background image

 

                            4 DANA/3 NOĆI AVIONOM

Rim je glavni grad Italije i regiona Lacio, poznat još i kao „prestonica sveta”, „večni grad” ili „grad na sedam brežuljaka”. Nalazi 

se na zapadu centralnog dela Apeninskog poluostrva i dom je za više od 2 miliona stanovnika. Deo Rima je i država Vatikan koji 

predstavlja suverenu teritotiju Svete stolica, duhovni centar katoličkog sveta. Rim je nastao iz legende o Romulu i Remu, a danas 

predstavlja grad čudesnih kontrasta i jedan je od najposećenijih u svetu. Veruje se da koliko god puta posetili Rim, svaki naredni 

put će biti podjednako uzbudljiv i drugačiji. Jedinstveni splet istorije, neprocenjivih umetničkih vrednosti, tradicije, čari slavne 

italijanske kuhinje, muzike, mode i neodoljivog šarma, samo su neki od razloga zbog kojih Rim posete milioni turista svake godine 

i uvek mu se iznova vraćaju.

POLAZAK: 08.11.2019.

1. DAN        BEOGRAD – RIM (pešačka tura uključena u cenu!)

Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla”, dva sata pre poletanja. Let za Rim aviokompanijom Alitalija u 11.40h 

(let AZ 591). Dolazak na aerodrom ‘’Leonardo Da Vinči’’ u 13.15h. Transfer do hotela i smeštaj. Popodne, obilazak gra-

da pešice u pratnji vodiča: Trg Naroda, Španske stepenice, Fontana di Trevi, Panteon, Trg Navona... Povratak u hotel je 

individualan. Noćenje. 

2. DAN        RIM (fakultativno Vatikan)

Doručak. Poludnevna fakultativna poseta Vatikanu u trajanju od oko 3 sata. U okviru posete obilaze se najznačajniji 

deo zbirki Vatikanskih muzeja kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka geografskih mapa iz 16 

veka; zatim Sikstinska kapela poznata po tavanici koju je oslikao Mikelanđelo Buonaroti temama iz Starog zaveta; sledi 

obilazak najveće crkve na svetu - Crkve svetog Petra. Slobodno posle podne. Noćenje. 

3. DAN        RIM (fakultativno Forum i Koloseum)

Doručak. Poludnevni fakultativni izlet “Forum i Koloseum”. Obilazak najznačajnijih lokaliteta antičkog Rima, mesta 

na kome je on nastao i na kome su ovekovečene njegove najveće pobede i dostignuća. Nekada središte političkog, 

religioznog i javnog života. Obilazak uključuje: Koloseum, najveći rimski amfiteatar, “čudo” inženjerije i graditeljstva 

Starog sveta koje oživljava atmosferu i pokliče najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima – borbe gladija-

tora. U mermeru isklesani reljefi trijumfalnih lukova ilustruju osvajačke pohode rimskih imperatora i širenje njihove 

vlasti i uticaja na teritoriju koja se prostirala od Britanije do Sirije, opravdavajući naziv “Caput Mundi” (Prestonica 

sveta); brežuljak Palatino, mesto na kome je, po legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada i koji 

u narednim vekovima postaje najelitnija rezidencijalna zona, mesto stanovanja rimskih imperatora i uglednih građa-

na; Forum, centar političkog, javnog i komercijalnog života, u okviru koga se nalaze ostaci bazilika, tržnica, sudnica i 

hramova; Kapitolinski brežuljak, nekadašnji rimski akropolj, simbol neprikosnovenog autoriteta antičkog Rima, za čiji 

je današnji izgled zaslužan Mikelanđelo. Slobodno posle podne. Noćenje.

4. DAN        RIM – BEOGRAD

Rani doručak. Transfer na aerodrom. Poletanje za Beograd aviokompanijom Alitalija u 09.15h (let AZ 592). Dolazak u 

Beograd u 10.50h. Kraj programa.

POVRATAK: 11.11.2019.                                                                      Cenovnik br.1 od 15.07.2019. – Program br.  62/2019

Cena po osobi u 1/2 sobi za navedeni period u € u izabranom hotelu sa uključenim aerodromskim taksama     

                  Deca od 0-2 god. plaćaju 25 eur u pratnji dve punoplatežne osobe. Nemaju sedište u avionu, kao ni ležaj u hotelu.

ARANŽMAN SADRŽI: 

• 

Avio prevoz na relaciji Beograd-Rim-Beograd kompanijom Air Serbia

• 

Aerodromske takse 130€ (plaćaju se u agenciji i podložne su promeni do polaska na putovanje)

• 

Transfer aerodrom-hotel-aerodrom

• 

3 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama u hotelu 3* iz lanca RAELI hotela

• 

Pešačko razgledanje grada

• 

Usluge vodiča na srpskom jeziku

• 

Troškovi organizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

• 

Gradsku taksu - hotel 3* - 4€ po osobi po noći, hotel 4* - 6€ po osobi po noći, hotel 5* - 7€ po osobi  

 

 

po noći (plaćanje u hotelu na recepciji u gotovini)

• 

Fakultativni izleti

• 

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja

FAKULTATIVNI IZLETI:

• 

Vatikan - 45€ (U cenu je uračunata ulaznica i usluge lokalnog vodiča. Povratak je individualan.)

• 

Forum i Koloseum - 40€ (U cenu su uračunate usluge lokalnog vodiča i ulaznice za Forum i Koloseum)

Prijavljivanje za fakultativne izlete se vrši u agenciji, prilikom uplate aranžmana, a plaćanje u Italiji, isključivo u evri-

ma. Potrebno je najmanje 15 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta po navedenim cenama. U slučaju manjeg broja 

prijavljenih, izleti se mogu realizovati uz korekciju cene. 

NAPOMENA: Lokalna turistička agencija (organizator fakultativnih izleta) zadržava pravo promene cene, dana real-

izacije i minimalnog broja putnika za realizaciju izleta. 
OPISI HOTELA:

RAELI Hoteli 3*               www.raelihotels.it 

Hoteli iz ovog lanca se nalaze u zoni Termini stanice, u neposrednoj blizini svih važnih turističkih atrakcija grada. Sve 

sobe su sa kupatilom (tuš ili kada/WC), fenom, telefonom, TV-om i klima uređajem. U sastavu hotela je restoran u 

kom se služi doručak po principu švedskog stola. Naziv hotela u kom će grupa boraviti biće poznat 5 dana pre početka 

putovanja (mogući su sledeći hoteli

: FLORIDIA 3*, LAZIO 3*, NOTO 3*, REGIO 3*, SIRACUSA 3*).

Hotel Floridia 3* http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-floridia

Hotel se nalazi u blizini Termini stanice i udaljen je 500 metara od Trga Republike. Hotel ima 42 sobe, sve sobe imaju: 

kupatilo (tuš ili kada/WC), fen, klima uređaj, sef, telefon, TV. Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu 

hotela. Wi fi internet samo u lobiju hotela.

Hotel Lazio 3*               http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-lazio

Hotel se nalazi u blizini Termini stanice. Hotel ima 61 sobu, sve sobe imaju: kupatilo (tuš ili kada/WC), fen, klima uređaj, 

sef, telefon, TV. Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu hotela. Wi fi internet samo u lobiju hotela.

Hotel Noto 3*               http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-noto

Hotel se nalazi u blizini Termini stanice. Hotel ima 130 soba, sve sobe imaju: kupatilo (tuš ili kada/WC), fen, klima uređaj, 

sef, telefon, TV. Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu hotela. Wi fi internet samo u lobiju hotela.

Hotel Regio 3*              http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-regio

Hotel se nalazi u blizini Termini stanice, par minuta šetnje i 500m od Trga Republike. Hotel ima 75 soba, sve sobe imaju: 

kupatilo (tuš ili kada/WC), fen, klima uređaj, sef, telefon, TV. Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu 

hotela. Besplatan wi fi internet samo u lobiju hotela.

Hotel Siracusa 3*         http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-siracusa

Hotel se nalazi u blizini Termini stanice. Hotel ima 140 soba, sve sobe imaju: kupatilo (tuš ili kada/WC), fen, klima uređaj, 

sef, telefon, TV. Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu hotela. Wi fi internet samo u lobiju hotela.

Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostav-

lja agenciji) koja mora važiti još 6 meseci od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost 

za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju 

da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od 

aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji posedu-

ju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno 

osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. Više informacija 

o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na našem sajtu www.robinson.rs.
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za efektivu na dan 

uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak na-

jkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu 

predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se 

vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćan-

ja) Visa, Master, Maestro, Dina.
Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 

0072/2019 od 25.01.2019.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija 

PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 

3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. 

Polisa broj 300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za osiguranje “DDOR Novi Sad”. Licenca OTP 007/2010 

od 28.01.2010.

Minimalni broj za realizaciju programa je 20 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz 

neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, 

krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom 

tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih 

od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora 

o putovanju.

Legenda: 1/2 – dvokrevetna soba, 1/1 – jednokrevetna soba, BB – noćenje sa doručkom (samoposluživanje-izbor više jela)

 

08.11-11.11.2019

4dana/3noći

Po osobi u dvokrevetnoj

403

1.dete od 0 do 2 god.

25

1.dete od 2 do 12 god.

403

treća osoba

403

Po osobi u jednokrevetnoj

481

BB

HOTEL

TIP SOBE

USLUGA

RAELI HOTELI 3*