background image

 

       

 

 

                                                                                                  5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

 
Milano je industrijska metropola Italije i važi za jedan od privredno najznačajnijih gradova Evrope. Grad poseduje bogato kulturno 

nasleđe. Posebno se izdvaja jedinstveno kulinarstvo s brojnim čuvenim specijalitetima kao što su kolač panettone i risotto alla Milanese. 
Takođe,  Milano  je  veoma  poznat  po  muzičkoj,  posebno  operskoj  tradiciji,  kao  i  dom  više  značajnih  kompozitora.  Milano  je  poznat  i  po 
nekoliko značajnih muzeja, akademija, palata, crkava i biblioteka i po dva slavna fudbalska tima: Milan i Inter. Lombardijski metropolis 
posebno je poznat po svojim modnim kućama i prodavnicama, kao u čuvenoj ulici Montenapoleone i Galeriji Viktora Emanuela, koja se 
smatra najstarijim trgovačkim centrom u svetu. Glavni grad Lombardije je svetsko središte mode i dizajna, grad glamura... 
POLAZAK: 30.12.2019. 
1. dan  BEOGRAD 
Polazak  iz  Beograda  oko  17h  sa  glavne  autobuske  stanice  BAS,  centar  Beograda,  ulaz  iz  Karađorđeve  ulice  preko  puta  hotela  Mr.  President.  Vožnja  kroz 
Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. dan  MILANO 
Dolazak  u  Milano  u  prepodnevnim  časovima.  Obilazak  grada  u  pratnji  vodiča:  Kapija  mira  –  Arco  della  Pace,  gradski  park  Sempione,  zamak  Sforca,  Piazza 
Garibaldi, pešacka i trgovačka ulica Via Dante, glavni trg  – piazza Duomo, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Trg Skala, Spomenik Leonardo da 
Vinči  i  najpoznatija  operska  kuća  Milanska  skala.  Smeštaj u  hotel  posle  15h.  Slobodno  vreme. U  večernjim  satima,  individualni  odlazak  na  doček  u  centar 
grada.  Noćenje.  
3. dan  MILANO – ĐENOVA I OUTLET CENTAR SERRAVALLE (fakultativno)  
Doručak
. Slobodno vreme ili fakultativni izlet u Đenovu i outlet centar Serravalle. Dolazak u Đenovu. Razgledanje grada: Trg Ferari sa bronzanom fontanom, 
Duždeva palata, Kolumbova kuća, Porta Soprana, Duomo, palata Svetog Đorđa... Slobodno vreme. Polazak iz Đenove u poslepodnevnim časovima. Usputna 
poseta outlet centru Serravalle – najpoznatiji shopping centar u Italiji. Slobodno vreme za kupovinu. Povratak u Milano u večernjim časovima. Noćenje 
4. dan 

 MILANO – LUGANO I KOMO (fakultativno 

Doručak. Odjava iz hotela i  pakovanje stvari do 9h. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili mogućnost organizovanja fakultativng izleta do jezera Lugano i 
Komo. Polazak ka jezeru Lugano. Na samoj obali jezera smešten je i grad Lugano. Grad je lepo uređen sa dugim šetalištem uz obalu jezera i poznat je po 
raskošnom gradskom parku i šarmantnom starom gradu sa krivudavim ulicama, prodavnicama, restoranima i barovima medju kojima se ističe katedrala San 
Lorenco.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti.  Nastavak  puta  do  jezera  Komo,  trećeg  po  veličini  u  Italiji.  Komo  je  poznato  mondensko  mesto  gde 
odmara i uživa svetski džet set. Po dolasku u Komo razgledanje grada: gradski park, mauzolej Aleksandra Volte, glavni trg piazza Duomo i katedrala. Slobodno 
vreme  za  individualne  aktivnosti.  Mogućnost  fakultativnog  krstarenja  jezerom  Komo  sa  razgledanjem  raskošnih  vila  u  pratnji  vodiča.  U  popodnevnim 
časovima polazak za Beograd sa dogovorenog mesta. Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 
5. dan      BEOGRAD  
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa
POVRATAK: 03.01.2020.                                                                                                                         Cenovnik br.1 od 09.09.201

9. – Program br. 84/2019

  

 

VREDNOST ARANŽMANA PO OSOBI 

DINARSKI DEO 

1500 din + DEO U EVRIMA IZ TABELE 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

30.12.2019 – 03.01.2020. 

3* 

129€ 

109 € do 20.11. 

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

transfer iz UŽICA, ČAČKA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika  

transfer iz KRAGUJEVCA, BATOČINE – doplata 20 evra / minimum 4 putnika 

transfer iz ZRENJANINA – doplata 20 evra / minimum 4 putnikatransfer iz NOVOG SADA – doplata 10 evra / minimum 4 putnika,  

transfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika  

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 
  Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 ili 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih  dimenzija - isključivo na upit

sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje)  

  Razgledanje Milana u pratnji vodiča 
  Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe 
  Troškove organizacije putovanja 

 
 
 
 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije 
cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu 
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene 
informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika  ovlašćenih  subagenata,  koje  nisu  u  skladu  sa 
elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 

 

 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Fakultativne izlete (minimum 25 pax za realizaciju): ĐENOVA I OUTLET SERRAVALLE www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-

outlet-serravalle/ 35 evra / 25 evra (deca do 12 godina), KOMO I LUGANO 30 evra / 20 evra (deca do 12 godina), VOŽNJA BRODOM 
PO JEZERU KOMO 15 evra / 10 evra
 (deca do 12 godina) 

  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 
  Doplatu za jednokrevetnu sobu na upit 50 (isključivo na upit)   
  Doplata za dodatno sedište u autobusu 60 €(isključivo na upit)   
  Individualne troškove – nepomenute usluge 

 
 
NAPOMENA
 Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova 
rezervacije,  prevoza, parkinga,  vodiča, ulaznica,  organizacije... Cene  izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu 
na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na 
zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po 
lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
 
Hotel 3* Nalazi se u Milanu ili okolina. Gradskim prevozom je povezan sa centrom grada. Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su u 1/2 i 1/2 
+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sa TWC, TV... Doručak je kontinentalni - skroman, slatko – slani. TAČAN 
NAZIV HOTELA BIĆE POZNAT NAJKASNIJE 7 DANA PRED PUTOVANJE. 
 
Napomena:  Svaki  putnik  je  u  obavezi  da  poseduje  važeću  putnu  ispravu  (kopija  stranice  sa  ličnim  podacima  se  dostavlja  agenciji)  koja 
mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, 
ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju 
EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. 
Preporučujemo  putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU  (potrebna  novčana sredstva za 
boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama  zemlje  u  koje  putuju  ili  na  www.europa.rs.  Više 
informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na našem sajtu www.robinson.rs. 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom 
prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). 
Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 
U  skladu  sa  odredbama  Zakonu  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2019  od 
25.01.2019.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 
14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne  asocijacije  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  011  3228  686,  011  3228  687,  prijavom  na  adresu  YUTA, 
Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj  300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za 
osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.