background image

 
 

 

 

Istorija  nas  nije  uvek  mazila,  ali  su  kulturne  veze  sa  Bugarskom  oduvek  postojale  začinjene  i  zajedničkom 
duhovnošću. Svi naši sveci su izuzetno poštovani u Bugarskoj, a naročito Sveti Sava kao i Sveti kralj Milutin 
čijim  se  moštima  u  crkvi  Svete  Nedelje  u  Sofiji  vernici  klanjaju.  Tradicija  i  običaji  još  iz  paganskih  vremena 
prepliću se sa hrišćanskim nasledjem. Bugari su veseli narod koji je očuvao svoju tradiciju a njihova dobra vina 
uz  gastronomiju    je  najbolja  preporuka  za  uživanje  i  dobar  provod.  Ovo  putovanje  će  vas  odvesti  i  do 
romantičnog Plovdiva, nekadašnje Evropske Prestonice kulture, raskošnog kulturnog i istorijskog nasledja.   
 
Polazak 30.12.2023.   

 

DNEVNA VOŽNJA                        3 dana, 2 noćenja 

Program putovanja: 
 
1.dan     

     

BEOGRAD - SOFIJA 

Polazak  autobusom  za  Bugarsku  u  08:00  h  sa  autobuske  stanice  /  BAS  /,  dnevna  vožnja  sa  usputnim 
zadržavanjima radi odmora... dolazak u Sofiju. Smeštaj u hotel. Nakon  pauze za odmor panoramsko razgledanje 
grada:  Vitoša  bulevar,  crkva  Aleksandra  Nevskog  (izgrađena  u  ruskom  stilu)  sa  muzejem  fresaka,  crkva  Sv. 
Nedelje gde su izložene mošti kralja Milutina, crkva Rotonda (sv. Đorđa), nekadašnja Kraljevska palata, bazilika 
Aja Sofija itd.  Slobodno vreme za šetnju i individualni obilazak grada …... Noćenje… 
2.dan   

SOFIJA – PLOVDIV …( DOČEK NOVE GODINE) 

.  ...  doručak,  Slobodan  dan  za  individualno  razgledanje  Sofije  ili  fakultativno  odlazak  u  Plovdiv,  jedan  od 
najlepših  gradova  na  Balkanu.  Panoramsko  razgledanje  ovog  istorijskog  grada  raznolike  arhitekture:  Antički 
amfiteatar  iz  2.  veka,  rimski  stadion,  crkva  svetog  Konstantina  i  Jelene  kao  i  brojni  muzeji  i  galerije,  starog 
utvrđenja  iznad  reke  Marice...Slobodno  vreme  za  individualno  razgledanje  i  posetu  muzeja  kao  i  očuvanih 
aristokratskih vila iz 18. I 19. veka koje su pretvorene u muzeje…   Povratak u Sofiju. Slobodno vreme u centru 
grada za šetnju i pripremu za DOČEK NOVE GODINE. Doček Nove Godine na trgu u centru grada ili fakultativno 
odlazak na večeru sa nacionalnim specijalitetima i muzičkim programom …... Noćenje… 
3.dan                 SOFIJA – RILSKI MANASTIR - BEOGRAD 
…doručak, napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualno razgledanje ili fakultativni izlet za Rilski manastir. 
Dolazak u Rilski manastir u prepodnevnim satima. Rilski manastir je najveći i najpoznatiji pravoslavni manastir u 
Bugarskoj. Nalazi se na jugozapadu Bugarske na planini Rili, 117 km južno od Sofije u dolini Rilske reke. Obilazak 
manastirskog kompleksa. Slobodno vreme. Povratak u Sofiju. Nastavak putovanja za Beograd. Dolazak u Beograd 
u kasnim večerrnjim satima.…(KRAJ USLUGA) 
Povratak: 01.01.2024. 

CENA ARANŽMANA: 149 €      /        first minute do 10.12.2023.  129 € 

Popust ostvaruje  treća odrasla osoba 20 % u trokrevetnoj sobi, deca do 12 god. u pratnji dve odrasle osobe u 

trokrevetnoj sobi 30 %. 

ARANŽMAN SADRŽI:                                                                        Cenovnik 3 od  01.12.2023. Program broj 71/2023 

  Prevoz komfornim turističkim autobusom (klima/video) na relaciji iz programa. 
  Smeštaj u hotelu Svete Sofije 3* u Sofiji na bazi 2 noćenja sa doručkom (doručak - švedski sto). Hotel se 

nalazi  u  širem  centru  grada.  Sve  sobe  su  komforne,  dvokrevetne  i  trokrevetne,  TV,  tuš  –  WC.  Hotel 
poseduje recepciju, aperitiv bar, TV salu, restoran. 

  Razgledanje Sofije sa vodičem po programu 
  Vodiča - pratioca na putovanju 

  Troškove organizacije putovanja. 

 

background image

 
 

 
 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Sve nepomenute i individualne troškove i ulaznice. (ulaznice se plaćaju na lokalitetu i iznose od 3-6 Leva – 

1 € oko 1,9 Leva ); 

  Fakultativni izleti (minimum 20 prijavljenin): 

-Celodnevni izlet za Plovdiv 25 € po osobi; 
-Rilski manastir sa uključenom ulaznicom 35 € po osobi; 

  Svečana novogodišnja večera 45 – 60 €; 

  Doplata za jednokrevetnu sobu - 45 €; 

  Medjunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja. 

 
SMEŠTAJA: 

 

Hotel  Svete  Sofije  3*  se  nalazi  u  centru  grada.  Šetnjom  stižete  do  svih  glavnih  atrakcija  i  spomenika 
Sofije.  U  blizini  se  nalazi  veliki  broj  restorana  i  prodavnica.  Poseduje  recepciju,  restoran  i  bar,  WiFi  je 
dostupan  u  celom  hotelu.  Sobe  su  dvokrevetne,  konforno  opremljenesa  TV-om,  klima  uređajem, 
kupatilom TWC. Doručak bife servis. 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke 
Srbije)  na  dan  uplate.  Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene 
aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u 
evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  na  dve  jednake  mesečne  rate,  po  uplati 
akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u 
agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju 
kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog 
plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim  uslovima  plaćanja  za  klijente 
banaka: EXPOBANK,  Banca  intesa,  NLB  Komercijalna  banka,  OTP  banka  (bivša  Societe  Generale  banka), 
Poštanska štedionica. 
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu – biometrijski pasoš - (kopija stranice sa 
ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija 
organizator putovanja ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju 
građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,  u 
tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja 
agencije  organizatora  putovanja.  putnicima  koji  poseduju  biometrijske  pasoše  ili  važeće  lične  karte  koje  su 
dovoljne  za  ulazak  u  Severnu  Makedoniju.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  prijavljenih  putnika  (minimum  40), 
agencija  organizator  putovanja  zadržava  pravo  da  otkaže  putovanje  ili  realizuje  prevoz  uz  korekciju  cene  ili  u 
saradnji sa drugom agencijom. Krajnji rok za otkazivanje aranžmana, od strane organizatora putovanja, je pet (5) 
dana  pre  datuma  polaska  u  slučaju  nedovoljnog  broja  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  da  je  posle  zaključenja 
Ugovora  o  putovanju  došlo  do  promena  u  kursu  na  deviznom  tržištu  ili  promena  u  tarifama  prevoznika  i 
aerodromskih  i  kompanijskih  taksi,  agencija  organizator  putovanja  zadržava  pravo  korekcije  cene  programa 
putovanja. Sve vreme boravka Vam na raspolaganju stoji stručan predstavnik naše agencije ili  lokalni partner, 
koji  će  se  potruditi  oko  Vašeg  kompletnog  boravka  na  izabranoj  destinaciji  i  ponuditi  fakultativne  izlete  u 
saradnji sa lokalnim agentom.. Naš lokalni partner u Makedoniji je T.A. ARKA-G, ulica Makedonija br 12-1, grad 
Skoplje, 1000 Skoplje. 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD) 

Organizator  putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz 
ovaj aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu 
Organizator  ima  GARANCIJU  PUTOVANJA  Nacionalne  asocijacije  turistickih  agencija  PU  "YUTA",  Beograd,  ul. 
Kondina  br  14,  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  119/2021  od  30.11.2021.god,  Bankarska  garancija 
068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira 

background image

 

                                       

                                                              

 

bez  odlaganja,  odnosno  u  roku  od  14  dana  od  dana  nastanka  osiguranog  slucaja  kod  Nacionalne  asocijacije 
turistickih  agencija  PU  "YUTA",  0113228  686,  011  3228  687,  pisanim  putem  ili  telegramom  na  adresu  YUTA, 
Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.