background image

                                      

     

 

 

                             

shopping & degustacija 100 vrsta čokolade 

                                                                                  4 DANA/1 NOĆENJE  AUTOBUSOM 

Grac je drugi grad po veličini i broju stanovnika u Austriji i glavni grad savezne pokrajine Štajerske. Smešten je u predalpskom 

prostoru, na severnoj ivici Gradečkog polja, a kroz grad teče reka Mura. Istorijsko središte Graca je upisano na UNESCO popis mesta 
svetske  baštine  u Evropi  1999.  godine kao primer  skladnog  suživota  tipičnih  građevina  iz  različitih  istorijskih  razdoblja  i  umetničkih 

stilova.  Fabrika  čokolade  Zotter  se  nalazi  u  Riegesburgu  i  ne  predstavlja  običan  proizvodni  pogon  već  veoma  uspešnu  turističku 
destinaciju. Poseta  fabrici počinje kratkim filmom o uzgoju kakaovca  u Latinskoj Americi, a nakon toga posetioci uživaju u izuzetno 
zanimljivoj turi nazvanoj Schokoladen Theater. Svaki posetilac dobija keramičku kašičicu za degustaciju čokoladnih smesa i do kraja 
proba  više  od  100  vrsta  čokolade  (tamna  i  bela,  od  30  -  100%  kakaa).  Oko  fabrike  se  na  27  ha  prostire  Eko  farma  sa  autohtonim 

vrstama  domaćih  životinja.  Maribor  je  drugi  po  veličini  grad  od  11  opština  u  Sloveniji.  Predstavlja  regionalno  središte  pokrajne 
Štajerske, koja se zapravo većim delom prostire u Austriji. Leži na reci Dravi, na mestu gde si sastaje planinski masiv Pohorje, Dravsko 
polje i planina Kozjak. Obrazovni je centar i sedište mariborske nadbiskupije 
Polazak:14.02/06.03/17.04/30.04.2020. 

1. dan  BEOGRAD 
Polazak iz Beograda oko 22 h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme biće poznato 
najkasnije dan pred putovanje ). Noćna vožnja kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji sa kratkim pauzama. 

2.dan  TRŽNI CENTAR SHOPPING CITY SEIERSBERG – GRAC – ZOTTER FABRIKA ČOKOLADE (fakultativno)  
Dolazak  u  tržni  centar  Shopping  City  SEIERSBERG,  koji  se  nalazi  u  blizini  Graca,  sa  preko  250  prodavnica,  poznatih  robnih  marki 
(ističemo  brend  PRIMARK).  Putovanje  nastavljamo  do  Graca.  Smeštaj  u  hotel  posle  15  časova.  Fakultativan  polazak  ka  gradu 
Riegesburgu gde se nalazi poznata fabrika čokolade Zotter i gde je predviđen specijalno osmišljen obilazak fabrike i degustacija preko 

100 raznih vrsta čokolade, u trajanju od sat vremena. Nakon obilaska slobodno vreme za obilazak Eko farme koja se nalazi u sklopu 
fabrike. Povratak u Grac. Slobodno vreme. Noćenje. 
3.dan  GRAC – MARIBOR - BEOGRAD 
Doručak. Napuštanje hotela. Zajednički obilazak grada uz pratnju vodiča. Nastavak putovanja prema Mariboru. Po dolasku u Maribor, 

razgledanje  i  upoznavanje  centra  grada  u  pratnji  vodiča.  Slobodno  vreme  do  popodnevnih  časova  kada  je  predviđen  polazak  za 
Beograd. 
4.dan  BEOGRAD 

Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa. 
Povratak: 17.02/09.03/20.04/03.05.2020. 

 

                                       

Cenovnik br.1 .1od 09.01.2020. – Program br.  122/2019. 

 

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

17.04 – 20.04.2020. 

OEKOTEL 3* 

99 € 

79 € 

30.04 – 03.05.2020. 

OEKOTEL 3* 

99 € 

79 € 

 

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 

 
ARANŽMAN SADRŽI: 
  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) na navedenoj relaciji /mesta se određuju prema prijavi 
  Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) 

sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

  Razgledanje Graca i Maribora u pratnji vodica 
  Poseta tržnom centru SEIERSBERG www.shoppingcityseiersberg.at/ 
  Usluge turističkog vodiča/pratioca tokom celog putovanja 
  Troškove ogranizacije putovanja 

 

 
 

 
 
 
 

background image

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne 
korekcije  cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za 
obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u 

cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi 
odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i 

radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 
 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 
  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 
  Fakultativani izleti (neophodan minimun 25 putnika) -Fabrika čokolade ZOTTER (ulaznice za fabriku i Eko farmu uključene u cenu) 

25 evra / 20 evra (deca do 12 godina) OBAVEZNA PRIJAVA U AGENCIJI 

  Doplata za 1/1 sobu – 35 € (isključivo na upit) 
  Doplata za dodatno sedište u autobusu 30 evra (isključivo na upit) 
  Transfer iz UŽICA, ČAČKA, KRAGUJEVCA, BATOČINE (ostali gradovi na upit) – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transfer iz 

ZRENJANINA – doplata 20 evra / minimum 4 putnika, transfer iz NOVOG SADA – doplata 10 evra / minimum 4 putnika, transfer iz 
VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika   

  Individualne troškove 

 

NAPOMENA Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova 
rezervacije,  prevoza,  parkinga,  vodiča,  ulaznica,  organizacije...  Cene  izleta  podložne  su  promenama  u  slučaju  nedovoljnog  broja 
prijavljenih  putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na 

lokalitetima  u  odnosu  na  dan  izlaska  programa.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  organizator  izleta  zadržava  pravo  ponuditi 
korigovane,  više  cene  u  odnosu  na  zainteresovani  broj  putnika  koje  isti  nisu  u  obavezi  da  prihvate.  Termini  fakultativnih  izleta  su 
promenljivi  i  zavise  od  slobodnih  termina  po  lokalitetima,  broja  prijavljenih  putnika  i  objektivnih  okolnosti.  Izvršilac  usluga  na 

odredištu je inopartner. 
OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA 
ZA GRUPE - PLAĆANJE VODIČU NA LICU MESTA. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE TOKOM PUTOVANJA. 
 

OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA 
Hotel OEKOTEL 3* Nalazi se u u južnom delu Graca – Kalsdorfu, oko 12 km od centra grada. Postoji gradski prevoz od hotela do centra 
grada sa jednim presedanjem. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su 1/2 i 1/2 + 1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih 
dimenzija - isključivo na upit) sa TWC, TV, mini barom, telefonom... www.oekotel.com/#kalsdorf 

 
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) 
koja  mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 

dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće 
putniku  ulaz  na  teritoriju  EU,    u  tom  slučaju  će  se  smatrati  da  je  putnik  odustao  od  aranžmana  i  postupiće  se  prema  Opštim 
uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i 
boravka  u  EU  (potrebna  novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama 

zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na 
našem sajtu www.robinson.rs. 
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. 

Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak najkasnije  10  dana  pre 
polaska.  Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u 
agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog 

iznosa od strane banke). Platnim karticama(mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0072/2020 od 

10.01.2020.god.,  zaključenog  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom  asocijacijom  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul. 
Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na 
adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14.  ili  na  mail:  garancijaputovanja@yuta.rs.  Polisa  broj  300068485  od  01.01.2020.god. 
Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 027/2020, kategorija licence A 35 od 29.01.2020.