background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Polazak: 10.11.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusom5 dana, 2 noćenja

 

Program putovanja: 

 

1. DAN: ČAČAK - BEOGRAD 
Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 
21:30  h  (tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  –  organizator  šalje  obaveštenja  svim  putnicima  sa  svim  detaljima 
polaska
).  Noćna vožnja kroz Srbiju I Bosnu I Hercegovinu uz usputna zadržavanja za odmor I obavljanje graničnih formalnosti. 
2. DAN: TREBINJE - DUBROVNIK 
Dolazak  u  *Trebinje.  Obilaza kgrada.  Slobodno vreme.  Nastavak  vožnje  prema  Dubrovniku.  *Razgledanje  Dubrovnika  I  slobodno vreme.  U 
popodnevnim časovima okupljanje I smeštaj u apartmane u opštini Dubrovačka župa. Slobodno vreme. Noćenje. 
3. DAN: DUBROVNIK - KORČULA (fakultativno) - DUBROVNIK 
Slobodno  vreme  u  Dubrovniku  ili  *fakultativni  izlet  do  ostrva  I  grada  Korčula,  gde  je,  prema  legend  rođen  čuveni  istraživač  Marko  Polo. 
Vožnja  ka  luci  Orebić.  Usputna  pauza  u  Stonu  I  obilazak  grada.  Ukrcavanje  na  trajekt/brodiću  I  plovidba  do  Korčule.  Razgledanje  grada  I 
slobodno  vreme.  Oko  16h  povratak  brodićem  u  Orebić.  Obilazak  vinarije  Matuško  u  najstarijem  zaštićenom  vinskom  regionu  u  bivšoj 
Jugoslaviji uz fakultativnu mogućnost degustacije vina I sira. Povratak u apartmane.  Noćenje. 
4. DAN: DUBROVNIK – MOSTAR - SARAJEVO 
Napuštanje apartmana. Polazak ka manastiru Tvrdoš I fakultativna degustacija vina u njegovim podrumima. Nastavak vožnje ka *Mostaru
Obilazak grada I slobodno vreme za kafu. Nastavak vožnje ka *Sarajevu. Šetnja Baščaršijom I slobodno vreme za ručak. Večernji polazak za 
Beograd I noćna vožnja kroz Bosnu I Hercegovinu I Srbiju uz pauze za odmor I granične formalnosti. 
5. DAN: SARAJEVO – BEOGRAD - ČAČAK 
Dolazak u Beograd/Čačak u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa. 
Povratak:14.11.2022. 

139 € 

Cenovnik br. 1 od 26.09.2022. Program br.41/2022 

Aranžman obuhvata: 

•  Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga 

pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; 

•  Obilazak, Trebinja, Dubrovnika, Mostara I Sarajeva prema programu; 
•   2 noćenja u 1/2 i 1/3 studijima I apartmanima i u 1/2 sobama (sa sopstvenim kupatilom) u Dubrovačkoj župi; 
•  Usluge vodiča u svakom autobusu; 
•  Uslugu lokalnog vodiča u Dubrovnik; 
•  Troškove organizacije putovanja 

 
Aranžman ne obuhvata: 

•  Fakultativne izlete
•  Degustacija 3 vrste vina u drevnim podrumima manastiraTvrdoš– 10€
•  Izlet na Korčulu (karte za brodić Orebić-Korčula-Orebić, prevoz, lokalni vodič) – 35 €) ; 
•  Poseta vinariji Matuško il iMarlais, uz degustaciju 3 vrste vina I laku zakusku – 15 €; 
•  Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji); 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo na upit; 
•  Doplata za polazak iz Novog Sada 20 €; 
•  Individualne troškove putnika. 

 

NAPOMENA: 

•  Polazak iz Beograda I Čačka bez doplate 
•  Polazak iz Novog Sada uz doplatu 

 
 
 
 

 

Beogradska 29, Beograd 

tel./fax: 011 3346776, 
3236055 

Mat.br. 17075365 
www.robinson.rs 

prodaja@robinson.rs 
Licenca OTP  120/21 

background image

OPISI: 
Trebinje
 – Šetnjom kroz uzane starogradske ulice videćemo Sat kulu, gradske zidine sa trgovima, gradska vrata (tunel) koja povezuju 
Stari grad sa ostalim delom grada. Foto pauza na “Trgu Pesnika” sa platanima starim preko 115 g. I kamenim fontanama. Ovde se 
mogu videte pokloni pesnika Jovana Dučića svom gradu (Jelena Anžujska, Njegoševa bista, lavovi na ulazu u park). 
Manastir  Tvrdoš  -  posvećen  je  Uspenju  Presvete  Bogorodice  i  podignut  na  stenama  mesta  Tvrdoša,  kraj  desne  obale  reke 
Trebišnjice.  Podrumi  manastira  neguju  tradicije  srpskog  monaškog vinogradarstva  I  Hercegovine,  proizvodeći  vina  od  autohtonih  I 
internacionalnih  sorti  u  podrumu  iz  15.  veka.  Žilavka,  vranac,  šardone,  kaberne  sovinjon,  ali  I  manastirska  loza,  proizvode  se 
kombinovanjem drevnih I najsavremenijih tehnologija. 
Dubrovnik – Obilazimo Stradun, gradski trg Pojana Luža, Orlandov stub, luka, palata Sponza, crkva Svetog Vlaha, zvonik, Onofrijeva 
česma, kule Revelini Mulo. 
Ston - je gradić s najdužim kamenim zidom u Evropi (5,5km), uskih tihih ulica, starih otmenih kuća I tragova drevnih kultura rasutih 
okolo. Njegova vrednost ka ograda soli potvrđuje se I danas u pogonima najstarije aktivne solane na svetu. 
Korčula - je spoj šik Dubrovnika I  prekrasnih prirodnih lepota. Srednjevekovni stari grad Korčula  smešten je na uskom poluostrvu. 
Razgledanje grada: Katedrala sv. Marka, trg s većnicom, gradska vrata, kula Revelin i kuća Marka Pola. 
Mostar – Razgledanje Starog mosta, Krive ćuprije, kule oko Starog mosta, Tabhane, ulice Kujundžiluk… 
Sarajevo  -  Saraj,  Vjećnica,  Inat  kuća,  Latinska  ćuprija,  katedrala  I  srpska  Saborna  crkva,  Gazi  Husrefbegova  džamija  iz  XVI  veka, 
odlazak do Baščaršije, Morića Han, kazandžiluk. 
 
OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
Potpisivanjem  Ugovora  o  putovanju  putnik  prihvata  svaki  smeštaj  odgovarajuće  kategorizacije  I  opisa  navedenog  u  programu 
putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom. 
Na linku možete pogledati apartmane (NAPOMENA: na sajtu se NE NALAZE svi apartmani, već nekoliko njih!) 
 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum 
za  realizaciju  izleta  je  25  putnika.  Cena  izleta  se  uglavnom  sastoji  od  troškova  rezervacije,  prevoza,  vodiča,  ulaznica,  organizacije. 
Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje I 
lokalitete,  goriva,  putarina,  parkinga,  tunela,  trajekta…Termini  i  program  fakultativnih  izleta  su  promenljivi  I  zavise  od  slobodnih 
termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova I objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovan I 
od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosiino-partner. Fakultativni izleti 
se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, inopartneru ili pratiocu grupe. 
Režim ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Hrvatsku: 
Državljani Republike Srbije koji dolaze neposredno iz Republike Srbije, mogu da uđu u Republiku Hrvatsku bez potrebe dokazivanja 
posebno opravdanog razloga putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska: 
putovanja, ali uz ispunjavanje epidemioloških uslova ulaska: 
 
Najnovije informacije o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj možete pronaći na sledećem linku: 
https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/hrvatska 
 

 

NAPOMENE: 
-  Svaka  promena  programa  putovanja  od  strane  samog  putnika  u  toku  putovanja,  a  uz  saglasnost  predstavnika  agencija  ne 
predstavlja izmenu ugovorenog programa 
- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta, 
-  Organizator  putovanja  zadržava  pravo  izmene  programa  putovanja  (redosled  pojedinih  sadržaja  u  programu  usled  objektivnih 
okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, 
uslovima putnog zdravstvenog osiguranja I opštim uslovima putovanja turistička agencije 
- Smeštajni objekti u ovom program su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske, 
- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva I osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje 
cenu aranžmana, 
- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika 
agencije kao I radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju, 
- Obaveza je putnika da za putovanja obezbedi ispravan putni dokumenti da se pridržava carinskih I drugih propisa. Organizator ne 
snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize I nije odgovoran u koliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika 
u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove 
svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao I troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju, 
- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju, 
- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati I sa manjim brojem putnika uz neophodne 
korekcije cene I uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje 
o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska, 

background image

 

 

 

 

 

 

- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom 
putovanja  tako  I  sa  zakonom  o  saobraćaju),  ne  postoji  mogućnost  zadržavanja  autobusa  na  graničnom  prelazu  radi  obavljanja 
procedure povraćaja poreza–  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu, 
- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu 
dodeli agencija I naknadne izmene nisu moguće, 
- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, 
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka, 
- Putnik može da  izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim 
putem,  uz  dostavu  ugovora  o  prodatom  aranžmanu.  Agencija  I  prevoznik  su  dužni  da  potrošaču  izdaju  pismenu  potvrdu  ili 
elektronskim  putem  potvrde  prijem  reklamacije,  a  da  najkasnije  u  roku  od  8  dana  od  dana  prijema  reklamacije,  pisanim  ili 
elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
 

 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre  polaska.  Ukoliko 
aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana do tri jednake 
mesečne rate, zaključno sa 15.07.2021., po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na 
putovanje.  Kreditom poslovnih banaka po uslovima  koje određuje banka prema  klijentu, a  na  osnovu predračuna  koji se dobija u agenciji. 
Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane 
banke). Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja). NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o 
povoljnijim  uslovima  plaćanja  za  klijente  banaka: EXPOBANK,  Banca  intesa,  Komercijalna  banka,  Societe  Generale  banka,  Poštanska 
štedionica. 
 
Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd KategorijaLicence A 10 br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. UzovajaranžmanvažeOpštiUslovi 
putovanja 

agencijeRobinzon 

d.o.o. 

skladusaodredbamaZakona 

TurizmuOrganizatorima 

GARANCIJU 

PUTOVANJA 

Nacionalneasocijacijeturistickih  agencija  PU  "YUTA",  Beograd,  ul.  Kondinabr  14,  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0049/2020  od 
23.04.2021.god,  Bankarskagarancija  032/2021  od  19.05.2021.god.  Akcionarskogdrustva  "Expobank"  u  visini  50.000.-  Evra.  Garancija 
putovanja  se  aktivira  bez  odlaganja,  odnosno  u  roku  od  14  dana  od  dana  nastankaosiguranogslucajakodNacionalneasocijacijeturistickih 
agencija  PU  "YUTA",  0113228  686,  011  3228  687,  pisanimputemilitelegramomnaadresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondinabr  14.  ilina  mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs