Više od 1800 ponuda

Dubrovnik | Korčula

od 99 €

Hrvatska | Dubrovnik | Korčula | Tragom Marka Pola | Trebinje, Mostar Sarajevo

 

Dubrovnik Obilazimo Stradun, gradski trg Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza, crkva Svetog Vlaha, zvonik, Onofrijeva česma, kule Revelin i Mulo. Ston je gradić s najdužim kamenim zidom u Evropi (5,5km), uskih tihih ulica, starih otmenih kuća i tragova drevnih kultura rasutih okolo. Njegova vrednost kao grada soli potvrđuje se i danas u pogonima najstarije aktivne solane na svetu. Korčula je spoj šik Dubrovnika i prekrasnih prirodnih lepota. Srednjevekovni stari grad Korčula smešten je na uskom poluostrvu. Razgledanje grada: Katedrala sv. Marka, trg s većnicom, gradska vrata, kula Revelin i kuća Marka Pola.

Trebinje Šetnjom kroz uzane starogradske ulice videćemo Sat kulu, gradske zidine sa trgovima, gradska vrata (tunel) koja povezuju Stari grad sa ostalim delom grada. Foto pauza na “Trgu Pesnika”  sa platanima starim preko 115 g. i kamenim fontanama. Ovde se mogu videti pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). Manastr Tvrdoš posvećen je Uspenju Presvete Bogorodice i podignut na stenama mesta Tvrdoša, kraj desne obale reke Trebišnjice. Podrumi manastira neguju tradicije srpskog monaškog vinogradarstva i Hercegovine, proizvodeći vina od autohtonih i internacionalnih sorti u podrumu iz 15. veka. Žilavka, vranac, šardone, kaberne sovinjon, ali i manastirska loza, proizvode se kombinovanjem drevnih i najsavremenijih tehnologija. Mostar Razgledanje  Starog mosta, Krive ćuprije, kule oko Starog mosta, Tabhane, ulice Kujundžiluk… Sarajevo Saraj, Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija, katedrala i srpska Saborna crkva, Gazi Husref begova džamija iz XVI veka, odlazak do Baščaršije, Morića Han, kazandžiluk.

Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula
Dubrovnik | Korčula

Polazak: 10.11.2022.                                                                                Autobusom5 dana, 2 noćenja

Program putovanja:                                                                     

1. DAN: ČAČAK - BEOGRAD

Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 21:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenja svim putnicima sa svim detaljima polaska).  Noćna vožnja kroz Srbiju I Bosnu I Hercegovinu uz usputna zadržavanja za odmor I obavljanje graničnih formalnosti.

2. DAN: TREBINJE - DUBROVNIK

Dolazak u *Trebinje. Obilazak grada. Slobodno vreme. Nastavak vožnje prema Dubrovniku. *Razgledanje Dubrovnika I slobodno vreme. U popodnevnim časovima okupljanje I smeštaj u apartmane u opštini Dubrovačka župa. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DAN: DUBROVNIK - KORČULA (fakultativno) - DUBROVNIK

Slobodno vreme u Dubrovniku ili *fakultativni izlet do ostrva I grada Korčula, gde je, prema legendi rođen čuveni istraživač Marko Polo. Vožnja ka luci Orebić. Usputna pauza u StonuI obilazak grada. Ukrcavanje na trajekt/brodiću I plovidba do Korčule. Razgledanje grada I slobodno vreme. Oko 16h povratak brodićem u Orebić. Obilazak vinarije Matuško u najstarijem zaštićenom vinskom regionu u bivšoj Jugoslaviji uz fakultativnu mogućnost degustacije vina I sira. Povratak u apartmane.  Noćenje.

4. DAN: DUBROVNIK – MOSTAR - SARAJEVO

Napuštanje apartmana. Polazak ka manastiru Tvrdoš I fakultativna degustacija vina u njegovim podrumima. Nastavak vožnje ka *Mostaru. Obilazak grada I slobodno vreme za kafu. Nastavak vožnje ka *Sarajevu. Šetnja Baščaršijom I slobodno vreme za ručak. Večernji polazak za Beograd I noćna vožnja kroz Bosnu I Hercegovinu I Srbiju uz pauze za odmor I granične formalnosti.

5. DAN: SARAJEVO – BEOGRAD - ČAČAK

Dolazak u Beograd/Čačak u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Povratak:14.11.2022.

Cena aranžmana: 139 €

SNIŽENA CENA  109 €

Cenovnik br. 1 od 26.09.2022. Program br.41/2022

Aranžman obuhvata:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visoko podni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relacij i prema programu putovanja;
 • Obilazak, Trebinja, Dubrovnika, Mostara I Sarajeva prema programu;
 •  2 noćenja u 1/2i 1/3 studijima I apartmanimai u 1/2 sobama (sa sopstvenim kupatilom) u Dubrovačkoj župi;
 • Usluge vodiča u svakom autobusu;
 • Uslugu lokalnog vodiča u Dubrovniku;
 • Troškove organizacije putovanja

 

Aranžman ne obuhvata:

 • Fakultativneizlete:
 • Degustacija 3 vrste vina u drevnim podrumima manastira Tvrdoš– 10 ;
 • Izlet na Korčulu (karte za brodić Orebić-Korčula-Orebić, prevoz, lokalni vodič) – 35 €) ;
 • Poseta vinariji Matuško ili Marlais, uz degustaciju 3 vrste vina I laku zakusku – 15 €;
 • Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji);
 • Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo na upit;
 • Doplata za polazak iz Novog Sada 20 €;
 • Individualne troškove putnika.

 

NAPOMENA:

 • Polazak iz Beograda I Čačka bez doplate
 • Polazak iz Novog Sada uz doplatu

 

 

 

 

 •  

 

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije I opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom.

Na linku možete pogledati apartmane (NAPOMENA: na sajtu se NE NALAZE svi apartmani, već nekoliko njih!)

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje I lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova I objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani I od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe.

Režim ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Hrvatsku:

Državljani Republike Srbije koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku bez potrebe dokazivanja posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska:

putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska:

 

Najnovijeinformacije o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj možete pronaći na sledećem linku:

https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/hrvatska

 

 

NAPOMENE:

- Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa

- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta,

- Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja I opštim uslovima putovanja turistička agencije

- Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske,

- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva I osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana,

- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencijekao I radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju,

- Obaveza je putnika da za putovanja obezbedi ispravan putni dokumenti da se pridržava carinskih I drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize I nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao I troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju,

- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju,

- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati I sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene I uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska,

- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako I sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza–  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu,

- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija I naknadne izmene nisu moguće,

- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka,

- Putnik može da izjavi  reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija I prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

 

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana do tri jednake mesečne rate, zaključno sa 15.07.2021., po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja). NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka, Poštanska štedionica.

 

Organizator putovanja: Jungman travel doo, Pivarska 13, 32000 Čačak, tel/fax: 032/34-34-10, 34-34-40

web: www.jungmantravel.rs, e-mail: jungmantravel@mts.rs tekući račun: 170-0030019572001-95

MB 20984767, PIB 108366025, šifra delatnosti: 7912, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021.

Poslovnica u Beogradu: Kneza Mihaila 21/a lok.5, tel: 011/32-87-837, e-mail: office@jungmantravel.rs