background image

Ovaj izuzetno interesantan aranžman za Rumuniju, odvešće vas do skrivenog dela Transilvanije i upoznati

sa legendama rimskog i srednje-vekovnog perioda. Rimski imperatori, dačanski junaci, grof Drakula i Sibinjanin
Janko   ostavili   su   neizbrisiv   trag   u   istoriji   Transilvanije. Na   ovom   putovanju   posetićemo   gradove Alba   Juliju   sa
svojom tvrdjavom (UNESCO), Hunedoaru i zamak Sibinjanin Janka, Sibiu čiji krovovi imaju oči kao i najstariji rudnik
soli  sa spektakularnim  pećinama. Upoznaćete  se sa legendom  o  Drakuli u  njegovom  rodnom mestu Sigišoari i
posetiti znamenitu Crnu Katedralu u Brašovu. Oduševiće vas zamak Bran i priča o vladarima i legendama. Pored
upoznavanja istorije i kulture, uživaćete u gastronomiji i degustaciji čuvenih rumunskih vina. 
Polazak: 03.05.2024.

  4 DANA /3 NOĆI   AUTOBUSOM

1.dan BEOGRAD – HUNEDOARA – ALBA JULIJA
Polazak u 07h iz Beograda  (parking kod Muzeja 25. maj). Nastavak putovanja preko Vršca i Temišvara... Dolazak u srce
Transilvanije u mesto Deva i obilazak tamošnjeg dvorca Hunedoara iz XIV veka, najreprezentativnijem zdanju profane
gotike u Transilvaniji, u kojem je živeo čuveni ugarski regent Hunjadi Janoš opevan kao Sibinjanin JankoFakultativna
poseta zamku Nakon obilaska zamka polazak za Alba Juliju, grad bogate istorije iz rimskog i srednjovekovnog perioda.
Smeštaj u hotel. Kraći odmor i panoramska šetnja starim gradom.... Slobodno vreme. Noćenje... 
2.dan ALBA JULIJA – SALINA TURDA
Doručak.
  Polazak na panoramsko pešačko razgledanje Alba Julije:  Rimokatolička Katedrala,  Batjaneum biblioteka,
Pravoslavna   crkva   Ujedinjenja,  Zdanje   Babilon   –   Nacionalni   Muzej,  Palate   Apor   i   Principalia  kao   i  Univerzitet.
Upoznaćemo se sa bogatom rimskom istorijom i borbom Rima i Dačana na ovim prostorima.    U nastavku obilazak
srednjovekovnih spomenika, stare tvrdjave sa fortifikacijskim zidinama, pravoslavne crkve kao i katedrale gde se nalazi
grob Sibinjanin Janka ( Hunjadi Janoša)...slobodno vreme za individualno razgledanje i ručak. Slobodno popodne za
obilazak Muzeja ili   fakultativno  odlazak autobusom u gradić  Turda  i obilazak jednog od najvećih srednjovekovnih
rudnika soli, Salina Turda. Ovo spektakularno zdanje je sada vazdušna banja i zabavni park prilagodjen za celodnevni
boravak gostiju sa zabavnim sadržajem, igrama za decu, ringišpilom kao i podvodnim jezerom sa vožnjom čamcima.
Neverovatan doživljaj upotpunjuje i bar i suvenirnica na dnu pećine. Povratak u hotel.  Slobodno vreme u starom
gradu za individualno razgledanje. Uveče fakultativno odlazak na večeru u tradicionalni restoran.   Slobodno vreme.
Noćenje...
3.dan ALBA JULIJA - SIGIŠOARA – BRAŠOV         
Doručak
.   Napuštanje  hotela.  Polazak   za  Sigišoaru,  najočuvaniji   srednjovekovni   grad   Rumunije,   u   kojem   je   1431.
godine, rođen kontroverzni vlaški vladar Vlad Cepeš - Drakula. Razgledanje vrlo atraktivnog starog gradskog jezgra
Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. Poseta Muzeja je fakultativna. Dolazak u Brašov,
centar jugoistočne Transilvanije i jedan od najlepših gradova Rumunije. Panoramsko razgledanje grada: Crna crkva iz
XV veka, stara gradska većnica... Poseta Muzeja je fakultativna. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel u okolini Brašova.
Slobodno veče. Noćenje. 
4. dan BRAN - SIBIU - BEOGRAD
Doručak
. Napuštanje hotela. Nastavak putovanja do zamka Bran iz XIII veka, u kojem je Drakula bio zatočen. Tokom
prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para
(roditelja Marije, kraljice Jugoslavije).  Fakultativna  poseta zamku. Dolazak u Sibiu, grad koji je  nosio titulu  kulturne
prestonice Evrope
.  Razgledanje starog gradskog jezgra Sibiua, koji nosi tradicionalni  epitet  „muzej  na otvorenom“:
Veliki trg  ,  na  kojem se, između  ostalog, nalaze  Palata  Brukental    i  rimokatolička,   jezuitska  crkva;  Mali  trg,  sa
Savetnom kulomTrg Huet, sa evangelističkom katedralnom crkvom iz XIV veka;  Ulica Mitropolije, u kojoj se nalazi
saborna crkva Erdeljske mitropolije...Sibiu odiše tradicijom i sjajnom arhitekturom iz različitih perioda.   Slobodno
vreme  za  šetnju   i   individualni  obilazak.   Polazak   za   Srbiju   u   popodnevnim   satima.  Povratak   u   Beograd   u   kasnim
večernjim satima. 
Povratak: 06.05.2024. 

                                                        Cenovnik br. 2 od 03.02.2024.– Program br. 115/2023

CENA ARANŽMANA PO OSOBI

FIRST MINUTE DO 31.03.2024.

 199 €

189 €

DOPLATE I POPUSTI: I dete 0-4g gratis (dete ima sediste u autobusu, ali koristi zajednicki lezaj), I dete 4-12 god. ima
popust 30% na cenu aranžmana u pratnji dve punoplatežne osobe (dete koristi pomocni lezaj).Treća odrasla osoba u
1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 30 €. Doplata za 1/1 sobu – 60 € za 3 noci.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

background image

ARANŽMAN SADRŽI:

Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem te audio i video-opremom)

Smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom ( doručak švedski sto ) u hotelu „Transilvania“ 4* – Nalazi se u Alba
Juliji, u blizini zidina starog grada. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-fi,
telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su: recepcija, frizerski
salon, restoran, aperitiv bar

Smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom ( doručak švedski sto ) u hotelu Apollonia 3* ili sličan – Nalazi se u
okolini centra Brašova. Hotel poseduje dvokrevetne i trokrevetne sobe. Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-
fi,   telefon,   sopstveno   kupatilo,   pojedine   sobe   poseduju   terasu.   U   sastavu   hotela   su:   recepcija,   restoran,
aperitiv, vinarija...

Razgledanje Alba Julije, Sigišoare, Brašova i Sibiua 

Usluge vodiča na putovanju

Troškovi organizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

Individualne troškove

Fakultativnio izleti: Salina Turda – rudnik soli 20 €, Večera u restoranu 20 €

Ulaznice za zamkove Hunedoara i Bran ukupno 20 €

Ulaznice za muzeje u Alba Juliji, Sigišoari, i Sibiu - individualno

Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja

NAPOMENA:  Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se
dostavlja agenciji) koja mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi
odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna,
kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU,   u tom slučaju će se smatrati da je
putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije)
na dan uplate.  Gotovinski -  rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a
ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu,
a na osnovu predračuna koji se dobija  u agenciji.  Prilikom   prijave  uplaćuje se depozit od  20% ukupne vrednosti
aranžmana   koji   se   vraća   po   odobravanju   kredita   (uplata   punog   iznosa   od   strane   banke).    Platnim   karticama
(mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina.
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom

Organizator putovanja:  ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj
aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator
ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po
Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god.
Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od
14 dana od dana nastanka osiguranog slucaja kod Nacionalne asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", 0113228 686,
011   3228   687,   pisanim   putem   ili   telegramom   na   adresu   YUTA,   Beograd,   ul.   Kondina   br   14.   ili   na   mail:
garancijaputovanja@yuta.rs.

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika
uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja
putnika,   krajnji   rok   za   obaveštavanje   o   otkazu   aranžmana   je   najkasnije   5   dana   pre   polaska.   Krajnji   rok   za
prijavljivanje   je   10   dana   pred   put.U   slučaju   promenena   monetarnom   tržištu,   promene   u   cenama   prevoznika,
osiguravajućih   društava   agencija   zadržava   pravo   da   koriguje   cenu   aranžmana.   Agencija   Robinson   ne   snosi
odgovornost   za   eventualne   drugačije   usmene   informacije   o   programu   putovanja,   dobijenih   od   strane   radnika
agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.