Više od 1800 ponuda

Nova godina u Sarajevu

Dočekajte Novu godinu u Sarajevu.

1799-sarajevo-20234-1600x1200.jpg 1799-sarajevo-20234-1600x1200.jpg
  • Nova Godina Sarajevo

    Sarajevo Nova Godina

    Asocijacija na ovaj grad sa najvećim srcem na Balkanu, obično su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka što tiho teče i uvek isto pitanje - jel Sarajevo gdje je nekad bilo... A onda Trebević, Bjelašnica, Igman i Jahorina koje štite ovaj večni grad i čuvaju njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli i stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke...