background image

                     

   

 

 
 

 

 

 

Sada imate jedinstvenu priliku da zaronite u čarobni svet Dunava i tokom trodnevnog putovanja otkrijete nestvarne 
lepote tajanstvenih predela istočne Srbije! Ako vas privlače netaknuta priroda, tragovi daleke istorije i degustacija 
autentičnih vina, onda je ovo putovanje stvoreno baš za vas! Naši stručni vodiči postaraće se da vam na zanimljiv 
način prenesu priče o svim atrakcijama koje ćete videti, kao i poznatim ličnostima koji su tuda koračali poput 
rimskog cara Trajana, Hajduk Veljka i Mokranjca. Broj mesta je ograničen, rezervišite već danas! 

ROMULIJANA - RAJAČKE PIVNICE -  KRSTARENJE DUNAVOM – FETISLAM - LEPENSKI VIR - GOLUBAC 

Program putovanja:  Polazak 20.10.2023.       3 DANA,  2 NOĆENJA,     AUTOBUSOM I BRODOM 
 
1.dan  

BEOGRAD – FELIX ROMULIANA – ZAJEČAR – NEGOTIN – RAJAČKE PIVNICE 

Polazak  autobusa  iz  Beograda  u  07:00h  sa  parkinga  na  Sajamu  (vreme  i  mesto  polaska  proveriti  u 
agenciji dva dana pre polaska). Dnevna vožnja, ka Zaječaru, sa usputnim zadržavanjima radi odmora 
… Dolazak na rimski lokalitet Felix Romulijana. Obilazak lokaliteta sa lokalnim vodičem i upoznavanje 
sa istorijom i životom ovog carskog letnjikovca. Nastavak putovanja za Zaječar i poseta Muzeju grada. 
Slobodno vreme u centru za šetnju i osveženje. Nakon kraćeg odmora odlazak do Rajačkih Pivnica na 
degustaciju  vina  i  kasni  ručak.  Obilazak  pivnica  i  starog  groblja  iz  18.  veka.  Nakon  ručka  i  druženja 
povratak  u  Negotin  i  smeštaj  u  hotel.    Slobodno  veče  u  gradu  za  šetnju  i  priča  o  Hajduk  Veljku  i 
Mokranjcu. Noćenje... 
2.dan  

NEGOTIN – MANASTIR BUKOVO – VRATNA – KRSTARENJE DUNAVOM - KLADOVO 

...doručak, polazak autobusom do obližnjeg manastira Bukovo. Nakon obilaska manastira i osveženja 
u  konaku  polazak  do  Vratnjanskih  Kapija,  izuzetnog  prirodnog  fenomena  pored  istoimenog 
manastira.  Šetnja  skrivenom  prirodom  i  kraći  obilazak  manastira.  Nastavak  vožnje  ka  Dunavu. 
Krstarenje  najlepšim  delom  Dunava  iz  Tekije  sa  uključenim  ručkom  na  brodu.  Prolazak  kroz 
najuzbudljiviji deo Đerdapske klisure - Veliki i Mali Kazan, pored statue poslednjeg dačanskog kralja 
Decebala, a zatim i pored mesta gde je rimski car Trajan utisnuo svoj neizbrisiv trag u steni, poznato 
kao  Trajanova  tabla.  Kasno  popodne  polazak  za  Kladovo.  Smeštaj  u  hotel.  Slobodno  vreme  za 
individualne  aktivnosti  i  opuštanje  u  spa centru  i  na bazenu  u  hotelu.  Uveče  slobodno  za  izlazak u 
neki od gradskih restorana ili večera u hotelskom a-la-carte restoranu, noćenje... 
3.dan  

KLADOVO – LEPENSKI VIR – KAPETAN MIŠIN BREG – GOLUBAC - BEOGRAD 

 ...  doručak,  napuštanje  hotela.    Obilazak  Trajanovog  mosta  i  tvrdjave  Fetislam  i  nastavak  ka 
Lepenskom Viru. Obilazak arheološkog lokaliteta uz stručno  vodjenje. Odlazak na kraće osveženje i 
ručak  na  Kapetan  Mišinom  Bregu.  Nastavak  ka  Golupcu.  Obilazak  srednjovekovne  tvrdjave  sa 
stručnim vodičem. Povratak za Beograd u večernjim časovima.  (KRAJ USLUGA)                                                 
                                            
Povratak: 22.10.2023. 
                                CENA ARANŽMANA 

22.490 DINARA / do 30.09. 20.490 DINARA 

background image

 

 

Cenovnik broj 1 od 25.08.2023. - Program br. 54/2023 

ARANŽMAN SADRŽI:                                                                                                                                                                                                                                      

•  Prevoz komfornim turističkim autobusom (klima/video) na relaciji iz programa; 
•  Smeštaj u hotelu LUX APARTMANI 2* u Negotinu na bazi 1 noćenja sa doručkom - švedski sto...(Hotel se nalazi 

u  širem  centru  grada.  Sve  sobe  su  komforne,  dvokrevetne  i  dvokrevetne  sa  pomoćnim  ležajem,  tuš  –  WC. 
Hotel  poseduje  recepciju,  loby  bar,  restoran)  I  u  hotelu  AQUASTAR  4*  u  Kladovu  na  bazi  1  noćenja  sa 
doručkom - švedski sto...(Hotel se nalazi u centru grada. Sve sobe su komforne, dvokrevetne i dvokrevetne sa 
pomoćnim ležajem, tuš – WC. Hotel poseduje recepciju, loby bar, Restoran, Spa centar sa bazenom…) 

•  Panoramsko razgledanje Zaječara, Negotina i Kladova.  
•  Obilazak manastira Bukovo i Vratna sa Vratnjanskim kapijama 
•  Obilazak lokaliteta Felix Romulijana i Muzeja u Zaječaru, tvrdjave Fetislam i Golubac  sa ulaznicama 
•  Panoramska vožnja brodom Aquastar Maxim kroz Djerdap sa ručkom. 
•   Poseta Rajačkim Pivnicama sa degustacijom vina i laganom večerom. 
•  Ručak u etno zdanju Kapetan Mišin Breg 
•  Vodiča - pratioca na putovanju; 
•  Troškove organizacije putovanja. 

 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

•  Sve nepomenute ulaznice i individualne troškove; 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu – 5900 dinara; 

 
Napomena:  
U  slučaju  nedovoljnog  broja  prijavljenih  putnika  (minimum  40),  agencija  Robinson  zadržava  pravo  da 
otkaže putovanje ili realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom. Krajnji rok za otkazivanje 
aranžmana  je  pet  (5)  dana  pre  datuma  polaska.  U  slučaju  da  je  posle  zaključenja  Ugovora  o  putovanju  došlo  do 
promena  u  tarifama  prevoznika,  agencija  Robinson  zadržava  pravo  korekcije  cene  programa  putovanja.  Sve  vreme 
boravka Vam na raspolaganju stoji stručan predstavnik naše agencije ili lokalni partner, koji će se potruditi oko Vašeg 
kompletnog boravka. 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 
Gotovinski 
- rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre 
polaska. Čekovima gradjana do 15 decembra 2023., po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi 
najkasnije 15 dana  pre polaska  na  putovanje.  Kreditom poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje banka prema 
klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne 
vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama 
ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: ADRIATIC BANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka 
(bivša Societe Generale banka), Poštanska štedionica. 

 
Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 
Organizator  putovanja:  
ROBINZON  d.o.o.,  Beograd.  Kategorija  Licence  A  br.  OTP  120/2021  od  13.10.2021.  Uz  ovaj  aranžman 
važe  Opšti  Uslovi  putovanja  agencije  Robinzon  d.o.o.  U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  Turizmu  Organizator  ima  GARANCIJU 
PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja 
broj  119/2021 od 30.11.2021.god, Bankarska  garancija 068/2021 od  03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "ADRIATIC  BANK"  u 
visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja 
kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu 
YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.