background image

 

 

6 DANA/3 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

 

 
Polazak: 30.12.2023. 
1. DAN        ČAČAK - BEOGRAD – PULA 
Polazak iz Čačka u 17:00. Polazak sa Novog Beograda (Skejt park, pored Brankovog mosta, preko puta TC Ušće) u 19:30 h (tačno vreme 
biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska).
  Noćna vožnja 
kroz Srbiju, preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN        PULA – DOCEK NOVE GODINE 
U jutarnjim časovima dolazak u Pulu. Pešačka tura sa lokalnim vodičem kroz najinteresantnije znamenitosti drevne Pule: Pulska Arena, 
Avgustov Hram, Slavoluk Sergijevaca – Zlatna vrata, Mletačka tvrđava. Slobodno vreme za ručak i kafu. Smeštaj u hotel. Odmor u hotelu. 
Noćenje. 
3. DAN        PULA – BRIONI ( fakultativno ) 
Doručak.
 Fakultativni izleti
U prepodnevnim časovima polazak za Fažanu, gde ostavljamo autobus i odakle nas trajekt vodi ka Brionima. 
Obilazak Velikog Briona u trajanju oko 3 sata; izvodi se delimično peške, a delimično panoramskim vozom, u pratnji lokalnog vodiča. 
Posećuje se safari park, golf teren, crkva Sv. Germana, izložba prirodnih nauka, foto izložba Tito na Brionima, Botanički vrt..… Biseri 
brionske arheologije,
 Kuća za Brodice.Povratak u Pulu.Slobodno vreme. Noćenje. 
4. DAN        PULA – MOTOVUN – GROŽNJAN – PULA 
Doručak
. Fakultativni polazak u Grožnjan i Motovun. Ako postoji mesto iz bajke, onda je to Grožnjan. Na vrhu brda, sa prelepim pogledom 
na okolinu, i duhom umetnika, ovaj stari gradić je bajka koja živi. Ali, malo je falilo da bude potpuno napušten. Šezdesetih godina XX veka, 
ubrzanom industrijalizacijom, ljudi su prestali da veruju u bajke i napuštali su Grožnjan. Tadašnje vlasti Istre rešile su da intervenišu, i 
prazne kuće ponudili su umetnicima, za galerije, studije… I tako je bajka oživela. Posle obilaska Grožnjana, otići ćemo u svetsku prestonicu 
tartufa – Motovun, grad koji čuva dobri div Veli Jože. Slično Grožnjanu, Motovun se nalazi na vrhu brda, izgleda bajkovito, ali ovde je 
umetnost sakupljanje najskupljih gljiva na svetu – tartufa. Do samog grada stiže se minibusevima, jer je autobusom do zidina nemoguće 
stići. Slobodno vreme za šetnju i ručak. Znate li, da u zavisnosti od veličine i vrste, kilogram tartufa može da odstigne cenu od 500 do 
vrtoglavih 30.000 evra! Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje. 
5. DAN        PULA - ROVINJ (fakultativno) - OPATIJA - RIJEKA 
Doručak.
 Fakultativni izlet do Rovinja. Obilazak Rovinja sa lokalnim vodičem – Tržnica, Balbijev luk, Ulica Grisia, Crkva sv.Eufemije, Gradske 
zidine, Stari grad. Povratak u hotel. Povratak po ostatak grupe u Pulu i polazak na putovanje do Opatije. Slobodno vreme za kafu i šetnju u 
Opatiji. Nastavak puta ka Rijeci. Slobodno vreme za samostalni obilazak grada. Predlažemo - riječki korzo, katedrala Sv. Vida, gradski 
toranj, crkva Sv. gospe Lurdske... Slobodno vreme do večernjih časova kada je planiran povratak za Beograd i Čačak. 
6. DAN        RIJEKA – BEOGRAD - ČAČAK 
Dolazak u Beograd/Čačak u jutarnjim časovima. Kraj programa. 
Povratak: 04.01.2024. 

                                                                                                        Cenovnik br.1. od 01.11.2023. – Program br.   85/2023 

TERMIN PUTOVANJA 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

30.12 – 04.01.2024. 

209  € 

179 € do 25.11 

 
 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga 

pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; 

  Smeštaj u hotelu Veli Jože 2* u centru Pule, usluga na bazi tri noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni), 
  Smeštaj u 1/2 , 1/2+1 sobama; 
  Boravišnu taksa; 
  Usluge vodiča u svakom autobusu; 
  Usluge lokalnog vodica u Puli; 
  Troškove organizacije putovanja 

 
 

 

background image

 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja ; 

Fakultativne izlete : Obilazak Rovinja sa lokalnim vodičem – 15 (cena uključuje prevoz I lokalnog vodiča) ; Izlet u Grožnjan I Motovun 
(cena uključuje prevoz, lokalni prevoz od podnožja do Motovuna, lokalnog vodiča) – 25€ – Ručak u Motovunu – istarske čarolije sa 
tartufima – 35€; Obilazak Velikog Briona (pešačka tura + panoramski voz + lokalni vodič) – 45 €, uključuje povratnu kartu za brodić u 
Fažana – Brioni – Fažana, propusnice za NP Brioni, izlet delimično peške, a većim delom panoramskim vozom i uz lokalnog vodiča. Posetite 
prirodu Briona, safari park, golf teren, crkvu Sv. Germana, prirodnjačku izložbu, izložbu fotografija Tito na Brionima, Botaničku baštu. Deca 
07-18 god 25€, deca do 7 god – gratis; Obilazak Arene u Puli sa lokalnim vodičem - 15 €; 

  Individualne troškove putniika; 
  Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 85 € u hotelu Veli Jože 2*; 
  Doplata za transfer iz Kragujevca, Užica, Trstenika i Vrnjačke Banje 1500 RSD, iz Požege 1000 RSD ( minimalan broj za realizaciju 

transfera je 4); za polaske iz Niša 25€ i Novog Sada 25€ (bez ograničenja u broju putnika), 

 
NAPOMENA:
  
*CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. 
GODINE. INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE 
PUTOVANJA. UKOLIKO PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI.
 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, minimum za 
realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta 
podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, 
putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izletasu promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, 
vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, 
ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, 
isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 
 
OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Sobe su standardne, dvokrevetne (1/2) i dvokrevetne sa pomoćnim 
ležajem (1/2+1). Doručak je kontinentalni. Potpisivanjem Ugovora o putovanju putnik prihvata svaki hotel odgovarajuće kategorizacije i 
opisa navedenog u programu putovanja. Smeštaj je  u nekom od navedenih hotela do popune kapaciteta, ili sličnom: 
Smeštaj je u Puli na oko 500 metara od centra, usluga na bazi tri noćenja sa doručkom. 
Primer: Hotel Veli Jože je bivši vojni hotel, sa urednim sobama, ali malo starijim nameštajem. Sobe 1/2 i 1/3 su sa tuš kabinom,tv-om, 
telefonom, Doručak je  švedski sto u hotelskom restoranu.  Wifi je dostupan besplatno u zajedničkim prostorijama. 
 
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 
U  smeštajne  objekte  se  ulazi  prvog  dana  boravka  od  14:00  časova  (postoji  mogućnost  ranijeg  ulaska),  a  napuštaju  se  poslednjeg  dana 
boravka  do  09:00  časova.  Svaki  hotel  ima  restoran.  Svaka  soba  ima  tuš/WC.  Opisi  smeštajnih  objekata  su  informativnog  karaktera.  Za 
eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi 
od  smeštajnih  objekata.Organizator  ne  može  uticati  na  spratnost  smeštaja  i  poziciju  sobe.  Raspodela  soba  se  vrši  na  recepciji  hotela  . 
Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli pružaju uslugu doručka na bazi 
švedskog  stola.Kontinentalni  švedski  sto  –  manji  izbor  namirnica  i  uglavnom  je  slatki  doručak.  Uglavnom  je  zastupljena  internacionalna 
kuhinja. 
 
POSEBNE NAPOMENE: 
 

Svaka  promena  programa  putovanja  Istra  –  Nova  godina  od  strane  samog  putnika  u  toku  putovanja,  a  uz  saglasnost  predstavnika 
agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa 

 

 Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta 

 

Organizator putovanja Istra - Nova godina zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled 
objektivnih  okolnosti).  Svi  putnici  po  prihvatanju  programa  obavezni  su  da  se  upoznaju  sa  ugovorenim  programom  putovanja, 
uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencija 

 

Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Hrvatske 

 

U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje 
cenu aranžmana , 

 

Organizator ne snosi odgovornost  za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika 
agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju , 

background image

 

 

Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne 
snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika 
u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka  u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove 
svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju , 

 

Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju , 

 

Minimalan  broj  putnika  za  realizaciju  putovanja  je  40.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje 
o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska , 

 

Upozoravaju  se  putnici  da  zbog  poštovanja  satnica  predviđenih  programom  putovanja  (satnica  je  uskladjena  kako  sa  programom 
putovanja  tako  i  sa  zakonom  o  saobraćaju),  ne  postoji  mogućnost  zadržavanja  autobusa  na  graničnom  prelazu  radi  obavljanja 
procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu , 

 

Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu 
dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće, 

 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom  putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa 
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu , 

 

Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi,  na papiru ili na drugi odgovarajući način, 
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka, 

 

Putnik  može  da  izjavi  reklamaciju  na  mestu  koje  je  određeno  za  prijem  reklamacija  usmeno,  telefonom,  pisanim  ili  elektronskim 
putem,  uz  dostavu  ugovora  o  prodatom  aranžmanu.  Agencija  i  prevoznik  su  dužni  da  potrošaču  izdaju  pismenu  potvrdu  ili 
elektronskim  putem  potvrde  prijem  reklamacije,  a  da  najkasnije  u  roku  od  8  dana  od  dana  prijema  reklamacije,  pisanim  ili 
elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
 

USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka
  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim  uslovima  plaćanja  za  klijente  banaka: ADRIATIC  BANK,  Banca  intesa,  NLB  Komercijalna  banka,  OTP  banka  (bivša  Societe 
Generale banka), Poštanska štedionica. 

 

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 40 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Jungman travel doo 

Organizator putovanja: Jungman travel doo, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

background image

 

 
 
 
 
 
 
 
Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  40  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju