background image

 

 

4 DANA / 3 NOĆENJA AVIONOM 

Valensija je glavni grad istoimene pokrajine, treći po veličini i važnosti u Kraljevini Španiji sa nešto više od 800.000 stanovnika. Najveća je 
luka na zapadnom Mediteranu.  Nalazi se na obalama reke Turija, na istočnoj obali Pirinejskog poluostrva, oko 300 km južno od Barselone. 
Centar  je  turističke  oblasti  Kosta  del  Azar  (Costa  del  Azahar)- Obala  pomorandžinog  cveta.  Valensija  je  jedan  od  najstarijih  španskih 
gradova, osnovan od strane Rimljana 138. god. p. n. e., a svoj procvat u burnoj istoriji doživljava u XIV veku, u vreme Kraljevine Aragon. 
Danas je turistima omiljeni španski grad, zbog prijatne mediteranske klime, raskošnog spoja tradicionalne i  moderne arhitekture, velikog 
broja  kulturno  istorijskih-znamenitosti,  nauke  i  umetnosti,  nezaboravnog  provoda  u  brojnim  restoranima,  barovima,  diskotekama... 
Boravak u Valensiji je prilika i za uživanje na promenadama Alikantea i Benidorma, najatraktivnijih gradova popularne Bele obale – Costa 
Blanca.
 
 
PROGRAM PUTOVANJA: 
POLAZAK: 04.01.2024. 
1.dan    Beograd – Valensija 
Sastanak  grupe  na  aerodromu  “Nikola  Tesla”,  dva  i  po  sata  pre  poletanja.  Direktan  let  za Valensiju  kompanijom  Air  Serbia,  u  06.15h 
(JU590). Sletanje u Valensiju u 09.05h. Nakon pasoške kontrole i preuzimanja prtljaga, sledi odlazak na panoramsko razgledanje grada u 
pratnji vodiča na srpskom jeziku: kapije grada - Porta de Serans i Tores de Kvart, katedrala, korida, zgrada berze, Trg de la Reina, centralna 
gradska  pijaca,  gradska  kuća  izgrađena  u  modernističkom  stilu...  Nakon  obilaska,  transfer  do  hotela.  Slobodno  vreme  za  individualne 
aktivnosti. Noćenje 
2.dan      Valensija (Kalatravin grad umetnosti i nauke) 
Doručak.  Odlazak  u  pratnji  vodiča  u  Kalatravin  grad  umetnosti  i  nauke.  Ovaj  kompleks  je  poznat  kao  remek  delo  slavnog  skulptora  i 
arhitekte Santjaga Kalatrave. Predstavlja ujedno i jedan od simbola Valensije. U sastavu kompleksa su: palata umetnosti “Kraljica Sofija”, 
muzej  nauke  “Princ  Filip”,  Hemisferik  –  jedinstvena  bioskopska  sala  u  obliku  ljudskog  oka,  okeanarijum,  gradski  vrt  “L’Umbracle”, 
koncertna dvorana “Agora”. Individualan povratak u hotel. Slobodno vreme. Preporučujemo odlazak do čuvene gradske plaže Playa de La 
Malvarrosa
. Noćenje. 
3.dan         Valensija (fakultativni izlet - Benidorm i Alikante) 
Doručak. Slobodan  dan  za  individualne  aktivnosti  ili  odlazak  na fakultativni  izlet  Benidorm  i  Alikante.  Benidorm  je  udaljen  od  Valensije 
oko 130 km i jedno je od najpopularnijih španskih letovališta. Obalom dominira moderna arhitektura, nasuprot starom gradu, odakle se 
može uživati u panoramskom pogledu. Nakon šetnje starim gradom i kraće pauze, sledi nastavak putovanja duž Bele obale (Costa Blanca) i 
dolazak u Alikante, još jedan od slavnih gradova španskog turizma. Prepoznatljiv je po tvrđavi Santa Barbara koja se uzdiže na steni iznad 
grada,  a  njena  izgradnja  se  vezuje  za  IX  vek  i doba  vladavine  Mavara.  Ispod  same  tvrđave  se  prostire  park  (Parque De  La Ereta), koji  je 
ujedno  i  najpeši  gradski  vidikovac.  Sledi  šetnja  starim  gradom  u  kom  se  u  kolopletu  uskih,  živopisnih  ulica  nalaze  crkva  Svetog  Nikole  i 
gradska  kuća  koja  je  prepoznatljiva  po  baroknoj  arhitekturi.  Obilazak  starog  grada  se  završava  na  čuvenoj  aveniji  Esplanada  de  Espanja 
(Explanada  de  Espana),  popločanom  sa  6  miliona  mermernih  pločica.  Slobodno  vreme  nakon  šetnje  možete  provesti  i  na  gradskoj 
plaži Playa  del  Postiguet,  šetalištu Paseo  Maritimo,  uživajući  u  nekom  od  poznatih  lokalnih  vina  i  gastronosmkih  specijaliteta  sa  ovog 
podneblja. Povratak u Valensiju u kasnim popodnevnim časovima. Noćenje. 
4.dan         Valensija - Beograd 
Doručak.  Napuštanje  soba  i  odjavljivanje  iz  hotela.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti  do  polaska  na  aerodrom.  Direktan  let  za 
Beograd kompanijom Air Serbia u 20.40h (JU595). Sletanje u Beograd u 23.20h. Kraj programa. 
POVRATAK: 07.01.2024.     
                                                                                     

                                                                                                              Cenovnik br.1 od 16.11.2023. Program br.  101/2023 

HOTEL/KATEGORIJA 

TIP SOBE 

   USLUGA 

04.01.2024-07.01.2024 

4 dana / 3 noći 

EUROSTRA REY DON 

JAIME 4* 

1/2 

 

BB 

 

699 € 

Dete od 2 – 12 god  

 679 € 

Treća osoba  

679 € 

1/1 

819 € 

 

 
 

background image

 

OPISI HOTELA: 
EUROSTARS REY DON JAIME 4* 
https://www.eurostarshotels.co.uk/eurostars-rey-don-jaime.html 
Lokacija: Hotel se nalazi u centru Valensije, nedaleko od istorijskog dela grada  i u blizini jedne od glavnih atrakcija  - Kalatravinog grada 
umetnosti i culture.  Sobe: Hotel raspolaže sa 319 soba. Sve sobe su moderno opremljene, svaka soba ima:  kupatilo (tuš/wc), fen, klima 
uređaj, telefon, SAT TV,  sef, mini bar i wi fi internet. raspoređene na 9 spratova.  Svaka ima Hotelski sadržaj: Hotel u svom sastavu ima 
recepciju, bar, restoran u kom se služi doručak, spoljašnji bazen, wi fi internet, kongresnu salu, parking. 
 
FAKULTATIVNI IZLETI:  

  GRAD UMETNOSTI I NAUKE SA OKEANARIJUMOM – 65 € 
  BENIDORM I ALIKANTE (Costa Blanca) – 75 € 

Minimum za realizaciju je 20 prijavljenih putnika. Prijava i plaćanje se vrše u agenciji, najkasnije 21 dan pre putovanja. 
NAPOMENA:  :  Lokalna  turistička  agencija  (organizator  fakultativnih  izleta)  zadržava  pravo  promene  cene,  dana  realizacije  i  minimalnog 
broja putnika za realizaciju izleta.  
 
U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:  

  Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Valensija-Beograd kompanijom Air Serbia  
  Aerodromske  takse  49  €  na  dan  objavljivanja  programa,  plaćanje  u  agenciji  u  dinarskoj  protivvrednosti  (cena  je  podložna 

promeni) 

  Smeštaj u hotelu kategorije 4* na bazi 3 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama i dvokrevetnim  sobama sa 

pomoćnim ležajem 

  Transferi prema programu 
  Vodič na srpskom jeziku 
  Troškovi organizacije putovanja 

 
U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:  

  Fakultativni izleti po programu 
  Individualni troškovi putnika 
  Putno zdravstveno osiguranje 

 

HOTELSKI SMEŠTAJ: 
U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, 
obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu. 
 

POTVRDA REZERVACIJE HOTELA SE DOBIJA 48 SATI PO UPLATI AKONTACIJE

U slučaju ne dobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaćenog avansa 

 
NAPOMENE:  

  Jednokrevetne i trokrevetne sobe su ograničenog broja NA UPIT! i konačna potvrda se dobija u roku od 24 časa 
  Trokrevetne sobe su sa pomoćnim ležajem (sofa) koji je pogodan za decu do 12 godina. Uz poseban zahtev, može ga koristiti 

odrasla osoba. 

  Dozvoljena količina predatog prtljaga je 23kg i kabinskog (ručnog) 8 kg 

 
VIZA I PUTNA DOKUMENTA:  
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. 
Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje 
roditelja  moraju  imati  punoletnog  pratioca  i  overenu  saglasnost  oba  roditelja  pri  prelasku  granice.  Izjava  saglasnosti  roditelja  mora  biti 
overena  u  sudu  ili  opštini.  Preporučuje  se  putnicima  da  se  o  uslovima  ulaska  u  zemlje  EU  (potrebna  novčana  sredstva  za  boravak, 
zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju  ..)  informišu  na  sajtu  Delegacije  EU  u  Srbiji  www.europa.rs    ili  u  konzulatu  zemlje  u  koju 
putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.Organizator putovanja nije 
ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.  Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 
180 dana nakon povratka). 
 

background image

 

 
 
 
 
NAPOMENA: 
U  slučaju  neadekvatnog  smeštaja  ili  bilo  kog  drugog  problema,  mole  se  putnici  da  o  tome  obaveste  ORGANIZATORA  PUTOVANJA  i 
predstavnika prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda…) obratite 
nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih 
organa. 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka
  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivšaSociete Generale 
banka), Poštanska štedionica. 

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 20 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Odeon World travel d.o.o. 

Organizator putovanja: Odeon World travel d.o.o. OTP br. 114/2021 od 12.10.2021.god, kategorija licence A 

Garancija putovanja broj 2700972, važi od 01.10.2021. god.