background image

 

 

                                                                                                                                                                                   5 DANA/4 NOĆENJA   AVIONOM 

Sedim i slušam kako prolaze godine i vekovi kraj mene... Okrenem se, i sve je u trenu nastalo, i u isto vreme nestalo... Snovi, nadanja... 
Mesec je na nebu, presijava se u moru oko mene... Gde sam to ja? Sanjam li? Vidim u daljini zlatne kočije u koje je upregnuto 4 crna konja. 
Na  njima  jedan  čovek  sa  krunom  od  bisera  i  dragog  kamenja.  Ko  je  on?  Vizantijski  car  Justinijan!  Ponosan,  moćan,  svetlošću  obasjan. 
Zagledao se u kupole. Velike, divne, do sada neviđene. Želi da njima obnovi slavu moćnog Rimskog carstva. Gradi svoju mudrost, Aja Sofiju. 
Ponovo se okrenem, prođoše vekovi kao tren, i odjednom ispred mene jedan drugi čovek. Plamen iza njega, to gori moćni Carigrad, žene 
povijene u crno, i suze, suze, suze... Tuga... Ko je On? To je moćni turski sultan Mehmed II Fatih; Osvajač, jer konačno osvoji najmoćniji i 
najlepši grad na svetu... Justinijanova mudrost dobi minarete, grade se raskošne, neviđene palate, opet prolaze vekovi... Bosforom sada 
plove neki drugi brodovi... Na sve strane minareti, čajdžinice, kaldrma koja u sebi krije vekovna sećanja. Čuju se kujundžije, vika trgovaca, 
prolaze janičari... Haremi, zurle, zlato, svila i kadifa... Bogatstvo kakvo svet video nije! I to prođe, dođoše opet ratovi, nesreća i jad... I opet 
jedan čovek. Stoji stameno na svom brodu kraj Ortokaja. Ko je On? To je Mustafa Kemal Ataturk. Novi čovek za novo vreme grada i cele 
zemlje.  I  evo  ga  taj  neverovatni  Vizantion,  Konstantinopolj,  Carigrad,  Istanbul.  Grad  na  dva  kontinenta  sa  neznano  koliko  miliona 
stanovnika, i neznano koliko hiljada spomenika... I svaki od njih svojem vremenu pripada... Sasvim, sasvim neverovatan grad! Dobrodošli u 
Istanbul! Istanbul'a Hoşgeldiniz! 

 

Polazak: 29.12/30.12/31.12.2023. 
1. DAN        BEOGRAD - ISTANBUL    
 
Dolazak  na  aerodrom  „Nikola  Tesla“  dva  sata  ranije  pre  planiranog  poletanja  aviona  za  Istanbul  (prema  dobijenim  rasporedima  let  iz 
Beograda  je  u  rasponu  od  10-14h).  Prijava  na  let  kompanije  „AirSerbia“  ili  „Turkish  Airlines“.  Po  obavljanju  prijave  za  let  i  pasoške 
kontrole, ukrcavanje u avion i poletanje za Istanbul. Po dolasku u ISTANBUL, sledi ugovoreni transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Odmor. 
Noćenje. 
2. DAN       ISTANBUL  
Doručak.  Fakultativni  obilazak  „od  prestonice  Novog  Rima  do  stvaranja  Otomanske  imperije“:  Čemberlitaš  –  stub  sa  obručima  iz 
vizantijskog perioda, Hipodrom – nekadašnje središte grada, Teodosijev obelisk, Egipatski obelisk, Stub Troglave zmije, Plava džamija – 
jedna od najspektakularnijih džamija na svetu, Aja Sofija – nekadašnja najveća crkva sveta. Topkapi palata,  sedište osmanske imperije – 
dolazak  u  prvo  dvorište.  Individualno,  šetnja  kompleksom  uz  razgledanje  relikvija,  Bagdadskog  paviljona,  izložbe  oružja…  Slobodno 
vreme. Noćenje. 
3. DAN        ISTANBUL 
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili polazak na poludnevni fakultativni program „Bosforski snovi i Vaseljena“, odnosno 
krstarenje  Bosforom  i  posetu  Vaseljenskoj  patrijaršiji.  Patrijaršija  se  nalazi  u  kvartu  Fener.  Poseta  crkvi  Sv.  Georgija  iz  19.  veka  uz 
upoznavanje sa značajem Carigradske Patrijaršije osnovane još u 4. veku. Potom se odlazi do luke koja se nalazi u kvartu grada Sirkeči, 
nedaleko od istoimene Železničke stanice. Sledi krstarenje Bosforom u trajanju od oko 2 sata tokom kojih se razgledaju istorijski objekti sa 
evropske i azijske strane grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula – istorijsko srce grada, Galata most  i Galata kula, Džamija Selimija, 
Dolmabahče  palata
  –  poslednje  sedište  sultana,  Bešiktaš  –  kvart  grada  sa  stadionom  istoimenog  fudbalskog  kluba,  Ortokoj  kvart, 
Rumenli hisar
 – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata,... Posle krstarenja, fakultativni obilazak 
Dolmabahče  palate,  poslednjeg  sedišta  sultana.  Rezidencija  sultana  je  sagrađena  po  planovima  arhitekte  Bajlana  i  sadrži  334  sobe,  25 
salona,  6  kupatila  i  6  terasa.  Enterijer  i  nameštaj  palate  je  izveo  Sesan,  dekorater  Pariske  opere.  U  palati  se  obilazi  Selamluk  (deo 
rezervisan  za  muškarce)  i  Haremluk  (deo  za  žene).  U  muškom  delu  palate  videćete  državničke  sobe,  crvenu  sobu  gde  su  primani 
ambasadori, ogromnu ceremonijalnu salu za 2.500 ljudi sa najtežim lusterom na svetu (poklon kraljice Viktorije) i stepenice od kristala i 
mahagonija. U dvorcu se nalazi sve što je u tom periodu bilo najskuplje: venecijansko staklo, kristal, češki porcelan, belgijski tepisi... Jedna 
od prostorija je i spavaća soba sultana Abdul Aziza sa izloženim krevetom koji je specijano dizajniran za čoveka od 150 kilograma. U palati 
se nalazi i soba u kojoj je preminuo Mustafa Kemal Ataturk.. Noćenje. 
4. 

ISTANBUL  

Doručak.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti.  Mogućnost  organizacije  poludnevnog  fakultativnog  izleta  do  Prinčevskih  ostrva
Ostrva se nalaze na severoistoku Mramornog mora, 20-ak kilometara od Istanbula. Ostrva su dobila ime „Prinčevska“ jer su još vizantijski 
carevi na njih slali u egzil neposlušne prinčeve, pretendente na presto, žene i princeze, patrijarhe i ostale političke protivnike. Ono što je 
za ova ostrva specifično je da su motorna vozila zabranjena, a mogu ih koristiti samo  policija, hitna pomoć i vatrogasci. Tako se najveći 
deo prevoza na ostrvima odvija biciklama i fijakerima. Obilazak najvećeg od 9 ostrva, Bujukade, i uživanje u fantastičnom ambijentu. Laki 
ručak  u  lokalnom  ribljem  restoranu.  Povratak  u  Istanbul  i slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti.  Predlažemo  da  veče  provedete  u 
šetnji sjajnim trgom Taksim i trgovačkom ulicom Ištiklal, i da večerate u nekom od divnih restorana na Galata mostu. U večernjim satima 
fakultativni izlazak u orijentalni restoran na večeru sa programom (trbušni ples). Noćenje. 

background image

 

5. 

 ISTANBUL –  BEOGRAD 

Doručak.  Nakon  doručka,  odjava  iz  hotela.  Slobodno  vreme  do  transfera  nao  aerodrom  i  obavljanje  formalnosti  oko  prijave  za  let  za 
Beograd. Direktan let (popodnevni). Sletanje u Beograd predveče. Kraj putovanja
Povratak:02.01/03.01/04.01.2024.                  
                                     

 

 

 

 

 

 

   Cenovnik br.1. od 15.11.2023 . – Program br. 95/2023 

TERMINI PUTOVANJA 

29.12 – 02.01.2024. 

30.12 – 03.01.2024. 

31.12 – 04.01.2024. 

HOTEL 3* STANDARD  

539€ 

489 € 

539 € 
489 € 

459 € 
439 € 

HOTEL 3* SUPERIOR 

579 € 
529 € 

579 € 
529 € 

499 € 
479 € 

HOTEL 4* 

619 € 
569 € 

619 € 
569 € 

539 € 
519 € 

*Cena aranžmana po osobi 

 

ARANŽMAN SADRŽI: 

  Povratnu  avionsku  kartu  na  relaciji  Beograd  –  Istanbul  –  Beograd  (uključene  aerodromske  takse,  ručni  prtljag  težine  do  8kg  i 

redovan prtljag težine do 23kg) 

  4  noćenja  sa  doručkom  („buffet“  /  samoposluživanje  /  “švedski  sto“)  u  izabranoj  kategoriji  hotela  u  Istanbulu  (centar  grada, 

Evropski deo Istanbula, pešačka udaljenost od Zlatnog Roga) 

  Smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobe sa kupatilom (1/2 sobe sastoje se od 2 single ležaja normalne veličine ili  francuskog ’’queen size’’ 

ležaja. 1/2+1 sobe sastoje se od 2 single ležaja normalne veličine ili francuskog ’’queen size’’ ležaja, sa pomoćnim ležajem, manjih 
dimenzija od redovna dva – fotelja na razvlačenje, forma poljskog žičanog kreveta, krevet na sprat ili sl.; što može bitnije ugroziti 
komfor treće osobe!)  

  Usluge vodiča / pratioca grupe 
  Transfer u Istanbulu na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom 
  Organizacione troškove 

 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Ulaznice za muzeje i druge turističke objekte nepomenute u programu 
  Troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja sa COVID19 dodatkom 
  Ostale nepomenute usluge 
  Doplatu za jednokrevetnu sobu – Hotel 3*  i 3*sup. 90 €; Hotel 4* 100 € 
  Doplata za YQ i YR taksu za gorivo avionske kompanije. Visina iznosa doplate zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju 

leta u odnosu na ugovorenu. Ova doplata se plaća u agenciji, 15 dana pre putovanja, a trenutna cena ove doplate iznosi 10 € po 
osobi 

  Fakultativne aktivnosti navedene u programu putovanja (prijava i plaćanje na licu mesta; minimalni broj potreban za realizaciju 

svakog programa iznosi 15 prijavljenih putnika). Fakultativni izleti su u organizaciji lokalnog partnera „LMN“. 

  - „ISTANBUL BY NIGHT“ Za ljubitelje večernjeg ambijenta grada, obilazak Taksim trga, šetnja glavnom trgovačkom ulicom 

evropskog modernog dela grada – Istiklal, do Galata kule i Galata mosta. U cenu je uključeno: Odlazak metroom do Taksima, 
povratak tramvajem do hotela, pratnja lokalnog vodiča, servis lokalne agencije „LMN tour“ – 10€ 

  TEKOVINE DVA CARSTVA -  Od prestonice Novog Rima do stvaranja centra Otomanske imperije  (3 sata)  – 20 €  sa  uključenim 

navedenim obilascima, slušalicama, uslugama lokalnog vodiča i servis lokalne agencije 

  Poseta i obilazak TOPKAPI PALATE – 35 € sa uključenom ulaznicom, slušalicama, lokalnim vodičem i servis lokalne agencija 
  KRSTARENJE  BOSFOROM  I  POSETA  VASELJENSKOJ  PATRIJARŠIJI  Omiljeni  program  naših  putnika!  Odlazak  do  Eyup  kvarta, 

poseta  čuvenom  Pierre  Loti  kafeu,  obilazak  Eyupove  džamije,  odlazak  do  kvarta  Balat,  poseta  Vaseljenskoj  patrijaršiji  i  šetnja 
živopisnim  ulicama.  Krstarenje  brodom  od  luke  Eminonu  i  Zlatnog  roga  uz  levu  (evropsku)  i  desnu  (azijsku)  obalu  Bosfora. 
Uživanje u ambijentima raznih četvrti, upoznavanje sa brojnim građevinama duž obala...25 € 

  VEČERA u orijentalnom restoranu sa trbušnim plesom – 35 € 
  DOLMABAHČE PALATA – 30 € sa uključenom ulaznicom i uslugama lokalnog vodiča, servis lokalne agencije 
  PRINČEVSKA OSTRVA – 30 € sa uključenom povratnom kartom za gradski prevoz do luke, potom povratnom kartom do ostrva 

Bujuk Ada i uslugama vodiča 
 
 

 

background image

 

OPIS SMEŠTAJA: 
HOTEL KAYA 3***standard,  http://www.kayaoteli.com.tr/  ILI SLIČAN 
Hotel  se  nalazi  u  starom  delu  grada  Fındıkzade,  na  pešačkoj  udaljenosti  od  znamenitosti  grada,  u  neposrednoj  blizini  stanice  gradskog 
prevoza (tramvaj) putem kojeg se veoma lako i brzo stiže do istorijskog dela grada (5 min vožnje do Sultanahemta). Prekoputa hotela se 
nalazi  čuvena  poslastičarnica  „Mado“,  kao  i  nekoliko  poznatih  restorana  i  nekoliko  supermarketa.  Hotel  poseduje  lobi  sa  dnevnim 
boravkom,  WiFi,  recepciju  otvorenu  24  sata,  sef  na  recepciji  (uz  doplatu),  restoran  za  posluženje  doručka  („švedski  sto“),  aperitiv  bar, 
konferencijske sale… Sobe su komforne, lepo uređene i sve poseduju kupatilo sa kadom, TV, grejanje… 
HOTEL BOSNA 3*** http://bosnahotelistanbul.com/ ILI SLIČAN 
Hotel se nalazi u kvartu Laleli, gde su gotovo  svi naši hoteli pozicionirani. Dakle, centar  grada, pešačka  udaljenost  od glavnih turističkih 
znamenitosti Istanbula.U neposrednoj blizini se nalazi i metro stanica. Hotel je „budžet“ kategorije, poseduje recepciju, lobi bar, salon za 
doručak, WiFi. Sobe su sve sa kupatilom, TV. 
HOTEL GRAND OSN  3***SUP  http://www.grandons.com/ ILI SLIČAN 
Hotel Grand Ons poseduje krovnu terasu sa bazenom i panoramskim pogledom na Mramorno more, a smešten je na 15 minuta šetnje od 
Kapali čaršije. Rum servis vam je non-stop na raspolaganju. Sobe u hotelu Grand Ons uključuju parket, satelitsku televiziju i mini-bar. Sve 
smeštajne  jedinice  sadrže  sopstveno  kupatilo  sa  kadom  i  fenom  za  kosu.  Turski  doručak  na  bazi  švedskog  stola  obuhvata  svež  hleb  i 
masline. Služi se svakog dana u glavnom restoranu sa velikim prozorima, odakle se pruža pogled na grad. U piću i užinama možete uživati u 
snek baru i kafeu Aquarium. Hotel Grand Ons nalazi se u istanbulskoj četvrti Laleli, na manje od 500 metara od tramvajske stanice Laleli i 
železničke stanice Aksaraj. Aerodrom Ataturk udaljen je 15 km. 
HOTEL MY ASSOS 4**** http://www.assoshotelistanbul.com/ ILI SLIČAN 
Hotel se nalazi u centru grada – Fatih, nedaleko od Mramornog mora i Kapali čaršije, stanice gradskog prevoza i mnogobrojnih restorana i 
barova. Šik hotel sa orijentalnim ukusom. Poseduje recepciju otvorenu 24 sata, lobi sa dnevnim boravkom, sef na recepciji (uz doplatu), 
aperitiv bar, panoramski restoran za posluženje obroka koji se nalazi na krovu hotela i odakle se pruža divan pogled na grad, info pult, WiFi 
konekciju, mali spa centar sa saunom i bazenom... Sobe su standard kategorije i sve poseduju kupatilo sa tuš-wc i fenom za kosu, TV sat, 
telefon, klima uređaj, centralni grejni sistem,... 
HOTEL FOUR SEVEN 4**** https://foursevenhotel.com/ ILI SLIČAN  
Smešten  u  Istanbulu,  na  udaljenosti  od  1,7  km  od  džamije  Sulejmanije,  HOTEL  FOUR  SEVEN  nudi  usluge  konsijerža,  sobe  za  nepušače, 
fitnes  centar,  besplatan  ViFi  u  celom  objektu  i  zajednički  salon.  Svaki  smeštaj  u  ovom  hotelu  sa  4  zvezdice  ima  pogled  na  grad,  a  gosti 
mogu uživati u sauni i hamamu. Gosti mogu uživati u piću u snek baru ili obroku u restoranu. Sve sobe su klimatizovane, flat-screen TV sa 
satelitskim  kanalima,  mini  bar,  kuvalo  za  vodu,  tuš,  besplatni  toaletni  pribor  i  garderober.  Sobe  u  hotelu  su  opremljene  posteljinom  i 
peškirima. Svakog jutra u objektu je dostupan bife, kontinentalni ili  vegetarijanski doručak. Osoblje recepcije koja radi non-stop, govori 
arapski, nemački, engleski i farsi, može vam pomoći da planirate svoj boravak. Bazar začina udaljen je 2,8 km od hotela FOUR SEVEN, dok 
je Plava džamija udaljena 3,3 km. Najbliži aerodrom je Međunarodni aerodrom Sabiha Gokčen u Istanbulu, udaljen 38 km od smeštaja, a 
objekat nudi uslugu prevoza do aerodroma uz doplatu. 
 
Fakultativni DOČEK NOVE 2024. GODINE. Evo i predloga: 
1.Krstarenje  Bosforom
  sa  bogatom  večerom  i  programom.  Zabava...  U  ponoć  će  se  brod  zaustaviti  ispod  Fatihovog  mosta  na  granici 
Evrope  i  Azije  i  putnici  će  imati  prilike  da  uživaju  u  spektakulanom  vatrometu  sa  evropske  i  azijske  strane  grada.  PRIJAVA  OVOG 
PROGRAMA JE OBAVEZNO U AGENCIJI I TO ZAKLJUČNO SA 10 DANA PRE POLASKA NA PUTOVANJE! CENA IZNOSI 120 €! 
2. Taksim  – 
najpoznatiji trg  „savremenog“  evropskog dela Istanbula... sa  najvećim šetalištem kojim dnevno prođe oko 2.000.000 ljudi... 
Ova ulica i trg prepuni su kafića, restorana, diskoteka i klubova gde možete potražiti zabavu za doček Nove godine... U individualnoj režiji! 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2023., po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka
  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale 
banka), Poštanska štedionica. 

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR  zadržava pravo korekcije cena 

usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena smeštaja ili prevoza. ORGANIZATOR  zadržava pravo izmene u programu 

putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Aranžman je rađen na bazi minimum 20 putnika. Uz ovaj 

aranžman važe opšti uslovi putovanja organizatora, usaglašeni sa YUTA standardom. Organizator putovanja Fantast tourist d.o.o., Licenca 

broj: OTP A-70/2021