background image

 

 

6 DANA / 3 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

 

Milano je industrijska metropola Italije i važi za jedan od privredno najznačajnijih gradova Evrope. Grad poseduje bogato kulturno 
nasleđe. Posebno se izdvaja jedinstveno kulinarstvo s brojnim čuvenim specijalitetima kao što su kolač panettone i risotto alla 
Milanese. Takođe, Milano je veoma poznat po muzičkoj, posebno operskoj tradiciji, kao i dom više značajnih kompozitora. Milano je 
poznat i po nekoliko značajnih muzeja, akademija, palata, crkava i biblioteka i po dva slavna fudbalska tima: Milan i Inter. Lombardijski 
metropolis posebno je poznat po svojim modnim kućama i prodavnicama, kao u čuvenoj ulici Montenapoleone i Galeriji Viktora 
Emanuela, koja se smatra najstarijim trgovačkim centrom u svetu. Glavni grad Lombardije je svetsko središte mode i dizajna, grad 
glamura…
 
 
Polazak: 29.12.2023. 
1. DAN        BEOGRAD
  
Polazak  iz  Beograda  oko  17:30h  sa  glavne  autobuske  stanice  BAS,  centar  Beograda,  ulaz  iz  Karađorđeve  ulice  preko  puta  hotela  Mr. 
President  (tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  –  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima 
polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Vožnja kroz Hrvatsku 
i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN        MILANO 
Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Obilazak grada u pratnji vodiča: Kapija mira – Arco della Pace, gradski park Sempione, zamak 
Sforca, Piazza Garibaldi, pešacka i trgovačka ulica Via Dante, glavni trg – piazza Duomo, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Trg 
Skala, Spomenik Leonardo da Vinči i najpoznatija operska kuća Milanska skala. Smeštaj u hotel posle 15h. Slobodno vreme. Noćenje
3. DAN        MILANO – DJENOVA I OUTLET CENTAR SERRAVALLE (fakultativno ) 
Doručak
. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili celodnevni fakultativni izlet u Đenovu i outlet centar Serravalle. Dolazak u Đenovu. 
Razgledanje grada: Trg Ferari sa bronzanom fontanom, Duždeva palata, Kolumbova kuća, Porta Soprana, Duomo, palata Svetog Đorđa… 
Slobodno vreme. Polazak iz Đenove u poslepodnevnim časovima. Usputna poseta outlet centru Serravalle – najpoznatiji shopping centar u 
Italiji.  Slobodno  vreme  za  kupovinu.  Povratak  u  Milano  u  večernjim  časovima.  Individualni  doček  nove  godine. SREĆNA  NOVA 
GODINA!!!
 Noćenje
4. DAN        MILANO – LUGANO I JEZERO KOMO ( fakultativno ) 
Doručak
.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti  ili  mogućnost  organizovanja  fakultativng  izleta  do  jezera  Komo.  Polazak  ka  jezeru 
Komo, treće po veličini u Italiji. Komo je poznato mondensko mesto gde odmara i uživa svetski džet set. Po dolasku u Komo razgledanje 
grada:  gradski  park,  mauzolej  Aleksandra  Volte,  glavni  trg  piazza  Duomo  i  katedrala.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti. 
Mogućnost fakultativnog krstarenja jezerom Komo sa razgledanjem raskošnih vila u pratnji vodiča. Nastavak putovanja ka Luganu. Kratko 
razgledanje i slobodno vreme. Povratak u Milano. Noćenje
5. DAN        MILANO  - MONCA ( fakultativno ) 
Doručak
. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet u Moncu. Kada kažemo Monca, 
uglavnom  prvo  pomislimo  na  trkačku  stazu.  Međutim,  ovaj  bivši  kraljevski  grad  ima  dosta  toga  da  ponudi  turistima.  Nakon  dolaska, 
upoznavanje grada u pratnji vodiča. Ono po čemu će ovaj grad upamtiti oni koji ga posete je svakako katedrala Svetog Jovana Krstitelja, 
zaštitnika  grada,  napravljena  u  kombinaciji  crnog  i  belog  mermera.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti.  Povratak  u  Milano.  U 
popodnevnim  časovima  polazak  za  Beograd  sa  dogovorenog  mesta.  Vožnja  kroz  Sloveniju  i  Hrvatsku  sa  usputnim  zadržavanjima  radi 
odmora. 
6. DAN        BEOGRAD 
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa

Povratak: 03.01.2024. 

Cenovnik br.1. od 18.10.2023 . – Program br. 77/2023 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

29.12.2023. – 03.01.2024. 

REX 3* 

269 € 

249 € 

 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE 

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana. 

Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz. 

background image

 

 
 
 
 
ARANŽMAN SADRŽI: 

•  Prevoz  autobusom  turističke  klase  (od  16  –  87  mesta)  prosečne  udobnosti  na  navedenoj  relaciji  /  mesta  se  određuju 

prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

• 

Smeštaj  u  hotelu  3*  (po  lokalnoj  kategorizaciji)  u  1/2  i  1/2+1  (treći  krevet  je  pomoćni  ležaj  manjih  dimenzija  –
 isključivo na upit) sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni, skromni, slatko – slani) 

•  Gradsku turističku taksu 
•  Razgledanje Milana u pratnji vodiča 
•  Usluge turističkog vodica /pratioca tokom putovanja 
•  Troškove organizacije putovanja 

 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

•  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu 90 € - na upit 
•  Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 € (isključivo na upit
•  Fakultativne  izlete  (minimum  25  osoba):  ĐENOVA  I  OUTLET  SERRAVALLE www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-

serravalle/ 35  evra  /  25  evra (deca  do  12  godinaLUGANO  I  JEZERO  KOMO  30  evra  /  20  evra (deca  do  12  godina)  ;  VOŽNJA 
BRODOM PO JEZERU KOMO 15 evra / 10 evra
 (deca do 12 godina); MONCA 20 evra / 10 evra (deca do 12 godina) 

•  Transfer iz NOVOG SADA – doplata 15 evra / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika 
•  Individualne troškove 

 

NAPOMENA: Fakultativni izleti  nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova 
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u 
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u 
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA:- opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera 
Hotel REX 3*
 Nalazi se u širem centru Milana. Gradskim prevozom je povezan sa centrom grada. Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su 
u 1/2 i 1/2 +1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) sa TWC, TV… Doručak je kontinentalni – skroman, slatko 
– slani. www.hotelrexmilano.it/ 
 
POSEBNE NAPOMENE: 
• 

Prva  promena  po  već  zaključenom  ugovoru  je  moguća  bez  nadoknade.  Kod  svake  naredne  promene  već  zaključenog  ugovora 
(datuma  polaska  i  povratka,  imena  putnika,  broja  putnika  sa  ugovora,  smeštajnog  objekata…),  agencija  zadržava  pravo  na  plate 
administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. 

• 

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja 
uzimaju  se  u  obzir  stariji  putnici,  trudnice,  porodice  sa  decom  (do  12  godina),  putnici  sa  dokumentovanim  zdravstvenim 
problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje 
mu agencija dodeli. 

• 

Putnik je dužan da  prilikom  potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i  broj isprave sa 
kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati. 

• 

Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana 
povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. 

• 

Organizator putovanja nije ovlašćeni ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da  se 
sami  upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se  putnicima  da  se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna 
novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs 
ili  u  ambasadi  ili  konzulatu  zemlje  u  koju  putuju  i  kroz  koje  prolaze.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  u  slučaju  da  pogranične  vlasti 
onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.  

background image

 

• 

Ukoliko  putnici  izvrše  doplatu  za  dodatno  sedište  u  autobusu,  nemaju  prava  na  refundiranje  novca  nakon  putovanja  ukoliko  u 
autobusu ostane još slobodnih mesta. 

• 

Dan  pred  polazak  organizator  putovanja  šalje  obaveštenje  sa  svim  detaljima  polaska.  Ukoliko  ne  dobijete  poruku  obavezno 
kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje. 

• 

Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4h vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti 
kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

• 

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u 
autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik 
može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator  putovanja ne može 
odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

• 

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, 
muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati 
i imajte u vidu da  ono što je za nekoga  toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje 
među putnicima i osećaj kolektivizma. 

• 

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. 

• 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa 
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu. 

• 

Organizator  putovanja  zadržava  pravo  promene  programa  putovanja  usled  nepredviđenih  objektivnih  okolnosti  (npr.  gužva  na 
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). 

• 

Organizator  putovanja  i  izleta  na  putovanju  zadržava  pravo  izmene  termina  i  uslova  izvođenja  fakultativnih  izleta  predviđenih 
programom  kao  i  redosleda  razgledanja  usled  objektivnih  okolnosti. Molimo  da  uzmete  u  obzir  da  postoji  mogućnost  da  usled 
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. 

• 

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine 
trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). 

• 

Putnicima  koji  imaju  za  cilj  posete  muzejima  i  galerijama,  preporučujemo  da  na  internetu  provere  radno  vreme  istih  i  da  željene 
posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. 

• 

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i  ino 
partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. 

• 

U  smeštajne  objekte  se  ulazi  prvog  dana  boravka  od 15:00h  (postoji  mogućnost  ranijeg  ulaska),  a  napuštaju  se  poslednjeg  dana 
boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i 
standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja 
tačnog imena  hotela, obavezuje se da  ime postavi najkasnije 7 dana  pre polaska na  put. U slučaju promene hotela, organizator  je 
dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. 

• 

Opisi  smeštajnih  objekata  su  informativnog  karaktera.  Za  eventualna  odstupanja  i  kvalitet  usluge  u  okviru  smeštajnih  objekata, 
organizator  putovanja  ne  snosi  odgovornost  jer  to  isključivo  zavisi  od smeštajnih  objekata. Neki  od  dopunskih  sadržaja  smeštajnih 
objekta  su  dostupni  uz  doplatu.  Postoji  mogućnost  odstupanja  i  promena  oko  dostupnosti  nekih  sadržaja,  jer  isključivo  zavise  od 
smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...).  

• 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. 

• 

Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu 
smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može 
obećavati ovakve usluge. 

• 

Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj 
treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. 

• 

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 

• 

Potpisnik  ugovora  o  putovanju  ili  predstavnici  grupe  putnika  obavezni  su  da  sve  putnike  upoznaju  sa  ugovorenim  programom 
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

• 

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

• 

Međunarodno  putno  zdravstveno  osiguranje  je  obavezno  za  pojedine  destinacije.  Savetujemo  Vas  da  isto  posedujete  za  sva  Vaša 
putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole 
u državama kroz koje prolazite. 

• 

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program 
putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

background image

 

• 

Organizator  zadržava  pravo  da  putem  Last  minute  ponude  prodaje  svoje  aranžmana  po  cenama  koje  su  drugačije  od  onih  u 
cenovniku.  Stranke  koje  su  započele  plaćanje  ili  uplatile  aranžman  po  cenama  objavljenim  u  ovom  cenovniku  nemaju  pravo  da 
potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni. 
 

USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka
  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale 
banka), Poštanska štedionica. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencijeRobinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne 
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, 
Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "ADRIATIC BANK" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se 
aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU 
"YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju