background image

 

 

5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

 

 
Polazak: 09.11.2023. 
1. DAN        ČAČAK - BEOGRAD – PULA 
Polazak iz Čačka u 19:30 (podložno promeni). Polazak iz Beograda sa parkinga muzeja 25.maj (Kuća Cveća) oko 22h.  (tačno vreme biće 

poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska). Noćna vožnja kroz 
Srbiju, preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.. 
2. DAN       PLITVIČKA JEZERA-PULA 
U jutarnjim časovima dolazak na Plitvička jezera. Fakultativno obilazak dela Nacionalnog parka u trajanju od 2-4 sata. Putnici koji ne idu na 

obilazak Plitvičkih jezera ostaju na Rastokama. Rastoke je ljupko vodeničarsko naselje smešteno na ušću Slunjčice u reku Koranu. Često ga 
zovu „male Plitvice“. U popodnevnik časovima vožnja ka Puli i smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje. 
3. DAN        PULA – BRIONI 

Doručak.  U prepodnevnim časovima polazak za Fažanu, gde ostavljamo autobus i odakle nas trajekt vodi ka Brionima. - obilazak Velikog 
Briona u trajanju oko 3 sata; izvodi se delimično peške, a delimično panoramskim vozom, u  pratnji lokalnog vodiča. Posećuje se  safari 
park,  golf  teren,  crkva  Sv.  Germana,  izložba  prirodnih  nauka,  foto  izložba  Tito  na  Brionima,  Botanički  vrt..… 
- Kuća za brodice. Povratak u Pulu. Besplatna pešačka tura sa lokalnim vodičem kroz najinteresantnije znamenitosti drevne Pule: Pulska 

Arena, Avgustov Hram, Slavoluk Sergijevaca – Zlatna vrata, Đardini... Slobodno vreme. Noćenje. 
4. DAN        PULA- (Rovinj i Poreč fakultativno)- OPATIJA 
Doručak.  Odjava  iz  hotela.  Fakultativni  izlet  do  Poreča  i  Rovinja.  Putovanje  do  Poreča.  Obilazak  starog  dela  grada  iz  rimskog  doba, 
kompleksa Eufazijeve bazilike (ulaz se plaća), Trga Marafor, Porečke kule, palate iz gotičkog doba, Romaničke kule, Istarske gotičke crkve i 

ostataka velikog Neptunovog hrama. Putovanje do Rovinja. Obilazak Rovinja sa lokalnim vodičem – Tržnica, Balbijev luk, Ulica Grisia, Crkva 
sv. Eufemije, Gradske zidine, Stari grad. Povratak po ostatak grupe u Pulu i polazak na putovanje do  Opatije. Slobodno vreme za kafu i 
šetnju u Opatiji. Nastavak puta ka Srbiji. 

5. DAN        OPATIJA – BEOGRAD - ČAČAK 
Dolazak u Beograd/Čačak u jutarnjim časovima. Kraj programa. 
Povratak: 13.11.2023. 

                                                                                                        Cenovnik br.3. od 01.11.2023 . – Program br.   50/2023 

TERMIN PUTOVANJA 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

09.11 – 13.11.2023. 

199  € 

139 € 

 
 

ARANŽMAN SADRŽI: 

  Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga 

pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; 

   Smeštaj u hotelu Veli Jože 2* u centru Pule, usluga na bazi dva noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni,; 
  Smeštaj u 1/2 , 1/2+1 sobama; 
  Boravišnu taksa; 
  Usluge vodiča u svakom autobusu; 
  Usluge lokalnog vodica u Puli; 
  Troškove organizacije putovanja 

 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja ; 
  Fakultativne izlete : Plitvička jezera – 20€ (obavezna prijava i plaćanje u agenciji) ; Obilazak Poreča i Rovinja sa lokalnim vodičem 

– 25 € (obavezna prijava u agenciji, plaćanje vodiču); Obilazak Velikog Briona (pešačka tura + panoramski voz + lokalni vodič) – 
35 € (obavezna prijava u agenciji, plaćanje vodiču) - uključuje povratnu kartu za brodić u Fažana – Brioni – Fažana, – Propusnice 

za NP Brioni, izlet delimično peške, a većim delom panoramskim vozom i uz lokalnog vodiča. Posetite prirodu Briona, safari park, 
golf teren, crkvu Sv. Germana, prirodnjačku izložbu, izložbu fotografija Tito na Brionima, Botaničku baštu.....; Obilazak Arene u 
Puli sa lokalnim vodičem - 15 €, 

  Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 55 € u hotelu Veli Jože 2* 

background image

 

  Doplata za transfer iz Kragujevca, Užica, Trstenika i Vrnjačke Banje 1500 RSD, iz Požege 1000 RSD ( minimalan broj za realizaciju 

transfera je 4); za polaske iz Niša 25€ i Novog Sada 25€ (bez ograničenja u broju putnika), 

  Individualne troškove putni ka 

 

 
 
NAPOMENA: 

*CENE  FAKULTATIVNIH  IZLETA  NISU  GARANTOVANE  I  ZAVISE  OD  INFLATORNIH  KRETANJA  KOJA  SU  U  EVROPI  UČESTALA  OD  2022. 
GODINE.  INO  PARTNER  I  AGENCIJA  ZADRŽAVAJU  PRAVO  PROMENE  CENA  FAKULTATIVNIH  IZLETA  DO  POČETKA  REALIZACIJE 
PUTOVANJA.  UKOLIKO  PUTNIK  NE  ŽELI  DA  PRIHVATI  PROMENU  CENE  FAKULTATVNOG  IZLETA  NIJE  U  OBAVEZI  DA  UPLATIISTI. 

Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cene  fakultativnih  izleta  su  po  osobi,  minimum  za 
realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta 
podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, 
putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izletasu promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, 

vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, 
ino-partnera.  Svu  odgovornost  prilikom  izvođenja  fakultativnih  izleta  snosi  ino-partner.Fakultativni  izleti  se  plaćaju  na  licu  mesta, 
isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 
 

OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Sobe su standardne, dvokrevetne (1/2) i dvokrevetne sa pomoćnim 
ležajem (1/2+1). Doručak je kontinentalni. Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i 

opisa  navedenog  u  programu  putovanja.  Smeštaj  je  u  nekom  od  navedenih  hotela  do  popune  kapaciteta,  ili  sličnom: 
Smeštaj 

je 

Puli 

na 

oko 

500 

metara 

od 

centra, 

usluga 

na 

bazi 

dva 

noćenja 

sa 

doručkom. 

Primer: Hotel Veli Jože je bivši vojni hotel, sa urednim sobama, prostranim i novijim nameštajem. Sobe 1/2 i 1/3 su sa tuš kabinom,tv-om, 
telefonom, Doručak je švedski sto u hotelskom restoranu.  Wifi je dostupan besplatno u zajedničkim prostorijama. 
 
 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 
U  smeštajne  objekte  se  ulazi  prvog  dana  boravka  od  14:00  časova  (postoji  mogućnost  ranijeg  ulaska),  a  napuštaju  se  poslednjeg  dana 
boravka  do  09:00  časova.  Svaki  hotel  ima  restoran.  Svaka  soba  ima  tuš/WC.  Opisi  smeštajnih  objekata  su  informativnog  karaktera.  Za 

eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi 
od  smeštajnih  objekata.Organizator  ne  može  uticati  na  spratnost  smeštaja  i  poziciju  sobe.  Raspodela  soba  se  vrši  na  recepciji  hotela  . 
Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli pružaju uslugu doručka na bazi 
švedskog stola.Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki  doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna 

kuhinja. 
 
POSEBNE NAPOMENE: 
 

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja 
izmenu ugovorenog programa 

 

 Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta 

 

Organizator  putovanja  zadržava  pravo  izmene  programa  putovanja  (redosled  pojedinih  sadržaja  u  programu  usled  objektivnih 
okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, 

uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencija 

 

Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane države u kojima se nalaze 

 

U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje 
cenu aranžmana , 

 

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika 

agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju , 

 

Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne 
snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika 
u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove 
svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju , 

 

Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju , 

background image

 

 

Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje 

o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska , 

 

Upozoravaju  se  putnici  da  zbog  poštovanja  satnica  predviđenih  programom  putovanja  (satnica  je  uskladjena  kako  sa  programom 
putovanja  tako  i  sa  zakonom  o  saobraćaju),  ne  postoji  mogućnost  zadržavanja  autobusa  na  graničnom  prelazu  radi  obavljanja 
procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu , 

 

Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu 
dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće, 

 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa 
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu , 

 

Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, 
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka, 

 

Putnik  može  da  izjavi  reklamaciju  na  mestu  koje  je  određeno  za  prijem  reklamacija  usmeno,  telefonom,  pisanim  ili  elektronskim 
putem,  uz  dostavu  ugovora  o  prodatom  aranžmanu.  Agencija  i  prevoznik  su  dužni  da  potrošaču  izdaju  pismenu  potvrdu  ili 

elektronskim  putem  potvrde  prijem  reklamacije,  a  da  najkasnije  u  roku  od  8  dana  od  dana  prijema  reklamacije,  pisanim  ili 
elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 

poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog iznosa  od  strane banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 

povoljnijim  uslovima  plaćanja  za  klijente  banaka: ADRIATIC  BANK,  Banca  intesa,  NLB  Komercijalna  banka,  OTP  banka  (bivša  Societe 
Generale banka), Poštanska štedionica. 

 

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 40 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Jungman travel doo 

Organizator putovanja: Jungman travel doo, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

background image

 

 
 
Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 

drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 

nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju