background image

                                           

  

                                                                                      6 DANA/3 NOĆENJA AUTOBUSOM

Toskana je jedna od 20 regija Italije, nalazi se u njenom središnjem delu. Glavni grad je Firenca, a ostali značajni gradovi su Piza, 
Livorno, Prato, Sijena, Luka, Montekatini Terme, San Gimignano… Toskana ima bogato kulturno – istorijsko nasleđe, koje se može videti
po brojnim muzejima, galerijama, crkvama i trgovima… Nadaleko je poznata po vinskim regionima i u njoj se proizvode najpoznatija 
vina Italije – Chianti Classico, Brunelo di Montalcino, Nobile di Montepulciano, Vernaccia… Svi ovi faktori doprineli su da Toskana bude 
jedna od turistički najposećenijih regija u svetu.

Polazak: 14.02./06.03./ 26.04./01.05.2024.
1. DAN        BEOGRAD
 
Polazak iz Beograda u 18h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President, sa
perona   od   34   do   41   koji   su   predviđeni   za   polazak   turističkih   autobusa   (detaljnije   informacije   o   polasku:   tačan   broj   perona,   naziv
prevoznika,   kontakt   vodiča,   biće   poznate   najkasnije   48h   pred   putovanje   – ukoliko   ne   dobijete   obaveštenje   dan   pred   putovanje,
najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju
). Vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. DAN       BOLONJA – MONTEKATINI TERME
Dolazak u regiju Emilia Romagna i njen glavni grad – Bolonju. Po dolasku obilazak grada: crkva San Francesko, Neptunova fontana, Piazza
Maggiore, Bazilika Svetog Petronija, Palazo Comunale, Palazzo di Archiginasio – prvobitno sedište Bolonjskog univerziteta, Piazza Svetog
Stefana… Zadržavanje u Bolonji oko 2,5h. Nastavak putovanja ka Montekatiniju. Smeštaj u hotel posle 15h. Slobodno vreme za šetnju i
uživanje u jednoj od najlepših banja Italije. Noćenje.
3. DAN      MONTEKATINI – PIZA / LUKA (fakultativno)
Doručak
. Nakon  doručka  slobodno vreme ili fakulativni  odlazak do Pize i  Luke.  Po  dolasku u Pizu  sledi obilazak  Piazze  dei Miracoli:
Katedrala, Krstionica, Campo Santo, Krivi toranj – zvonik Katedrale… Slobodno vreme. Zatim sledi odlazak u Luku. Upoznavanje sa gradom i
slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Montekatini. Noćenje.
4. DAN      MONTEKATINI – SIJENA / SAN GIMIGNANO (fakultativno)
Doručak
.  Nakon  doručka  predviđen  je  fakultativni  izlet  u  Sijenu  i  San  Gimignano.   Po  dolasku  u  Sijenu  razgledanje  grada:  Crkva   San
Domenico, Piazza Salimbeni, Katedrala iz XII veka, šetnja kroz čuvene sijenske kontrade… U srcu Sijene nalazi se jedan od najlepših trgova
Italije, poznat po Paliu – festivalu sa konjskim trkama. Slobodno vreme sve do polaska za San Gimignano – mali srednjovekovni grad, sa
dobro očuvanim gradskim ambijentom iz XIII i XIV veka. Po dolasku u San Gimignano razgledanje grada. Slobodno vreme sve do povratka
za Montekatini. Noćenje.
5. DAN       MONTEKATINI – FIRENCA (fakultativno)
Doručak
. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme do večernjih časova ili fakultativni izlet u Firencu, glavni grad regije
Toskana i provincije Firenca, smešten na obali reke Arno. Za Italijane, ali i za čitav zapadni svet Firenca ima ogroman istorijski, kulturni,
obrazovni i umetnički značaj. Ovaj grad nazivaju kolevkom renesanse. U njemu su živeli i stvarali mnogi umetnici XV i XVI veka: Bruneleski,
Botičeli, Rafael, Leonardo, Mikelanđelo… Po dolasku razgledanje grada u pratnji vodiča: Piazza Santa Maria Novella, Crkva San Lorenzo,
Kapele Mediči, Katedrala Santa Maria del Fiore, Bruneleskijeva kupola, Djotov zvonik, Krstionica, Piazza Sinjoria, Galerija Uffici, Ponte
Vecchio… Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme, u večernjim časovima (oko 20h) okupljanje i
polazak za Srbiju. Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora.
6. DAN        BEOGRAD 
Dolazak   u   Beograd   na   mesto   polaska   u   jutarnjim   časovima   –   zavisno   od   uslova   na   putu   i   zadržavanja   na   graničnim   prelazima. Kraj
programa
.
Povratak: 19.02./11.03./01.05./06.05.2024.                                        

Cenovnik br.2 od 06.02.2024. – Program br. 13/2024

TERMINI PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

14.02 – 19.02.2024

DAN DRŽAVNOSTI

INNOCENTI 3*

199 evra

179 evra

169 evra LAST MINUTE

06.03 – 11.03.2024.

8.MART

INNOCENTI 3* 

199 evra

179 evra

26.04 – 01.05.2024.

1. MAJ / USKRS

CRYSTAL PALACE 3*

205 evra

185 evra

01.05 – 06.05.2024.

1.MAJ / USKRS

INNOCENTI 3*

205 evra

185 evra

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA

background image

     

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana

Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevo

ARANŽMAN SADRŽI:

Prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi

Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit
sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje)

Razgledanje prema programu u pratnji vodiča 

Usluge vodiča – pratioca grupe na putovanju

Troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja

Doplata za jednokrevetnu sobu - 50€ (na upit) 

Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit)

Boravišnu taksu u Montekatiniju za hotele 3* 1 – 2 evra po danu / po osobi, plaća se na recepciji hotela

Transfer iz NOVOG SADA – doplata 20 evra / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika

Fakultativne izlete : FIRENCA 30 evra / 25 evra (deca do 12 godina),  SAN GIMIGNANO I SIENA 30 evra / 25 evra (deca do 12 
godina), PIZA I LUKA 25 evra / 20 evra (deca do 12 godina)

Individualne troškove

NAPOMENA Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih
putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
Hotel INNOCENTI 3* Nalazi se u poznatoj banji Montekatini. Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 (treći krevet je
pomoćni   ležaj   manjih   dimenzija   – isključivo   na   upit)   sa   TWC,   TV…   Doručak   je   kontinentalni   –   skroman,   slatko   –
slani. www.hotelinnocenti.com/en/
Hotel CRYSTAL PALACE 3* Nalazi se u poznatoj banji Montekatini. Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 (treći krevet je
pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sa TWC, TV… Doručak je kontinentalni – skroman, slatko – slani.
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja
mora   važiti   još   3   meseca   od   datuma   povratka   sa   putovanja.   Agencija   Robinson   ne   snosi   odgovornost   za   neispravnu   putnu
dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku
ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja
agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna
novčana sredstva za boravak,  zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na
www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na našem sajtu www.robinson.rs
.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate.
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.
Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom
prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane
banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god,

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o
otkazu   aranžmana   je  najkasnije   5   dana   pre   polaska.   U  slučaju   promene   na  monetarnom  tržištu,   promene   u   cenama   prevoznika,
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

background image

     

Bankarska  garancija  068/2021  od  03.12.2021.god.  Akcionarskog   drustva   "ADRIATIC  BANK" u   visini   30.000   €. Garancija  putovanja  se
aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU
"YUTA",   0113228   686,   011   3228   687,   pisanim   putem   ili   telegramom   na   adresu   YUTA,   Beograd,   ul.   Kondina   br   14.   ili   na   mail:
garancijaputovanja@yuta.rs.

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o
otkazu   aranžmana   je  najkasnije   5   dana   pre   polaska.   U  slučaju   promene   na  monetarnom  tržištu,   promene   u   cenama   prevoznika,
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

Document Outline