background image

                                              

  

 

 
 

  

                                          5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

 
Milano je industrijska  metropola  Italije i važi za  jedan od privredno najznačajnijih gradova  Evrope. Grad poseduje bogato 

kulturno nasleđe. Posebno se izdvaja jedinstveno kulinarstvo s brojnim čuvenim specijalitetima kao što su kolač panettone i risotto 
alla  Milanese.  Takođe,  Milano  je  veoma  poznat  po  muzičkoj,  posebno  operskoj  tradiciji,  kao  i  dom  više  značajnih  kompozitora. 
Milano je poznat i po nekoliko značajnih muzeja, akademija, palata, crkava i biblioteka i po dva slavna fudbalska tima: Milan i Inter. 
Lombardijski metropolis posebno je poznat po svojim modnim kućama i prodavnicama, kao u čuvenoj ulici Montenapoleone i Galeriji 
Viktora Emanuela, koja se smatra najstarijim trgovačkim centrom u svetu. Glavni grad Lombardije je svetsko središte mode i dizajna, 
grad glamura... 

 

Polazak: 07.09/05.10/09.11.2023. 
1. dan  BEOGRAD 
Polazak  iz  Beograda  oko  17:30h  sa  glavne  autobuske  stanice  BAS,  centar  Beograda,  ulaz  iz  Karađorđeve  ulice  preko  puta  hotela  Mr. 
President  (tačno vreme biće  poznato najkasnije dan pred putovanje  - organizator šalje obaveštenje svim putnicima  sa  svim detaljima 
polaska,  ukoliko  ne  dobijete  obaveštenje  dan  pred  putovanje,  najkasnije  do  14h,  obavezno  kontaktirajte  agenciju).  Vožnja  kroz 
Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. dan  MILANO 
Dolazak  u  Milano  u  prepodnevnim  časovima.  Obilazak  grada  u  pratnji  vodiča:  Kapija  mira  –  Arco  della  Pace,  gradski  park  Sempione, 
zamak  Sforca,  Piazza  Garibaldi,  pešacka  i  trgovačka  ulica  Via  Dante,  glavni  trg  –  piazza  Duomo,  Milanska  katedrala,  Galerija  Vitorija 
Emanuela,  Trg  Skala,  Spomenik  Leonardo  da  Vinči  i  najpoznatija  operska  kuća  Milanska  skala.  Smeštaj  u  hotel  posle  15h.  Slobodno 
vreme. Noćenje.  
3. dan  MILANO – ĐENOVA I OUTLET CENTAR SERRAVALLE (fakultativno)  
Doručak
. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili celodnevni fakultativni izlet u Đenovu i outlet centar Serravalle. Dolazak u Đenovu. 
Razgledanje grada: Trg Ferari sa bronzanom fontanom, Duždeva palata, Kolumbova kuća, Porta Soprana, Duomo, palata Svetog Đorđa... 
Slobodno vreme. Polazak iz Đenove u poslepodnevnim časovima. Usputna poseta outlet centru Serravalle – najpoznatiji shopping centar 
u Italiji. Slobodno vreme za kupovinu. Povratak u Milano u večernjim časovima. Noćenje 
4. dan   MILANO – LUGANO I KOMO (fakultativno
)  
Doručak
.  Odjava  iz  hotela  i  pakovanje  stvari  do  9h.  Napuštanje  hotela.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti  ili  mogućnost 
organizovanja fakultativng izleta do jezera  Komo. Polazak ka jezeru Komo, treće po veličini u Italiji. Komo je poznato mondensko mesto 
gde odmara  i uživa  svetski  džet  set.  Po dolasku u Komo razgledanje grada: gradski park, mauzolej Aleksandra Volte,  glavni trg piazza 
Duomo  i  katedrala.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti.  Mogućnost  fakultativnog  krstarenja  jezerom  Komo  sa  razgledanjem 
raskošnih vila u pratnji vodiča. Nastavak putovanja ka Luganu. Kratko razgledanje i slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak 
za Beograd sa dogovorenog mesta. Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora.  
5. dan  BEOGRAD 
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa

Povratak: 11.09/09.10/13.11/20.04.2023.                                                    

   Cenovnik br.1  od 29.08.2023.  – Program br. 60/2023 

  

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

07.09– 11.09.2023. 

STUDIOS 4* 

169 € 

149 € 

05.10 – 09.10.2023. 

3* 

169 € 

149 €  

09.11 – 13.11.2023. 

DAN PRIMIRJA 

3* 

169 € 

149 € 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE 

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

ARANŽMAN SADRŽI: 
•  Prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 
•  Smeštaj u hotelu 3* ili 4* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni, skromni, slatko - 

slani) 

•  Razgledanje Milana u pratnji  vodiča 
•  Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 
•  Troškove organizacije putovanja 
 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je  50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i 
uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je 
najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava 
pravo da koriguje  cenu aranžmana. Agencija  Robinson  ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, 
dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ARANŽMAN NE SADRŽI:
 
•  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja  
•  Doplata za jednokrevetnu sobu 50 € - na upit 
•  Doplata za dodatno sedište u autobusu 60 evra (isključivo na upit
•  Boravišnu taksu za hotel 4 evra - 6 evra po danu / po osobi, plaća se na recepciji hotela 
•  Transfer iz NOVOG SADA – doplata 15 € / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 20€ / minimum 8 putnika   
•  FAKULTATIVNIIZLETI (minimum35paxza realizaciju): ĐENOVA I OUTLET SERRAVALLE www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-

outlet-serravalle/ 35 evra / 25 evra (deca do 12 godina), KOMO I LUGANO 30 evra / 20 evra (deca do 12 godina), VOŽNJA BRODOM 
PO JEZERU KOMO 15 evra / 10 evra (deca do 12 godina)  

•  Individualne  troškove  
 
 
NAPOMENA
 Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova 
rezervacije,  prevoza,  parkinga,  vodiča,  ulaznica,  organizacije...  Cene  izleta  podložne  su  promenama  u  slučaju  nedovoljnog  broja 
prijavljenih  putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na 
lokalitetima  u  odnosu  na  dan  izlaska  programa.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  organizator  izleta  zadržava  pravo  ponuditi 
korigovane,  više  cene  u  odnosu  na  zainteresovani  broj  putnika  koje  isti  nisu  u  obavezi  da  prihvate.  Termini  fakultativnih  izleta  su 
promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu 
je inopartner. 
 
OPIS SMESTAJA: OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA  
Hotel STUDIOS 4* Nalazi se u širem centru Milana. Gradskim prevozom je povezan sa centrom grada. Hotel ima aperitiv bar, restoran. 
Sobe su u 1/2 sa TWC, TV... Doručak je kontinentalni - skroman, slatko – slani. www.hotelstudiosmilan.com/en/home 
Hotel 3*
 Nalazi se u širem centru Milana. Gradskim prevozom je povezan sa centrom grada. Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su u 
1/2  sa  TWC,  TV...  Doručak  je  kontinentalni  -  skroman,  slatko  –  slani.  TAČAN  NAZIV  HOTEL  BIĆE  POZNAT  NAJKASNIJE  7  DANA  PRED 
PUTOVANJE. 
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja 
mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 
dokumentaciju,  ne  dobijanje  vize  za  kategoriju  građana  kojima  je  viza  potrebna,  kao  i  u  slučaju  da  pogranične  vlasti  onemoguće 
putniku ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima 
putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u 
EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje 
putuju  ili  na  www.europa.rs.  Više  informacija  o  ukidanju  viznog  režima  i  uslovima  boravka  u  EU  možete  dobiti  i  na  našem  sajtu 
www.robinson.rs.
 
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
 Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. 
Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  najkasnije  10  dana  pre 
polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. 
Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od 
strane banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi  putovanja  agencije  Robinzon  d.o.o.  U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  Turizmu  Organizator  ima  GARANCIJU  PUTOVANJA 
Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 
30.11.2021.god,  Bankarska  garancija  068/2021  od  03.12.2021.god.  Akcionarskog  drustva  "Expobank"  u  visini  30.000  €.  Garancija 
putovanja  se  aktivira  bez  odlaganja,  odnosno  u  roku  od  14  dana  od  dana  nastanka  osiguranog  slucaja  kod  Nacionalne  asocijacije 
turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. 
ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.