background image

                                           

  

                                                                                      5 DANA/2 NOĆENJA AUTOBUSOM

Milano je industrijska metropola Italije i važi za jedan od privredno najznačajnijih gradova Evrope. Grad poseduje bogato kulturno 
nasleđe. Posebno se izdvaja jedinstveno kulinarstvo s brojnim čuvenim specijalitetima kao što su kolač panettone i risotto alla 
Milanese. Takođe, Milano je veoma poznat po muzičkoj, posebno operskoj tradiciji, kao i dom više značajnih kompozitora. Milano je 
poznat i po nekoliko značajnih muzeja, akademija, palata, crkava i biblioteka i po dva slavna fudbalska tima: Milan i Inter. Lombardijski
metropolis posebno je poznat po svojim modnim kućama i prodavnicama, kao u čuvenoj ulici Montenapoleone i Galeriji Viktora 
Emanuela, koja se smatra najstarijim trgovačkim centrom u svetu. Glavni grad Lombardije je svetsko središte mode i dizajna, grad 
glamura…

Polazak: 14.02./07.03.2024.
1. DAN        BEOGRAD
 
Polazak   iz   Beograda   u   17:30h   sa   glavne   autobuske   stanice   BAS,   centar   Beograda,   ulaz   iz   Karađorđeve   ulice   preko   puta   hotela   Mr.
President, sa perona od 34 do 41 koji su predviđeni za polazak turističkih autobusa (detaljnije informacije o polasku: tačan broj perona,
naziv prevoznika, kontakt vodiča, biće poznate najkasnije 48h pred putovanje – ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje,
najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju
). Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. DAN       MILANO
Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Obilazak grada u pratnji vodiča: Kapija mira – Arco della Pace, gradski park Sempione, zamak
Sforca, Piazza Garibaldi, pešacka i trgovačka ulica Via Dante, glavni trg – piazza Duomo, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Trg
Skala, Spomenik Leonardo da Vinči i najpoznatija operska kuća Milanska skala. Smeštaj u hotel posle 15h. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN      MILANO – ĐENOVA I OUTLET CENTAR SERRAVALLE (fakultativno)
Doručak
. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili celodnevni fakultativni izlet u Đenovu i outlet centar Serravalle. Dolazak u Đenovu.
Razgledanje grada: Trg Ferari sa bronzanom fontanom, Duždeva palata, Kolumbova kuća, Porta Soprana, Duomo, palata Svetog Đorđa…
Slobodno vreme. Polazak iz Đenove u poslepodnevnim časovima. Usputna poseta outlet centru Serravalle – najpoznatiji shopping centar u
Italiji. Slobodno vreme za kupovinu. Povratak u Milano u večernjim časovima. Noćenje.
4. DAN      MILANO – LUGANO I JEZERO KOMO (fakultativno)
Doručak
.   Odjava   iz   hotela   i   pakovanje   stvari   do   9h.   Napuštanje   hotela.   Slobodno   vreme   za   individualne   aktivnosti   ili   mogućnost
organizovanja fakultativng izleta do jezera Komo. Polazak ka jezeru Komo, treće po veličini u Italiji. Komo je poznato mondensko mesto
gde odmara i uživa svetski džet set. Po dolasku u Komo razgledanje grada: gradski park, mauzolej Aleksandra Volte, glavni trg piazza
Duomo   i   katedrala.   Slobodno   vreme   za  individualne   aktivnosti.   Zadržavanje   u   Komo   oko   2h.  Nastavak   putovanja   ka   Luganu.   Kratko
razgledanje i slobodno vreme. Zadržavanje u Lugano oko 2h. U popodnevnim časovima polazak za Beograd sa dogovorenog mesta. Vožnja
kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora.
5. DAN        BEOGRAD 
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj
programa
.
Povratak: 18.02./11.03.2024.                                             

Cenovnik br.2 od 05.02.2024. – Program br. 11/2024

TERMINI PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

14.02 – 19.02.2024

DAN DRŽAVNOSTI

SPORTING 4*

189 evra

149 evra

07.03 – 11.03.2024.

8.MART

DUCA DI MANTOVA

4* 

189 evra

169 evra

18.07 – 22.07.2024

HOTEL 3*

189 evra

169 evra

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana

Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevo

ARANŽMAN SADRŽI:

Prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi

background image

     

Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit
sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje)

Razgledanje Milana u pratnji vodiča 

Usluge vodiča – pratioca grupe na putovanju

Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja

Doplata za jednokrevetnu sobu - 70€ (na upit) 

Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit)

Boravišnu taksu za hotel 4 evra – 6 evra po danu / po osobi, plaća se na recepciji hotela

Transfer iz NOVOG SADA – doplata 20 evra / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika

Fakultativne izlete : ĐENOVA I OUTLET SERRAVALLE www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-serravalle/ 35 evra / 
25 evra
 (deca do 12 godina) , LUGANO I JEZERO KOMO 30 evra / 20 evra (deca do 12 godina)

Individualne troškove

NAPOMENA Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih
putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
Hotel 3* Nalazi se u širem centru Milana. Gradskim prevozom je povezan sa centrom grada. Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su 1/2 i
1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sa TWC, TV… Doručak je kontinentalni – skroman, slatko –
slani.  TAČAN NAZIV HOTEL BIĆE POZNAT NAJKASNIJE 7 DANA PRED PUTOVANJE.
Hotel SPORTING 4* Nalazi se u Kolonju Monzese. Metro stanica se nalazi na 10tak minuta od hotela i povezuje hotel sa centrom grada.
Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sa TWC, TV…
Doručak

 

je

 

kontinentalni

 

 

skroman,

 

slatko

 

 

slani.

Hotel DUCA DI MANTOVA 4* Nalazi se u širem centru Milana. Gradskim prevozom je povezan sa centrom grada. Hotel ima aperitiv bar,
restoran. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sa TWC, TV… Doručak je kontinentalni –
skroman, slatko – slani. www.ducadimantova.com/

Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja
mora   važiti   još   3   meseca   od   datuma   povratka   sa   putovanja.   Agencija   Robinson   ne   snosi   odgovornost   za   neispravnu   putnu
dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku
ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja
agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna
novčana sredstva za boravak,  zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na
www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na našem sajtu www.robinson.rs
.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate.
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.
Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom
prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane
banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god,

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o
otkazu   aranžmana   je  najkasnije   5   dana   pre   polaska.   U  slučaju   promene   na  monetarnom  tržištu,   promene   u   cenama   prevoznika,
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

background image

     

Bankarska  garancija  068/2021  od  03.12.2021.god.  Akcionarskog   drustva   "ADRIATIC  BANK" u   visini   30.000   €. Garancija  putovanja  se
aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU
"YUTA",   0113228   686,   011   3228   687,   pisanim   putem   ili   telegramom   na   adresu   YUTA,   Beograd,   ul.   Kondina   br   14.   ili   na   mail:
garancijaputovanja@yuta.rs.

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o
otkazu   aranžmana   je  najkasnije   5   dana   pre   polaska.   U  slučaju   promene   na  monetarnom  tržištu,   promene   u   cenama   prevoznika,
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

Document Outline