA – SOKOGRAD - VRHPOLJE – UŽICE 
Polazak  iz Beograda u 08.00h, vožnja  ka Podrinju.  Vožnja pored Šapca i Banje Koviljače, kraći odmor u etno restoranu 
,, Sunčana reka,,. Šetnja i obilazak kompleksa koji se nalazi na samoj obali Drine. Polazimo uzvodno Drinom ka Bajinoj 
Bašti.  Vožnja  pored  hidroelektrane  Zvornik  i  Zvorničkog  jezera.  Obilazak  Soko  Grada  i  manastira  Sv.  Nikole. 
Veličanstven ambijent  upotpunjuje pogled  na staru tvrdjavu i veliki  krst koji dominira okolinom. Zakuska i predah u 
etno selu Vrhpolje. Vožnja najlepšim delom Drine, pauza za fotografisanje kod čuvene  kućice na steni. Dolazak u Užice, 
smeštaj  u  hotelu  u  centru  grada.  Slobodno  vreme  za  šetnju  ili  individualni  odlazak  u  neki  od  popularnih  kafića  I 
restorana u Užicu. Noćenje. 
2. dan  UŽICE - DOBRUN - VIŠEGRAD - BAJINA BAŠTA - PERUĆAC - BEOGRAD 
Doručak.  Polazak  za  Višegrad.  Dolazak  u  manastir  Dobrun,  centar  duhovnosti  Republike  Srpske.  Obilazak 
Karadjordjevog  konaka,  Muzeja  Prvog  srpskog  Ustanka  i  stare  crkve  Uspenje  Bogorodice  za  koju  se  kaže  da  je 
podignuta u vreme cara Dušana. Po dolasku u Višegrad, sledi obilazak Andrićgrada (Kamengrad) Emira Kusturice i na 
Drini Ćuprije. Slobodno vreme za individualne obilaske i ručak. Ukrcavanje na brod „Grizzly“.  Od 15.00h nezaboravna 
plovidba kanjonom Drine  do  Perućca u trajanju od  oko 3h. Dužina plovnog puta je oko 52 km, a skoro polovina je 
kanjon sa raznolikom florom i faunom. Ovaj netaknuti biser prirode se može doživeti samo sa palube broda. Nakon 
iskrcavanja  na  Perućcu  kraća  pauza  kod  ,,reke  Godina,,  Povratak  autobusom  za  Beograd.  Dolazak  u  Beograd  u 
večernjim satima. Kraj usluge...     
Povratak: 26. jun / 17.jul / 31. jul / 14.avg. / 28.avg. / 11. sep / 25.sep 

Cenovnik br. 1 od  10.05.2022. Program br. 37/2022 

Cena aranžmana je izražena po osobi 

     

ARANŽMAN SADRŽI:                                                                                                                            

  Prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji /mesta se određuju prema prijavi; 

  Smeštaj u hotelu Aria 3* u Užicu na bazi 1 noćenja sa doručkom (doručak – švedski sto) u standardnim dvo ili 

trokrevetnim sobama. Hotel se nalazi u centru grada u pešačkoj zoni. Poseduje restoran, recepciju, lobi bar... 
Sve sobe su sa standardnim i modernim nameštajem, sadrže wi-fi, Sat TV, kupatilo..  ; 

  Obilazak Sokograda, manastira Dobrun, Sunčane reke i Višegrada; 

  Ručak-zakuska u Vrhpolju; 

  Plovidbu brodom ,, Grizzly,  na relaciji Višegrad – Perućac; 
  Troškove organizacije putovanja. 

ARANŽMAN NE SADRŽI:   

  Individualne troškovi putnika i nenavedene ulaznice; 
  Doplata za superior sobu 10 € po osobi (na upit); 

  Doplata za jednokrevetnu sobu 20 € (na upit); 

  Mogućnost  doplate  za  dodatni  prevoz  –  transfer  Novi  Sad:  cena  po  osobi  (min.  4  punoplatežna  putnika)  - 

3.100 rsd. 

CENA ARANŽMANA   89 € 

background image

 

Napomena: Svi putnici su dužni da dostave agenciji podatke iz pasoša ili licne karte ( broj pasosa/licne karte i JMBG 
)  za  odrasle  osobe,  dok  za  maloletne  osobe  su  potrebni  broj  pasoša  i  JMBG  .  Putnici  su  dužni  da  imaju  svoja 
dokumenta sa sobom u toku putovanja. Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice 
sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija 
Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je 
viza potrebna (putnici iz ove kategorije su dužni sami da se raspitaju u ambasadi zemlje u koju putuju, o uslovima za 
ulazak u zemlju putovanja), kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju, u tom slučaju će 
se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. U 
slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 40), agencija Robinson zadržava pravo da otkaže putovanje 
ili realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom. Krajnji rok za otkazivanje aranžmana je pet (5) 
dana  pre  datuma  polaska.  U  slučaju  da  je  posle  zaključenja  Ugovora  o  putovanju  došlo  do  promena  u  kursu  na 
deviznom tržištu ili promena u tarifama prevoznika i aerodromskih i kompanijskih taksi, agencija Robinson zadržava 
pravo korekcije cene programa putovanja. Sve vreme boravka Vam na raspolaganju stoji stručan predstavnik/turistički 
vodič naše agencije, koji će se potruditi oko Vašeg kompletnog boravka na odabranom putovanju. 
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:   
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski - 
rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre  polaska. 
Ukoliko  aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate. 
Čekovima  gradjana  do  2  jednake  mesečne  rate,  po  uplati  akontacije  za  rezervaciju,  za  ostatak  se  deponuju  čekovi 
najkasnije  15  dana  pre  polaska  na  putovanje.  Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema 
klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti 
aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving 
karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim 
uslovima  plaćanja  za  klijente  banaka: EXPOBANK,  Banca  intesa,  Komercijalna  banka,  OTP  banka  (bivša  Societe 
Generale banka), Poštanska štedionica. 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Organizator  putovanja:  ROBINZON  d.o.o.,  Beograd.  Kategorija  Licence  A  br.  OTP  120/2021  od  13.10.2021.  Uz  ovaj 
aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator 
ima  GARANCIJU  PUTOVANJA  Nacionalne  asocijacije  turistickih  agencija  PU  "YUTA",  Beograd,  ul.  Kondina  br  14,  po 
Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  119/2021  od  30.11.2021.god,  Bankarska  garancija  068/2021  od  03.12.2021.god. 
Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 
dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 
3228  687,  pisanim  putem  ili  telegramom  na  adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br  14.  ili  na  mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs.