background image

 

    

 

 
 

 

 

 

 

                            6 DANA/3 NOĆI AUTOBUSOM 

 

Italija  je jedna  od  najočaravajućih  zemalja  na  svetu i  predstavlja  jednu  od  omiljenih  destinacija.  Popularnu  “čizmu“  ljudi  vole  iz 
mnogo  razlog  U  njoj  se  savršeno  uklapaju umetnost,  moda,  fantastični  pejsaži  i  preukusna  tradicionalna  kuhinja.  Priča  o  Rimu 
počinje  ovako:  blizance  Romula  i  Rema  napustila  je  majka  na  obali  Tibera,  othranila  ih  je  vučica,  a  753.  godine  pre  nove  ere 
osnovali  su  grad  Rim...  Neki  kažu  da  je  starorimska  kultura  „posuđena"  od  Grka,  jer  te  dve  civilizacije  imaju  velike  sličnosti  u 
umetnosti i arhitekturi.Mnogo turista preplavljuje Rim tokom cele godine jer - svi putevi vode u Rim Poznat je po slavnim trgovima, 
bazilikama,  hramovima,  vilama,  vrtovima,  spomenicima  i  fontanama.  Ne  zaboravite  na  Vatikanske  muzeje  i  Sikstinsku  kapelu  s 
Mikelanđelovim freskama. Rim je grad koji nikada ne spava, grad pun svetlosti, restorana, dobre kuhinje i vina, grad ljubavi... 

 

POLAZAK: 07.11.2023. 
1. DAN        BEOGRAD
  
Polazak  iz  Beograda  oko  14h  sa  glavne  autobuske  stanice  BAS,  centar  Beograda,  ulaz  iz  Karađorđeve  ulice  preko  puta  hotela  Mr. 
President (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima 
polaska,  ukoliko  ne  dobijete  obaveštenje  dan  pred  putovanje,  najkasnije  do  14h,  obavezno  kontaktirajte  agenciju).  Vožnja  kroz 
Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN        RIM – PEŠAČKO RAZGLEDANJE RIMA (fakultativno)  
Dolazak  u  Rim  oko  podneva.  Po  dolasku,  informativno  panoramsko  upoznavanje  Rima. Smeštaj  u  hotel  posle  15h.  U  popodnevnim 
časovima  fakultativno  pešačko  razgledanje  Rima  u  pratnji  vodiča:  Trg  Naroda,  Španski  trg  Fontana  di  Trevi,  Hadrijanov  hram, 
Pantheon, Trg Navona... Povratak u hotel individualno. Slobodno vreme. Noćenje
3. DAN        RIM (fakultativno Forum i Koloseum) 
Doručak.  Slobodno  vreme  ili  mogućnost  organizovanja  fakultativnog  izleta  do  Pompeje  i  Napulja.  Obilazak  Pompeje  jednog  od 
najčuvenijih svetskih arheoloških nalazišta. Grad Pompeja je bio najveći i najbogatiji trgovački centar u antičkom periodu. Potpuno je 
uništen u erupciji vulkana  Vezuv 79. godine. Građevine i infrastruktura grada su ostale skoro savršeno očuvane, jer je Pompeja bila 
zatrpana  debelim  slojem  vulkanske  prašine  sve  do  XIX  veka  kada  je  otkrivena.  Mnoge  kuće  i  vile  oslikane  freskama  otkrivene  su  u 
iznenađujuće  očuvanom  stanju,  kao  i  upotrebni  i  ukrasni  predmeti  iz  prvog  veka  naše  ere.  Pompeja  je  grad  čija  topografija  nije 
promenjena  i  može  se  videti  u  nekadašnjem  stanju.  Tokom  razgledanja  Pompeje  prolazi  se  ulicama  popločanim  kamenjem,  pored 
prodavnica,  foruma,  termi,  hramova...  iz  antičkog  doba.  Po  završetku  razgledanja  odlazak  u  Napulj,  prestonicu  južne  Italije.  Sledi 
panoramski  obilazak  grada,  a  zatim  slobodno  vreme.  Polazak  ka  Rimu  u  popodnevnim  časovima.  Dolazak  u  hotel  u  večernjim 
časovima. Noćenje
4. DAN        RIM – BEOGRAD 
Doručak. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta posete drevnom gradu Tivoliju i poseta čuvenoj vili d´Este 
koja  je  pod  zastitom  UNESCO-a  u  kojoj  ćete  uživati  u  predivnim  vrtovima  i  fontanama  (Fontana  koja  svira,  sto  fontana,  pećine, 
vodopadi...),  takodje  i  obići  vilu  čuvenog  Ippolita  koji  je  sa  svojih  samo  10  godina  postao  kardinal...  Nakon  obilaska  Tivoli ja 
povratak  u  Rim.  Slobodno  vreme.  U  večernjim  časovima  mogućnost  organizovanja  fakultativnog  odlaska  u  boemsku  četvrt  Rima  – 
Trastevere. Povratak u hotel. Noćenje. 
5. DAN        RIM – BEOGRAD
 
Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari. Slobodno vreme ili odlazak na fakultativni izlet do Vatikana gradskim prevozom (metro). 
Obilazak  Vatikanskih  muzeja  u  pratnji  vodiča:  zbirka  antičkih  statua,  sala  tapiserija,  sala  geografskih  karata  iz  XVI  veka,  sala 
kandelabera, sobe koje je oslikao Rafael, Sikstinska kapela sa delima Mikelanđela, Peruđina, Botičelija i drugih svetski poznatih slikara. 
Obilazak se završava na trgu Svetog Petra ispred same crkve, koji je uredio Bernini, najznačajniji umetnik Italijanskog baroka.Slobodno 
vreme do polaska za Srbiju.Putovanje kroz Sloveniju u Hrvatsku radi usputnih zadržavanja. 
POVRATAK: 12.11.2023.                                                                                            Cenovnik br.1 od 29.08.2023. – Program br.  63/2023 

                                                                                                                                                                       

 

TERMIN PUTOVANJA 

 

 

HOTEL 

 

CENA ARANŽMANA 

 

SPECIJALNA CENA 

 
 

07.11 – 12.11.2023. 

 
 

PARCO TIRRENO 4* 

 
 

309 € 

 

 
 

289 € 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE 

doplata za 1/1 sobu 100 evra (

isključivo na upit

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne 
korekcije  cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za 
obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u 
cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi 
odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i 
radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.
 
 
 

doplata za dodatno sedište u autobusu 60 evra (isključivo na upit

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

ARANŽMAN SADRŽI:  

• 

prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji  

• 

smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama na bazi 3 noćenja 
sa doručkom (kontinentalni, skromni, slatko - slani)  

• 

panoramsko upoznavanje Rima 

• 

usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 

• 

Troškovi organizacije putovanja 
 

ARANŽMAN NE SADRŽI:  

• 

Boravišnu taksu za hotel U Rimu - 4 eur po osobi po noći,  (plaćanje u hotelu na recepciji u gotovini) 

• 

Fakultativni izleti:  

• 

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

• 

Karte za gradski prevoz kada se ide na izlete 

• 

transfer iz NOVOG SADA 

– doplata 15 evra / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika 

 
NAPOMENA: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, 
prevoza,  parkinga,  vodiča,  ulaznica,  organizacije...  Cene  izleta  podložne  su  promenama  u  slučaju  nedovoljnog  broja  prijavljenih 
putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u 
odnosu  na  dan  izlaska  programa.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  organizator  izleta  zadržava  pravo  ponuditi  korigovane,  više 
cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od 
slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPISI HOTELA:

 

Hotel PARCO TIRRENO 4* Nalazi se u Rimu, na širem obodu grada. Sa centrom je povezan gradskim prevozom –metro čijaj e stanica 
nay oko 800 metara od hotela. Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - 
isključivo na upit) sa TWC, TV... Doručak je kontinentalni - skroman, slatko – slani. www.parcotirreno.it/ 
Hotel se nalazi u blizini Termini stanice, par minuta šetnje i 500m od Trga Republike. Hotel ima 75 soba, sve sobe imaju: kupatilo (tuš 
ili  kada/WC),  fen,  klima  uređaj,  sef,  telefon,  TV.  Doručak  se  služi  po  principu  švedskog  stola  u  restoranu  hotela.  Besplatan  wi  fi 
internet samo u lobiju hotela. 
Hotel Siracusa 3http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-siracusa 
Hotel se nalazi u blizini Termini stanice. Hotel ima 140 soba, sve sobe imaju: kupatilo (tuš ili kada/WC), fen, klima uređaj, sef, telefon, 
TV. Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu hotela. Wi fi internet samo u lobiju hotela. 
 
NAPOMENA: Lokalna turistička agencija (organizator fakultativnih izleta) zadržava pravo promene cene, dana realizacije i minimalnog 
broja putnika za realizaciju izleta.  
• 

Prva  promena  po  već  zaključenom  ugovoru  je  moguća  bez  nadoknade.  Kod  svake  naredne  promene  već  zaključenog  ugovora 
(datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate 
administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. 

• 

Redosled  sedenja  u  autobusu  se  pravi  prema  datumu  uplate  tj  sklapanja  Ugovora  o  putovanju. Prilikom  pravljenja  redosleda 
sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim 
problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište 
koje mu agencija dodeli.  

• 

Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave 
sa kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati. 

• 

Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od 
dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. 

• 

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da 
se  sami  upoznaju  sa  viznim  režimom  zemlje  u  koju  putuju.   Preporučuje  se  putnicima  da  se  o  uslovima  ulaska  u  zemlje  EU 
(potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji 
www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da 
pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.  

• 

Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u 
autobusu ostane još slobodnih mesta. 

background image

 

    

 

 
 

• 

Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne 

dobijete  poruku  obavezno  kontaktirajte  agenciju  radi  dobijanja  tačnih  podataka  oko  polaska  na 

putovanje. 

• 

Zaustavljanje  radi  usputnih  odmora predviđeno  je  na  svakih  3,5  do  4h  vožnje  na  usputnim  stajalištima,  u  zavisnosti  od 
raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

• 

Mole  se  putnici da  vode  računa  o  svojim  putnim  ispravama,  novcu  i  stvarima u  toku  trajanja  aranžmana.  Ostavljanje  vrednih 
stvari  u  autobusu  i  u  hotelskim  sobama  nije  preporučljivo  jer  ni  prevoznik  ni  hotel  ne  odgovaraju  za  iste!  U  slučaju  obijanja 
autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator 
putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

• 

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u 
vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište 
podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno 
razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. 

• 

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. 

• 

Upozoravaju  se  putnici  da  zbog  poštovanja  satnica  predviđenih  programom  putovanja,  ne  postoji  mogućnost  zadržavanja 
autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu. 

• 

Organizator putovanja zadržava  pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih  okolnosti (npr. gužva  na 
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). 

• 

Organizator  putovanja  i  izleta  na  putovanju  zadržava  pravo  izmene  termina  i  uslova  izvođenja  fakultativnih  izleta  predviđenih 
programom kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled 
državnih  ili  verskih  praznika  na  određenoj  destinaciji  neki  od  lokaliteta  ili  tržnih  centara,  prodavnica,  restorana,  muzeja...  ne 
rade. 

• 

Dužina  trajanja  slobodnog  vremena  za  individualne  aktivnosti  tokom  programa  putovanja  zavisi  od  objektivnih  okolnosti  (npr. 
dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). 

• 

Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene 
posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. 

• 

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i 
ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. 

• 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana 
boravka  najkasnije  do 09:00h. Svaki  hotel  ima  restoran.  Svaka  soba  ima  tuš  /  WC.  Smeštaj  iz  ove  ponude  registrovan  je, 
pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju 
ne  objavljivanja  tačnog  imena  hotela,  obavezuje  se  da  ime  postavi  najkasnije  7  dana  pre  polaska  na  put.  U  slučaju  promene 
hotela,  organizator  je  dužan  o  tome  obavestiti  sve  putnike,  a  zamenjen  hotel  mora  u  svemu  odgovarati  standardima  hotela 
datog u opisu programa. 

• 

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, 
organizator  putovanja  ne  snosi  odgovornost  jer  to  isključivo  zavisi  od  smeštajnih  objekata. Neki  od  dopunskih  sadržaja 
smeštajnih  objekta  su  dostupni  uz  doplatu.  Postoji  mogućnost  odstupanja  i  promena  oko  dostupnosti  nekih  sadržaja,  jer 
isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...). Savetujemo da se i 
sami  više  informišete  o  istima  putem  interneta,  na  društvenim  mrežama  i  specijalizovanim  portalima  koji  pružaju  tu  vrstu 
pomoći putnicima poput www.tripadvisor.com, www.booking.com… 

• 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. 

• 

Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu 
vrstu  smeštaja  niti  izbora  soba  i  njihovog  sadržaja  (balkon,  terasa,  pušačka  soba,  spratnost,  francuski  ležaj…).  Agencija 
organizator ne može obećavati ovakve usluge. 

• 

Smeštaj  na  grupnim  aranžmanima  ovog  tipa  je  u  dvokrevetnim  ili  dvokrevetnim  sobama  sa  pomoćnim  ležajem  namenjene  za 
smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih 
dimenzija. 

• 

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 

• 

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da  sve putnike upoznaju sa  ugovorenim programom 
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

• 

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne 
korekcije  cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za 
obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u 
cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi 
odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i 
radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.
 
 
 

• 

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša 
putovanja  jer  u  suprotnom  sami  snosite  odgovornost  za  eventualne  posledice  prilikom  kontrole  države  u  koju  putujete  kao  i 
kontrole u državama kroz koje prolazite. 

• 

Za  sve  informacije  date  usmenim,  telefonskim  ili  elektronskim  putem  agencija  ne  snosi  odgovornost.  Validan  je  samo  pisani 
program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

• 

Organizator  zadržava  pravo  da  putem  Last  minute  ponude  prodaje  svoje  aranžmana  po  cenama  koje  su  drugačije  od  onih  u 
cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da 
potražuju 

 
 
 
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) 
koja  mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 
dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana  kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće 
putniku  ulaz  na  teritoriju  EU,    u  tom  slučaju  će  se  smatrati  da  je  putnik  odustao  od  aranžmana  i  postupiće  se  prema  Opštim 
uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i 
boravka  u  EU  (potrebna  novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama 
zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i  na 
našem sajtu www.robinson.rs.
 
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. 
Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  najkasnije  10  dana  pre 
polaska.  Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u 
agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog 
iznosa od strane banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencijeRobinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe 

Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA 

Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 

30.11.2021.god, Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija 

putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije 

turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 

14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.