background image

 

Napomena: 
Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenci-

ji) koja mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za 

neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju 

da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU ili druge zemlje u koju putuje,  u tom slučaju će se 

smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. 

Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna 

novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u 

koje putuju ili na www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti 

i na našem sajtu www.robinson.rs. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 40), agencija Rob-

inson zadržava pravo da otkaže putovanje ili realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa drugom agencijom. 

Krajnji rok za otkazivanje aranžmana je pet (5) dana pre datuma polaska. U slučaju da je posle zaključenja Ugovora 

o putovanju došlo do promena u kursu na deviznom tržištu ili promena u tarifama prevoznika, agencija Robinson 

zadržava pravo korekcije cene programa putovanja.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 

Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 

Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  os-

tatak  15  dana  pre  polaska.  Ukoliko  aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima 

i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana na maksimalno 2 jednake mesečne rate, po upla-

ti  akontacije  za  rezervaciju,  za  ostatak  se  deponuju  čekovi  najkasnije  15  dana  pre  polaska  na  putovanje.

Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se 

dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odo-

bravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).  Platnim  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja). 

NAPOMENA:  Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim  uslovima  plaćanja  za  klijente  ba-

naka: 

EXPOBANK,  Banca  intesa,  Komercijalna  banka,  Societe  Generale  banka,  Poštanska  štedionica.

Cena u svim paketima uključuje:

- Neograničeno korišćenje bazena, i na dan odlaska.

- Upotreba fitnes centra jednom dnevno.

- Wi-Fi.

- Dnevna ponuda animacije, opuštanja i rekreacije.

- Bade-mantil (za odrasle).

Doplate u svim paketima:

- Boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 2,5€ dnevno za odrasle i 1,25€ dnevno za decu 7-18 god. plaćanje 

se vrši na recepciji hotela, cene su podložne promeni.

- Prijava boravka 1€ po osobi jednokratno plaćanje se vrši na recepciji hotela, cene su podložne promeni.

- Ulaz u sauna centar 10€ dnevno po osobi (cene su podložne promeni).

- Krevetac 10€ dnevno.

- Ručak u hotelu Thermana Park Laško 15€ za odrasle, 9€ za decu, u hotelu Zdravilišče 11€ za odrasle, 8€ za decu 

dnevno po osobi.

- Bade-mantil za decu 5€ dnevno. 

- Za sobu sa pogledom na reku ili sa balkonom 3€ dnevno po osobi.

- Za sobu sa pogledom na reku i balkonom 6€ dnevno po osobi. 

TERME LAŠKO

Slovenija

AKCIJA 1=2 

Jedna osoba plaća druga boravi besplatno 

AKCIJA: dete do 10 god. BESPLATNO u periodu 10.11 – 15.11. za min. 3 noćenja

Važi u terminima: 01.09-23.10. i 01.11-23.12.2020. 

Cena je za DVE OSOBE za navedeni period u €

HOTEL

TIP 

SOBE USLUGA 2 noćenja 3 noćenja

4 noćenja

dodatni dan

THERMANA PARK 

LAŠKO 4*SUPERIOR

1/2

HB

260

390

520

130

ZDRAVILIŠČE 4*

1/2

HB

200

300

400

100

Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba bez balkona sa pogledom na ulicu, HB – polupansion.

 U svim hotelima doručak i večera – samoposluživanje/meni (izbor više jela) ili klasično usluživanje.

PROGRAM PUTOVANJA

Prvi dan: Dolazak i smeštaj u hotel ili apartman posle 14:00h.

Drugi – pretposlednji dan: Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.

Poslednji dan: Napuštanje hotela ili apartmana do 10:00h.

CENA UKLJUČUJE:

- Rezervisane i potvrđene usluge u izabranom smeštajnom objektu

- Organizaciju putovanja

CENA NE UKLJUČUJE:

- Boravišnu taksu na destinaciji 2,5€ dnevno za odrasle i 1,25€ dnevno za decu 7-18 god. plaćanje i Prijavu borav-

ka 1€ po osobi jednokratno, plaćanje se vrši na recepciji hotela.

- Zdravstveno putno osiguranje.

- Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se okvirno 2% od ukupne cene aranžmana u za-

visnosti od kategorije osiguranja. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama ili putem telefona. 

Preporuka agencije je da putnik poseduje obe vrste osiguranja.
Thermana Park Laško ****superior

Hotel je moderno opremljen sa posebnim akcentom na brigu o raspoloženju gostiju, pa je tako vrlo svetao, a 

sobe su terapeutski dekorisane u bojama koje bude pozitivne emocije. Nagrađen je i sertifikovan kao hotel koji 

utiče na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Smešten je u mestu Laško na svega 13 km od Celja.

Svaka soba ima kupatilo, fen za kosu, TV, telefon, sef, mini bar i bade mantil. Gosti mogu da biraju sobe okrenute 

ka ulici ili ka reci, sa ili bez balkona. 

U sastavu hotela je pored glavnog restorana sa izuzetnom gastronomskom ponudom i a la carte restoran, kao i 

kafe poslastičarnica sa velikom terasom uz reku. 

Wellness i fitnes centar su spojeni sa hotelom. 

Gostima je na raspolaganju besplatan parking pored hotela.
Zdravilišče Laško ****

Hotel se nalazi neposredno pored hotela Thermana Park Laško. Smešten je u mestu Laško na svega 13 km od 

Celja. Ima ukupno 195 soba od kojih svaka ima kupatilo, fen za kosu, TV, telefon, mini bar i bade mantil. U sas-

tavu hotela je i bazen sa termalnom vodom a gostima hotela je na raspolaganju i Termalni Centar koji je u sklopu 

hotela Thermana Park Laško.

POTVRDA REZERVACIJE HOTELA SE DOBIJA 2 RADNA DANA PO UPLATI AKONTACIJE.

U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaćenog avansa.

Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni 

čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA OD 

STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Cenovnik br. 60/2020 od 16.10.2020.

Organizator putovanja je agencija Odeon World Travel, Beograd. Licenca broj: OTP br. 103/2020 od 01.02.2020.

god, kategorija licence A40

Prema Zakonu o turizmu organizator ima garanciju putovanja broj 2700165, važi od 01.01.2020. god. 

Cene i raspoloživost mesta zavise od kapaciteta, popunjenosti i uslova hotela, kao i objavljenih posebnih ponuda, 

i shodno tome podložne su promeni.

PREDSTAVNIK AGENCIJE:

Ukoliko se tokom boravka na destinaciji javi potreba za asistencijom, molimo putnike da se obrate predstavniku 

agencije ili lokalnoj partnerskoj agenciji čiji je kontakt telefon naveden na vaučeru. Za sve vanredne situacije, ili 

ukoliko agencija nema predstavnika na licu mesta, molimo da kontaktirate dežurni broj naveden na vaučeru.

Popusti u paketu 1=2:

- U pratnji dve odrasle osobe dete do 5 god. besplatno bez sopstvenog kreveta,  5-10 god. plaća 30€ osim u ter-

minu 10.11 – 15.11. kada je BESPLATNO za boravak min. 3 noćenja, 10-12 god. plaća 40€ dnevno na pomoćnom 

krevetu. 

- Treća odrasla osoba ima popust 55% popusta na dnevnu cenu za dve osobe.

PREPORUČUJEMO:

- Sobu sa pogledom na reku ili sa balkonom: doplata 3€ dnevno po osobi (kod akcije 1=2 plaća se doplata samo 

za jednu osobu).

- Sobu sa pogledom na reku i balkonom: doplata 6€ dnevno po osobi (kod akcije 1=2 plaća se doplata samo za 

jednu osobu).