background image

5 dana / 2 noćenjaautobusom

Ohrid i Ohridsko jezero su svakako najveće i najposećenije turističke atrakcije našeg suseda – Makedonije. Jedno od najvećih i 
najstarijih prirodnih jezera u Evropi imalo je vremena da oko sebe izgradi dovoljno sadržaja za svačiji ukus. Za njegove prirodne 
vrednosti znalo se od davnina. Kad znamo da je Ohrid jedno od mesta na svetu koje se nalaze na UNESCO – voj listi svetske baštine i po 
prirodnim i po kulturno – istorijskim spomenicima, nema sumnje da privlači veliki broj turista tokom cele godine…

PROGRAM PUTOVANJA:
POLAZAK: 14.02./ 07.03./11.04./30.04./02.05./30.05.2024.
1. DAN: BEOGRAD
Polazak iz Beograda u 22h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President, sa
perona   od   34   do   41   koji   su   predviđeni   za   polazak   turističkih   autobusa   (detaljnije   informacije   o   polasku:   tačan   broj   perona,   naziv
prevoznika,   kontakt   vodiča,   biće   poznate   najkasnije   48h   pred   putovanje   – ukoliko   ne   dobijete   obaveštenje   dan   pred   putovanje,
najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju
). Noćna vožnja kroz Srbiju i Severnu Makedoniju sa kraćim usputnim zadržavanjima
radi odmora.
2. DAN:  OHRID – KRSTARENJE OHRIDSKIM JEZEROM (fakultativno)
Dolazak u Ohrid. Sledi panoramski obilazak starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima
sa lokalnim vodičem (crkva Svete Sofije, crkva Svetog Pantelejmona, Samuilova tvrđava…). Smeštaj u hotel posle 15h. Odlazak na
fakultativno krstarenje jezerom u trajanju od oko sat vremene. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN:  OHRID – SVETI NAUM (fakultativno) – STRUGA / VEVČANI (fakultativno) 
Doručak. Slobodan dan u Ohridu ili fakultativno polazak oko 9h na izlet za Sveti Naum sa obilaskom manastirskog kompleksa. Povratak
u   Ohrid   oko   podne.   Slobodno   vreme.   Oko   15h   fakultativno   polazak   za   Strugu   i   obilazak   ovog   poznatog   turističkog   i   kulturno   –
istorijskog grada. Nastavak putovanja do Vevčana, prelepog mesta sa drevnom arhitekturom i čuvenim izvorima. Lagana večera u
nekom od tradicionalnih restorana. Povratak u Ohrid. Slobodno veče. Noćenje.
4. DAN:  OHRID – SKOPLJE
Doručak.   Odjava   iz   hotela   i   pakovanje  stvari   do   9h.   Slobodno   vreme.   Polazak   za   Skoplje  oko   podneva.   Razgledanje  makedonske
prestonice i kraće slobodno vreme u centru grada. Mogućnost da prošetate starom čaršijom i uživate u makedonskoj gastronomiji.
Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Vožnja kroz Severnu Makedoniju i Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi odmora i
graničnih formalnosti.
5. DAN:  BEOGRAD
Dolazak na mesto polaska posle ponoći – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.
POVRATAK: 18.02./ 11.03./15.04./04.05./06.05./03.06.2024.
                                                                                                 

                                                                                                

Cenovnik br.2 od 06.02.2024. Program br. 16/2024      

TERMIN

SMESTAJ

CENA

PROMOTIVNA CENA

14.02 – 18.02.2024.

DAN DRŽAVNOSTI

CITY INN 3*

MILLENIUM PALACE 4*

129 evra
139 evra

109 evra
119 evra

07.03 – 11.03.2024.

8.MART

LEBED 4*

MILLENIUM PALACE 4*

139 evra
139 evra

119 evra 
119 evra

11.04 – 15.04.2024.

LEBED 4*

139 evra

119 evra

30.04 – 04.05.2024.

1.MAJ / USKRS

ČINGO 3*

135 evra

115 evra

02.05 – 06.05.2024.

1.MAJ / USKRS

ČINGO 3*

135 evra

115 evra

30.05 – 03.06.2024.

ČINGO 3*

MILLENIUM PALACE 4*

129 evra
139 evra

109 evra
119 evra

background image

   

 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu
uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju

Smeštaj u hotelu sa 3*ili 4* (po lokalnoj kategorizaciji) zavisno od termina putovanja u 1/2 i 1/2+1 ( treći krevet je pomoćni ležaj manjih
dimenzija - isključivo na upit) sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje)

Razgledanje prema programu

Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja

Troškove ogranizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Putno zdravstveno osiguranje

Individualne troškove – nepomenute usluge

Fakultativne izlete

Transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transfer iz NOVOG SADA – doplata 25 evra / minimum 4 putnika,

 Individualne troškove putnika

Doplata za 1/1 sobu 40 evra ( isključivo na upit )

Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit)

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:
Hotel CITY INN 3* 
Hotel se nalazi u širem centru Ohrida. Poseduje restoran, loby sa recepcijom. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je 
pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) ležajem. Sobe su sa TV-om, TWC… Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom. Doručak je
po principu buffet servis. cityinnohrid.com/
Hotel MILLENIUM PALACE 4* Hotel se nalazi na obali jezera, uz samu promenadu, na oko 1000m od centra Ohrida. Poseduje veliki 
restoran, loby bar sa recepcijom, suvenirnice. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sa 
TWC, TV… sa Tv-om, mini barom. https://milleniumpalace.mk/
Hotel LEBED 4* Hotel se nalazi na obali jezera, uz samu promenadu, na oko 1000m od centra Ohrida. Poseduje veliki restoran, loby bar sa 
recepcijom, suvenirnice. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sa TWC, TV… sa Tv-om, 
mini barom. https://hotellebed.com.mk/
Hotel ČINGO 3* se nalazi u centru Ohrida u blizini autobuske stanice i pijace. Poseduje restoran, loby sa recepcijom. Sobe su 1/2 i 1/2+1 
(treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) ležajem. Sobe su sa TV-om, TWC… Usluga u hotelu je noćenje sa 
doručkom. Doručak je po principu buffet servis. www.hotelcingomk.seasonsnseasons.com/

FAKULTATIVNI IZLETI

KRSTARENJE OHRIDSKIM JEZEROM 10 evra

SVETI NAUM (uključena ulaznica) 10 evra

STRUGA / VEVČANI (sa uključenom večerom u nacionalnom restoranu) 25 evra

NAPOMENE:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije,
prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u
slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan
izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate.
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko
aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.    Čekovima gradjana do 15
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.  Kreditom

background image

poslovnih banaka  po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave
uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).
Platnim karticama  ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja).  NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o
povoljnijim   uslovima  plaćanja za klijente   banaka: ADRIATIC  BANK,  Banca  intesa,   NLB  Komercijalna  banka,   OTP  banka  (bivšaSociete
Generale banka), Poštanska štedionica.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencijeRobinson, usaglašeni sa YUTA standardom

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti

Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god,

Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "ADRIATIC BANK" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se

aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU

"YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail:

garancijaputovanja@yuta.rs.

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i
uslova   putovanja   uz   saglasnost   prijavljenih   putnika.   U   slučaju   nedovoljnog   broja   putnika,   krajnji   rok   za   obaveštavanje   o   otkazu   aranžmana   je
najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava
pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja,
dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

Document Outline