background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Polazak: 30.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Autobusom 5 dana, 2 noćenja 

1. DAN : BEOGRAD – PLITVICE 
Polazak iz Čačka u 20:30. Polazak iz Beograda, sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored 
Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 22:30 h (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje 
svim putnicima sa svim detaljima polaska
).  Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN: RASTOKE - PLITVIČKA JEZERA – SPLIT – DOČEK NOVE GODINE 
Dolazak u Rastoke u ranim jutarnjim časovima.  Rastoke je ljupko vodeničarsko naselje smešteno na ušću Slunjčice u reku Koranu. Često ga 
zovu „male Plitvice“. Slobodno vreme za kafu i doručak. Posle pauze, odlazak u nacionalni park “Plitvička jezera”. Dolazak oko 09:30. 
Boravak  na  Plitvicama  uz  mogućnost  fakultativne  poludnevne  ture  u  pratnji  lokalnog  vodiča  (trajanje  oko4h),  vožnju  brodom  po  jezeru  i 
panoramsko razgledanje iz voza. 
Oko 14h nastavak vožnje ka Splitu i obilazak centra grada uz lokalnog vodiča: Dioklecijanova palata, Katedrala Sv. Dujma, Peristil, Grgur Ninski 
(delo  Ivana  Meštrovića  1929.g),  Narodni  trg,  Marmontova  ulica  i  Prokurative,  Hrvatsko  narodno  kazalište,  Muzej  grada  Splita.  Slobodno 
vreme.  Smeštaj  u  hotel.  Posle  kratko  odmora  odlazak  u  centar  grada.  SREĆNA  NOVA  GODINA!  U  dogovoreno  vreme  povratak  u  hotel. 
Noćenje
3. DAN : SPLIT – ZADAR - SLAPOVI KRKE – SPLIT 
Doručak
. U prepodnevnim časovima fakultativni polazak ka  Zadru i nacionalnom parku „Krka“ (poludnevni izlet). Obilazak crkve Sv. Donata 
izgrađene  na  temeljima  Rimskog  foruma,  potom  šetnja  do  Narodnog  trga  i  Gradske  kuće  sa  Gradskom  lođom.  Ne  propustite  da  obiđete 
jedinstvene  Morske orgulje! Slobodno vreme za šetnju i kafu. Nastavak  puta  (povratak) ka  Slapovima Krke. Slobodno vreme za uživanje u 
prirodi nacionalnog parka i ručak. Polazak za Split. Slobodno veče. Noćenje
4. DAN : SPLIT – TROGIR – SPLIT 
Doručak
. Napuštanje hotela i slobodno vreme za uživanje u Splitu. U poslepodnevnim časovima polazak ka Trogiru. Obilazak grada. Slobodno 
vreme za uživanje i šetnju promenadom. Slobodno vreme. U večernjim satima, nastavak puta ka Beogradu, preko Sarajeva. 
5. DAN : SPLIT – BEOGRAD 
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj programa
Povratak:03.01.2023. 
 

CENA ARANŽMANA 

189 € 

FIRST MINUTE CENA DO 20.11. 159 € 

 

Cenovnik br 2. od 20.10.2022. Program br.52/2022 

Aranžman obuhvata: 

•  Prevoz autobusom turistička klase (AC/DVD); 
•  Smeštaj u hotelu Zagreb 2* u Splitu, ili sličnom, usluga na bazi 2 noćenja sa doručkom u 1/2 sobama; 
•  Boravišnu taksu; 
•  Usluge turističkog vodiča u svakom autobusu; 
•  Uslugu lokalnog vodiča u Splitu; 
•  Troškove organizacije putovanja 

 
Aranžman ne obuhvata: 

•  Fakultativneizlete
•  Ulaznicu za Rastoke; 
•  Ulaznicu i naknadu za lokalnog vodiča u nacionalnom parku „Plitvička jezera“ – 25 €, (cena uključuje obilazak sa lokalnim vodičem u 

trajanju cca 4h, vožnju brodom po jezeru i vožnju panoramskim vozom (u zavisnosti od vremenskih uslova), Studentii sa indexom i  
deca 07-18 god 15 €, deca do 7 godina – gratis 

•  Fakulatativni izlet do Slapova Krke i Zadra uz – 30 € (cena uključuje prevoz, ulaznicu i usluge lokalnog vodiča u Zadru); 
•  Izlet u Trogir– 10 EUR
•  Individualne troskove putnika; 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 35 EUR u hotelu Zagreb 2*; 

 

Beogradska 29, Beograd 

tel./fax: 011 3346776, 
3236055 

Mat.br. 17075365 
www.robinson.rs 

prodaja@robinson.rs 
Licenca OTP  120/21 

background image

 

 

•  Doplate: za transfer iz Novog Sada – 25€; 
•  Individualne troškove putnika. 

 
NAPOMENA: 

•  Polazak iz Beograda I Čačka bez doplate 
•  Polazak iz Novog Sada uz doplatu 

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana 
boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za 
eventualna odstupanja I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo 
zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja I poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji 
hotela  .Organizator  će  proslediti  želje  I  zahteve  putnika  hotelu  ali  nije  u  mogućnosti  da  garantuje  za  iste.  Hoteli  pružaju  uslugu 
doručka  na  bazi  švedskog  stola.Kontinentalni  švedski  sto  –  manji  izbor  namirnica  I  uglavnom  je  slatki  doručak.  Uglavnom  je 
zastupljena internacionalna kuhinja. 

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
Smeštaj je u Splitu na oko 7 km od centra, usluga na bazi dva noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni). Primer: Hotel Zagreb 2*. 
Sobe 1/2 i 1/3 su sa  tuš kabinom, tv-om, telefonom. Doručak je kontinentalni švedski sto u hotelskom restoranu. Hotel Zagreb je 
bivši vojni hotel, sa urednim sobama, ali malo starijim nameštajem. Wifi je dostupnan besplatno u zajedničkim prostorijama. 

 

 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izletasu po osobi, minimum za 
realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene 
izleta  podložne  su  promenama  u  slučaju  nedovoljnog  broja  prijavljenih  putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  za  muzeje  I 
lokalitete,  goriva,  putarina,  parkinga,  tunela,  trajekta…Termini  i  program  fakultativnih  izleta  su  promenljivi  I  zavise  od  slobodnih 
termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova I objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od 
strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se 
plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 
 
Režim ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Hrvatsku: 
Najnovije informacije o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj možete pronaći na sledećem linku: 
https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/hrvatska 
 

 

NAPOMENE: 
-  Svaka  promena  programa  putovanja  od  strane  samog  putnika  u  toku  putovanja,  a  uz  saglasnost  predstavnika  agencija  ne 
predstavlja izmenu ugovorenog programa 
- Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta, 
-  Organizator  putovanja  zadržava  pravo  izmene  programa  putovanja  (redosled  pojedinih  sadržaja  u  programu  usled  objektivnih 
okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, 
uslovima putnog zdravstvenog osiguranja I opštim uslovima putovanja turističke  agencije 
- Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske, 
- U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva I osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje 
cenu aranžmana, 
- Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika 
agencije kao I radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju, 
- Obaveza je putnika da za putovanja obezbedi ispravan putni document i da se pridržava carinskih I drugih propisa. Organizator ne 
snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize I nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika 
u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiju. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove 
svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao I troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju, 
- Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju, 
- Minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 40. Aranžman je moguće realizovati I sa manjim brojem putnika uz neophodne 
korekcije cene I uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje 
o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska, 
- Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom 
putovanja  tako  I  sa  zakonom  o  saobraćaju),  ne  postoji  mogućnost  zadržavanja  autobusa  na  graničnom  prelazu  radi  obavljanja 
procedure povraćaja poreza–  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu, 
- Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu 
dodeli agencija I naknadne izmene nisu moguće, 

background image

 

 

 

 

 

 

 

- Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, 
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka, 
- Putnik može da  izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim 
putem,  uz  dostavu  ugovora  o  prodatom  aranžmanu.  Agencija  I  prevoznik  su  dužni  da  potrošaču    izdaju  pismenu  potvrdu  ili 
elektronskim  putem  potvrde  prijem  reklamacije,  a  da  najkasnije  u  roku  od  8  dana  od  dana  prijema  reklamacije,  pisanim  ili 
elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
 

 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre  polaska.  Ukoliko 
aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana na dve jednake 
mesečne  rate,  po  uplati  akontacije  za  rezervaciju,  za  ostatak  se  deponuju  čekovi  najkasnije  15  dana  pre  polaska  na  putovanje.  Kreditom 
poslovnih banaka
 po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje 
se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).  Platnim 
karticama
  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim 
uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale banka), Poštanska 
štedionica. 
Uz ovaj aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencije Jungman travel d.o.o. Organizator putovanja: Jungman travel doo, Licenca A: OTP 
187/2021 od 22.11.2021.