background image

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 dana / 5 noćenja, autobusom 

PROGRAM PUTOVANJA: 
1.DAN: ČAČAK – BEOGRAD – FIRENCA 
Polazak iz Čačka u 02:30h, polazak iz Beograda u 05:00h. Prelazak državne granice, vožnja preko Hrvatske i Slovenije. Ulazak u Italiju u 
popodnevnim satima, nastavak putovanja pored Trsta, Venecije i Bolonje. Dolazak u hotel na relaciji Firenca - Livorno u večernjim 
časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje
2.DAN: LIVORNO - KORZIKA (BASTIJA) 
Rani jutarnji odlazak u luku Livorno, ukrcavanje na brod za Korziku. Isplovljavanje broda u 08:00h. Plovidba (04:30h) kroz Toskanski 
arhipelag između ostrva Elba i Kapraja. Iskrcavanje u luku Bastija, transfer autobusom do hotela. Smeštaj u hotel. Popodnevni obilazak 
grada sa vodičem - pešačka tura i priča o burnoj istoriji ovog ponosnog naroda i znamenitostima starog grada. Slobodno vreme. Povratak u 
hotel. Noćenje. 
3.DAN: BASTIJA - KORTE - AJAČIO 
Doručak
Celodnevni fakultativni izlet autobusom za Korte i Ajačio, putovanje kroz živopisne predele ostrva, šume kestena i planinski 
vrhovi. Zadržavanje u gradiću Korte i obilazak grada turističkim vozom. Nastavak putovanja, priča o Srbima na ovim prostorima - selo 
Bokonjano koje je u Prvom svetskom ratu primilo i negovalo ranjene srpske vojnike, žene i decu izbegle iz Srbije, priča o ˝malim Srbima˝ 
koja i danas živi kao i sačuvana zgrada škole u kojoj su se školovala srpska deca. Dolazak u Ajačio, glavni grad pokrajine Južna Korzika koji 
čuva uspomenu na velikog vojskovođu i vladara Napolena Bonapartu. Obilazak starog dela grada – trg Foš, rodna kuća Napoleona 
Bonaparte (obilazak muzeja individualno), vožnja turističkim vozom kroz živopisne ulice grada. Slobodno vreme. Polazak iz Ajačija u kasnim 
popodnevnim satima. Povratak u Bastiu. Noćenje. 
4.DAN: BASTIJA - KALVI 
Doručak.
 Celodnevni fakultativni izlet autobusom za Kalvi, po legendi rodni grad Kristifora Kolumba. Šetnja do Citadele i ostataka kuće 
porodice Kolumbo, Katedrala, crkva Svete Marije... Slobodno vreme. U popodnevnim satima polazak za l'Ile Rousse (crveno ostrvo), 
poznato po najlepšim plažama, gradić između planina i mora. Slobodno vreme za šetnju živopisnim uličicama starog grada i kafu na trgu 
Paoli. Povratak u Bastiju u večernjim satima. Noćenje. 
5.DAN: BASTIJA - LIVORNO 
Doručak.
 Odjava iz hotela. Slobodno vreme do ukrcavanja na brod ka Livornu. Isplovljavanje predviđeno u 14h, plovidba u trajanju 4h30. 
Iskrcavanje u luci Livorno, odlazak u hotel u okolini grada, smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje. 
6.DAN: LIVORNO - BEOGRAD/ČAČAK 
Doručak.
  Jutarnji  polazak  iz  hotela.  Vožnja  preko  Italije,  Slovenije  i  Hrvatske  sa  usputnim  pauzama.  Dolazak  u  Beograd/Čačak  u 
posleponoćnim satima..                                                                                                      Cenovnik br.1   

 

 

 

 

 

 

 

 

od 24.08.2023. Program br.  51/2023 

                                                                                                         

 

 

TERMINI PUTOVANJA 

REDOVNA CENA ARANZMANA 

FIRST MINUTE CENA DO 15.07.2023. 

15-20.10.2023 

495e 

459e 

04.-09.05.2024 

495e 

459e 

 

Legenda: 1/2-dvokrevetna soba, 1/1-jednokrevetna soba, BB-noćenje sa doručkom (samoposluživanje-izbor više jela). 

OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
Primeri hotela: 
Hoteli 3* Bastija i Livorno – Firenca. Hotel u gradu Bastia i hotel na relaciji Livorno – Firenca, sobe su dvokrevetne sa kupatilom, doručak – 
kontinentalni buffet (peciva, hleb, puter, šunka, sir, džemovi, kafa, mleko, čaj...) 
Bastija – hotel Le Bastia www.hotel-lebastia.fr, hotel na relaciji Livorno-Firenca – hotel Europa Signa www.hoteleuropasigna.it ili slični. 
Imena hotela će biti dostavljena putnicima na minimum 15 dana pre polaska. 
 
PREVOZ TRAJEKTOM – jednom od kompanija Corsica ferries, Moby lines ili Tirrenia na ekonomskoj klasi u naznačenim datumima.  
VAŽNA NAPOMENA: Brodske kompanije zadržavaju pravo promene vremena polaska trajekta iz Livorna/Bastije, ukoliko do toga dođe 
program za drugi i peti dan će biti korigovan prema korigovanim terminima polazaka. 

background image

 

 
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana 
boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za 
eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi 
od smeštajnih objekata. Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . 
Organizator će proslediti  želje i zahteve putnika hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Potpisivanjem Ugovora o putovanju 
putnik prihvata svaki smeštaj odgovarajuće kategorizacije i opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je u nekom od navedenih 
hotela/apartmana do popune kapaciteta, ili sličnom. 
 
ARANŽMAN OBUHVATA: 
– Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenost, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga hrane i 
pića i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja. 
– Smeštaj u hotelu 3* na teritorija grada Bastija na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni buffet) u ½ sobama – Smeštaj u hotelu 3* na 
relaciji Livorno - Firenca na bazi 1 noćenja i 1 noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni) u ½ sobama 
– Prevoz putničkim trajektom na relaciji Livorno – Bastija – Livorno na ekonomskoj klasi 
– Obilazak starog grada dela Bastija sa lokalnim vodičem (pešačka tura oko 2 sata) 
– Usluge licenciranog vodiča za vreme putovanja 
– Hotelske i gradske takse 
– Troškove organizacije putovanja. 
 
ARANŽMAN NE OBUHVATA: 
*Fakultativne izlete: 
– Celodnevni izlet Korte i Ajačio – 40€ (prevoz autobusom, vožnja turističkim vozom u Korteu i Ajačiju, usluge licenciranog vodiča) 
– Celodnevni izlet Kalavi i Il Rus (Crveno ostrvo) – 30€ (prevoz autobusom i usluge licenciranog vodiča) 
– Ulaznice za muzeje i lokalitete 
– Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo na upit , 
– Doplata za transfer iz Novog Sada- 25€ , iz Niša - 25€ (redovnom linijom Niš ekspresa) 
– Međunarodno putno – zdravstveno osiguranje, 
– Individulane troškove 
 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 
*CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. 
GODINE. INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE 
PUTOVANJA. UKOLIKO PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI. 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za 
realizaciju izleta je 30 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta 
podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, 
putarina, parkinga, tunela, trajekta… Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, 
vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-
partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u 
evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 

 

NAPOMENE: 
– Svaka promena programa putovanja Korzika od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne 
predstavlja izmenu ugovorenog programa, 
– Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta, 
– Organizator putovanja zadržava pravoizmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). 
Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima 
putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije, 
– U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu 
aranžmana, 
– Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja Kozika, dobijenih od strane 
radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju, 

background image

 

– Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi 
odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu 
zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u 
mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupiili povratku u Srbiju, 
– Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. 
– Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 45. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska, 
– Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je usklađena kako sa programom 
putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure 
povraćaja poreza –“tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu, 
– Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli 
agencija i naknadne izmene nisu moguće, 
– Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, 
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka, 
– Putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, 
uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem 
potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore 
potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka
  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivšaSociete Generale 
banka), Poštanska štedionica. 

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 30 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Jungman travel doo 

Organizator putovanja: Jungman travel doo, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021.