background image

      

        

 

 

 

6 DANA/3 NOĆENJA  AUTOBUSOM  

Asocijacija na ovaj grad sa najvećim srcem na Balkanu, obično su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka 

što tiho teče I uvek isto pitanje - jel Sarajevo gdje je nekad bilo... A ondaTrebević, Bjelašnica, Igman I Jahorina koje štite ovaj večni grad I 
čuvaju njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli I stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke... Grad u kojem ćete 
naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete I pojedete lagano, uživajući u kafii sarajevskim ćevapima, pitama 
ispod sača, baklavama. 
POLAZAK: 10.11.2022. 
1. DAN        
 BEOGRAD  
Polazak  iz  Beograda  oko  23:30h  
sa  glavne  autobuske  stanice  BAS,  centar  Beograda,  ulaz  iz  Karađorđeve  ulice  preko  puta  hotela  Mr. 
President  (tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  -  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima 
polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Vožnja kroz Srbiju, 
pored Šapca,sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN       SARAJEVO – VRELO BOSNE (fakultativno
Dolazak u Sarajevo u jutarnjim časovima i panoramsko razgledanje grada uz pratnju vodiča: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, 
Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća, Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI 
veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga. Fakultativni odlazak na Vrelo Bosne. Posle 15h smeštaj u hotel. Slobodno vreme. 
Noćenje. 
3. DAN
     SARAJEVO – JAHORINA(fakultativno
Doručak.
 Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Jahorina. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Sarajevo.Noćenje  
4. DAN        SARAJEVO – BLAGAJ I MOSTAR(fakultativno

Doručak.  Slobodno  vreme  ili  fakultativni  polazak  grupe  prema  Blagaju  koji  se  nalazi  par  kilometara  od  Mostara  i  na  kratko 
uživanje
naizvorištuBune,  najvećemkraškomizvor  u  Evropi,  pored  kojeg  se  nalazičuvenasufijskatekija.  Nastavak  putovanja  do  Mostara
Nakon dolaska u Mostar posetićemo građevine koje datiraju iz turskog doba: Stari most, kula Kalebija, Kula Herceguša, Sahat Kula, Kriva 
ćuprija  -  jedan  od  najstarijih  očuvanih  spomenika  iz  osmanlijskog  perioda,  podignut  polovinom  XVI  veku  i  po  predanjima  Stari  most  je 
sagrađen  upravo  po  uzoru  na  ovaj  mali  most.  Kujundžiluk  -  stara  mostarska  čaršija  nalazi  se  na  levoj  strani  reke  Neretve  sa  svojim 
radionicama i suvenirnicama. Slobodno vreme.Povratak u Sarajevo.Noćenje. 
5. DAN         SARAJEVO – BOSANSKA DOLINA PIRAMIDA(fakultativno
Doručak.  Odjava  iz  hotela  i  pakovanje  stvari  do  9h.  Slobodno  vreme  ili  fakultativni  izlet  do  Bosanskih  piramida.  Bosanska  dolina 
piramida
 je  najveći  svetski  kompleks  piramidalnih  građevina.  Sastoji  se  od  nekoliko  piramida  od  kojih  je  najveća Bosanska  piramida 
Sunca
 (Visočica)  koja  je  s  visinom  od  više  od  220  metara,  znatno  viša  čak  i  od  čuvene  Keopsove  piramide.  Nakon  dolaska  u  Dolinu 
piramide, sledi odlazak do Belvederea, mesta odakle se pruža idealan pogled na Piramidu Sunca  I odakle je moguće napravit I najlepše 
fotografije ovog objekta. Zatim sledi odlazak do podzemnog lavirinta “Ravne”koji se sastoji od mreže podzemnih tunela I prostorija. Tuneli 
su  osvetljeni,  a  prosečna  visina  je  oko  2  metra.  Uređeni  deo  tunela  za  turistička  posete  se  prostire  na  dužini  od  oko  850  metara. 
Temperatura vazduha  je konstantna tokom cele godine I iznosi oko 12°C tako da  je neophodno imati adekvatnu odeću. Prava  vrednost 
tunela  je  u  zabeleženim  vrednostima  poput  visoke  koncentracije  negativnih  jona  I  originalne  Šumanove  rezonance  od  7,83  Hz  koji 
omogućavaju  da  se  u  toku boravka  vase  telo  revitalizira,  kako  fizički  tako  I  mentalno. Nakon  poseta  lavirintu sledi odlazak  do  Piramide 
Sunca.  Ovo  je  najstarija  i  najveća  piramida  u  svetu.  Poseta  uključuje  obilazak  arheoloških  iskopina  na  severnoj  strani  piramide,  gde  se 
mogu videti površinski blokovi rađeni od sintetičkog (geopolimernog) betona koji su otkriveni ispod sloja zemlje I vegetacije. Povratak u 
Sarajevo.
Polazak u večernjim časovima za Beograd.Putovanje kroz Bosnu I Srbiju sa usputnim zadržavanjima radi odmora.  
6. DAN         BEOGRAD 
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu I zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa. 
POVRATAK: 15.11.2022.
 
 
                                                  

 

 

 

 

 

     Cenovnik br.1. od 30.09.2022 . – Program br. 58/2022 

 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA  

10.11 – 15.11.2022. 

DAN PRIMIRJA  

WALTER 4* 

119 € 

99 € 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

background image

 

 

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 

  ARANŽMAN SADRŽI: 

•  Prevoz  autobusom  turistička  klase  (od  16  -  87  mesta)  prosečne  udobnosti  na  navedenoj  relaciji  /  mesta  se  određuju  prema 

datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

•  smeštaj u hotelu 4* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit

sobama na bazi 3 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

•  razgledanje Sarajeva u pratnji vodiča 
•  usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 
•  troškove ogranizacije putovanja 

 

ARANŽMAN NE SADRŽI:

 

•  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu 45€ - na upit 
•  Fakultativne  izlete  (minimum  25  osoba),  usluge  vodiča  i  ulaznice  Vrelo  Bosne  (uključena  ulaznica)  5  evra  ;  Izlet  Do  Blagaja  i 

Mostara 15 evra ; Izlet na Jahorinu 15 evra ; Izlet u Bosansku dolinu piramida (odlazak do Belverderea, obilazak tunela Ravne I 
obilazak Piramide Sunca
25 evra 

•  doplata za dodatno sedište u autobusu 30 evra (isključivo na upit) 
•  Individualne troškove 
•  transfer iz UŽICA, ČAČKA, KRAGUJEVCA, BATOČINE (ostali gradovi na upit)  – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transfer iz 

ZRENJANINA – doplata 20 evra / minimum 4 putnika, transfer iz NOVOG SADA – doplata 10 evra / minimum 4 putnika, transfer iz 
VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika 
 

NAPOMENA: Fakultativni izleti  nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova 
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u 
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u 
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.  
OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA OVAJ IZLET U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O  PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA 
ZA GRUPE - PLAĆANJE VODIČU NA LICU MESTA. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE TOKOM PUTOVANJA. 

 

OPIS SMEŠTAJA: - opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera 
Hotel WALTER 4*
Nalazi se u Sarajevo, na liniji gradskog prevoza. Tramvajem je povezan sa centrum grada. Sobe poseduju TWC, TV, 
klimu... Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na upit) ležajem. Hotel ima restoran u kom se 
poslužuje doručak. Doručak je na bazi švedskog stola – samoposluživanje.walterhotel.ba/ 
 
POSEBNE NAPOMENE: 

•  Prva  promena  po  već  zaključenom  ugovoru  je  moguća  bez  nadoknade.  Kod svake  naredne  promene  već  zaključenog  ugovora 

(datuma  polaska i povratka, imena  putnika, broja putnika sa  ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava  pravo naplate 
administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. 

•  Redosled  sedenja  u  autobusu  se  pravi  prema  datumu  uplate  tj  sklapanja  Ugovora  o  putovanju. Prilikom  pravljenja  redosleda 

sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim 
problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište 
koje mu agencija dodeli.  

•  Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa 

kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati. 

•  Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od 

dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. 

•  Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se 

sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna 
novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  na  sajtu  Delegacije  EU  u  Srbiji 

background image

 

 

www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da 
pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.  

•  Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u 

autobusu ostane još slobodnih mesta. 

•  Dan  pred  polazak  organizator  putovanja  šalje  obaveštenje  sa  svim  detaljima  polaska.  Ukoliko  ne  dobijete  poruku  obavezno 

kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje. 

•  Zaustavljanje  radi  usputnih  odmora predviđeno  je  na  svakih  3,5  do  4h  vožnje  na  usputnim  stajalištima,  u  zavisnosti  od 

raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

•  Mole  se  putnici da  vode  računa  o  svojim  putnim  ispravama,  novcu  i  stvarima u  toku  trajanja  aranžmana.  Ostavljanje  vrednih 

stvari  u  autobusu  i  u  hotelskim  sobama  nije  preporučljivo  jer  ni  prevoznik  ni  hotel  ne  odgovaraju  za  iste!  U  slučaju  obijanja 
autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator 
putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

•  Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u 

vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište 
podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno 
razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. 

•  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. 
•  Upozoravaju  se  putnici  da  zbog  poštovanja  satnica  predviđenih  programom  putovanja,  ne  postoji  mogućnost  zadržavanja 

autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu. 

•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na 

granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). 

•  Organizator  putovanja  i  izleta  na  putovanju  zadržava  pravo  izmene  termina  i  uslova  izvođenja  fakultativnih  izleta  predviđenih 

programom  kao  i  redosleda  razgledanja  usled  objektivnih okolnosti. Molimo  da  uzmete  u  obzir  da  postoji  mogućnost  da  usled 
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. 

•  Dužina  trajanja slobodnog vremena  za  individualne  aktivnosti  tokom  programa  putovanja  zavisi  od  objektivnih  okolnosti  (npr. 

dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). 

•  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene 

posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. 

•  Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i 

ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. 

•  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana 

boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan 
i  standardizovan  od  strane  Nacionalne  turističke  asocijacije  zemlje  u  kojoj  se  nalazi.  Organizator  putovanja  u  slučaju  ne 
objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, 
organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu 
programa. 

•  Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, 

organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih 
objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od 
smeštajnih  objekata  (npr.  sef,  parking,  mini-bar,  TV,  klima  uređaj,  fen  za  kosu,  internet...).  Organizator  putovanja  ne  može  da 
utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. 

•  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu 

vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator 
ne može obećavati ovakve usluge. 

•  Smeštaj  na  grupnim  aranžmanima  ovog  tipa  je  u  dvokrevetnim  ili  dvokrevetnim  sobama  sa  pomoćnim  ležajem  namenjene  za 

smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem  su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih 
dimenzija. 

•  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 
•  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom 

putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

background image

 

 

•  Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša 

putovanja  jer  u  suprotnom  sami  snosite  odgovornost  za  eventualne  posledice  prilikom  kontrole  države  u  koju  putujete  kao  i 
kontrole u državama kroz koje prolazite. 

•  Za  sve  informacije  date  usmenim,  telefonskim  ili  elektronskim  putem  agencija  ne  snosi  odgovornost.  Validan  je  samo  pisani 

program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

•  Organizator  zadržava  pravo  da  putem  Last  minute  ponude  prodaje  svoje  aranžmana  po  cenama  koje  su  drugačije  od  onih  u 

cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da 
potražuju 
 

USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom 
prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane 
banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne 
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, 
Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez 
odlaganja,  odnosno  u  roku  od  14  dana  od  dana  nastanka  osiguranog  slucaja  kod  Nacionalne  asocijacije  turistickih  agencija  PU  "YUTA", 
0113228  686,  011  3228  687,  pisanim  putem  ili  telegramom  na  adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br  14.  ili  na  mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.