background image

 

 

5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

 

 
Polazak: 09.11.2023. 
1. DAN        BEOGRAD - ČAČAK – TREBINJE

 

Polazak sa Novog Beograda (kod Skejt parka na Ušću) u 21:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator 
šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima  polaska)
.  Polazak  iz  Čačka  (vreme  i  mesto  biće  poznato  najkasnije  dan  pred 
putovanje
). Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Bosne i Hercegovine sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN        TREBINJE - DUBROVNIK 
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni celodnevni izlet do Budimpešte*. Razgledanje grada sa vodičem. Šetnja ulicom Vaci i slobodno 
Dolazak u *Trebinje. Obilazak grada. Slobodno vreme. Nastavak vožnje prema Dubrovniku. *Razgledanje Dubrovnika i slobodno vreme. U 
popodnevnim časovima okupljanje i smeštaj u apartmane u opštini Dubrovačka župa. Slobodno vreme. Noćenje
3. DAN        DUBROVNIK - KORČULA (fakultativno) 
Slobodno vreme u Dubrovniku ili *fakultativni izlet do ostrva i grada Korčulagde je, prema legendi rođen čuveni istraživač Marko Polo
Vožnja ka luci Orebić. Usputna pauza u Stonu i obilazak grada. Ukrcavanje na trajekt/brodić i plovidba do Korčule. Razgledanje grada i 
slobodno vreme. Oko 16h povratak trajektom ili brodićem u Orebić. Obilazak vinarije Matuško u najstarijem zaštićenom vinskom regionu u 
bivšoj Jugoslaviji uz fakultativnu mogućnost degustacije vina i sira. Povratak u apartmane. Noćenje. 
4. DAN        DUBROVNIK – MOSTAR - SARAJEVO 
Napuštanje apartmana. Polazak ka manastiru Tvrdoš i fakultativna degustacija vina u njegovim podrumimaNastavak vožnje ka 
*Mostaru
Obilazak grada i slobodno vreme za kafu. Nastavak vožnje ka *Sarajevu. Šetnja Baščaršijom i slobodno vreme za večeru. 
Večernji polazak za Beograd i noćna vožnja kroz Bosnu i Hercegovinu (preko Romanije i Zvornika) i Srbiju uz pauze za odmor i granične 
formalnosti. 
5. DAN        SARAJEVO – BEOGRAD- ČAČAK 
Dolazak u Beograd pa nakon toga u Čačak u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa 
Povratak: 13.11.2023. 

                                                                                                        Cenovnik br.1. od 22.08.2023 . – Program br.   49/2023 

TERMIN PUTOVANJA 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

09.11 – 13.11.2023. 

169  € 

119 €  

 
 
ARANŽMAN SADRŽI: 

•  Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga 

pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; 

•  Obilazak, Trebinja, Dubrovnika, Mostara i Sarajeva prema programu; 
•  2 noćenja u 1/2 i 1/3 studijima i apartmanima i u 1/2 sobama (sa sopstvenim kupatilom) u Dubrovačkoj župi; 
•  Usluge vodiča u svakom autobusu; 
•  Uslugu lokalnog vodiča u Dubrovniku; 
•  Troškove organizacije putovanja 

 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

•  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja ; 
•  Fakultativne izlete:Degustacija 3 vrste vina u drevnim podrumima manastira Tvrdoš  - 10 € ; Izlet na Korčulu – 35 € (karte za 

brodić Orebić-Korčula-Orebić, prevoz, lokalni vodič); Poseta vinariji Marlais ili Matuško, uz degustaciju 3 vrste vina i laku zakusku -  
20 €; 

•  Doplata za 1/1 sobu – 50 €; 
•  Doplate: za polazak iz Novog Sada 25€, iz Niša 25€( bez ograničenja u broju putnika), iz Kragujevca/Vrnjačke Banje/Trstenika 1500 

RSD (minimum za realizaciju 4 putnika), 

•  Individualne troškove putniika 

 
 
 
 

background image

 

 

NAPOMENA:  
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. 
GODINE. INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE 
PUTOVANJA. UKOLIKO PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI.
 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za 
realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta 
podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, 
putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, 
vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, 
ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. 
Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, 
isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 
 
OPISI:  
Trebinje 
Šetnjom kroz uzane starogradske ulice videćemo Sat kulu, gradske zidine sa trgovima, gradska vrata (tunel) koja povezuju Stari 
grad sa ostalim delom grada. Foto pauza na “Trgu Pesnika” sa platanima starim preko 115 g. i kamenim fontanama. Ovde se mogu videti 
pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). 
Manastir Tvrdoš posvećen je Uspenju Presvete Bogorodice i podignut na stenama mesta Tvrdoša, kraj desne obale reke Trebišnjice. 
Podrumi manastira neguju tradicije srpskog monaškog vinogradarstva i Hercegovine, proizvodeći vina od autohtonih i internacionalnih 
sorti u podrumu iz 15. veka. Žilavka, vranac, šardone, kaberne sovinjon, ali i manastirska loza, proizvode se kombinovanjem drevnih i 
najsavremenijih tehnologija. 
Dubrovnik
 Obilazimo Stradun, gradski trg Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza, crkva Svetog Vlaha, zvonik, Onofrijeva česma, 
kule Revelin i Mulo. 
Ston je gradić s najdužim kamenim zidom u Evropi (5,5km), uskih tihih ulica, starih otmenih kuća i tragova drevnih kultura rasutih okolo. 
Njegova vrednost kao grada soli potvrđuje se i danas u pogonima najstarije aktivne solane na svetu. 
Korčula je spoj šik Dubrovnika i prekrasnih prirodnih lepota. Srednjevekovni stari grad Korčula smešten je na uskom poluostrvu. 
Razgledanje grada: Katedrala sv. Marka, trg s većnicom, gradska vrata, kula Revelin i kuća Marka Pola. 
Mostar Razgledanje Starog mosta, Krive ćuprije, kule oko Starog mosta, Tabhane, ulice Kujundžiluk… 
Sarajevo
 Saraj, Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija, katedrala i srpska Saborna crkva, Gazi Husref begova džamija iz XVI veka, odlazak do 
Baščaršije, Morića Han, kazandžiluk. 
 
 
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 
Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. 
Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom. 
 
 
POSEBNE NAPOMENE: 
• 

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja 
izmenu ugovorenog programa 

• 

 Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta 

• 

Organizator  putovanja  zadržava  pravo  izmene  programa  putovanja  (redosled  pojedinih  sadržaja  u  programu  usled  objektivnih 
okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, 
uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencija 

• 

Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane države u kojima se nalaze 

• 

U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje 
cenu aranžmana , 

• 

Organizator ne snosi odgovornost  za  eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika 
agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju , 

• 

Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne 
snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika 
u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove 
svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju , 

• 

Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju , 

background image

 

• 

Minimalan  broj  putnika  za  realizaciju  putovanja  je  45.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje 
o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska , 

• 

Upozoravaju  se  putnici  da  zbog  poštovanja  satnica  predviđenih  programom  putovanja  (satnica  je  uskladjena  kako  sa  programom 
putovanja  tako  i  sa  zakonom  o  saobraćaju),  ne  postoji  mogućnost  zadržavanja  autobusa  na  graničnom  prelazu  radi  obavljanja 
procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu , 

• 

Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu 
dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće, 

• 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost  zadržavanja autobusa 
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu , 

• 

Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, 
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka, 

• 

Putnik  može  da  izjavi  reklamaciju  na  mestu  koje  je  određeno  za  prijem  reklamacija  usmeno,  telefonom,  pisanim  ili  elektronskim 
putem,  uz  dostavu  ugovora  o  prodatom  aranžmanu.  Agencija  i  prevoznik  su  dužni  da  potrošaču  izdaju  pismenu  potvrdu  ili 
elektronskim  putem  potvrde  prijem  reklamacije,  a  da  najkasnije  u  roku  od  8  dana  od  dana  prijema  reklamacije,  pisanim  ili 
elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
 

USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene  aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka
  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale 
banka), Poštanska štedionica. 

 
 

Organizator putovanja: Jungman travel doo, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju