background image

      

        

 

 

 

6 DANA/3 NOĆENJA  AUTOBUSOM 

San Marino je po veličini treća najmanja republika u Evropi, posle Vatikana i Monaka. Smeštena je u istočnom delu Apeninskog 

poluostrva. Legenda kaže da je San Marino osnovao Sveti Marin sa ostrva Raba. Zbog progona hrišćana sklonio se na obližnje brdo Monte 
Titano,  gde  je  izgradio  malu  kapelu.
  Ta  kapela  je  činila  jezgro  budućeg  grada  -  San  Marino,  glavnog  grada  istoimene  republike  koja  je 
osnovana 301. godine i danas broji oko 32000 stanovnika. 
POLAZAK: 09.11.2022.  
1. DAN        
 BEOGRAD  
Polazak iz Beograda oko 20h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President 
(tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  –  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima  polaska, 
ukoliko  ne  dobijete  obaveštenje  dan  pred  putovanje,  najkasnije  do  14h,  obavezno  kontaktirajte  1gencija).  Vožnja  kroz  Hrvatsku  i 
Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN       FERARA - RIMINI 
U prepodnevnim satima dolazak u Feraru. Grad je okružen renesansnim zidinama iz XV i XVI veka i u okviru njih smeštena je zaostavština 
porodice  d’Este.  Po  dolasku  razgledanje  grada:  Castello  Estense  -  simbol  Ferare,  nalazi  se  u  samom  centru  grada  i  u  njegovoj  blizini 
smeštena je Gradska većnica, katedrala, pozorište... Nakon razgledanja slobodno vreme do polaska prema Riminiju.  Po dolasku u Rimini 
smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje. 
3. DAN
     RIMINI – GRADARA / URBINO / TRŽNI CENTAR (fakultativno) 
Doručak. Nakon doručka slobodno vreme u Riminiju ili mogućnost odlaska na fakultativni izlet u Gradaru - Urbino - tržni centar. Gradara se 
nalazi  u  regiji  Marke,  poznata  je  po  srednjovekovnom  dvorcu  u  kome  još  uvek  živi  i  prepričava  se  leganda  o  tragičnoj  ljubavi  izmedju 
Frančeske  i  Paola.  Njihova  ljubav   prikazana  je  na  mnogim  platnima,  i  slikarskim  i  filmskim.  Mnoge  stranice  su  ispisane  o  njima. 
Ovekovečeni  su  i u  belom  mermeru,  u  večnom  zagrljaju  -  čuvena  Rodenova  skulptura   "Poljubac".  Po  dolasku šetnja  gradom.  Slobodno 
vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme skup putnika i polazak prema Urbinu, rodnom gradu čuvenog italijanskog slikara 
Rafaela  Santija.  Po  dolasku  obilazak  grada:  Duždeva  palata,  Duomo,  Trg  Republike,  rodna  kuća  i  spomenik  Rafaelu  Santiju...  Slobodno 
vreme  za  individualne  aktivnosti  sve  do  polaska  prema  tržnom  centru  –  Le  Befane,  gde  je  predviđeno  slobodno  vreme  za  kupovinu. 
Povratak u hotel. Noćenje. 
4. DAN        RIMINI – RAVENA / BOLONJA (fakultativno
)  
Doručak
.  Nakon  doručka  slobodno  vreme  u  Riminiju  ili  mogućnost  odlaska  na  fakultativni  izlet  Ravena  -  Bolonja.  U  dogovoreno  vreme 
polazak prema Raveni. U okviru svojih drevnih zidina Ravena čuva najbogatije nasleđe mozaika, od kojih većina datira iz V i VI veka. Iz tog 
razloga  ranohrišćanske  i  vizantijske  crkve  i  krstionice,  priznate  su  kao  deo  svetske  baštine  UNESCO.  Po  dolasku  razgledanje  grada:  Trg 
naroda, spomenik Garibaldija, kapela u kojoj se nalazi grob čuvenog poete Dantea Alegijerija, šetnja do crkve San Vitale i mauzoleja Gala 
Placidija.  Slobodno  vreme  sve  do  polaska  prema  Bolonji,  gradu  koji  je  poznat  po  najstarijem  univerzitetu  u  Evropi,  po  tornjevima, 
arkadama  i odličnim restoranima. Po dolasku  šetnja gradom od Trga XX septembra do centra grada, gde se  nalazi Neptunova fontana i 
glavni gradski trg – Trg Mađore, koji čuva najznačajnije građevine u Bolonji : Baziliku Svetog Petronija, Palazzo Comunale, Palazzo Podesta. 
Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje. 
5. DAN         RIMINI – SAN MARINO
 
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa
6. DAN         BEOGRAD
 
Dolazak  u  Beograd  na  mesto  polaska  u  jutarnjim  časovima  –  zavisno  od  uslova  na  putu  i  zadržavanja  na  graničnim  prelazima.  Kraj 
programa

POVRATAK: 14.11.2022. 
 
                                                  

 

 

 

 

 

     Cenovnik br.1. od 30.09.2022 . – Program br.57/2022 

 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA  

09.11 – 14.11.2022. 

DAN PRIMIRJA  

3* 

159 € 

139 € 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

background image

 

 

 

ARANŽMAN SADRŽI: 

•  prevoz  autobusom  turističke  klase  (od  16  -  87  mesta)  prosečne  udobnosti  na  navedenoj  relaciji  /  mesta  se  određuju  prema 

datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

•  smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit

sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni, skromni, slatko - slani) 

•  razgledanja prema programu u pratnji vodiča 
•  usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 
•  troškove ogranizacije putovanja 

 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

•  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu 40 € - na upit 
•  Fakultativne  izlete  (minimum  25  osoba),  usluge  vodiča  i  ulaznice:  Ravena  /  Bolonja  25  evra  /  20  evra  (deca  do  12  godina)); 

Gradara / Urbino / Tržni centar 25 evra / 15 evra (deca do 12 godina) 

•  doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit) 
•  Individualne troškove 
•  boravišnu taksu za hotele 3* 2 evro po danu / po osobi, plaća se na recepciji hotela 
•  transfer iz UŽICA, ČAČKA, KRAGUJEVCA, BATOČINE (ostali gradovi na upit)  – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transfer iz 

ZRENJANINA – doplata 20 evra / minimum 4 putnika, transfer iz NOVOG SADA – doplata 10 evra / minimum 4 putnika, transfer iz 
VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika 
 

NAPOMENA: Fakultativni izleti  nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova 
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u 
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u 
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA: - opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera
 
Hotel 3*
 Nalazi se u poznatom letovalištu Rimini. Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su u 1/2 i 1/2 +1 (treći krevet je pomoćni ležaj 
manjih dimenzija - isključivo na upit) sa TWC, TV... Doručak je kontinentalni - skroman, slatko – slani. TAČAN NAZIV HOTELA BIĆE POZNAT 
NAJKASNIJE 7 DANA PRED PUTOVANJE 

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U ITALIJA: www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-

drzavama/italija 

 
POSEBNE NAPOMENE: 
• 

Prva  promena  po  već  zaključenom  ugovoru  je  moguća  bez  nadoknade.  Kod  svake  naredne  promene  već  zaključenog  ugovora 
(datuma  polaska  i  povratka,  imena  putnika,  broja  putnika  sa  ugovora,  smeštajnog  objekata…),  agencija  zadržava  pravo  naplate 
administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. 

• 

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja 
uzimaju  se  u  obzir  stariji  putnici,  trudnice,  porodice  sa  decom  (do  12  godina),  putnici  sa  dokumentovanim  zdravstvenim 
problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje 
mu agencija dodeli.  

• 

Putnik je dužan da  prilikom  potpisivanja  ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i  broj isprave sa 
kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati. 

• 

Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana 
povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. 

• 

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se 
sami upoznaju sa  viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima  da  se o uslovima  ulaska u zemlje EU (potrebna 
novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs 
ili  u  ambasadi  ili  konzulatu  zemlje  u  koju  putuju  i  kroz  koje  prolaze.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  u  slučaju  da  pogranične  vlasti 
onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.  

background image

 

 

• 

Ukoliko  putnici  izvrše  doplatu  za  dodatno  sedište  u  autobusu,  nemaju  prava  na  refundiranje  novca  nakon  putovanja  ukoliko  u 
autobusu ostane još slobodnih mesta. 

• 

Dan  pred  polazak  organizator  putovanja  šalje  obaveštenje  sa  svim  detaljima  polaska.  Ukoliko  ne  dobijete  poruku  obavezno 
kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje. 

• 

Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti 
kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

• 

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u 
autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik 
može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može 
odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

• 

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, 
muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati 
i imajte u vidu da  ono što je za nekoga  toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje 
među putnicima i osećaj kolektivizma. 

• 

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. 

• 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa 
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu. 

• 

Organizator  putovanja  zadržava  pravo  promene  programa  putovanja  usled  nepredviđenih  objektivnih  okolnosti  (npr.  gužva  na 
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). 

• 

Organizator  putovanja  i  izleta  na  putovanju  zadržava  pravo  izmene  termina  i  uslova  izvođenja  fakultativnih  izleta  predviđenih 
programom  kao  i  redosleda  razgledanja  usled  objektivnih  okolnosti. Molimo  da  uzmete  u  obzir  da  postoji  mogućnost  da  usled 
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. 

• 

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine 
trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). 

• 

Putnicima  koji  imaju  za  cilj  posete  muzejima  i  galerijama,  preporučujemo  da  na  internetu  provere  radno  vreme  istih  i  da  željene 
posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. 

• 

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino 
partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. 

• 

U  smeštajne  objekte  se  ulazi  prvog  dana  boravka  od 15:00h  (postoji  mogućnost  ranijeg  ulaska),  a  napuštaju  se  poslednjeg  dana 
boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i 
standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja 
tačnog imena  hotela, obavezuje se da  ime postavi najkasnije 7 dana  pre polaska na  put. U slučaju promene hotela, organizator  je 
dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. 

• 

Opisi  smeštajnih  objekata  su  informativnog  karaktera.  Za  eventualna  odstupanja  i  kvalitet  usluge  u  okviru  smeštajnih  objekata, 
organizator  putovanja  ne  snosi  odgovornost  jer  to  isključivo  zavisi  od smeštajnih  objekata. Neki  od  dopunskih  sadržaja  smeštajnih 
objekta  su  dostupni  uz  doplatu.  Postoji  mogućnost  odstupanja  i  promena  oko  dostupnosti  nekih  sadržaja,  jer  isključivo  zavise  od 
smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...). Organizator putovanja ne može da utiče na 
razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. 

• 

Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu 
smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može 
obećavati ovakve usluge. 

• 

Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj 
treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. 

• 

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 

• 

Potpisnik  ugovora  o  putovanju  ili  predstavnici  grupe  putnika  obavezni  su  da  sve  putnike  upoznaju  sa  ugovorenim  programom 
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

• 

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

• 

Međunarodno  putno  zdravstveno  osiguranje  je  obavezno  za  pojedine  destinacije.  Savetujemo  Vas  da  isto  posedujete  za  sva  Vaša 
putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole 
u državama kroz koje prolazite. 

• 

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program 
putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

background image

 

 

• 

Organizator  zadržava  pravo  da  putem  Last  minute  ponude  prodaje  svoje  aranžmana  po  cenama  koje  su  drugačije  od  onih  u 
cenovniku.  Stranke  koje  su  započele  plaćanje  ili  uplatile  aranžman  po  cenama  objavljenim  u  ovom  cenovniku  nemaju  pravo  da 
potražuju 

 

USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom 
prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane 
banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne 
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, 
Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez 
odlaganja,  odnosno  u  roku  od  14  dana  od  dana  nastanka  osiguranog  slucaja  kod  Nacionalne  asocijacije  turistickih  agencija  PU  "YUTA", 
0113228  686,  011  3228  687,  pisanim  putem  ili  telegramom  na  adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br  14.  ili  na  mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.