background image

 
Vrnjačka Banja
visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču 
dve  reke:  Lipovačka  i  Vrnjač
mesto  u  Srbiji.
lekovite vode. Na teritoriji današnje Srbi
na tako malom prostru od svega desetak hiljada stanovnika. 
koji se koriste za lečenje različitih bolesti. 
predstavlja pravu oazu za odmor i lečenje duše i tela. 

 

Navedene cene su isključivo za individualne goste.                                      
PROGRAM PUTOVANJA BR 
Prvi  dan
uplaćenoj rezervaciji. Noćenje. 
Poslednji dan
                                                                                                             
CENA SMEŠTAJA

 
 

CENA SMEŠTAJA

 
 

 

DOPLATE I 

 
 

 

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 
Gotovinski 
polaska. 
najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje
na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. P
se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 

Vrnjačka Banja je smeštena u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Goč u dolini Zapadne Morave, na nadmorskoj 
visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču
dve  reke:  Lipovačka  i  Vrnjač
mesto  u  Srbiji.  Još  od  vremena  Rimljana  i  Vizantije,  poznata  je  i  cenjena  po  brojnim  istorijskim  lokalitetetima  i  izvorima 
lekovite vode. Na teritoriji današnje Srbi
na tako malom prostru od svega desetak hiljada stanovnika. 
koji se koriste za lečenje različitih bolesti. 
predstavlja pravu oazu za odmor i lečenje duše i tela. 

Navedene cene su isključivo za individualne goste.                                      
PROGRAM PUTOVANJA BR 
Prvi  dan
  -  Putovanje  individualnim  prevozom.  Dolazak  u  hotel.  Ulazak  u  sobe  posle  14.00h.  Smeštaj  i  prva  usluga  prema 
uplaćenoj rezervaciji. Noćenje. 
Poslednji dan - Napuštanje soba do
                                                                                                             
CENA SMEŠTAJA OBUHVATA: 

  Smeštaj u izabranom hotel
  Troškovi rezervacije. 

SMEŠTAJA NE OBUHVATA:

  Prevoz; 
  Boravišnu taksu i osiguranje. 

SO  Vrnjačka  Banja. 
hotela; 

  Individualni troškovi putnika.

DOPLATE I SPECIJALNI POPUSTI:

  Doplata za svaku 
  Doplata za večeru 500 rsd po osobi dnevno;

  Ukoliko gost ostaje jednu noć cena usluge se uvećava za 20%.

  Deca:    (ostvaruju  navedene  popuste  u  pratnji  dve  punoplatežne 

apartmanima u kojima je moguće smestiti najviše dvoje odraslih i dvoje dece.
             Deca do 7 godina 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 
Gotovinski  
-  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre 
polaska. Čekovima gradj
najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje
na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. P
se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 

TIP SOBE 

Superior  soba
Junior apartman 
Junior apartman 
Apartman sa jednom spavaćom sobom 1/1
Apartman sa jednom spavaćom sobom 1/2
Deluxe apartman 1/1
Deluxe apartman 1/2
Deluxe apartman sa Jacuzzi
Deluxe apartman sa Jacuzzi

                                                                        

je smeštena u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Goč u dolini Zapadne Morave, na nadmorskoj

visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču
dve  reke:  Lipovačka  i  Vrnjačka.  Kraljica  banjskog  turizma,  kako  neformalno  nazivaju  Vrnjačku  Banju,  je  potpuno  posebno 

Još  od  vremena  Rimljana  i  Vizantije,  poznata  je  i  cenjena  po  brojnim  istorijskim  lokalitetetima  i  izvorima

lekovite vode. Na teritoriji današnje Srbi
na tako malom prostru od svega desetak hiljada stanovnika. 
koji se koriste za lečenje različitih bolesti. 
predstavlja pravu oazu za odmor i lečenje duše i tela. 

Navedene cene su isključivo za individualne goste.                                      
PROGRAM PUTOVANJA BR 26/2020 

Putovanje  individualnim  prevozom.  Dolazak  u  hotel.  Ulazak  u  sobe  posle  14.00h.  Smeštaj  i  prva  usluga  prema

uplaćenoj rezervaciji. Noćenje. Drugi dan 

Napuštanje soba do

                                                                                                             

OBUHVATA:  

Smeštaj u izabranom hotel
Troškovi rezervacije.  

NE OBUHVATA:

Boravišnu taksu i osiguranje. 
SO  Vrnjačka  Banja.  Osiguranje 

Individualni troškovi putnika.

SPECIJALNI POPUSTI:

Doplata za svaku sledeću osobu u apartmanu iznosi 

večeru 500 rsd po osobi dnevno;

Ukoliko gost ostaje jednu noć cena usluge se uvećava za 20%.

(ostvaruju  navedene  popuste  u  pratnji  dve  punoplatežne 

apartmanima u kojima je moguće smestiti najviše dvoje odraslih i dvoje dece.

Deca do 7 godina 


USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:  

rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre

Čekovima gradjana na dv

najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje
na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. P
se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 

  

Superior  soba 1/2 soba 
Junior apartman 1/1 
Junior apartman 1/2 
Apartman sa jednom spavaćom sobom 1/1
Apartman sa jednom spavaćom sobom 1/2
Deluxe apartman 1/1
Deluxe apartman 1/2
Deluxe apartman sa Jacuzzi
Deluxe apartman sa Jacuzzi

(cene su izražene u RSD, po OSOBI

                                                                        

je smeštena u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Goč u dolini Zapadne Morave, na nadmorskoj

visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču

ka.  Kraljica  banjskog  turizma,  kako  neformalno  nazivaju  Vrnjačku  Banju,  je  potpuno  posebno

Još  od  vremena  Rimljana  i  Vizantije,  poznata  je  i  cenjena  po  brojnim  istorijskim  lokalitetetima  i  izvorima

lekovite vode. Na teritoriji današnje Srbije ne postoji ovakav banjski centar koji obiluje velikim brojem arhitektonskih zdanja 
na tako malom prostru od svega desetak hiljada stanovnika. 
koji se koriste za lečenje različitih bolesti. Zbog svega navedenog i onog što je ostavljeno Vama da otkrije
predstavlja pravu oazu za odmor i lečenje duše i tela. 

Navedene cene su isključivo za individualne goste.                                      

/2020 – INDIVIDUALNI PREVOZ:

Putovanje  individualnim  prevozom.  Dolazak  u  hotel.  Ulazak  u  sobe  posle  14.00h.  Smeštaj  i  prva  usluga  prema

Drugi dan - Pretposlednji dan

Napuštanje soba do 10.00h. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga.

                                                                                                             

Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge;

NE OBUHVATA: 

Boravišnu taksu i osiguranje. Boravišna taksa 

Osiguranje  10,00  RSD

Individualni troškovi putnika. 

SPECIJALNI POPUSTI: 

sledeću osobu u apartmanu iznosi 

večeru 500 rsd po osobi dnevno;

Ukoliko gost ostaje jednu noć cena usluge se uvećava za 20%.

(ostvaruju  navedene  popuste  u  pratnji  dve  punoplatežne 

apartmanima u kojima je moguće smestiti najviše dvoje odraslih i dvoje dece.

Deca do 7 godina – GRATIS, ukoliko koriste zajednički ležaj.

  Ukoliko koriste zajednički ležaj ostvaruju
  Ukoliko koriste poseban ležaj ostvaruju popust 30% od cene.

 

 

rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre

ana na dve jednake mesečne rate

najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje
na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. P
se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 

1/2 soba  

1/1  
1/2  

Apartman sa jednom spavaćom sobom 1/1
Apartman sa jednom spavaćom sobom 1/2
Deluxe apartman 1/1 
Deluxe apartman 1/2 
Deluxe apartman sa Jacuzzi-jem 1/1
Deluxe apartman sa Jacuzzi-jem 1/2

(cene su izražene u RSD, po OSOBI

     

                                                                        

je smeštena u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Goč u dolini Zapadne Morave, na nadmorskoj

visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču

ka.  Kraljica  banjskog  turizma,  kako  neformalno  nazivaju  Vrnjačku  Banju,  je  potpuno  posebno

Još  od  vremena  Rimljana  i  Vizantije,  poznata  je  i  cenjena  po  brojnim  istorijskim  lokalitetetima  i  izvorima

je ne postoji ovakav banjski centar koji obiluje velikim brojem arhitektonskih zdanja

na tako malom prostru od svega desetak hiljada stanovnika. 

Zbog svega navedenog i onog što je ostavljeno Vama da otkrije

predstavlja pravu oazu za odmor i lečenje duše i tela.  

Hotel 

Navedene cene su isključivo za individualne goste.                                      

INDIVIDUALNI PREVOZ:

Putovanje  individualnim  prevozom.  Dolazak  u  hotel.  Ulazak  u  sobe  posle  14.00h.  Smeštaj  i  prva  usluga  prema

Pretposlednji dan

. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga.

                                                                                                             

, na bazi odabrane usluge;

Boravišna taksa nije uračunata

10,00  RSD  po  osobi  /  dnevno.  Boravišna  taksa  i  osiguranje  se  plaćaju  na  recepciji 

sledeću osobu u apartmanu iznosi 

večeru 500 rsd po osobi dnevno; 

Ukoliko gost ostaje jednu noć cena usluge se uvećava za 20%.

(ostvaruju  navedene  popuste  u  pratnji  dve  punoplatežne 

apartmanima u kojima je moguće smestiti najviše dvoje odraslih i dvoje dece.

GRATIS, ukoliko koriste zajednički ležaj.

Ukoliko koriste zajednički ležaj ostvaruju
Ukoliko koriste poseban ležaj ostvaruju popust 30% od cene.

rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre

e jednake mesečne rate

najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom poslovnih banaka
na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji 
se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 

Apartman sa jednom spavaćom sobom 1/1
Apartman sa jednom spavaćom sobom 1/2

jem 1/1 
jem 1/2 

(cene su izražene u RSD, po OSOBI

             

                                                                         

je smeštena u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Goč u dolini Zapadne Morave, na nadmorskoj

visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču

ka.  Kraljica  banjskog  turizma,  kako  neformalno  nazivaju  Vrnjačku  Banju,  je  potpuno  posebno

Još  od  vremena  Rimljana  i  Vizantije,  poznata  je  i  cenjena  po  brojnim  istorijskim  lokalitetetima  i  izvorima

je ne postoji ovakav banjski centar koji obiluje velikim brojem arhitektonskih zdanja

na tako malom prostru od svega desetak hiljada stanovnika.  Banja obiluje izvorima tople i hladne vode, ima ih čak sedam, 

Zbog svega navedenog i onog što je ostavljeno Vama da otkrije

Hotel Fontana

Navedene cene su isključivo za individualne goste.                                      

INDIVIDUALNI PREVOZ: 

Putovanje  individualnim  prevozom.  Dolazak  u  hotel.  Ulazak  u  sobe  posle  14.00h.  Smeštaj  i  prva  usluga  prema

Pretposlednji dan - Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje. 

. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga.

                                                                                                                                                                        

, na bazi odabrane usluge; 

nije uračunata

po  osobi  /  dnevno.  Boravišna  taksa  i  osiguranje  se  plaćaju  na  recepciji

sledeću osobu u apartmanu iznosi 10 eur po osobi dnev

Ukoliko gost ostaje jednu noć cena usluge se uvećava za 20%.

(ostvaruju  navedene  popuste  u  pratnji  dve  punoplatežne 

apartmanima u kojima je moguće smestiti najviše dvoje odraslih i dvoje dece.

GRATIS, ukoliko koriste zajednički ležaj.

Ukoliko koriste zajednički ležaj ostvaruju
Ukoliko koriste poseban ležaj ostvaruju popust 30% od cene.

rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre

e jednake mesečne rate, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi 

Kreditom poslovnih banaka

rilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji

se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 

Apartman sa jednom spavaćom sobom 1/1 
Apartman sa jednom spavaćom sobom 1/2 

(cene su izražene u RSD, po OSOBI / po noći; Usluga ND 

je smeštena u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Goč u dolini Zapadne Morave, na nadmorskoj

visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču

ka.  Kraljica  banjskog  turizma,  kako  neformalno  nazivaju  Vrnjačku  Banju,  je  potpuno  posebno

Još  od  vremena  Rimljana  i  Vizantije,  poznata  je  i  cenjena  po  brojnim  istorijskim  lokalitetetima  i  izvorima

je ne postoji ovakav banjski centar koji obiluje velikim brojem arhitektonskih zdanja

Banja obiluje izvorima tople i hladne vode, ima ih čak sedam,

Zbog svega navedenog i onog što je ostavljeno Vama da otkrije

Fontana 4* 

Navedene cene su isključivo za individualne goste.                                      Cenovnik br.

Putovanje  individualnim  prevozom.  Dolazak  u  hotel.  Ulazak  u  sobe  posle  14.00h.  Smeštaj  i  prva  usluga  prema

Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.

. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga.

                                                           

nije uračunata u cenu - iznosi 

po  osobi  /  dnevno.  Boravišna  taksa  i  osiguranje  se  plaćaju  na  recepciji

po osobi dnev

Ukoliko gost ostaje jednu noć cena usluge se uvećava za 20%. 

(ostvaruju  navedene  popuste  u  pratnji  dve  punoplatežne 

apartmanima u kojima je moguće smestiti najviše dvoje odraslih i dvoje dece.

GRATIS, ukoliko koriste zajednički ležaj.  Deca od 2 

Ukoliko koriste zajednički ležaj ostvaruju popust 50% od cene.
Ukoliko koriste poseban ležaj ostvaruju popust 30% od cene.

rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre

, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi

Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a 

rilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji

se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 

Usluga

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

; Usluga ND – 

je smeštena u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Goč u dolini Zapadne Morave, na nadmorskoj

visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču

ka.  Kraljica  banjskog  turizma,  kako  neformalno  nazivaju  Vrnjačku  Banju,  je  potpuno  posebno

Još  od  vremena  Rimljana  i  Vizantije,  poznata  je  i  cenjena  po  brojnim  istorijskim  lokalitetetima  i  izvorima

je ne postoji ovakav banjski centar koji obiluje velikim brojem arhitektonskih zdanja

Banja obiluje izvorima tople i hladne vode, ima ih čak sedam,

Zbog svega navedenog i onog što je ostavljeno Vama da otkrije

Cenovnik br. 2 od 22.05

Putovanje  individualnim  prevozom.  Dolazak  u  hotel.  Ulazak  u  sobe  posle  14.00h.  Smeštaj  i  prva  usluga  prema

Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.

. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga. 

                                                           

iznosi 120,00 RSD

po  osobi  /  dnevno.  Boravišna  taksa  i  osiguranje  se  plaćaju  na  recepciji

po osobi dnevno, usluga noćenje sa doručkom;

(ostvaruju  navedene  popuste  u  pratnji  dve  punoplatežne  osobe),  popusti  se  odnose  na  smeštaj  u 

apartmanima u kojima je moguće smestiti najviše dvoje odraslih i dvoje dece. 

Deca od 2 – 12 godina:

popust 50% od cene.

Ukoliko koriste poseban ležaj ostvaruju popust 30% od cene.

rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre

, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi

po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a

rilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji

se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).  Platnim  ka

Usluga 

01.06.2020.

 noćenje sa doručkom 

je smeštena u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Goč u dolini Zapadne Morave, na nadmorskoj

visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču

ka.  Kraljica  banjskog  turizma,  kako  neformalno  nazivaju  Vrnjačku  Banju,  je  potpuno  posebno

Još  od  vremena  Rimljana  i  Vizantije,  poznata  je  i  cenjena  po  brojnim  istorijskim  lokalitetetima  i  izvorima

je ne postoji ovakav banjski centar koji obiluje velikim brojem arhitektonskih zdanja

Banja obiluje izvorima tople i hladne vode, ima ih čak sedam,

Zbog svega navedenog i onog što je ostavljeno Vama da otkrije

22.05.2020. Program br. 26

Putovanje  individualnim  prevozom.  Dolazak  u  hotel.  Ulazak  u  sobe  posle  14.00h.  Smeštaj  i  prva  usluga  prema

Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.

                                                            

120,00 RSD po osobi /dnevno, po odluci 

po  osobi  /  dnevno.  Boravišna  taksa  i  osiguranje  se  plaćaju  na  recepciji

no, usluga noćenje sa doručkom;

,  popusti  se  odnose  na  smeštaj  u

12 godina: 

popust 50% od cene. 

Ukoliko koriste poseban ležaj ostvaruju popust 30% od cene. 

rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre

, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekov

po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a

rilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji

Platnim  karticama  ili  revolving  karticama 

01.06.2020.-25.12.2020.

5.050,00

13.045,00

6.815,00

13.045,00

6.815,00

15.395,00

7.990,00

18.330,00

9.515,00

noćenje sa doručkom )

 

je smeštena u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Goč u dolini Zapadne Morave, na nadmorskoj

visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču

ka.  Kraljica  banjskog  turizma,  kako  neformalno  nazivaju  Vrnjačku  Banju,  je  potpuno  posebno

Još  od  vremena  Rimljana  i  Vizantije,  poznata  je  i  cenjena  po  brojnim  istorijskim  lokalitetetima  i  izvorima

je ne postoji ovakav banjski centar koji obiluje velikim brojem arhitektonskih zdanja

Banja obiluje izvorima tople i hladne vode, ima ih čak sedam,

Zbog svega navedenog i onog što je ostavljeno Vama da otkrijete, Vrnjačka Banja 

Program br. 26

Putovanje  individualnim  prevozom.  Dolazak  u  hotel.  Ulazak  u  sobe  posle  14.00h.  Smeštaj  i  prva  usluga  prema

Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.

po osobi /dnevno, po odluci 

po  osobi  /  dnevno.  Boravišna  taksa  i  osiguranje  se  plaćaju  na  recepciji

no, usluga noćenje sa doručkom; 

,  popusti  se  odnose  na  smeštaj  u

rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre

, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi

po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a

rilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji

ili  revolving  karticama

25.12.2020. 

5.050,00 

13.045,00 

6.815,00 

13.045,00 

6.815,00 

15.395,00 

7.990,00 

18.330,00 

9.515,00 

 

 

 

je smeštena u centralnoj Srbiji, na severnim padinama planine Goč u dolini Zapadne Morave, na nadmorskoj

visini od 227m i okružena je izuzetnim prirodnim lepotama. Nalazi se na samo 200 kilometara od Beograda. Kroz nju protiču

ka.  Kraljica  banjskog  turizma,  kako  neformalno  nazivaju  Vrnjačku  Banju,  je  potpuno  posebno

Još  od  vremena  Rimljana  i  Vizantije,  poznata  je  i  cenjena  po  brojnim  istorijskim  lokalitetetima  i  izvorima

je ne postoji ovakav banjski centar koji obiluje velikim brojem arhitektonskih zdanja

Banja obiluje izvorima tople i hladne vode, ima ih čak sedam,

e, Vrnjačka Banja

Program br. 26/2020 

Putovanje  individualnim  prevozom.  Dolazak  u  hotel.  Ulazak  u  sobe  posle  14.00h.  Smeštaj  i  prva  usluga  prema

Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje

po osobi /dnevno, po odluc

po  osobi  /  dnevno.  Boravišna  taksa  i  osiguranje  se  plaćaju  na  recepcij

,  popusti  se  odnose  na  smeštaj  u

rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre

, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekov

po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a

rilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji

ili  revolving  karticama

background image

(mogućnost odloženog plaćanja). NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za 
klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka, Poštanska štedionica. 
OPIS  HOTELA: 

HOTEL  FONTANA se  nalazi  u  srcu  Vrnjačke  Banje,  na  samo  nekoliko  koraka  od  banjske  promenade  i  parka. Spoj 
tradicionalnog  i  modernog,  luksuznog  i  pristupačnog,  idealno  je  mesto  za  odmor  sa  porodicom,  romantične  trenutke, 
poslovne i sportske susrete. Sadržaj: Gostima su na raspolaganju, pansionski i a la carte restoran, moderan loby bar, audio-
vizuelno opremljena konferencijska sala površine 480m2, a u pripremi su savremeni welness & spa i fitnes centar sa bogatim 
sadržajima koji se dodatno plaćaju po cenovniku hotela na licu mesta. Usluga: Noćenje sa doručkom, uz mogućnost doplate 
za polupansion (doručak i večera). Svi obroci se služe po principu buffet servisa-samoposluživanje. 

Opis soba:   

Superior  sobe,  modernog  dizajna,  u  kojima  je  sve  podređeno  Vašem  uživanju,  pružiće  Vam  nezaboravno  iskustvo  čak  i  u 
periodima odmora. Sve sobe opremljene su po najvišim standardima hotelijerstva, sa mini barom i sefom u svakoj smeštajnoj 
jedinici. U hotelu „Fontana“ nalazi se 176 Superior double or twin room soba. Svaka soba ima svoje kupatilo sa tuš kabinom i 
fenom.  Jedan  deo  ovih  smeštajnih  jedinica  ima  i  terasu.  Tipovi  ležaja  u  ovim  smeštajnim  jedinicama  mogu  biti  2  „twin“ 
kreveta (90 cm širine) ili 1 „queen“ krevet (150 cm širine). Maksimalan kapacitet su 2 odrasle osobe i 1 dete. Takođe postoji 
mogućnost dodavanja kreveca za dete. U ovom tipu smeštaja ne postoji mogućnost dodavanja pomoćnog ležaja. 

Junior  Apartmani  su  pažljivo  napravljeni  tipovi  smeštaja  prilagođeni  pre  svega  porodicama  i  osobama  sa  invaliditetom. 
Dnevni  boravak  je  samo  jednim  zidom  pregrađen  od  spavaće  sobe,  tako  da  je  ovaj  veliki  apartman  jedan  od  omiljenih  i 
najčešće rezervisanih od strane naših gostiju. Hotel „Fontana“ raspolaže sa 5 Junior apartmana. Svaki apartman ima moderno 
opremljeno kupatilo prilagođeno osobama sa invaliditetom i svi se nalaze na prvom spratu. Dnevni boravak je odvojen od 
spavaće  sobe  samo  pregradnim  zidom  i  u  obe  prostorije  se  nalazi  LCD  televizor.  Svaki  studio  apartman  poseduje  i  terasu. 
Apartman je opremljen sa 2 spojena „twin“ kreveta (180 cm širine). U dnevnom boravku se takođe nalaze i sofa koja se može 
pretvoriti u dodatni ležaj. Maksimalan kapacitet su 3 odrasle osobe i 1 dete. Takođe postoji mogućnost dodavanja kreveca za 
dete. U ovom tipu smeštaja ne postoji mogućnost dodavanja pomoćnog ležaja. 

Apartman sa jednom spavaćom sobom  svojim elegantnim uređenjem i komforom obezbediće prijatne trenutke odmora. Svi 
apartmani opremljeni su po najvišim standardima hotelijerstva, sa mini barom, LCD televizorom i sefom u svakoj smeštajnoj 
jedinici. Hotel „Fontana“ opremljen je sa 3 apartmana ovog tipa. Svaki apartman ima svoje kupatilo sa tuš kabinom i fenom i 
dnevni boravak odvojen od spavaće sobe. Jedan deo ovih smeštajnih jedinica ima i terasu. Tipovi ležaja u  apartmanu mogu 
biti 2 „twin“  kreveta (90 cm širine) ili 1 „queen“  krevet (150  cm  širine).  U dnevnom boravku se takođe nalazi sofa koja se 
može  pretvoriti  u  dodatni  ležaj.  Maksimalan  kapacitet  su  3  odrasle  osobe  i  1  dete.  Takođe  postoji  mogućnost  dodavanja 
kreveca za dete. U ovom tipu smeštaja ne postoji mogućnost dodavanja pomoćnog ležaja. 

Deluxe  Apartman sa modernim komadima nameštaja, pre svega je namenjen poslovnim ljudima. U dnevnom boravku se se 
nalazi  velika  garnitura  i  radni  sto,  što  daje  sve  preduslove  za  rad  na  laptopu.  U  hotelu  „Fontana“  nalazi  se  6  Deluxe 
apartmana. Svaki apartman ima prostrano kupatilo sa tuš kabinom, fenom svom neophodnom kozmetikom. Dnevni boravak 
je  odvojen  od  spavaće  sobe  i  u  obe  prostorije  se  nalazi  LCD  televizor.  Jedan  deo  ovih  smeštajnih  jedinica  ima  i  zastakljen 
dnevni boravak iz kog se pruža prelep pogled na Vrnjačku Banju. Deluxe suite apartmani su opremljeni sa 2 spojena „twin“ 
kreveta  (180  cm  širine).  U  dnevnom  boravku  se  takođe  nalaze  i  sofa  i  fotelja  koji  se  mogu  pretvoriti  u  dodatni  ležaj. 
Maksimalan  kapacitet  su  4  odrasle  osobe  i  1  dete.  Takođe  postoji  mogućnost  dodavanja  kreveca  za  dete.  U  ovom  tipu 
smeštaja ne postoji mogućnost dodavanja pomoćnog ležaja. 

Deluxe apartman sa Jacuzzi-jem je najluksuznija smeštajna jedinica u hotelu „Fontana“. Na raspolaganju su Vam prostrana 
spavaća soba, zastakljen dnevni boravak sa đakuzijem i prekrasan pogled na Vrnjačku Banju. Hotel „Fontana“ opremljen je sa 
4 apartmana ovog tipa. Svaki apartman ima svoje kupatilo sa širokom tuš kabinom, fenom i svom neophodnom kozmetikom. 
Tip ležaja u ovim smeštajnim jedinicama su 2 spojena „twin“ kreveta (180 cm širine). U dnevnom boravku se takođe nalazi 
sofa  koja  se  može  razmestiti  u  još  jedan  ležaj.  Jacuzzi  kada  se  nalazi  u  dnevnom  boravku  sa  pogledom  na  banjski  park. 
Maksimalan  kapacitet  su  3  odrasle  osobe  i  2  deteta.  Takođe  postoji  mogućnost  dodavanja  kreveca  za  dete.  U  ovom  tipu 
smeštaja ne postoji mogućnost dodavanja pomoćnog ležaja. 

NAPOMENA: u hotelske sobe se ulazi prvog dana iz tabele najranije od 14:00h; hotelske sobe se napuštaju poslednjeg dana 
boravka  do  10:00h.  Dodatni,  odnosno  pomoćni  ležajevi  su  gotovo  uvek  na  rasklapanje,  manjih  dimenzija  od  standardnog 
ležaja. 
Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 
Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 
U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj 
0072/2020  od  10.01.2020.god.,  zaključenog  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom  asocijacijom  turističkih  agencija  PU 
“YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 
011  3228  687,  prijavom  na  adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14.  ili  na  mail:  garancijaputovanja@yuta.rs.  Polisa  broj 
300068485  od  01.01.2020.god.  Akcionarskog  drustva  za  osiguranje  "DDOR  Novi  Sad".  Licenca  OTP  027/2020,  kategorija 
licence A 35 od 29.01.2020.