background image

 

 

 

 

 
Ovaj izuzetno interesantan aranžman za Rumuniju, odvešće vas do skrivenog dela Transilvanije i upoznati 

sa  legendama  rimskog  i  srednje-vekovnog  perioda.  Rimski  imperatori,  dačanski  junaci,  grof  Drakula  i  Sibinjanin 
Janko  ostavili  su  neizbrisiv  trag  u  istoriji  Transilvanije. Na  ovom  putovanju  posetićemo  gradove Alba  Juliju  sa 
svojom tvrdjavom (UNESCO), Hunedoaru i zamak Sibinjanin Janka, Sibiu čiji krovovi imaju oči kao i najstariji rudnik 
soli  sa  spektakularnim  pećinama.  Upoznaćete  se  sa  legendom  o  Drakuli  u  njegovom  rodnom  mestu  Sigišoari  i 
posetiti znamenitu  Crnu  Katedralu  u  Brašovu.  Oduševiće  vas zamak  Bran  i  priča  o  vladarima  i  legendama.  Pored 
upoznavanja istorije i kulture, uživaćete u gastronomiji i degustaciji čuvenih rumunskih vina.  
Polazak: 09.11. 

                         

DNEVNA VOŽNJA   

  4 DANA /3 NOĆI   AUTOBUSOM 

1.dan  BEOGRAD – HUNEDOARA – ALBA JULIJA 
Polazak u 07h iz Beograda  (parking kod Muzeja 25. maj). Nastavak putovanja preko Vršca i Temišvara... Dolazak u srce 
Transilvanije u mesto Deva i obilazak tamošnjeg dvorca Hunedoara iz XIV veka, najreprezentativnijem zdanju profane 
gotike u Transilvaniji, u kojem je živeo čuveni ugarski regent Hunjadi Janoš opevan kao Sibinjanin JankoFakultativna 
poseta zamku Nakon obilaska zamka polazak za Alba Juliju, grad bogate istorije iz rimskog i srednjovekovnog perioda. 
Smeštaj u hotel. Kraći odmor i panoramska šetnja starim gradom.... Slobodno vreme. Noćenje...  
2.dan  ALBA JULIJA – SALINA TURDA 
Doručak.
  Polazak  na  panoramsko  pešačko  razgledanje  Alba  Julije:  Rimokatolička  Katedrala,  Batjaneum  biblioteka
Pravoslavna  crkva  Ujedinjenja,  Zdanje  Babilon  –  Nacionalni  Muzej,  Palate  Apor  i  Principalia  kao  i  Univerzitet
Upoznaćemo  se  sa  bogatom  rimskom  istorijom  i  borbom  Rima  i  Dačana  na  ovim  prostorima.    U  nastavku  obilazak 
srednjovekovnih  spomenika,  stare  tvrdjave  sa  fortifikacijskim  zidinama,  pravoslavne  crkve  kao  i  katedrale  gde  se 
nalazi grob Sibinjanin Janka ( Hunjadi Janoša)...slobodno vreme za individualno razgledanje i ručak. Slobodno popodne 
za obilazak Muzeja ili  fakultativno odlazak autobusom u gradić Turda i obilazak jednog od najvećih srednjovekovnih 
rudnika soli, Salina Turda. Ovo spektakularno zdanje je sada vazdušna banja i zabavni park prilagodjen za celodnevni 
boravak gostiju sa zabavnim sadržajem, igrama za decu, ringišpilom kao i podvodnim jezerom sa vožnjom čamcima. 
Neverovatan  doživljaj  upotpunjuje  i  bar  i  suvenirnica  na  dnu  pećine.  Povratak  u  hotel.  Slobodno  vreme  u  starom 
gradu za individualno razgledanje. Uveče fakultativno odlazak na večeru u tradicionalni restoran.  Slobodno vreme.  
Noćenje... 
3.dan  ALBA JULIJA - SIGIŠOARA – BRAŠOV          
Doručak
.  Napuštanje  hotela.  Polazak  za  Sigišoaru,  najočuvaniji  srednjovekovni  grad  Rumunije,  u  kojem  je  1431. 
godine,  rođen  kontroverzni  vlaški  vladar  Vlad  Cepeš  -  Drakula.  Razgledanje  vrlo  atraktivnog  starog  gradskog  jezgra 
Sigišoare, koje se nalazi na Listi svetske kulturne baštine UNESCO-a. Poseta Muzeja je fakultativna. Dolazak u Brašov
centar jugoistočne Transilvanije i jedan od najlepših gradova Rumunije. Panoramsko razgledanje grada: Crna crkva iz 
XV veka, stara gradska većnica... Poseta Muzeja je fakultativna. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel u okolini Brašova. 
Slobodno veče. Noćenje.  
4. dan  BRAN - SIBIU - BEOGRAD 
Doručak
. Napuštanje hotela. Nastavak putovanja do zamka Bran iz XIII veka, u kojem je Drakula bio zatočen. Tokom 
prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog kraljevskog para 
(roditelja Marije, kraljice Jugoslavije).  Fakultativna  poseta zamku. Dolazak  u  Sibiu, grad  koji je  nosio titulu  kulturne 
prestonice Evrope
.  Razgledanje  starog gradskog jezgra Sibiua, koji nosi tradicionalni  epitet  „muzej  na otvorenom“
Veliki  trg  ,  na  kojem  se,  između  ostalog,  nalaze  Palata  Brukental    i  rimokatolička,  jezuitska  crkva;  Mali  trg,  sa 
Savetnom kulom
Trg Huet, sa evangelističkom katedralnom crkvom iz XIV veka;  Ulica Mitropolije, u kojoj se nalazi 
saborna  crkva  Erdeljske  mitropolije...Sibiu  odiše  tradicijom  i  sjajnom  arhitekturom  iz  različitih  perioda.    Slobodno 
vreme  za  šetnju  i  individualni  obilazak.  Polazak  za  Srbiju  u  popodnevnim  satima.  Povratak  u  Beograd  u  kasnim 
večernjim satima.  
Povratak: 12.11.  

 

 

 

 

 

Cenovnik br.2 od 20.03.2023.– Program br. 68/2023 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI 

CENA ARANŽMANA: 189 € DO 10.10.  / 209 € REDOVNA CENA 

DOPLATE I POPUSTI: I dete 0-4g gratis (dete ima sediste u autobusu, ali koristi zajednicki lezaj), I dete 4-12 god. ima 
popust 30% na cenu aranžmana u pratnji dve punoplatežne osobe (dete koristi pomocni lezaj).Treća odrasla osoba u 
1/2+1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 30 €. Doplata za 1/1 sobu – 60 € za 3 noci. 

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika 
uz  neophodne  korekcije  cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja 
putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  Krajnji  rok  za 
prijavljivanje  je  10  dana  pred  put.U  slučaju  promenena  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi 
odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika 
agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

•  Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem te audio i video-opremom) 
•  Smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom ( doručak švedski sto ) u hotelu „Transilvania“ 4* – Nalazi se u Alba 

Juliji, u blizini zidina starog grada. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-fi, 
telefon, mini bar, sopstveno kupatilo, pojedine sobe poseduju terasu. U sastavu hotela su: recepcija, frizerski 
salon, restoran, aperitiv bar 

•  Smeštaj na bazi 1 noćenja sa doručkom ( doručak švedski sto ) u hotelu Silva 3* ili sličan – Nalazi se u okolini 

Brašova / mesto Bušteni. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Sobe sadrže: kablovsku televiziju, wi-fi, telefon, 
mini  bar,  sopstveno  kupatilo,  pojedine  sobe  poseduju  terasu.  U  sastavu  hotela  su:  recepcija,  restoran, 
aperitiv. 

•  Razgledanje Alba Julije, Sigišoare, Brašova i Sibiua  
•  Usluge vodiča na putovanju 
•  Troškovi organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

•  Individualne troškove 
•  Fakultativnio izleti: Salina Turda – rudnik soli 20 €, Večera u restoranu 20 € 
•  Ulaznice za zamkove Hunedoara i Bran ukupno 20 € 
•  Ulaznice za muzeje u Alba Juliji, Sigišoari, i Sibiu - individualno 
•  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

 
NAPOMENA:  Svaki  putnik  je  u  obavezi  da  poseduje  važeću  putnu  ispravu  (kopija  stranice  sa  ličnim  podacima  se 
dostavlja  agenciji)  koja  mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi 
odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, 
kao i u slučaju da pogranične  vlasti onemoguće putniku ulaz na  teritoriju EU,  u tom  slučaju će se smatrati da je 
putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson.  
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) 
na  dan  uplate.  Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a 
ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, 
a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti 
aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).    Platnim  karticama 
(mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
  

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

Organizator  putovanja:  ROBINZON  d.o.o.,  Beograd.  Kategorija  Licence  A  br.  OTP  120/2021  od  13.10.2021.  Uz  ovaj 
aranžman važe Opšti Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator 
ima  GARANCIJU  PUTOVANJA  Nacionalne  asocijacije  turistickih  agencija  PU  "YUTA",  Beograd,  ul.  Kondina  br  14,  po 
Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od  30.11.2021.god, Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. 
Akcionarskog  drustva  "ADRIATIC  BANK"  u  visini  30.000  €.  Garancija  putovanja  se  aktivira  bez  odlaganja,  odnosno  u 
roku  od  14  dana  od  dana  nastanka  osiguranog  slucaja  kod  Nacionalne  asocijacije  turistickih  agencija  PU  "YUTA", 
0113228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. ili na mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs.