background image

 

 

5 dana / 2 noćenja, autobusom 

Salcburg leži na obalama reke Salcah, na severnoj granici sa Alpima. Blizina Alpa jedna je od turističkih atrakcija, ali je ipak najpoznatiji 
po  svojoj  istoriji.  Salcburg  je  rodni  grad  kompozitora  Volfganga  Amadeusa  Mocarta, a  ima  i  mnoštvo  drugih  atrakcija.  Volfgangze  je 
jedno od najlepših austrijskih jezera i poznato turistička mesto. U blizini je Sveti Gilgen gde se nalazi rodna kuća Mocartove majke. Bad 

Išl je svojevrsna ciljna tačka pri poseti austrijskim jezerima i beleži dugu istoriju turistička destinacije. Čak su i članovi carske porodice 
Habzburg,  svake  godine  tamo  provodili  svoja  leta.  Svakako  ne  propustite  da  probate  čuvene  išlere  u  najpoznatijoj  austrijskoj 
poslastičarnici. Halštat se nalazi na samoj obali, u jugozapadnom delu istoimenog jezera, u austrijskom Salckamergut regionu, koji se 
proteže istočno od grada Salcburga. U ovoj regiji se nalazi i Halštat rudnik soli, najstariji na svetu. 

PROGRAM PUTOVANJA: 
1. DAN: BEOGRAD 
Polazak iz Beograda oko 20h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President 
(tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  -  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima  polaska, 

ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Noćna vožnja autoputem kroz 
Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN: SALZBURG – HELBURN PALATA (fakultativno) 

Dolazak u Salcburg u prepodnevnim časovima. Po dolasku, razgledanje grada u pratnji vodiča. Obilazak Mocartovog rodnog mesta i jednog 
od najlepših gradova srednje Evrope pešice: Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Mocartova rodna kuća, raskošni park 
Mirabel  sa  veličanstvenim  pogledom  na  palatu.  Slobodno  vreme.  Fakultativni  obilazak  Helbrun  palate  i  magičnih  fontana,  izgrađenih 
početkom  XVII  veka  po  nalogu  princa  Markusa  Sitikusa  kao  letnja  rezidencija,  u  podnožju  planine  Helbrun.  Smeštaj  u  hotel.  Slobodno 

vreme. Noćenje. 
3. DAN: SALZBURG – SVETI GILGEN / SVETI VOLFGANG / BAD ISL - SALZBURG 
Doručak. Putovanje prema jednom od najlepših austrijskih jezera Volfgangze. Danas je to poznato turističko mesto zahvaljujući i tradiciji 

operete i slavnih hotela. Na Svetom Gilgenu se nalazi kuća Mocartove majke, a obići ćemo glavni trg, crkvu Svetog Egidija, gradske većnice 
i stari hotel Post s oslikanom fasadom. Fakultativna vožnja brodom po jezeru (Sveti Gilgen – Sveti Volfgang). Nastavak putovanja ka Bad 
Išlu. U gradskom središtu možete posetiti jednu od najslavnijih poslastičarnica Austrije “Zauner" i probati autentične išlere, kolače koji su 
dobili ime po samom mestu. Slobodno vreme za šetnju ili kafu i kolače. Polazak ka hotelu. Noćenje. 

4. DAN: SALZBURG -HALSTAT 
Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Putovanje ka Halštatu – poznatom jezeru i jednom od najpoznatijih fotografskih motiva 
Austrije, mestašca s ribarskim kućama koje je poznato po arheološkom nalazištu keltske kulture. Okružen je bujnim alpskim planinama, a 
pored divnog pejsaža i očuvane prirode, prava atrakcija su i istorijske znamenitosti Halštata: Župna crkva Vaznesenja koja je sagrađena 

1505. godine, podzemno groblje Karner u kojem se nalazi kosturnica iz XVI veka, Halštat muzej koji ima drugu najveću kolekciju na svetu 
umetničkih  dela  halštatske  kulture  i  rudnik  soli.  U  popodnevnim  satima  polazak  za  Srbiju.  Vožnja  autoputem  kroz  Austriju,  Sloveniju  i 
Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 

5. DAN: BEOGRAD 
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima.  Kraj 
programa. 

                                                                                                      Cenovnik br.2 od 26.09.2023. Program br.  56/2023 

                                                                                                         

 

 

TERMIN 

SMESTAJ 

CENA 

PROMOTIVNA CENA 

21.09 – 25.09.2023 

OEKOTEL 3* 

199 evra 

179 evra 

09.11 – 13.11.2023 

OEKOTEL 3* 

199 evra 

179 evra 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

Aranžman obuhvata: 
  prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema  datumu 

uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

  smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama 

na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

  razgledanja prema programu u pratnji vodiča: Salcburg, Sveti Gilgen, Sveti Volfgang, Bad Išl, Halštat 
  usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 

background image

 

  troškove ogranizacije putovanja 
 

Aranžman ne obuhvata: 
  putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 471 din, od 18 do 70 god – 941 din, od 70 god i više – 1882 din) sa osiguranom sumom do 

30000 evra PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI 

  individualne troškove – nepomenute usluge 
  fakultativne izlete 
  transfer iz iz NOVOG SADA – doplata 15 evra / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika 
  Individualne troškove putnika 
 

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA: 
Hotel OEKOTEL 3* Hotel se nalazi se u Salcburgu. Sa centrom grada povezan je direktnom linijom gradskog prevoza. Sobe su 1/2 i 1/2+1 
(treći krevet je pomoćni ležaj manjih  dimenzija -  isključivo na upit). Sve sobe imaju TV, TWC. Hotel ima salu za doručak koji je na bazi 
švedskog stola – samoposluživanje. www.oekotel.com/unsere-hotels/salzburg-mitte/ 

 
FAKULTATIVNI IZLETI: 

 

VOŽNJA BRODOM (Sveti Gilgen - Sveti Volfgang - trajanje oko 40 min) 25 evra 

 

OBILAZAK HELBRUN PALATE I MAGIČNIH FONTANA 25 evra 
OBAVEZNO  PRIJAVLJIVANJE  ZA  IZLETE  U  AGENCIJI  PRILIKOM  SKLAPANJA  UGOVORA  O  PUTOVANJU  ZBOG  REZERVACIJE 
TERMINA  ZA  GRUPE  -  PLAĆANJE  VODIČU  NA  LICU  MESTA.  AGENCIJA  NE  GARANTUJE  MOGUĆNOST  NAKNADNE  PRIJAVE 
TOKOM PUTOVANJA. 

 
NAPOMENE: 
doplata za 1/1 sobu 70 evra (isključivo na upit) 

doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit) 
dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 
dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 
ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova  rezervacije, 
prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u 
slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan 
izlaska  programa.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  organizator  izleta  zadržava  pravo  ponuditi  korigovane,  više  cene  u  odnosu  na 

zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po 
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 

decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog iznosa  od  strane banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 

povoljnijim  uslovima  plaćanja  za  klijente  banaka: ADRIATIC  BANK,  Banca  intesa,  NLB  Komercijalna  banka,  OTP  banka  (bivšaSociete 
Generale banka), Poštanska štedionica. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencijeRobinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 

Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne 

asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, 

Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "ADRIATIC BANK" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se 

aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU 

"YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: 

garancijaputovanja@yuta.rs.