background image

                                     

 

    

BEOGRAD - MUZEJI - KAJAK -  BIKE TOUR – AVALA – POZORIŠTE NA TAŠU – KONCERTI - SKADARLIJA 

 

INDIVIDUALNI PROGRAM                                 3 DANA / 2 NOĆENJA   

Provedite  nezaboravan vikend  u Beogradu,  gradu  kulture,  nesvakidašnjih  dešavanja,  urbane  atmosfere  i starogradskog šmeka. 

Pešačićemo beogradskom kaldrmom i slušati priče o legendama i ljubavima Branislava Nušića, pevati starogradske pesme u Skadarliji ili 
osetiti noćni život beogradskih splavova. Vozićemo se otvorenim autobusom i fotografisati gradske pejzaže i spomenike kulture, a Beograd 
na vodi ćemo doživeti u romantičnoj vožnji turističkim brodićima. Ko bude želeo u nove avanture, moći će sa našim vodičima osvojiti Avalu, 
kajakom  obići  Veliko  Ratno  ostrvo  i  skrivenu  prirodu,  biciklom  istražiti  Zemun  ili  se  jednostavno  prepustiti  suncu  na  plažama  Ade 
Ciganlije... Kulturno leto na Tašu oduševiće vas najpoznatijim predstavama...   Dobrodošli u Beograd.   

 

1. DAN ( romantični petak )       ...BEOGRAD ( Beograd Branislava Nušića...)  
Dolazak u Beograd i smeštaj u izabranom hotelu ili privatnom smeštaju. U 16h sastanak putnika na Trgu Republike gde vas očekuje naš vodič. 
Nakon  upoznavanja  grupe  polazak  na  pešačko  panoramsko  razgledanje  centra  Beograda  i  Kalemegdana.  Po  povratku  idemo  stopama 
komediografa  Branislava  Nušića  i okupljamo se  u  zgradi  Nušićeve  fondacije  na  kafi  i  druženju  sa  prigodnim  programom.  Sledi  prezentacija 
programa za  naredne  dane i ponuda  fakultativnih sadržaja  i izleta za Avalu, kajak  i  biciklističku turu  u  slobodno vreme, kao i preporuka  za 
muzeje i individualne obilaske van programa. Slobodno veče ili po želji šetnja do Skadarlije i odlazak u neki od restorana… Noćenje. 
2. DAN ( avanturistička subota )       BEOGRADU  ( otvoreni autobus, brodska vožnja, Avala pešačka tura, kajak ili biciklistička tura…) 
Slobodno pre podne ili fakultativni program : 
                                      -  Avala  /oko  09h  polazak  autobusom  do  podnožja  Avale  i  lagani  pešački  uspon  do  vrha.  Poseta  avalskom  tornju  i 
spomeniku neznanom junaku.  Slobodno vreme za šetnju i osveženje. Degustacija pića u destileriji Sučević sa hladnom zakuskom. U povratku 
poseta hramu Svetog Save. Povratak u Beograd oko 16h.  
                                      -  Kajak  /  oko  10h  sastanak  grupe  na  Ušću  (  tačno  mesto  se  utvrdjuje  po  prijavi).  Priprema  i  kratke  bezbednosne 
instrukcije a potom vožnja kajakom oko Velikog ratnog ostrva dunavskim kanalima kroz živopisnu prirodu. Nakon povratka kratko druženje u 
obližnjem splav-kafeu. 
                                     -  Bike  Tour  /  oko  10h  sastanak  grupe  na  Ušću  (  Planet  bike  kod  hotela  Jugoslavija).  Priprema  i  kratke  bezbednosne 
instrukcije  a  potom  vožnja  biciklima  savskom  obalom  ka  Zemunu  sa  foto  pauzama  za  odmor  i  osveženje.  U  povratku  vožnja  Novim 
Beogradom do starog sajmišta i pogledom ka Beograd na vodi. Povratak ispod Brankovog mosta i  kratko druženje u obližnjem splav-kafeu. 
Nastavak  popodnevnog  programa  započinjemo  u  15h  panoramskim  obilaskom  grada  otvorenim  autobusom  sa  vodičem.  Polazak  je  sa 
parkinga  ispred  Gradske  skupštine.  Nakon  vožnje  poseta  Istorijskom  Muzeju  i  postavci  posvećenu  Nemanjićima.  Slobodno  popodne  ili 
fakultativno
                                      - Beograd sa reke / oko 18h sastanak grupe na beogradskom pristaništu ( kod Beton hale). Panoramska vožnja brodom 
duž obala Dunava i Save sa turističkim vodičem. Romantična vožnja brodom upotpuniće vašu sliku Beograda I njegovih skrivenih delova.  
Slobodno veče ili fakultativno odlazak na oproštajnu večeru sa muzičkim programom u nekom od tradicionalnih restorana. Noćenje... 
3. DAN   ( kulturna nedelja )   BEOGRAD ( DAN ZA UŽIVANJE I POSETU MUZEJA ) 
Napuštanje  smeštaja  do  10h.  Oko  10h  sastanak  grupe  na  Trgu  Republike  sa  vodičem.  Kraća  pešačka  tura  i  odlazak  do  Narodnog  Muzeja. 
Obilazak stalne postavke i program sa vodičem u najznačajnijoj ustanovi istorije i kulture naše zemlje. Nastavak šetnje do Pedagoškog Muzeja, 
obilazak i oproštajno druženje u bašti muzeja. Slobodno vreme za individualni program i odlazak kući...( kraj usluga ). DOVIĐENJA 
 

                                                                                                                                                    Cenovnik br.1  od 01.06.2020. 

 – Program br. ------------ 

 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

DODATNO NOĆENJE 

PETAK - NEDELJA 

PRIVATNI SMEŠTAJ I KATEGORIJE 

5.990 DINARA 

2.390 DINARA 

PETAK - NEDELJA 

HTL BALAŠEVIĆ 3* 

6.290 DINARA 

2.550 DINARA 

PETAK - NEDELJA 

HTL KASINA 2* 

7.990 DINARA 

2.990 DINARA 

PETAK - NEDELJA 

HOTEL SLAVIJA 2* 

7.990 DINARA 

2.990 DINARA 

PETAK - NEDELJA 

HOTEL REX 3* 

7.990 DINARA 

3.390 DINARA 

PETAK - NEDELJA 

HOTEL CROWN PLAZA 4* 

8.990 DINARA 

4.490 DINARA 

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) umanjuje se 2000 DINARA , na zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje 

popust 40%. 

 

background image

 
 

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije 
cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu 
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama  prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene 
informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika  ovlašćenih  subagenata,  koje  nisu  u  skladu  sa 
elementima zaključenog Ugovora o putovanju.
 
 

 

ARANŽMAN SADRŽI: 

 

Smeštaj  u  hotelu  /  privatnom  smeštaju  /  po  izboru  (po  lokalnoj  kategorizaciji)  u  1/2  i  1/2+1  (treći  krevet  je  pomoćni  ležaj  manjih  dimenzija  -
 isključivo na upit) sobama na bazi 2 noćenja sa uplaćenim uslugama. 

 

Razgledanje Beograda u pratnji vodiča 

 

Panoramska vožnja otvorenim autobusom sa vodičem 

 

Tura Branislava Nušića 

 

Obilazak Narodnog Muzeja, Istorijskog Muzeja i Pedagoškog Muzeja 

 

Usluge vodiča/predstavnik agencije 

 

Troškove organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 
 

FAKULTATIVNE IZLETe (minimum 6 putnika za realizaciju):  
AVALA (uključena ulaznica za toranj, degustacija rakije i meze, vodič i transfer autobusom) 3000 dinara 
KAJAK , ( vodič-instruktor, vožnja, oprema i najam kajaka,...) 2900 dinara 
BIKE TOUR
, ( vodič-instruktor, vožnja i najam bicikla,...) 900 dinara 
BEOGRAD SA REKE 
, ( vodič, vožnja brodom) 800 dinara 
VEČERA U JEDNOM OD NACIONALNIH RESTORANA (aperitiv i  večera po turističkom meniju sa muzičkim programom...) 1600 dinara 

  Doplatu za jednokrevetnu sobu isključivo na upit 
 

Prevoz iz vašeg mesta boravka do Beograda. Moguće organizovati na upit uz doplatu za grupe od minimum 15 osoba 

 

Individualne troškove 

KULTURNO LETO NA TAŠU: 

 

26. JUN ,, Mamma Mia,, 21h ( pozorište na Terazijama )      - cena ulaznice 500 dinara 

 

27. JUN ,, Trpele,,           21h  ( Beogradsko dramsko pozorište )     - cena ulaznice 500 dinara 

 

28. JUN ,, Pošteni provalnik,,  21h  ( Beogradsko dramsko pozorište )     - cena ulaznice 500 dinara 

 

3. JUL    ,, Art,,                21h  ( Atelje 212 )    - cena ulaznice 500 dinara 

 

4. JUL    ,, Art,,                21h  ( Atelje 212 )    - cena ulaznice 500 dinara 

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA  
  
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate.  Gotovinski  - 
rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po 
uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti 
aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke).  Platnim karticama  (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, 
Maestro, Dina. 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2020  od 
10.01.2020.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 
koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. 
Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068485 od 01.01.2020.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR 
Novi Sad". Licenca OTP 027/2020, kategorija licence A 35 od 29.01.2020.