background image

 

       

 

 

                                                                                                  4 DANA/1 NOĆENJE   AUTOBUSOM 

 

Centar  moćne  carevine,  sa  dvorovima  Hofburg  i  Šenbrun,  raskošnim  palatama  Belvedere  i  Švarcenberg,  španskom  školom 

jahanja,  katedralom  Svetog  Stefana  i  ne  manje  atraktivnom  Karlovom  crkvom,  dvorskim  i  gradskim  parkom,  državnom  i  nacionalnom 
operom  i  teatrom,  čuvenim  poslastičarnicama,  kafanama  i  pivnicama,  čuvenim  točkom  u  Prateru,  grad  lepršavih  valcera,  stvaralaštva 
Mocarta, Betovena, Hajdna, Štrausa, pleni svojom raskošću i ne ostavlja posetiocu nijedan neispunjen trenutak. 

 

POLAZAK:29.12.2019. 
1. dan  BEOGRAD 
Polazak iz Beograda oko 21h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President. Iz Novog Sada oko 
22h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Srbiju, Mađarsku i Austriju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 
2. dan  BEČ  
Dolazak  u  Beč  u  prepodnevnim  časovima.    Panoramsko  razgledanje  grada  u  pratnji  vodiča,  uži  centar  grada:  Ring,  Trg  Marije  Terezije,  dvorac  Hofburg, 
Parlament, Većnica, Opera, zgrada Univerziteta, Burg teatar, katedrala Svetog Stefana, novi deo grada sa Praterom i zgradom Ujedinjenih nacija. Smeštaj u 
hotel posle 15h. Slobodno vreme. Noćenje
3. dan  BEČ – ŠENBRUN (fakultativno) - BRATISLAVA (fakultativno)  
Doručak
. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili mogućnost fakultativnih izleta  - poseta kraljevskom dvorcu  Šenbrun sa prekrasnim 
parkom  i  nakon  toga  fakultativni  izlet  za  Bratislavu.  Po  dolasku  u  Bratislavu,  zajednički  odlazak  na  panoramsko  razgledanje  grada  i  obilazak  stare  tvrđave 
(Katedrala  Svetog Martina,  Palata  Grasalkovič, Plava  crkva…)  i šetnja  romantičnim  delom  starog  grada  na  obali  Dunava.  U  kasnim  popodnevnim  časovima 
povratak za Beč. U večernjim satima, doček kod Rathaus-a i na ulicama Beča uz bogat muzički i zabavni program. Preporučujemo odlazak do Pratera, gde se 
priređuje spektakularni vatromet u ponoć.  
4. dan  BEČ – BEOGRAD  
Sastanak grupe oko 2h kad je predviđen polazak za Srbiju. Putovanje kroz Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd na mesto 
polaska u prepodnevnim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa
POVRATAK: 01.01.2020.                                                                                                                          Cenovnik br.1 od 05.19.201

9. – Program br. 72/2019

  

 

VREDNOST ARANŽMANA PO OSOBI 

DINARSKI DEO 

1500 din + DEO U EVRIMA IZ TABELE 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

29.12.2019 – 01.01.2020. 

ROSEN 3* 

99 € 

79 € do 20.11. 

HB1 NEUDORF 3* 

89 € 

69 € do 20.11. 

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

transfer iz UŽICA, ČAČKA – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transfer iz KRAGUJEVCA, BATOČINE – doplata 20 evra / minimum 4 putnika 

transfer iz ZRENJANINA – doplata 1500 din / minimum 4 putnikatransfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika  

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji/mesta se određuju prema prijavi 
  Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 ili 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija  - isključivo na upit

sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

  Panoramsko razgledanje Beča u pratnji vodiča 
  Usluge turističkog vodiča/pratioca grupe 
  Troškove organizacije putovanja 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Fakultativne izlete (minimum 25 pax za realizaciju izleta): dvorac Schönbrunn 30 €/20 € deca- obavezna prijava u agenciji; izlet do 

Bratislave 15 €/10 € deca ( deca do 12 godina ) 

  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 
  Doplatu za jednokrevetnu sobu na upit 45 (isključivo na upit)   
  Doplata za dodatno sedište u autobusu 30 €(isključivo na upit)   
  Individualne troškove – nepomenute usluge 

 
 
 
 
 
 
 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije 
cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu 
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene 
informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika  ovlašćenih  subagenata,  koje  nisu  u  skladu  sa 
elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 

 

 
 
 
 
NAPOMENA
 Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od  troškova rezervacije, prevoza, 
parkinga,  vodiča,  ulaznica,  organizacije...  Cene  izleta  podložne  su  promenama  u  slučaju  nedovoljnog  broja  prijavljenih  putnika  ili  u  slučaju  promena  cena 
ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u  odnosu  na  dan  izlaska  programa.  U  slučaju  nedovoljnog 
broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje  isti nisu u obavezi da prihvate. 
Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na 
odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA
 
Hotel ROSEN EUROPAHAUS 3* Nalazi se u 14. bicirku, na liniji tramvaja, oko 30 minuta vožnje od centra grada. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. 
Sobe su sa TWC, TV, mini bar, klima, telefon... Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit). Doručak je na bazi 
švedskog stola – samoposluživanje. www.europahauswien.at/en/    
Hotel HB1 WIENER NEUDORF 3* Hotel se nalazi južno od Beča, u Nojdorfu. Sa centrom grada (zgradom Opere) povezan je linijom prevoza Badner Bahn. Na 
par stanica od hotela nalazi se najveći tržni centar u Beču - SCS. Sobe su isključivo 1/2. Postoji mogućnost 1/2+1 soba koje su manje komofne sa pomoćnim 
ležajem  manjih  dimenzija  - isključivo  na  upit.  Sve  sobe  imaju  TV,  TWC.  Hotel  ima  salu  za  doručak  koji  je  na  bazi  švedskog  stola  – 
samoposluživanje. www.hb1.at/de/wiener-neudorf.html 
 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
 

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski 

- rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska.  Kreditom poslovnih banaka 
po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne 
vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, 
Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 
U  skladu  sa  odredbama  Zakonu  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2019  od  25.01.2019.god., 
zaključenog  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom  asocijacijom  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14  koja  se  aktivira  kod 
Nacionalne  asocijacije  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  011  3228  686,  011  3228  687,  prijavom  na  adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14.  ili  na  mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 
28.01.2010.