background image

 

 

APARTMANSKO NASELJE LANTERNA SUNNY BY VALAMAR 2*

POREČ – OPATIJA 

Polazak: 26.08. 2022.

   

 
PROGRAM PUTOVANJA: 

1. DAN: BEOGRAD  - OPATIJA 

Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko 

puta  TC  Ušće)  u  21:30  h  (tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred 

putnicima sa svim detaljima polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. DAN: OPATIJA 

Dolazak u Opatiju u jutarnjim časovima. Ovaj “najmondenskiji” gradić

Svetog Jakova koja se prvi put pominje 1449 godine. Početak turizma vezuje se za Iginija Scarpu, koji je u čast svoje supruge

i  vrt  koje  je  podigao  u  blizini  samostana,  nazvao  Anđolina. Petnaes

Ferdinanda  I,  boravi  u  vili  Anđolinna  gotovo  tri  meseca.  Za  caricom  dolaze  plemstvo  i  bogati,  i  tako  sve  počinje…  Smeštaj  u 

apartmane, na plaži u Taru-Poreču, u turističkom naselju Lanterna Sunny R

3. DAN: POREČ 

Doručak. Slobodno vreme za odmor i kupanje. Noćenje.

4. DAN: POREČ 

Doručak. BESPLATNI odlazak u stari Poreč, uz obilazak grada i kupanje. Grad i danas ima raspored ulica iz doba Rimskog carstva. 

Decumanus  i  Cardo  Maximus  su  glavne  arterije  grada,  u  kome  se  nalazi  spektakularna  Bazilika  Svetog  Eufrazija,  sa  još 

spektakularnijim mozaicima starim 1500 godina. Povratak u resort. Slobodno vreme. 

5. DAN: GROŽNJAN I MOTOVUN 

Doručak. Fakultativni polazak u Grožnjan i Motovun

pogledom  na  okolinu,  i  duhom  umetnika,  ovaj  stari  gradić  je  bajka  koja  živi.  Ali,  malo  je  falilo  da  bude  potpuno  napušten. 

Šezdesetih  godina  XX veka,  ubrzanom  industrijalizacijom, 

vlasti  Istre  rešile  su  da  intervenišu,  i  prazne  kuće  ponudili  su  umetnicima,  za  galerije,  studije…  I  tako  je  bajka  oživela.  P

obilaska  Grožnjana,  otići  ćemo  u  svetsku  prestonicu  tart

Motovun  se  nalazi  na  vrhu  brda,  izgleda  bajkovito,  ali  ovde  je  umetnost  sakupljanje  najskupljih  gljiva  na  svetu 

samog grada stiže se minibusevima, jer je autobusom do zidina

sa  belim  i  crnim  tarufima.  Znate  li,  da  u  zavisnosti  od  veličine  i  vrste,  kilogram  tartufa  može  da  odstigne  cenu  od  500  do 

vrtoglavih 30.000 evra! Povratak u resort. Slobodno vreme. 

6. DAN: ROVINJ 

Doručak. Prepodnevni -  BESPLATNI - izlet do Rovinja

vodičem. Ovaj grad, koji se nekada zvao Castrum Rubini, zaista je pravi dragulj istarske obale. Nastao na brdovitom

je jedan od najlepših starih gradova Mediterana. Ispresecan uskim ulicama, sa prelepim fasadama, odvešće vas do svog simbola 

– crkve svete Eufemije, čiji je sarkofag pre 1200 godina doplovio do obala tadašnjeg ostrva. Sada je toranj crkve n

simbol  Rovinja,  a  pogled  sa  crkvenog  platoa  je  nezaobaravan.  Slobodno  vreme  za  šetnju  ili  ručak.  Povratak  u  resort  u  rano 

prepodne. Slobodno vreme za kupanje, sunčanje ili aktivnost po vašem izboru. 

7. DAN: BRIONI 

Doručak.  Polazak  na  fakultativni  izlet  na  Brione

predstavljaju najlepše okruženje Jadrana, koje je nastalo zajedničkim delovanjem prirode i čoveka. Do osamdesih godina prošlo

veka bili su zatvoreni za javnost jer su bili rezidencija doživotnog predsednika Jugoslavije, Josipa Broza Tita. Vožnja vozićem, uz 

pratnju lokalnog vodiča, kroz predele po kojima slobodno šetaju srne, mufloni, paunovi… Obilazak botaničkog vrta, zoološkog 

vrta na otvorenom i izožbe u Titovoj vili. Slobodno vreme za šetnju ili kupanje. Povratak brodićem u Fažanu i dalje autobusom u 

Poreč. Noćenje. 

8. DAN: PULA 

Doručak. Fakultativni odlazak u Pulu, obilazak grada i šestog najvećeg amfiteatra na svetu 

na  krstarenje  brodom  uz  ručak  koji  uključuje  riblje  specijalitete,  ali  i  plovidbu  između  brionskih  otoka  i  kupanje  na  mestima

Beogradska 29, Beograd

tel./fax: 011 3346776, 
3236055 

Mat.br. 17075365 
www.robinson.rs 

prodaja@robinson.rs
Licenca OTP  120/21

 

 

 

APARTMANSKO NASELJE LANTERNA SUNNY BY VALAMAR 2*

OPATIJA – ROVINJ – PULA - PLITVICE

 

 

 

9 dana/ 7 noćenja sa doručkom/ 

Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko

tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  –  organizator  šalje  obaveštenje  svim 

Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

u jutarnjim časovima. Ovaj “najmondenskiji” gradić jadranskog primorja ime je dobio po manastiru 

Svetog Jakova koja se prvi put pominje 1449 godine. Početak turizma vezuje se za Iginija Scarpu, koji je u čast svoje supruge

i  vrt  koje  je  podigao  u  blizini  samostana,  nazvao  Anđolina. Petnaestak  godina kasnije, carica Marija  Ana,  supruga  bivšeg cara 

Ferdinanda  I,  boravi  u  vili  Anđolinna  gotovo  tri  meseca.  Za  caricom  dolaze  plemstvo  i  bogati,  i  tako  sve  počinje…  Smeštaj  u

Poreču, u turističkom naselju Lanterna Sunny Resort*. Noćenje. 

Noćenje. 

, uz obilazak grada i kupanje. Grad i danas ima raspored ulica iz doba Rimskog carstva.

lavne  arterije  grada,  u  kome  se  nalazi  spektakularna  Bazilika  Svetog  Eufrazija,  sa  još

spektakularnijim mozaicima starim 1500 godina. Povratak u resort. Slobodno vreme. Noćenje. 

Grožnjan i Motovun. Ako postoji mesto iz bajke, onda je to Grožnjan. Na vrhu brda, sa prelepim 

pogledom  na  okolinu,  i  duhom  umetnika,  ovaj  stari  gradić  je  bajka  koja  živi.  Ali,  malo  je  falilo  da  bude  potpuno  napušten.

Šezdesetih  godina  XX veka,  ubrzanom  industrijalizacijom,  ljudi  su  prestali  da  veruju  u  bajke i  napuštali  su  Grožnjan.  Tadašnje 

vlasti  Istre  rešile  su  da  intervenišu,  i  prazne  kuće  ponudili  su  umetnicima,  za  galerije,  studije…  I  tako  je  bajka  oživela.  P

obilaska  Grožnjana,  otići  ćemo  u  svetsku  prestonicu  tartufa  –  Motovun,  grad  koji  čuva  dobri  div  Veli  Jože.  Slično  Grožnjanu, 

Motovun  se  nalazi  na  vrhu  brda,  izgleda  bajkovito,  ali  ovde  je  umetnost  sakupljanje  najskupljih  gljiva  na  svetu 

samog grada stiže se minibusevima, jer je autobusom do zidina nemoguće stići. Slobodno vreme za šetnju i fakultatvno 

sa  belim  i  crnim  tarufima.  Znate  li,  da  u  zavisnosti  od  veličine  i  vrste,  kilogram  tartufa  može  da  odstigne  cenu  od  500  do

vrtoglavih 30.000 evra! Povratak u resort. Slobodno vreme. Noćenje. 

Rovinja. Po odlasku u “najskuplje” mesto Hrvatske, krećemo na obilazak sa lokalnm 

vodičem. Ovaj grad, koji se nekada zvao Castrum Rubini, zaista je pravi dragulj istarske obale. Nastao na brdovitom

je jedan od najlepših starih gradova Mediterana. Ispresecan uskim ulicama, sa prelepim fasadama, odvešće vas do svog simbola

crkve svete Eufemije, čiji je sarkofag pre 1200 godina doplovio do obala tadašnjeg ostrva. Sada je toranj crkve n

simbol  Rovinja,  a  pogled  sa  crkvenog  platoa  je  nezaobaravan.  Slobodno  vreme  za  šetnju  ili  ručak.  Povratak  u  resort  u  rano

prepodne. Slobodno vreme za kupanje, sunčanje ili aktivnost po vašem izboru. Noćenje. 

Brione.  Iz  Fažane,  ćemo  brodom  krenuti  da  kročimo  na  zemajski  raj.  Brionski  otoci 

predstavljaju najlepše okruženje Jadrana, koje je nastalo zajedničkim delovanjem prirode i čoveka. Do osamdesih godina prošlo

ni za javnost jer su bili rezidencija doživotnog predsednika Jugoslavije, Josipa Broza Tita. Vožnja vozićem, uz

pratnju lokalnog vodiča, kroz predele po kojima slobodno šetaju srne, mufloni, paunovi… Obilazak botaničkog vrta, zoološkog

izožbe u Titovoj vili. Slobodno vreme za šetnju ili kupanje. Povratak brodićem u Fažanu i dalje autobusom u

, obilazak grada i šestog najvećeg amfiteatra na svetu – pulske Arene, sa vodičem. 

na  krstarenje  brodom  uz  ručak  koji  uključuje  riblje  specijalitete,  ali  i  plovidbu  između  brionskih  otoka  i  kupanje  na  mestima

29, Beograd 

tel./fax: 011 3346776, 

prodaja@robinson.rs 
Licenca OTP  120/21 

 

 

 

 

APARTMANSKO NASELJE LANTERNA SUNNY BY VALAMAR 2* 

PLITVICE 

9 dana/ 7 noćenja sa doručkom/ autobusom 

Polazak sa Novog Beograda (bivša okretnica autobusa 43, a sadašnje stajalište autobusa br 60, pored Brankovog mosta, preko

organizator  šalje  obaveštenje  svim

Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 

jadranskog primorja ime je dobio po manastiru – opatiji 

Svetog Jakova koja se prvi put pominje 1449 godine. Početak turizma vezuje se za Iginija Scarpu, koji je u čast svoje supruge, vilu 

tak  godina kasnije, carica Marija  Ana,  supruga  bivšeg cara

Ferdinanda  I,  boravi  u  vili  Anđolinna  gotovo  tri  meseca.  Za  caricom  dolaze  plemstvo  i  bogati,  i  tako  sve  počinje…  Smeštaj  u

, uz obilazak grada i kupanje. Grad i danas ima raspored ulica iz doba Rimskog carstva.

lavne  arterije  grada,  u  kome  se  nalazi  spektakularna  Bazilika  Svetog  Eufrazija,  sa  još

Ako postoji mesto iz bajke, onda je to Grožnjan. Na vrhu brda, sa prelepim

pogledom  na  okolinu,  i  duhom  umetnika,  ovaj  stari  gradić  je  bajka  koja  živi.  Ali,  malo  je  falilo  da  bude  potpuno  napušten.

ljudi  su  prestali  da  veruju  u  bajke i  napuštali  su  Grožnjan.  Tadašnje

vlasti  Istre  rešile  su  da  intervenišu,  i  prazne  kuće  ponudili  su  umetnicima,  za  galerije,  studije…  I  tako  je  bajka  oživela.  Posle 

Motovun,  grad  koji  čuva  dobri  div  Veli  Jože.  Slično  Grožnjanu,

Motovun  se  nalazi  na  vrhu  brda,  izgleda  bajkovito,  ali  ovde  je  umetnost  sakupljanje  najskupljih  gljiva  na  svetu  –  tartufa.  Do 

nemoguće stići. Slobodno vreme za šetnju i fakultatvno – ručak 

sa  belim  i  crnim  tarufima.  Znate  li,  da  u  zavisnosti  od  veličine  i  vrste,  kilogram  tartufa  može  da  odstigne  cenu  od  500  do

. Po odlasku u “najskuplje” mesto Hrvatske, krećemo na obilazak sa lokalnm

vodičem. Ovaj grad, koji se nekada zvao Castrum Rubini, zaista je pravi dragulj istarske obale. Nastao na brdovitom ostrvu, Rovinj 

je jedan od najlepših starih gradova Mediterana. Ispresecan uskim ulicama, sa prelepim fasadama, odvešće vas do svog simbola

crkve svete Eufemije, čiji je sarkofag pre 1200 godina doplovio do obala tadašnjeg ostrva. Sada je toranj crkve naprepoznatljiviji 

simbol  Rovinja,  a  pogled  sa  crkvenog  platoa  je  nezaobaravan.  Slobodno  vreme  za  šetnju  ili  ručak.  Povratak  u  resort  u  rano

.  Iz  Fažane,  ćemo  brodom  krenuti  da  kročimo  na  zemajski  raj.  Brionski  otoc

predstavljaju najlepše okruženje Jadrana, koje je nastalo zajedničkim delovanjem prirode i čoveka. Do osamdesih godina prošlog 

ni za javnost jer su bili rezidencija doživotnog predsednika Jugoslavije, Josipa Broza Tita. Vožnja vozićem, uz

pratnju lokalnog vodiča, kroz predele po kojima slobodno šetaju srne, mufloni, paunovi… Obilazak botaničkog vrta, zoološkog

izožbe u Titovoj vili. Slobodno vreme za šetnju ili kupanje. Povratak brodićem u Fažanu i dalje autobusom u

pulske Arene, sa vodičem. Polazak 

na  krstarenje  brodom  uz  ručak  koji  uključuje  riblje  specijalitete,  ali  i  plovidbu  između  brionskih  otoka  i  kupanje  na  mestima 

 

background image

nepristupačnim sa obale. Oni koji ne budu želeli da idu na krstarenje, mogu idu sa nama do Fažane gde se mogu kupati, ili mogu 

ostati i uživati u Puli. Povratak u resort. Noćenje. 

9. DAN: NACIONALNI PARK PLITVICE 

Doručak.  Napuštanje  apartmana.  Polazak  ka  Nacionalnom  parku  Plitvice.  Fakultativni  obilazak  Plitvičkih  jezera,  jedinstvenog 

slatkovodnog kompleksa u svetu. Tri reke Crna, Bijela i Ljeskovac se sjedinjuju u Prošćanskom jezeru. I same reke ali nekoliko 

jezera  povezani su  spektakularnim slapovima.  Najfascinantine  su  boje jezera –  smaragdno zelene  i tirkizna.Plitvice  su  na  listu 

UNESKO svetskog nasleđa uvrštene 1979. godine. Nastavak puta za Beograd. Dolazak u večernjim časovima. Kraj programa. 

Povratak: 03/04.09. 2022. 

CENA 375 EUR 

Cenovnik br. 1 od 15.07.2022. 

POPUSTI ZA DECU 
– Deca do 1,99 godine u pratnji minimum 2 odrase osobe – besplatno 
– Jedno dete dete od 2 do 11,99 godina starosti, u pratnji minimum 2 odrasle osobe u 1/3 apartmanu –  15% popusta 
– Prvo i drugo dete dete od 2 do 11,99 godina starosti, u pratnji minimum 1 odrasle osobe u 1/3 apartmanu –  10% 
popusta                                       
-  Prvo i drugo dete dete od 2 do 11,99 godina starosti, u pratnji minimum 2 odrasle osobe u 1/3 apartmanu –  10% 
popust 

ARANŽMAN OBUHVATA: 
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez 
obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; 
– smeštaj U DVO,TRO I ČETVOROKREVETNIM APARTMANIMA na bazi 7 noćenja sa doručkom ( BIFE USLUGA) u 
apartmanskom naselju – LANTERNA SUNNY RESORT 2* na 200m od plaže. 
– Boravišnu taksu 
– Posetu Opatiji 
– Izlet u Rovinj 
– Izlet u stari grad Poreč (bez ulaznica za Baziliku) 
– Korišćenje klima uređaja u apartmanu 
– Usluge vodiča u svakom autobusu 
– Troškove organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE OBUHVATA: 
– Individualne troškove putnika. 
 Fakultativne izlete: 
– Grožnjan i Motovun 20€ 
– Ručak u Motovunu – istarske čarolije sa tartufima 25€ 
– Ulaznicom za baziliku i muzej Svetog Eufrazija 10€ 
– Brioni sa ukjučenim kartama za brod, vozić, Titov muzej i lokalnim  vodičem – 40€ 
– Pula 10€ (ulaznice za Arenu nisu obavezne i koštaju 10 evra) 
– Plitvička jezera: ulaznica, vožnja elektrobrodom i panoramskim vozom u okviru odabranog programa razgledanja, 
osiguranje posetilaca i usluge lokalnog vodiča 40€ 
– Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji) 
– Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo na upit; 26.08. - 175€ 
– Doplate: za polazak iz Novog Sada 20€, 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po 
osobi, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, 
vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili 
u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program 
fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda 
plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. 

background image

 

 

 

 

 

 

Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, 
isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 
 
REŽIM ULASKA DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLIKU HRVATSKU 
Najnovije informacije o trenutnoj situaciji u Hrvatskoj možete pronaći na sledećem linku: 
https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/hrvatska 

OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
Lanterna Sunny Resort by Valamar je smešten na šumovitom poluostrvu Lanterna, na pola puta od Poreča do 
ribarskog gradića Novigrada. Resort je deo većeg kompleksa, smeštenog u zelenilu sa nekoliko plaža i opijajućim 
mirisom borovine. Smeštaj apartmanskog tipa ukjučuje nekoliko restorana, sportske terene, puno zabavnih sadržaja, 
ali i kutke prepune tišine. Prostrani apartmani su od mora udaljeni od 20-200 metara. Do starog grada Poreča, 
saobraća autobuska linija nekoliko puta dnevno a do Novigrada je svega 3km. 
Svi apartmani su jednosobni i dvosobniza dve do četri osobe sa sopstvenim kupatilom. Spavace sobe sa dva ležaja ili 
francuskim krevetom a u okviru dnevnog boravka su dodatni kreveti, ugaona garniture, trpezarijski sto i mini čajna 
kuhinja sa frižiderom. Svi apartmani poseduju balkone sa garniturom za sedenja. 
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) 
na  dan  uplate.  Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  80%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a 
ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se 
prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  tri  jednake  mesečne  rate,  zaključno  sa  15.12.2022.,  po  uplati 
akontacije  za  rezervaciju,  za  ostatak  se  deponuju  čekovi  najkasnije  15  dana  pre  polaska  na  putovanje.  Kreditom 
poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. 
Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata 
punog  iznosa  od  strane  banke).  Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja). 
NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim  uslovima  plaćanja  za  klijente 
banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka, Poštanska štedionica. 
 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON (YUTA  STANDARD) 

 
Organizator  putovanja:  ROBINZON  d.o.o.,  Beograd.  Kategorija  Licence  A  br.  OTP  120/2021  od  13.10.2021.  Uz  ovaj 
aranžman  važe  Opšti  Uslovi  putovanja  agencija  Robinzon  d.o.o.U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  Turizmu 
Organizatorima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondinabr 
14,  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  119/2021  od  30.11.2021.god,  Bankarska  garancija  068/2021  od 
03.12.2021.god.  Akcionarskog  drustva  "Expobank"  u  visini  30.000  €.  Garancija  putovanja  se  aktivira  bez  odlaganja, 
odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU 
"YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na 
mail: garancijaputovanja@yuta.rs. 
 
 

 
 
 

 

Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  40  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz 

neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji 

rok  za  obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu, 

promene  u  cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija 

Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane 

radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.