background image

                                           

    

 

                                                                                       4 DANA/2 NOĆENJA AUTOBUSOM 

 

Spajanjem tri grada Budima, Obude i Pešte 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas prava turistička poslastica za mnoge 
turiste koji je posećuju. Lepoti Budimpešte, pre svega, doprinosi 11 mostova koji spajaju dva dela grada – Budim i Peštu, Kraljevska 
palata na uzvišenju na samoj obali Dunava, zgrada Parlamenta koja je jedna od najvećih u svetu, Trg Heroja, prelepi široki bulevari 
Andraši i Rakoci… Ne može se sa sigurnošću reći da li je Budimpešta lepša danju ili noću ali svakako sa razlogom nosi epitet „Kraljica 
Dunava”. I zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste zagledali 
izloge u ulici Vaci ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.
 

 

Polazak: 30.12.2023. 
1. DAN        BEOGRAD
  
Polazak  iz  Beograda  oko  22:30h  sa  glavne  autobuske  stanice  BAS,  centar  Beograda,  ulaz  iz  Karađorđeve  ulice  preko  puta  hotela  Mr. 
President  (tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  –  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima 
polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Iz Novog Sada oko 
23:30h. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. DAN        BUDIMPEŠTA 
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike 
Svetog  Ištvana,  Ribarske  tvrđave,  Budimskog  dvorca,  Brda  Svetog  Gelerta…  Smeštaj  u  hotel  oko  15h.  Slobodno  popodne.  Individualni 
doček Nove godine.SREĆNA NOVA GODINA!!! Noćenje
3. DAN        BUDIMPEŠTA – SENTANDREJA ( fakultativno ) – KRSTARENJE DUNAVOM ( fakultativno ) 
Doručak
. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni polazak za Sentandreju. Razgledanje sa vodičem i slobodno vreme za 
šetnju  po  ovom  baroknom  gradiću,  nerazdvojno  vezanim  za  srpsku  istoriju.  Uveče  (fakultativno)  krstarenje  Dunavom  i  razgledanje 
Budimpešte sa broda. Noćenje
4. DAN      BUDIMPEŠTA – TRŽNI CENTAR CAMPONA  ( fakultativno ) 
Doručak. Odjava  iz  hotela  i  pakovanje  stvari  do  9h.  Slobodno  vreme  ili  odlazak  na  fakultativne  izlete  –  tržni  centar  Campona  sa 
individualnom  posetom  Tropikarijumu.  U  popodnevnim  časovima  polazak  za  Srbiju  iz  centra  Budimpešte.  Dolazak  u  Beograd  na  mesto 
polaska u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa
Povratak: 02.01.2024.                                                                                                                Cenovnik br.1 od 20.10.2023. – Program br.81 /2023 
 

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

30.12.2023 – 02.01.2024. 

BARA CITADELA 3* 

VERDI GRAND  4* 

199 € 
235 € 

179 €  
215 € 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE

 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana

 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana

 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

•  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju 

prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

•  Smeštaj u hotelu 3* ili 4* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija – isključivo na 

upit) sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje) 

•  Panoramsko razgledanje Budimpešte u pratnji vodiča 
•  Usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 
•  Troškove ogranizacije putovanja 

 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

•  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 
• 

Doplata za 1/1 sobu 135 evra – za hotele 3* ili 180 evra – za hotel 4* (isključivo na upit

•  Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit) 
•  Transfer iz VRŠCA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika 
•  Fakultativne izlete : KRSTARENJE DUNAVOM 30 evra / 25 evra (deca do 12 godina) ; IZLET U SENTANDREJU 15 evra / 10 

evra (deca do 12 godina) ; TRŽNI CENTAR CAMPONA 5 evra – ulaznica za Tropikarijum 3000 forinti (oko 9 evra odrasli), 2200 
forinti (oko 6,5 evra deca do 18 godina) – ulaznice su individualne i plaćaju se na licu mesta. Agencija ne snosi 

background image

      

 

Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.
 
 

odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je 
podložna promeni. 

•  Individualne troškove 

NAPOMENA Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cena  se  uglavnom  sastoji  od  troškova 
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u 
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u 
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
 
Hotel BARA CITADELA 3* Nalazi se sa Budimske strane, u podnožju brda Gelert. Iako je pristupačan i pešaka do centra grada (udaljen oko 
1  km  od  Dunava  i  Elizabetinog  mosta),  povezan  je  sa  centrom  i  linijom  gradskog  prevoza.  Hotel  je  malo  skromniji.  Ima  aperitiv  bar, 
restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija –
 isključivo 

na 

upit). 

Doručak 

je 

na 

bazi 

švedskog 

stola 

– 

samoposluživanje. 

Hotel VERDI GRAND 4* Nalazi se sa Peštanske strane, u širem centru grada. Povezan je sa centrom gradom linijom gradskog prevoza. Ima 
aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon… Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih 
dimenzija 

– isključivo 

na 

upit). 

Doručak 

je 

na 

bazi 

švedskog 

stola 

– 

samoposluživanje. https://reservation.smartrental.com/sr_verdi/en/availability? 
 
Napomena: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja 
mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 
dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku 
ulaz na teritoriju EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja 
agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna 
novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama  zemlje  u  koje  putuju  ili  na 
www.europa.rs. Više informacija o ukidanju viznog režima i uslovima boravka u EU možete dobiti i na našem sajtu www.robinson.rs.
 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:
  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom 
prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane 
banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne 
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, 
Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "ADRIATIC BANK" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se 
aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU 
"YUTA", 0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs.