background image

                 

 

 

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 2 putnika. Prevoz sopstveni.  

Aranžman  je  moguće  realizovati i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne  korekcije cene i  uslova  putovanja  uz 

saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu 

aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. Krajnji rok za prijavljivanje je 10 dana pred put. 

U slučaju promenena monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija 

zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije 

usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih 

Reka Tara suza Evrope, najveći rezervoar pitke vode u  Evropi i  najdublji kanjon u Evropi. Tara  teče kroz divlju netaknutu 
prirodu, okićena jedinstvenom florom I faunom, uokvirenoj strmim liticama. Jedini zvukovi koji se čuju u kanjonu su cvrkut 
ptica I žubor vode. 
Ekipa “ Monting”-a iz Srbinja i tim naše agencije koji vodi program ‘’Robinsonove avanture” su pripremili program raftinga 
Tarom I Drinom. 
PROGRAM RAFTINGA 2018. 
1.dan  …FOČA – KAMP NA DRINI “ BASTASI “… 
Odlazak  sopstvenim  prevozom  do  Srbinja  ili  organizovanim  prevozom  za  grupe  (mogućnost  najma  kobija  i  autobusa  u 
zavisnosti od veličine grupe). Po dolasku u Foču prihvat od strane Monting rafting tima, smeštaj u kampu na Drini - Bastasi, 
večera u prirodi, noćenje. 
2.dan  … RAFTING 
  

oko 8.00: Tradicionalni doručak ... Pripreme za polazak i transfer 
oko 9.00: Polazak mini busem i terenskim vozilom ka Brštanovici. Vožnja preko Šćepan Polja i dolazak na Splavište. 
Priprema čamaca i opreme za rafting.  
oko  11.00:  Početak  raftinga  koji  se  odvija  najuzbudljivijim  delom  vodotoka  Tare,  sa  najvećom  koncentracijom 

bukova  (penušavi  slapovi)  u  dužini  od  20  km.  Ovim  delom  toka  smjenjuju  se  jedan  za  drugim  bukovi  među  kojima  su 
najpoznatiji i najuzbudljiviji: Brštanovački buk, buk Ćelije, bukovi Pod borovima, gornji i donji Vjerinovića buk, buk Uzlup. 
Prolazak pored Šćepan Polja, gde se spajaju Tara i Piva i grade Drinu. Uzbudljivi ulazak u Drinu i vožnja oko 5 km do našeg 
kampa pored obale. 

oko  16.00:  Završetak  raftinga  i  iznošenje  čamaca  i  oprema.  Presvlačenje  i  odmor  u  kampu.  Ručak  u  kampu 

spremljen  na  tradicionalan  način..  (Meni:  supa  -  čorba,  jagnjetina  ili  piletina  ispod  sača,  varivo,  salata,  sok  -  limunada, 
hleb...). 

Uveče: Slobodno vreme za šetnju i druženje pored logorske vatre. Večera. Noćenje... 

3.dan  …FOČA…   
… doručak, napuštanje kampa. / Po želji odlazak fakultativno na obilazak jedine prašume u Evropi “ Perućica “ sa lokalnim 
vodičem / Polazak kući sopstvenim prevozom…( kraj usluga ) 

CENA ARANŽMANA: 90 € 

ARANŽMAN SADRŽI:                                                                                           Cenovnik broj 1 od 15.02.2018. 

  2 noćenja u kampu Bastasi u kolibama, obezbeđena posteljina I vreće za spavanje  

  Transfer  FOČA – KAMP – BRŠTENOVICA – KAMP - FOČA 

  Jednodnevni rafting sa obrocima po programu 

  Troškove organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Prevoz do Foče 

  Dodatni obrok 5 €, taksa za rafting oko 12 € 

  Individualni troškovi 

NAPOMENA : za ovo putovanje vam je potreban važeći pasoš 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
 
Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKE za efektivu na dan uplate. 
• Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 
dana pre polaska. 
 • Kreditom  poslovnih  banaka po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija 
u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita 
(uplata punog iznosa od strane banke). 
• Platnim karticama ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja),  
ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE / YUTA STANDARD