background image

                                           

 
kao prestonica sira, koji svojom teksturom i karakterom osvaja sva čula i 
šta se krije ispod sača. U predgrađu grada u miru borove šume se nalazi hotel, hotel Borovi. 

Cene su iskazane po osobi
 – pun pansion. 
k deca od 5

Cenovnik br.1  

PROGRAM

Prvi dan
usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan 
Poslednji dan
ARANŽMAN SADRŽI: 


ARANŽMAN N


                                           

 

Najbolja polazna tačka ka osvajanju 

kao prestonica sira, koji svojom teksturom i karakterom osvaja sva čula i 
šta se krije ispod sača. U predgrađu grada u miru borove šume se nalazi hotel, hotel Borovi. 

Cene su iskazane po osobi

pun pansion. 

k deca od 5-11.god plačaju 50% od ukupne cene po odrasloj osobi na bazi izabrane usluge.

Cenovnik br.1  

PROGRAM PUTOVANJA

Prvi dan - Putovanje individualnim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14.00h. Smeštaj i prva 
usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan - Pretposlednji dan
Poslednji dan
 -
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge (Cene su sa uključenim doručkom i osiguranjem)
  Besplatan wi

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  Prevoz 
  Boravišna

plaćaju  boravišnu  taksu  u  iznosu  od  40,00  RSD  po  osobi/danu. 
boravišnu taksu. 

                                           

Najbolja polazna tačka ka osvajanju 

kao prestonica sira, koji svojom teksturom i karakterom osvaja sva čula i 
šta se krije ispod sača. U predgrađu grada u miru borove šume se nalazi hotel, hotel Borovi. 

Tip Sobe

Jednokrevetna

Dvokrevetna 

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna 

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Cene su iskazane po osobi

pun pansion. Deca od 0

11.god plačaju 50% od ukupne cene po odrasloj osobi na bazi izabrane usluge.

Cenovnik br.1  01.06.2020

PUTOVANJA BR.

Putovanje individualnim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14.00h. Smeštaj i prva 

usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.

Pretposlednji dan

- Napuštanje soba do 10.00h. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga.

ARANŽMAN SADRŽI:  

Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge (Cene su sa uključenim doručkom i osiguranjem
Besplatan wi-fi i parking

E SADRŽI: 

 

Boravišna taksa nije
plaćaju  boravišnu  taksu  u  iznosu  od  40,00  RSD  po  osobi/danu. 
boravišnu taksu. Boravišna

                                               CENOVNIK ZA INDIVIDUALNE GOSTE

Najbolja polazna tačka ka osvajanju 

kao prestonica sira, koji svojom teksturom i karakterom osvaja sva čula i 
šta se krije ispod sača. U predgrađu grada u miru borove šume se nalazi hotel, hotel Borovi. 

Tip Sobe 

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba 

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba 

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba 

Cene su iskazane po osobi po noćenju

Deca od 0-5godina borave

11.god plačaju 50% od ukupne cene po odrasloj osobi na bazi izabrane usluge.

20. – Program br.

BR. 43/2020

Putovanje individualnim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14.00h. Smeštaj i prva 

usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.

Pretposlednji dan - Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno v

Napuštanje soba do 10.00h. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga.

Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge (Cene su sa uključenim doručkom i osiguranjem

fi i parking 

 

nije uračunata

plaćaju  boravišnu  taksu  u  iznosu  od  40,00  RSD  po  osobi/danu. 

Boravišna taksa

CENOVNIK ZA INDIVIDUALNE GOSTE

Najbolja polazna tačka ka osvajanju vidikovaca rezervata Uvac

kao prestonica sira, koji svojom teksturom i karakterom osvaja sva čula i 
šta se krije ispod sača. U predgrađu grada u miru borove šume se nalazi hotel, hotel Borovi. 

Hotel 

soba 

 

Jednokrevetna soba 

 

Jednokrevetna soba 

 

po noćenju na bazi izabrane usluge.

5godina borave gratis ukoliko dele zajednički ležaj sa jednom ili dve odrasle osobe,do

11.god plačaju 50% od ukupne cene po odrasloj osobi na bazi izabrane usluge.

Program br. 43/20

/2020 – INDIVIDUALNI

Putovanje individualnim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14.00h. Smeštaj i prva 

usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje. 

Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno v

Napuštanje soba do 10.00h. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga.

Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge (Cene su sa uključenim doručkom i osiguranjem)

uračunata u cenu – iznosi

plaćaju  boravišnu  taksu  u  iznosu  od  40,00  RSD  po  osobi/danu. 

taksa se plaća

CENOVNIK ZA INDIVIDUALNE GOSTE

idikovaca rezervata Uvac

kao prestonica sira, koji svojom teksturom i karakterom osvaja sva čula i 
šta se krije ispod sača. U predgrađu grada u miru borove šume se nalazi hotel, hotel Borovi. 

Hotel Borovi 4

na bazi izabrane usluge.

gratis ukoliko dele zajednički ležaj sa jednom ili dve odrasle osobe,d

11.god plačaju 50% od ukupne cene po odrasloj osobi na bazi izabrane usluge.

/2020 

INDIVIDUALNI PREVOZ:

Putovanje individualnim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14.00h. Smeštaj i prva 

Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno v

Napuštanje soba do 10.00h. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga.

Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge (Cene su sa uključenim doručkom i osiguranjem

iznosi 80,00

plaćaju  boravišnu  taksu  u  iznosu  od  40,00  RSD  po  osobi/danu. 

plaća na recepciji

CENOVNIK ZA INDIVIDUALNE GOSTE

idikovaca rezervata Uvac i Pešterske visoravni je Sjenica. Poznata je 

kao prestonica sira, koji svojom teksturom i karakterom osvaja sva čula i 
šta se krije ispod sača. U predgrađu grada u miru borove šume se nalazi hotel, hotel Borovi. 

Borovi 4*

Usluga 

ND 

ND 

PP 

PP 

PA 

PA 

na bazi izabrane usluge.ND – noćenje sa doručkom, PP 

gratis ukoliko dele zajednički ležaj sa jednom ili dve odrasle osobe,d

11.god plačaju 50% od ukupne cene po odrasloj osobi na bazi izabrane usluge.

PREVOZ:  

Putovanje individualnim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14.00h. Smeštaj i prva 

Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno v

Napuštanje soba do 10.00h. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga.

Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge (Cene su sa uključenim doručkom i osiguranjem)

80,00 RSD po osobi,  po  danu.

plaćaju  boravišnu  taksu  u  iznosu  od  40,00  RSD  po  osobi/danu. 

recepciji hotela 

CENOVNIK ZA INDIVIDUALNE GOSTE

i Pešterske visoravni je Sjenica. Poznata j

kao prestonica sira, koji svojom teksturom i karakterom osvaja sva čula i nezaobilazni 
šta se krije ispod sača. U predgrađu grada u miru borove šume se nalazi hotel, hotel Borovi. 

noćenje sa doručkom, PP 

gratis ukoliko dele zajednički ležaj sa jednom ili dve odrasle osobe,

11.god plačaju 50% od ukupne cene po odrasloj osobi na bazi izabrane usluge.

Putovanje individualnim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14.00h. Smeštaj i prva 

Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.

Napuštanje soba do 10.00h. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga.

Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge (Cene su sa uključenim doručkom i osiguranjem)

osobi,  po  danu.

plaćaju  boravišnu  taksu  u  iznosu  od  40,00  RSD  po  osobi/danu.  Deca  do  7  godina  starosti  ne  plaćaju 

CENOVNIK ZA INDIVIDUALNE GOSTE  

i Pešterske visoravni je Sjenica. Poznata je 

nezaobilazni je deo trpeze, dok se viri 

šta se krije ispod sača. U predgrađu grada u miru borove šume se nalazi hotel, hotel Borovi.  

Cena

2.700,00

2.350,00

3.250,00

2.900,00

3.900,00

3.550,00

noćenje sa doručkom, PP 

gratis ukoliko dele zajednički ležaj sa jednom ili dve odrasle osobe,do

11.god plačaju 50% od ukupne cene po odrasloj osobi na bazi izabrane usluge. 

Putovanje individualnim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14.00h. Smeštaj i prva 

reme.Noćenje. 

Napuštanje soba do 10.00h. Povratak individualnim prevozom. Kraj usluga. 

Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge (Cene su sa uključenim doručkom i osiguranjem)

osobi,  po  danu.  Deca  od  7  do  15  godina 

Deca  do  7  godina  starosti  ne  plaćaju

i Pešterske visoravni je Sjenica. Poznata je 

deo trpeze, dok se viri

 

Cena 

2.700,00 

2.350,00 

3.250,00 

2.900,00 

3.900,00 

3.550,00 

noćenje sa doručkom, PP – polupansion, PA

gratis ukoliko dele zajednički ležaj sa jednom ili dve odrasle osobe,do

Putovanje individualnim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14.00h. Smeštaj i prva 

 

Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge (Cene su sa uključenim doručkom i osiguranjem)

Deca  od  7  do  15  godina

Deca  do  7  godina  starosti  ne  plaćaju

 

i Pešterske visoravni je Sjenica. Poznata je 

deo trpeze, dok se vi

polupansion, P

gratis ukoliko dele zajednički ležaj sa jednom ili dve odrasle osobe,d

Putovanje individualnim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe posle 14.00h. Smeštaj i prva 

Smeštaj u izabranom hotelu, na bazi odabrane usluge (Cene su sa uključenim doručkom i osiguranjem) 

Deca  od  7  do  15  godin

Deca  do  7  godina  starosti  ne  plaćaj

background image

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija 
zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  eventualne 
drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika 
ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 

 

  Cenovnik  Fakultativnih  izleta:  Krstarenje  Sjeničkim  jezerom  -  1250din;  Kombi  prevoz  do  vidikovca 

Molitve  -  700din;  Jeep  safari  do  vidkovca  Molitve  -  1500din;  Poseta  specijalnom  rezervatu 
prirode,,Peštersko polje" - 1500din; Jahanje konja u selu Caričina - 1000din. Vožnja kajaka Uvcem – 3500 
din 

  Individualne troškove 

HOTEL BOROVI 3* 

Opis hotela: 
Hotel,,Borovi" nalazi se u neverovatno lepoj prirodi Sjenice,između guste borove šume i reke Jablanice. Hotel 
još nazivaju i vazdušnjom banjom,zbog okruženja u kojem se nalazi. To je savremeni hotel, čija se arhitektura 
uklapa  u  ambijentalnu  celinu.  Hotel  raspolaže  sa  130  ležaja,  u  jednokrevetnim,  dvokrevetnim,  trokrevetnim  i 
četvrokrevetnim sobama.Hotel Borovi poseduje i šest  apartmana - Junior, Superior, President. U sklopu hotela 
se  nalazi etno  restoran,  banket  sala,  kongresni centar,  veštačko jezero,  staza  zdravlja kroz  borovu  šumu.  Kao 
takav  idealan  je  za  odmor,  pripremu  sportskih  ekipa,  kongresni  turizam,  a  i  za  goste  koje  imaju  problema  sa 
astmom,  bronhitisom.  Sve  sobe  koje  se  nalaze  u  našoj  ponudi  su  opremljene  sa  kablovskom  televizijom,wi-
fi...Parking hotela je pod video nadzorom. 
Kongresni centar & restoran 
Kongresni  centar  hotela,,Borovi"  raspolaže  kapacitetom  do  500  mesta.  Kongresni  centar  je  opremljen 
savremenim  audio-vizuelnim  uređajima  (projektor,projekcione  platno,flip  chart....).  Centar  pruža  mogućnost 
gostima hotela ,,Borovi", kao i drugoj poslovnoj klijenteli da na visoko profesionalan način organizuju sve vrste 
konferencija, seminara, sastanaka, treninga, radionica i drugi događaja. 
Takođe imamo i press centar gde je moguće organizovati konferenciju za novinare, promocije. Ostala prateća 
usluga: cvetna dekoracija, organizovanje koktela dobrodošlice, pauze za kafu, radni ručkovi... U sklopu hotela se 
nalazi i etno restoran sa kaminom i velikom terasom gde gosti mogu da uživaju u pićima naručenim u baru. U 
nacionalnom  restoranu  između  ostalog  u  ponudi  su  gastronomski  specijaliteti  zdrave  hrane  sa  pešterske 
visoravni:  sjenički  sir,  sjeničko  jagnje  ispod  sača  i  na  žaru,teletina  ispod  sača,  heljdopita,  sjenička  pita,  sveža 
pastrmka... 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.  

Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak 
najkasnije 10 dana pre polaska.Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a 
na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od  20% ukupne vrednosti 
aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).Platnim  karticama 
(mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencija Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji 
putovanja  broj  0072/2020  od  10.01.2020.god.,  zaključenog  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom 
asocijacijom  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne 
asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. 
Kondina  br.  14.  ili  na  mail:  garancijaputovanja@yuta.rs.  Polisa  broj  300068485  od  01.01.2020.god. 
Akcionarskog  drustva  za  osiguranje  "DDOR  Novi  Sad".  Licenca  OTP  027/2020,  kategorija  licence  A  35  od 
29.01.2020.