background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polazak: 20.05/16.09.2022

   

 

 

 

             Autobusom 3 dana, 2 noćenja 

Program putovanja: 
1. Dan:  Beograd (Čačak) – Stoni Beograd (Sekešfehervar) – Balaton 
Polazak iz Čačka u 04:00h.Polazak sa Novog Beograda ( bivša okretnica autobusa 43 a sadašnje stajalište autobusa br.60, pored 
Brankovog mosta, preko puta TC Ušce )u 06:00h ( tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje  – organizator šalje 
obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima  polaska).  Vožnja  kroz  Srbiju  i  Mađarsku  uz  usputna  zadržavanja  za  odmor  i 
obavljanje  graničnih formalnosti. Dolazak  u Stoni Beograd (Sekešfehervar)  i razgledanje  grada sa vodičem. Slobodno vreme za 
ručak.  Mogućnost  fakultativne  posete  neobičnom  dvorcu  Bory.  U  popodnevnim  satima  nastavak  vožnje  ka  jezeru  Balaton  i 
smeštaj u hotel. Noćenje
2. Dan: Balaton – Budimpešta – Balaton 
Doručak.
  Slobodno  vreme  ili  fakultativni  celodnevni  izlet  do  Budimpešte.  Razgledanje  grada  sa  vodičem.  Šetnja  ulicom  Vaci  i 
slobodno  vreme  za  upijanje  čari  lepotice  Dunava.  Fakultativno,  krstarenje  Dunavom  uz  razgledanje  čuvenih  mostova 
Budimpešte. Povratak na Balaton u predvečernjim časovima. Noćenje. 
3. Dan: Balaton– Beograd ( Čačak ) 
Doručak.
  Napuštanje  soba.  Slobodno  prepodne.  Popodnevni  fakultativni  odlazak  do  pećine  Tapolca,  na  plovidbu  podzemnim 
jezerom. Povratak na Balaton. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Beograd ( Čačak ). Dolazak oko 23h. Kraj programa. 
Povratak: 22.05/18.09.2022
 

FIRST MINUTE CENA  79 € 

    Cenovnik br. 1 od 13.04.2022. Program br. 34/2022 

 

**ULAZAK U MAĐARSKU BEZ TESTIRANJA – BEZ PCR TESTA ** 

Aranžman obuhvata:                                                                 

•  Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez 

obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; 

•  Obilazak Sekešfehervara prema programu, 
•  2 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama u hotelu LIDO 3* ili hotelu iste ili više kategorije na jezeru Balaton. Ime hotela 

biće poznato 5 dana pred polazak. Najčešće sarađujemo sa hotelom Lido u Šiofoku. 

•   Boravišnu taksa, 480 forinti po osobi po noći (oko 3.4 EUR ukupno), 
•   Usluge vodiča u svakom autobusu, 
•  Troškove organizacije putovanja. 

Aranžman ne obuhvata: 

•  Obilazak dvorca Bory u Sekešfehervaru – 10€; 
•  Obilazak pećine Tapolca uz plovidbu podzemnim jezerom – 15€; 
•  Izlet u Budimpeštu – 10€; 
•  Krstarenje Dunavom uz šampanjac – 15€; 
•  Međunarodno zdravstveno putno osiguranje prema cenovniku Generali osiguranja; 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu – 20€; 
•  Individualne troškove putnika. 

Opisi: 

•  Stoni Beograd: Cvetni sat, Spomenik Matiji Korvinu, gradska kuća, katedrala Sv. Stefana, spomenik palom vojniku i ostaci 

srednjevekovnog grada. Odlazak do srpske četvrti i obilazak pravoslavne crkve. 

•  Dvorac Bory je bajkovito zdanje sa prelepim vrtom i ukrašeno brojnim statuama. Ušlo je u Ginisovu knjigu rekorda kao 

najveća građevina koju je sagradio – samo jedan čovek. U pitanju je arhitekta Bori Jeno, kojem je trebalo 11 godina za 
ovaj neobičan podvig. 

 

Beogradska 29, Beograd 

tel./fax: 011 3346776, 
3236055 

Mat.br. 17075365 
www.robinson.rs 

prodaja@robinson.rs 
Licenca OTP  120/21 
 

background image

•  Budimpešta: Grad sa oko 2 miliona stanovnika. Lepoti Budimpešte doprinose devet mostova i Kraljevska palata sa 

uzvišenjem pored Dunava sa budimske strane. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: obilazak Trga Heroja, 
Andraši Bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta, Citadele… 

•  Pećina Tapolca: Neobična pećina u kojoj se nalazi jezero, po kojem posetioci mogu da zaplove kanuom. Temperatura je 

konstantnih 18 stepeni, a u vodi pliva sitna i brza riba, za koju meštani kažu da ispunjava želje – ako uspede da je 
uhvatite golim rukama… 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cene fakultativnih izleta su po osobi, 
minimum za realizaciju izleta je 25 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, 
organizacije. Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena 
ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta…Termini i program fakultativnih izleta su promenljivi i 
zavise od slobodnih termina po lokalitetima, vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni 
izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-
partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan 
uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre 
polaska.  Ukoliko  aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.  
Čekovima  gradjana  do  tri  jednake  mesečne  rate,  zaključno  sa  15.07.2021.,  po  uplati  akontacije  za  rezervaciju,  za  ostatak  se 
deponuju  čekovi  najkasnije  15  dana  pre  polaska  na  putovanje.  Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka 
prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti 
aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving karticama 
(mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim  uslovima  plaćanja  za 
klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka, Poštanska štedionica. 
 
Organizator  putovanja:  
ROBINZON  d.o.o.,  Beograd.  Kategorija  Licence  A  br.  OTP  120/2021  od  13.10.2021.  Uz  ovaj  aranžman 
važe  Opšti  Uslovi  putovanja  agencije  Robinzon  d.o.o.  U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  Turizmu  Organizator  ima  GARANCIJU 
PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja 
broj 119/2021 od 30.11.2021.god, Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 
30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod 
Nacionalne  asocijacije  turistickih  agencija  PU  "YUTA",  0113228  686,  011  3228  687,  pisanim  putem  ili  telegramom  na  adresu 
YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  40  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz 
neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji 
rok  za  obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu, 
promene  u  cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija 
Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane 
radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.