background image

 

                                

 
 

background image

           

Minimalni broj za realizaciju programa je  70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz 
saglasnost prijavljenih  putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu  aranžmana je  najkasnije 5 dana  pre  polaska. Krajnji rok za 
prijavljivanje  je  10  dana  pred  put.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da 
koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika 
agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator 
ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2018  od  25.01.2018.god.,  zaključenog  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom  asocijacijom 
turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne  asocijacije  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  011  3228  686,  011  3228  687, 
prijavom  na  adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14.  ili  na  mail:  garancijaputovanja@yuta.rs.  Polisa  broj  300060789  od  25.01.2018.god.  Akcionarskog  drustva  za 
osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010. 

POLAZAK: 29.12.2018. 

PROGRAM PUTOVANJA: 
1. dan 

BEOGRAD 

Polazak iz Beograda oko 17h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred 
putovanje ). Iz Novog Sada oko 18h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Mađarsku i Austriju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.  
2. dan 

BERLIN  

Dolazak u Berlin oko podneva. Panormasko razgledanje Berlina: East side galerija  - Berlinski zid sa umetničkim delima, Aleksandrov Trg sa televizijskim 
tornjem, Berlinska katedrala, ostrvo muzeja, Fridrihova ulica sa upoznavanjem nacističke Nemačke, Brandeburška kapija, nemački parlament – Reichstag… 
Smeštaj u hotel posle 15h. Slobodno vreme. Noćenje
3. dan 

BERLIN – LAJPCIG – BERLIN 

Doručak. Slobodno vreme za individualne obilaske ili fakultativni izlet u Lajpcig - najveći grad u nemačkoj državi Saksoniji i grad koji leži na tri reke: Beli 
Elster,  Parta  i  Plajsa.  Ime  grada  potiče  od  lužičkosrpske  reči  Lipsk,  što  znači  „naselje  u  kojem  rastu  lipe“.  Lajpcig  se  prvi  put  pominje  kao  slovensko 
(lužičkosrpsko) naselje 1015. godine. Po dolasku, upoznavanje grada: stari grad sa Univerzitetom i crkvom Svetog Tomasa, Bahov muzej, Opera, moderni 
deo  grada  i  memorijalni  kompleks  Bitke  naroda…  Slobodno  vreme.  Povratak  u  Berlin.  U  večernjim  satima  organizovan  odlazak  na  doček  na  ulicama 
Berlina. SREĆNA NOVA GODINA!!! Organizovan povratak u hotel. Noćenje

 

 

 

4. dan 

BERLIN – POTSDAM – BERLIN 

Doručak.  Slobodno  vreme  za  individualne  obilaske  ili  poludnevni  fakultativni  izlet  u  Potsdam,  jedan  od  najstarijih  gradova  Nemačke,  centar  savezne 
države  Brandenburg.  Potsdam  je  zbog  svog  posebnog  kulturnog  ambijenta,  jedinstvene  lokacije  na  reci  Havel,  brojnih  palata  i  vrtova,  uvršten  na  listu 
UNESCO-a. Upoznavanje grada sa vodičem, holandski i ruski kvart, zamak Sesilienhof u kome je održana istorijska konferencija Staljina, Trumana i Čerčila, 
nakon koje je usledilo bombardovanje Hirošime. Mogućnost obilaska palate Sansusi sa čarobnim vrtovima u kojoj Fridrih Veliki  tražio mir i utočište od 
vladarskih obaveza ili Nove palate (ulaznice uz doplatu). Povratak u Berlin u popodnevnim satima. Predlog za veče: izlazak u neku od brojnih pivnica ili 
klubova. Noćenje.   

 

 

5. dan 

BERLIN – DREZDEN – BEOGRAD 

 

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Drezden. Nakon dolaska razgledanje grada sa mnogo zdanja u barkonom stilu: Palata Cvinger (u kojoj se nalazi 
više  muzeja),  protestantska  Bogorodičina  crkva,  Opera  Zemper,  rimokatolička  Dvorska  crkva,  Rezidencijalna  palata  (državni  muzej),  palata  Tašenberg 
(danas hotel Kempinski), Avgustov most… Slobodno vreme do polaska za Beograd. Noćna vožnja preko Češke, Slovačke i Mađarske… 
6. dan 

BEOGRAD 

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima na mesto polaska. 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

29.12.2018 – 03.01.2019. 

HOPPEGARTEN 3* 

219 € 

179 € do 05.12. 

                                     UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNACENOG TERMINA U TABELI                           Cenovnik br.1 od 22.11.2018. 

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) umanjuje se 10 €. 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogucnost umanjenja ukoliko se koristi sopstveni prevoz. 

Polazak iz Užica (gradski stadion), Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine -  doplata za transfer 20 € (minimum 4 putnika). 

Polazak iz Zrenjanina – doplata za transfer 1500 rsd (minimum 4 putnika).

 

ARANŽMAN SADRŽI: 

 

Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju  prema prijavi 

 

3 noćenja sa doručkom u izabranom hotelu u 1/2 i 1/2+1 sobama po lokalnoj kategorizaciji. Hotel HOPPEGARTEN 3* nalazi se u okolini Berlina sa istočne 
strane, 20tak km od centra grada. Povezan je gradskim prevozom sa gradom i kombinuje se voz i autobus. Sobe 1/2 i 1/2+1, sa TWC, telefonom, SAT TV. 
Hotel raspolaže restoranom, recepcijom, aperitiv barom... www.hotelhoppegartenberlin.com/default-en.html 

 

Razgledanje prema programu u pratnji vodiča 

 

Troškovi usluge vodiča (predstavnik agencije) 

 

Troškove vođstva i organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

 

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

 

Individualne troškove – nepomenute usluge 

 

Fakultativne izlete (minimum 30 pax za realizaciju): IZLET U LAJPCIG 35 evra / 25 evra (deca do 12 godina), IZLET U POTSDAM 25 evra / 15 evra (deca do 
12 godina)  

 

Staničnu uslugu 50 rsd za polaske iz Beograda, plaća se u agenciji 

 

Jednokrevetnu sobu na upit - 90 € 

NAPOMENA:  Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova  rezervacije,  prevoza, 
parkinga,  vodiča,  ulaznica,  organizacije...  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u  odnosu  na  dan  izlaska  programa  –  cena  je 
podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

  

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKE za efektivu na dan uplate. Gotovinski - rezervacija se vrši 
uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje 
banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po 
odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).  Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost odloženog plaćanja)  Visa,  Master,  Maestro, 
Dina.           

 

 

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON LICENCA OTP 007/2010, ORGANIZATORA PUTOVANJA (YUTA STANDARD