background image

 

Junak ovog putovanja jeste srbin Đurađ Kastriot, zvani

carstva  prepušteni  malobrojnoj  srpskoj  vlasteli  da  se  u  ratnim  vihorima  spaja  i  stapa  sa  raznim  narodima  i  plemenima. 

Skenderbegova porodica je i pored toga sačuvala srpsku pravoslavnu tradiciju i oko sebe okupila ostale u borbi protiv Otomanske 

imperije. Orodili su se i neposredno sarađivali sa porodicom Brankovića i Crnojevića. Njegov otac i stariji brat su sahranjen

Dušanovoj priprati u glavnoj crkvi u Hilandaru. Obići ćemo gradove

sa istorijom i tradicijom koju su Srbi ostavili na teritoriji današnje

plaži  koje  nudi  letovalište Drač.  Imaćemo  priliku  da  degustiramo  originalni  albanski

gitare” u Draču uživamo u balkanskom melosu, dobroj kapljici i raznim specijalitetima.
 
Polazak: 10.11.2021.   

 

 

Program putovanja: 

1.dan BEOGRAD ... 

Polazak za Drač iz Beograda u 22:00h sa parkinga Sava Centra /savska strana/.

usputnim odmorima... 

2.dan...  TIRANA - DRAČ 

...dolazak  u  Tiranu,  danas  modernu  prestonicu  Albanije.  P

Skenderbega, produžava se do bulevara Nacionalnog heroja, Parlament Vlade, Kralevska palata, vila u kojoj je živeo Enver Hodža, 

Nacionalna radio- televizija... Slobodno vreme u centru grada za individualno razgledanje

plaži Golem. Noćenje… 

3.dan  DRAČ - BERAT - ARDENICA - APOLONIJA 

…  doručak.  Slobodno  vreme  na  plaži  ili  fakultat

Razgledanje i šetnja prelepim srednjovekovnim gradićem smešteni

U Nastavak putovanja do crkve Ardenica gde se Skenderbeg venčao sa suprugom Donkom. 

Apolonija, nakon obilaska slobodno vreme u Valoni za šetnju i individualno razgledanje

4.dan  DRAČ - KROJA 

…doručak. Nakon doručka, slobodno vreme na plaži ili 

grada Drača sa vodičem, najstariji Amfiteatar na Balkanu i šetnja starim gradom opasanim srednjovekovnom tvrdjavom

do  pravoslavne  crkve.  Polazak  za  vinariju  gde  se  proizvodi  i  konjak  Skenderbeg.  Degustacija  vina,  rakija  i  čuven

Mogućnost kupovine u fabričkoj prodavnici.  Nastavak putovanja za 

Obilazak  velelepnog  Skenderbegovog Muzeja,  stare tvrdjave  i  Bazara  narodnih  rukotvorina...   

odlazak u neki od nacionalnih restorana na večeru i

5.dan DRAČ - BEOGRAD 

…doručak. Slobodno prepodne na plaži za šetnju. 

Srbiju. 

Dolazak na mesto polaska u večernjim satima…(KRAJ USLUGA)

Povratak: 15.11.2021.   

 

 

CENA ARANŽMANA: Hotel As 4* 

                                     Hotel 

Cena aranžmana za dete od 2 do 12 godina, u pratnji dve punoplate

Cena aranžmana za treću odraslu osobu 

ARANŽMAN SADRŽI 

  Prevoz komfornim turističkim autobusom (klima/video) na relacij

  Smeštaj u hotelu As ( Albanian Star) 4*,
  Razgledanje Tirane, 
  Vodiča - pratioca na putovanju I lokalnih vodica 
  Troškove organizacije putovanja. 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Sve nepomenute i individualne troškove i ulaznice.

Junak ovog putovanja jeste srbin Đurađ Kastriot, zvani Skenderbeg. Obići ćemo predele Albanije koji su nakon pada Dušanovog 

carstva  prepušteni  malobrojnoj  srpskoj  vlasteli  da  se  u  ratnim  vihorima  spaja  i  stapa  sa  raznim  narodima  i  plemenima.

porodica je i pored toga sačuvala srpsku pravoslavnu tradiciju i oko sebe okupila ostale u borbi protiv Otomanske

imperije. Orodili su se i neposredno sarađivali sa porodicom Brankovića i Crnojevića. Njegov otac i stariji brat su sahranjen

iprati u glavnoj crkvi u Hilandaru. Obići ćemo gradove Berat, Apoloniju, Valonu, Sarandu, Kruje i

sa istorijom i tradicijom koju su Srbi ostavili na teritoriji današnje Albanije. Boravićemo u komfornom hotelu na samoj peščanoj 

.  Imaćemo  priliku  da  degustiramo  originalni  albanski Skenderbeg  konjak

gitare” u Draču uživamo u balkanskom melosu, dobroj kapljici i raznim specijalitetima. 

 

 

 

           autobusom 5 dana, 3 noćenja

:00h sa parkinga Sava Centra /savska strana/. Noćna vožnja preko Niša, Prokuplja i Prištine sa 

lazak  u  Tiranu,  danas  modernu  prestonicu  Albanije.  PANORAMSKO  razgledanje  grada  sa  vodičem  :  Narodni  muzej,  tr

ega, produžava se do bulevara Nacionalnog heroja, Parlament Vlade, Kralevska palata, vila u kojoj je živeo Enver Hodža,

levizija... Slobodno vreme u centru grada za individualno razgledanje. Polazak 

APOLONIJA - VALONA 

fakultativno  polazak  na  izlet    za  Berat  (srpski  Beograd),  grad  zaštićen  od  UNESCO

Razgledanje i šetnja prelepim srednjovekovnim gradićem smeštenim na bregu i prepoznatljiv po svojoj tradicionalnoj arhitekturi. 

gde se Skenderbeg venčao sa suprugom Donkom. Polazak za

Apolonija, nakon obilaska slobodno vreme u Valoni za šetnju i individualno razgledanje. Povratak u 

slobodno vreme na plaži ili fakultativnooko 09.00 sati polazak za grad Drač. 

najstariji Amfiteatar na Balkanu i šetnja starim gradom opasanim srednjovekovnom tvrdjavom

vinariju  gde  se  proizvodi  i  konjak  Skenderbeg.  Degustacija  vina,  rakija  i  čuven

Mogućnost kupovine u fabričkoj prodavnici.  Nastavak putovanja za  Kroju, mestu gde je krunisan Đurađ Kastriot

Obilazak  velelepnog  Skenderbegovog Muzeja,  stare tvrdjave  i  Bazara  narodnih  rukotvorina...    Povratak 

na večeru i muzički program. Slobodno veče. Noćenje. 

Slobodno prepodne na plaži za šetnju. Napuštanje hotela.. polazak za Beograd. Dnevna vožnja

satima…(KRAJ USLUGA) 

 

 

 

 

 

 

 

Cenovnik br. 

otel As 4* 129 € DO 15.09.  / 149 € REDOVNA CENA

otel Ibiza 3* 109 € DO 15.09.  / 129 € REDOVNA CENA

aranžmana za dete od 2 do 12 godina, u pratnji dve punoplatežne osobe, je 

ranžmana za treću odraslu osobu je  119€.                                                                                                                             

Prevoz komfornim turističkim autobusom (klima/video) na relaciji iz programa. 

4*, na bazi 3 noćenja sa doručkom u Draču ( plaža Golem)

u I lokalnih vodica u Albaniji 

nepomenute i individualne troškove i ulaznice. 

 

 

koji su nakon pada Dušanovog 

carstva  prepušteni  malobrojnoj  srpskoj  vlasteli  da  se  u  ratnim  vihorima  spaja  i  stapa  sa  raznim  narodima  i  plemenima. 

porodica je i pored toga sačuvala srpsku pravoslavnu tradiciju i oko sebe okupila ostale u borbi protiv Otomanske 

imperije. Orodili su se i neposredno sarađivali sa porodicom Brankovića i Crnojevića. Njegov otac i stariji brat su sahranjeni u 

, Apoloniju, Valonu, Sarandu, Kruje i Tirana i upoznati se 

. Boravićemo u komfornom hotelu na samoj peščanoj 

Skenderbeg  konjak i  da  u  taverni  “Dve 

dana, 3 noćenja 

vožnja preko Niša, Prokuplja i Prištine sa 

razgledanje  grada  sa  vodičem  :  Narodni  muzej,  trg 

ega, produžava se do bulevara Nacionalnog heroja, Parlament Vlade, Kralevska palata, vila u kojoj je živeo Enver Hodža, 

olazak za Drač i smeštaj u hotel 4* na 

polazak  na  izlet    za  Berat  (srpski  Beograd),  grad  zaštićen  od  UNESCO-a. 

m na bregu i prepoznatljiv po svojoj tradicionalnoj arhitekturi. 

Polazak za arheološko rimski  lokalitet 

Povratak u hotel.  Noćenje. 

grad Drač. PANORAMSKI razgled 

najstariji Amfiteatar na Balkanu i šetnja starim gradom opasanim srednjovekovnom tvrdjavom i odlazak 

vinariju  gde  se  proizvodi  i  konjak  Skenderbeg.  Degustacija  vina,  rakija  i  čuvenog  konjaka. 

Kroju, mestu gde je krunisan Đurađ Kastriot-Skenderbeg. 

Povratak    u  hotel.  Fakultativno 

Dnevna vožnja preko Prištine i Niša za 

Cenovnik br. 1 od  08.08.2021. 

€ REDOVNA CENA 

€ REDOVNA CENA 

žne osobe, je 99€. 

                                                                                                                           

( plaža Golem). 

background image

  Fakultativni izleti ( komplet 65 € ) 

-  Izlet za Drač i  Kroju ( Muzej Skenderbeg), poseta Skenderbeg vinariji sa degustacijom; 25 € 

-  Izlet za Berat, Apoloniju, Valonu i Ardenicu; 25 € 

-  Večera u nacionalnom restoranu Dve Gitare     – 30 €, 

  Doplata za jednokrevetnu sobu - 40 €. 

 

Opisihotela: 

HOTEL AS (Albanian star) 4*  Hotel AS (pun naziv - Albanian Star) se nalazi u zalivu Drača (deo Golem), na obali mora, 13 km od 

centra grada, na samoj plaži.Sadržaj hotela: privatna peščana plaža sa ležaljkama i suncobranima, restoran mediteranske kuhinje 

sa terasom, novi otvoreni bazen, parking, wi-fi internet u zajedničkim prostorijama besplatno, fitnes centar, menjačnica i sef na 

recepciji (uz doplatu), mini klub, živa muzika i animacija u večernjim satima.Sobe: Hotel ima 127 soba od kojih neke gledaju na 

more. Moderno opremljene sobe sa modernim nameštajem sadrže dva standardna ili jedan široki (francuski) ležaj, klima uređaj, 

TV  sa  satelitskim kanalima,  minibar,  set  za  pripremu  kafe  i  čaja,  TV  sa satelitskim  kanalima, telefon  i 24h  room  service,  wi-fi 

internet (uz doplatu), fen, kupatilo i balkon.Usluga: Noćenje sa doručkom - doručak (samoposluživanje). Mogućnost doplate za 

polupansion: doručak (samoposluživanje), večera – izbor više jela iz hotelskog menija. 

Napomena: 

Putna lična dokumenta neophodna za putovanje u Albaniju: Za tranzit kroz teritoriju Kosova trenutno (u momentu objavljivanja 

ovog  programa)  za  državljane  Republike  Srbije,  neophodna  je  isključivo  lična  karta.  Za  prelaz  granice  i  ulazak  u  Republiku 

Albaniju možete koristiti pasoš, ali i ličnu kartu (važi od januara 2021.). Ukoliko putujete sa decom, važno je da znate da je za 

tranzit  kroz  teritoriju  Kosova  neophodno  na  uvid  predati  izvod  iz  matične  knjige  rođenih  sa  OVERENOM  fotografijom 

deteta. Ovaj dokument ne sme biti stariji od jedne godine. Dokument i njegova overa vrše se u opštini vašeg prebivališta ili kod 

notara. Za ulaz u Republiku Albaniju, deca, svih uzrasta,(koja nemaju ličnu kartu) moraju posedovati važeći pasoš. 

Navedena  dokumenta  i  procedure  važe  u  momentu  objave  ovog  programa.  Molimo  Vas  da  pred  polazak  na  put,  u  validnim 

državnim institucijama, proverite važeće procedure i dokumenta neophodna za ovo putovanja. 

Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja mora 

važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija organizator putovanja ne snosi odgovornost za neispravnu putnu 

dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće 

putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putujete,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se 

prema Opštim uslovima putovanja agencije organizatora putovanja. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 

40),  agencija  organizator  zadržava  pravo  da  otkaže  putovanje  ili  realizuje  prevoz  uz  korekciju  cene  ili  u  saradnji  sa  drugom 

agencijom. Krajnji rok za otkazivanje aranžmana je pet (5) dana pre datuma polaska. U slučaju da je posle zaključenja Ugovora o 

putovanju došlo do promena u kursu na deviznom tržištu ili promena u tarifama prevoznika i aerodromskih i kompanijskih taksi, 

agencija organizator zadržava pravo korekcije cene programa putovanja. 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan 

uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre 

polaska.  Ukoliko  aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate. 

Čekovima  gradjana  do  tri  jednake  mesečne  rate,  zaključno  sa  15.07.2021.,  po  uplati  akontacije  za  rezervaciju,  za  ostatak  se 

deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.  Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka 

prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti 

aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).  Platnim  karticama  ili  revolving 

karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim  uslovima 

plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka, Poštanska štedionica. 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd Kategorija Licence A 10 br. OTP-47/2021 od 04.06.2021. Uz ovaj aranžman 

važe Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU 

PUTOVANJA  Nacionalne  asocijacije  turistickih  agencija  PU  "YUTA",  Beograd,  ul.  Kondina  br  14,  po  Ugovoru  o  garanciji 

putovanja  broj  0049/2020  od  23.04.2021.god,  Bankarska  garancija  032/2021  od  19.05.2021.god.  Akcionarskog  drustva 

"Expobank" u visini 50.000.- Evra. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka 

osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili 

telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.