background image

 

 

6 DANA/3 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

Istanbul je jedini grad na svetu koji se nalazi na dva kontinenta. U ukupnoj svetskoj istoriji zauzima jako važno mesto. Dovoljno je reći 
da je bio prestonica tri velika carstva: Vizantije, Rimskog i Otomanskog carstva. Retko koji grad na svetu je svoje ime menjao toliko 
puta. Štaviše, verovatno nikada nije imao samo jedno ime koje je poštovao ceo svet. Tako je i danas. Iako je zvanično ime grada 
Istanbul u mnogim jezicima grad se i danas zvanično zove drugačije (Konstantinopolis, Carigrad, Bolis, Kušta). Istanbulske znamenitosti 
je teško nabrojati a da se ne napravi neki propust. Baš zato, ovo je grad koji vas privlači da mu se uvek i iznova vraćate a da Vam svaka 
poseta bude jedinstvena i drugačija od prethodne.
 

 

Polazak: 13.09/11.10/08.11/06.12.2023. 
1. DAN        BEOGRAD
  
Polazak iz Beograda oko 14h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President 
(tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  –  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima 
polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Vožnja kroz Srbiju, 
Bugarsku i Tursku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN       ISTANBUL – DŽAMIJA SULEJMANIJA (fakultativno) 
Dolazak  u  Istanbul  u  prepodnevnim  časovima.  Panoramsko  razgledanje  grada  autobusom  uz  pratnju  stručnog  lokalnog  vodiča  /  starog 
jezgra  Istanbula:  Zlatni  rog,  Galata  most,  obilazak  modernih  kvartova  Istanbula  –  Taksim  i  Bejolu.  Smeštaj  u  hotel  oko  15h.  Slobodno 
vreme. Fakultativna poseta i obilazak džamije Sulejmanija – lepotice Istanbula. Druga je po veličini džamija u Istanbulu. Ova veličanstvena 
građevina je delo najpoznatijeg arhitekte iz Osmanskog doba – Mimar Sinana. Sagrađena je po naredbi Sultana Sulejmana Veličanstvenog. 
Sulejmanija  je  u  narodu  poznata  i  pod  nazivom  džamija  koja  nikada  neće  biti  srušena.  Ovaj  naslov  naglašava  izuzetno  jaku  strukturu 
građevine koja je od izgradnje doživela više od stotinu zemljotresa, a da na njenim zidovima se nisu pojavile ni najmanje pukotine. Prema 
istoričarima,  na  izgradnju  kompleksa  utrošeno  je  oko  3200  kilograma  zlata.  U  njoj  je  mauzolej  osmanlijskog  sultana  Sulejmana 
Veličanstvenog kao i njegove žene Haseki sultan, poznatije kao Hurem. Nakon obilaska, slobodno vreme. Noćenje
3. DAN        ISTANBUL– UPOZNAJTE AZIJU (fakultativno) –TURSKO VEČE (fakultativno
Doručak
. Slobodno vreme ili fakultativni izlet Upoznajte Aziju. Izlet počinje odlaskom na vidikovac Čamlidža i prelep pogled na Evropsku 
stranu Istanbula. Nastavlja se dalje prema Uskudaru, starom Azijskom naselju. Šetnja obalom do Devojačke kule. Fotografisanje jednog od 
simbola  grada  i  prilika  da  se  čuje  mitološka  priča  vezana  za  ovaj  lokalitet.  Zatim  sledi  odlazak  do  trga  Kadikoy.  Slobodno  vremene  za 
upoznavanje sa čaršijom i uskim isprepletanim ulicima. Na kraju izleta odalzak do Bagdad ulice, najpoznatije pešačke i trgovačke ulice na 
ovoj strani grada. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Uveče fakultativno odlazak u nacionalni restoran na večeru sa programom /trbušni 
ples/. Noćenje
4. ISTANBUL – KRSTARENJE BOSFOROM I POSETA VASELJENSKOJ PATRIJARŠIJI (fakultativno) – PJER LOTI I MINIJATURK (fakultativno 
Doručak. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativno dnevno krstarenje Bosforom uz razgledanje grada: Zlatni Rog – najlepši deo Istanbula, 
Galata most i Galata kula, Džamija Selimija, Dolmabahče palata, Bešiktaš – kvart grada sa stadionom istoimenog fudbalskog kluba, Ortokoj 
kvart, Rumenli hisar – čuvena vizantijska tvrđava, Jedi kule (sedam kula), Devojačka kula, Jildiz palata… Nakon krstarenja, odlazak u kvart 
grada  Fener  i  poseta  Vaseljenskoj  patrijaršiji.  U  popodenevnim  časovima  mogućnost  organizovanja  fakultativnog  izleta  koji  obuhvata 
obilazak Ejup džamije (gde se nalazi grob i turbe Mehmed Paše Sokolovića), odlazak na prelepi vidikovac sa žičarom Pjer Loti, odakle se 
pruža  neverovatan  pogled  na  ceo  Istanbul.  Nakon  toga  je  planiran  odlazak  u  Minijaturk  park  u  kom  se  nalaze  makete  svih  značajnijih 
istorijskih objekata u celoj Turskoj. Slobodno vreme. Noćenje
5.  ISTANBUL –  PEŠAČKA TURA I OBILAZAK LOKALITETA Hipodrom, Plava Džamija, Aja Sofija, dvorište Topkapi palate (fakultativno) 
Doručak.  Odjava  iz  hotela  i  pakovanje  stvari  do  9h.  Slobodno  vreme  ili  fakultativno  odlazak  na  pešačku  turu  i  obilazak  nekoh  od 
mnogobrojnih muzeja Istanbula / Topkapi,  Aja Sofija, Plava džamija, Hipodrom/. Obilazak Plave Džamije (jedne od tri najveće i najlepše 
džamije u islamskom svetu), Svete Sofije (nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, muzeja i opet džamije od 2020. godine, 
stare  skoro  1500  godina), dvorišta  Topkapi  palate  (velelepne  sultanske  palate,  gde  je živela  većina  turskih  sultana sa  riznicom  dragulja, 
dijamanata,  zlata  i  ostalih  poklona  koje  su  sultani dobijali od  svojih  vazala  i  podanika) –  individualno  ulazak  u  palatu,  Rimski  Hipodrom 
(ogromnog  platoa,  gde  su  se  za  vreme  starog  Rima  održavale  trke  dvokolica).  Slobodno  vreme  do  polaska  za  Srbiju.  Polazak  u 
popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
6. DAN        BEOGRAD  
Dolazak u Beograd na mesto polaska u prepodnevnim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa

Povratak:18.09/16.10/13.11/11.12.2023.                  
                                               

 
 

background image

 

Cenovnik br.1. od 30.08.2023 . – Program br. 64/2023 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

13.09 – 18.09.2023. 

GRAND LALELI 

3* 

179 € 

159 €  

11.10 – 16.10.2023. 

GRAND LALELI 

3* 

179 € 

159 €  

08.11 – 13.11.2023. 

DAN PRIMIRJA 

GRAND LALELI 

3* 

179 € 

159 €  

06.12 – 11.12.2023. 

GRAND LALELI 

3* 

179 € 

159 €  

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE 

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

ARANŽMAN SADRŽI: 

•  prevoz  autobusom  turističke  klase  (od  16  -  87  mesta)  prosečne  udobnosti  na  navedenoj  relaciji  /  mesta  se  određuju  prema 

datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

•  smeštaj u hotelu 3*(po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit

sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

•  Panoramsko razgledanje Istanbula uz pratnju vodiča 
•  Usluge pratioca grupe/predstavnika agencija 
•  Troškove organizacije putovanja 

 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

•  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu 60 € - na upit 
•  Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 € (isključivo na upit
•  Fakultativne izlete (minimum 25 osoba), usluge vodiča i ulaznice:Tursko veče sa večerom i dva pića 30 €; Pešačka tura I obilazak 

lokaliteta    (Dvorište  Topkapi,  Plava  Džamija,  Aja  Sofija)  25  evra  – ulaznica  za  Topkapi  se  kupuje  individualno  na  licu  mesta; 
Krs
tarenje  Bosforom  saobilaskom  Vaseljenske  patrijaršije  20  €;  Pjer  Loti  i  Minijaturk  sa  ulaznicom  20€;  Džamija  Sulejmana  10 
€;Upoznajte Aziju 30 € 

•   Transfer iz NOVOG SADA – doplata 20 € / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 20 € / minimum 8 putnika  
•  Individualne troškove 

 

NAPOMENA: Fakultativni izleti  nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova 
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u 
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi  korigovane, više cene u 
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner 
 
OPIS SMEŠTAJA: - opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera
 
Hotel GRAND LALELI 3* Nalazi se u starom istorijskom jezgru, u trgovačkoj i turističkoj zoni, u blizini Kapali čaršije. Hotel ima aperitiv 
bar, restoran… Sobe su 1/2 i 1/2 + 1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – 
isključivo na upit) sa TWC, TV, telefonom, mini 
barom… 
 
NAPOMENA:  Prtljag  putnika  sme  da  sadrži  isključivo  poklone  i  stvari  za  ličnu  upotrebu!  Za  putnike  koji  poseduju crveni  biometrijski 
pasoš Republike Srbije, za ulazak u Republiku Tursku, pasoš treba da važi minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. 
 
POSEBNE NAPOMENE: 
• 

Prva  promena  po  već  zaključenom  ugovoru  je  moguća  bez  nadoknade.  Kod  svake  naredne  promene  već  zaključenog  ugovora 
(datuma  polaska  i  povratka,  imena  putnika,  broja  putnika  sa  ugovora,  smeštajnog  objekata…),  agencija  zadržava  pravo  naplate 
administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. 

background image

 

• 

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja 
uzimaju  se  u  obzir  stariji  putnici,  trudnice,  porodice  sa  decom  (do  12  godina),  putnici  sa  dokumentovanim  zdravstvenim 
problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje 
mu agencija dodeli. 

• 

Putnik je dužan da  prilikom  potpisivanja  ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i  broj isprave sa 
kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati. 

• 

Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana 
povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. 

• 

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se 
sami upoznaju sa  viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima  da  se o uslovima  ulaska u zemlje EU (potrebna 
novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs 
ili  u  ambasadi  ili  konzulatu  zemlje  u  koju  putuju  i  kroz  koje  prolaze.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  u  slučaju  da  pogranične  vlasti 
onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.  

• 

Ukoliko  putnici  izvrše  doplatu  za  dodatno  sedište  u  autobusu,  nemaju  prava  na  refundiranje  novca  nakon  putovanja  ukoliko  u 
autobusu ostane još slobodnih mesta. 

• 

Dan  pred  polazak  organizator  putovanja  šalje  obaveštenje  sa  svim  detaljima  polaska.  Ukoliko  ne  dobijete  poruku  obavezno 
kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje. 

• 

Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti 
kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

• 

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u 
autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik 
može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može 
odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

• 

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, 
muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati 
i imajte u vidu da  ono što je za nekoga  toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno  razumevanje 
među putnicima i osećaj kolektivizma. 

• 

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. 

• 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa 
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu. 

• 

Organizator  putovanja  zadržava  pravo  promene  programa  putovanja  usled  nepredviđenih  objektivnih  okolnosti  (npr.  gužva  na 
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). 

• 

Organizator  putovanja  i  izleta  na  putovanju  zadržava  pravo  izmene  termina  i  uslova  izvođenja  fakultativnih  izleta  predviđenih 
programom  kao  i  redosleda  razgledanja  usled  objektivnih  okolnosti. Molimo  da  uzmete  u  obzir  da  postoji  mogućnost  da  usled 
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. 

• 

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine 
trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). 

• 

Putnicima  koji  imaju  za  cilj  posete  muzejima  i  galerijama,  preporučujemo  da  na  internetu  provere  radno  vreme  istih  i  da  željene 
posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. 

• 

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino 
partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. 

• 

U  smeštajne  objekte  se  ulazi  prvog  dana  boravka  od 15:00h  (postoji  mogućnost  ranijeg  ulaska),  a  napuštaju  se  poslednjeg  dana 
boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i 
standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja 
tačnog imena  hotela, obavezuje se da  ime postavi najkasnije 7 dana  pre polaska na  put. U slučaju promene hotela, organizator  je 
dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. 

• 

Opisi  smeštajnih  objekata  su  informativnog  karaktera.  Za  eventualna  odstupanja  i  kvalitet  usluge  u  okviru  smeštajnih  objekata, 
organizator  putovanja  ne  snosi  odgovornost  jer  to  isključivo  zavisi  od smeštajnih  objekata. Neki  od  dopunskih  sadržaja  smeštajnih 
objekta  su  dostupni  uz  doplatu.  Postoji  mogućnost  odstupanja  i  promena  oko  dostupnosti  nekih  sadržaja,  jer  isključivo  zavise  od 
smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...).  

• 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. 

• 

Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu 
smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može 
obećavati ovakve usluge. 

background image

 

• 

Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj 
treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. 

• 

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 

• 

Potpisnik  ugovora  o  putovanju  ili  predstavnici  grupe  putnika  obavezni  su  da  sve  putnike  upoznaju  sa  ugovorenim  programom 
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

• 

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

• 

Međunarodno  putno  zdravstveno  osiguranje  je  obavezno  za  pojedine  destinacije.  Savetujemo  Vas  da  isto  posedujete  za  sva  Vaša 
putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole 
u državama kroz koje prolazite. 

• 

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program 
putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

• 

Organizator  zadržava  pravo  da  putem  Last  minute  ponude  prodaje  svoje  aranžmana  po  cenama  koje  su  drugačije  od  onih  u 
cenovniku.  Stranke  koje  su  započele  plaćanje  ili  uplatile  aranžman  po  cenama  objavljenim  u  ovom  cenovniku  nemaju  pravo  da 
potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni. 

 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  
Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  najkasnije  10  dana  pre 
polaska.Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. 
Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od 
strane banke).Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd.  Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne 
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, 
Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez 
odlaganja,  odnosno  u  roku  od  14  dana  od  dana  nastanka  osiguranog  slucaja  kod  Nacionalne  asocijacije  turistickih  agencija  PU  "YUTA", 
0113228  686,  011  3228  687,  pisanim  putem  ili  telegramom  na  adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br  14.  ili  na  mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju