Više od 1800 ponuda

Veseli autobus iznenađenja

od 186 €

Već tradicionalan autobus iznenađenja okuplja putnike koji žele iznenađenje za Novu godinu. I ove godine smo pronašli program u kome ćete uživati i provesti divne trenutke i dočekati Novu godinu. Destinacija je iznenađnje, usluga iskrena i vrhunska.

Srećna Nova godina!!!!

Veseli autobus
Veseli autobus

3 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM

ETNO SELA I DOMAĆINSTVA, VINOGRADI, VINSKI PODRUMI, VAJATI, ZOO VRTOVI, ERGELE, SPOMENICI KULTURE, MANASTIRI

POLAZAK: 31.12.2019.

1.dan

PolazakizBeogradaoko 10h. Vino, pesma, muzika da vam “podigne” raspoloženje još u autobusu. Pauza za ručak. Nastavak putovanja do mestagde je smeštaj. Smeštaj u hotel. Pićedobrodošlice. Priprema za najluđunoć. Večera, piće, muzika, ples...Noćenje u zoru.

2.dan

Kasnidoručak oko 10h. Nakon toga obilazakokoline… Slediručak, muzika… A kadpočne da pada mrak, vraćamo se na REPRIZU NOVOGODIŠNJEG DOČEKA. Novo jutrodočekaćemouzvečeru, pesmuiigru. Noćenje.

3. dan

Doručak. Odjavaizhotela, pakovanjestvariipolazaknaobilaskeiznenađenja. Ručak. Slobodnovreme. Nastavak puta ka Beogradu. Dolazak u Beograd na mesto polaska u večernjimčasovima – zavisnooduslovana putu. Krajprograma

POVRATAK:02.01.2020.Cenovnik br.1 od 09.09.2019. – Program br. 86/2019

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

31.12.2019 – 02.01.2020.

3*

25900 dinara

21900 dinara do 20.11.

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI

ne postojimogućnostumanjenja za sopstveniprevoz

 

ARANŽMAN SADRŽI:

 • Prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određujuprema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju
 • Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 ili 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje)
 • Ručak 31.12.2019.
 • Piće dobrodošlice
 • Novogodišnja svečana večera sa muzikom i konzumacija domaćeg pića u neograničenim količinama – mogućnost posnog menija
 • Ručak 01.01.2020.
 • Reprizu Nove godine (večera, neograničeno piće, muzika)
 • Ručak 02.01.2020.
 • Razgledanja prema programu
 • Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja
 • Troškove ogranizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

 • Individualne troškove – nepomenute usluge

OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA

Hotel 3* Hotel  ima aperitiv bar, restoran, parking. Sobe su 1/2  i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit). Sobe imaju TWC, TV, mini bar, telefon... Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje. 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski- rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0072/2019 od 25.01.2019.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PUYUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PUYUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.

Minimalni broj za realizaciju programa je 30 putnika.

Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put.

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.