background image

                                      

  

 

                        5 DANA/2 NOĆENJA  AUTOBUSOM 

                     Salcburg je četvrti po veličini grad u Austriji i leži na obalama reke Salcah, na severnoj granici sa Alpima. Blizina Alpa jedna 
je od turističkih atrakcija, ali je ipak najpoznatiji po svojoj istoriji. Salcburg je rodni grad kompozitora Volfganga Amadeusa Mocarta, a 

ima i mnoštvo drugih atrakcija. Volfgangze (Wolfgangsee) je jedno od najlepših austrijskih jezera i poznato turističko mesto. U blizini 
je Sv. Gilgen, gde se nalazi rodna kuća Mocartove majke. Bad Išl(Bad Ischl) je svojevrsna ciljna tačka pri poseti austrijskim jezerima i 
beleži dugu istoriju turističke destinacije. Habzburška princeza Sofija baš u Bad Išlu je izlečila neplodnost. Kasnije je njen sin, car Franja 
Josif  I,  svake  godine  tamo  provodio  svoja  leta.  Svakako  ne  propustite  da  probate  čuvene  išlere  u  najpoznatijoj  austrijskoj 

poslastičarnici  u  Bad  Išlu. Halštat (Hal statt)  se  nalazi  na  samoj  obali,  u  jugozapadnom  delu  istoimenog  jezera,  u  austrijskom 
Salckamergut  regionu,  koji  se  proteže  istočno  od  grada  Salcburga.  Razvoj  čitavog  regiona,  od  samog  početka  naseljavanja  ovih 
prostora, vezan je za eksploatisanje soli. U ovoj regiji se nalazi i rudnik soli Halštat, najstariji na svetu. 

Polazak: 19.03/16.04/30.04/18.06/16.07/13.08/10.09.2020. 
1. dan  BEOGRAD 
Polazak iz Beograda oko 20h sa glavne autobuske stanice BAS, ulaz iz Karadjordjeve ulice. Tačno vreme polaska biće poznato 2 dana 
pre putovanja. Vožnja autoputem kroz Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju ka Austriji, uz kratke usputne pauze za osveženje. 

2. dan  SALCBURG 
Po dolasku u Salcburg, razgledanje grada u pratnji vodiča. Obilazak Mocartovog rodnog mesta i jednog od najlepših gradova srednje 
Evrope pešice: Katedrala, Franjevački manastir, Nadbiskupska palata, Mocartova rodna kuća, raskošni park Mirabel sa veličanstvenim 
pogledom  na  palatu.  Slobodno  vreme.  Fakultativni  obilazak  Helbrun  palate  i  magičnih  fontana,  izgrađenih  početkom  XVII  veka  po 

nalogu princa Markusa Sitikusa kao letnja rezidencija, u podnožju planine Helbrun. Smeštaj u hotel oko 18h. Noćenje. 
3. dan  VOFGANGZE – BAD ISL 
Doručak.  Putovanje  prema  jednom  od  najlepših  austrijskih  jezera  Volfgangze.  Danas  je  to  poznato  turističko  mesto  zahvaljujući  i 

tradiciji operete i slavnih hotela. Na Svetom Gilgenu se nalazi kuća Mocartove majke, a obići ćemo glavni trg, crkvu Svetog Egidija, 
gradske većnice i stari hotel Post s oslikanom fasadom. Fakultativna vožnja brodom po jezeru (Sveti Gilgen – Sveti Volfgang). Nastavak 
putovanja ka Bad Išlu. U gradskom središtu možete posetiti jednu od najslavnijih poslastičarnica Austrije “Zauner" i probati autentične 
išlere, kolače koji su dobili ime po samom mestu. Slobodno vreme za šetnju ili kafu i kolače. Polazak ka hotelu. Noćenje. 

4. dan  HALŠTAT 
Doručak. Napuštanje  hotela.  Putovanja  ka  Halštatu  –  poznatom  jezeru  i  jednom  od  najpoznatijih  fotografskih  motiva  Austrije, 
mestašca  s  ribarskim  kućama  koje  je  poznato  po  arheološkom  nalazištu  keltske  kulture.  Okružen  je  bujnim  alpskim  planinama,  a 
pored  divnog  pejsaža  i  očuvane  prirode,  prava  atrakcija  su  i  istorijske  znamenitosti  Halštata:  Župna  crkva  Vaznesenja  koja  je 

sagrađena  1505.  godine,  podzemno  groblje  Karner  u  kojem  se  nalazi  kosturnica  iz  XVI  veka,  Halštat  muzej  koji  ima  drugu  najveću 
kolekciju na svetu umetničkih  dela halštatske kulture i rudnik soli. Fakultativna poseta rudniku soli ili slobodno vreme za šetnju. U 
popodnevnim satima polazak za Srbiju. Vožnja autoputem kroz Austriju, Sloveniju i Hrvatsku. 

 

5. dan  BEOGRAD 
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa. 
Povratak:23.03/20.04/04.05/22.06/20.07/17.08/14.09.2020 

 Cenovnik br.3 od  02.03.2020. – Program br. 126/2019 

TERMINI PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

19.03 – 23.03.2020. 

OEKOTEL 3* 

155 € 

129 € 

16.04 – 20.04.2020. 

OEKOTEL 3* 

155 € 

129 € do 20.03. 

30.04 – 04.05.2020. 

OEKOTEL 3* 

155 € 

129 € do 20.03. 

18.06 – 22.06.2020. 

OEKOTEL 3* 

155 € 

129 € do 20.03. 

16.07 – 20.07.2020. 

OEKOTEL 3* 

155 € 

129 € do 20.03. 

13.08 – 17.08.2020. 

OEKOTEL 3* 

155 € 

129 € do 20.03. 

10.09 – 14.09.2020. 

OEKOTEL 3* 

155 € 

129 € do 20.03. 

Dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana, dete do 6 godina 

(u zajedničkom  ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana. Ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

ARANŽMAN SADRŽI: 
  Prevoz autobusom visoke turističke klase (klima/video i audio oprema) na navedenoj relaciji, od 16 do 87 mesta u zavisnosti od 

broja putnika mesta se određuju prema prijavi. 

  Smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) 

sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje) 

  Razgledanje prema programu: Salzburg, Sveti Gilgen, Sveti Volfang, Bad Išl. 
  Usluge turističkog vodiča/pratioca tokom celog putovanja 
  Troškove ogranizacije putovanja 

background image

Minimalni broj za realizaciju programa je 70 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne 

korekcije  cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za 
obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u 
cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi 

odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i 

radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 
 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 
  Međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 
  Fakultativan  obilazak  rudnika  35  €  (oko  1,5h,  uključuje  zaštitnu  odeću, vožnju  vozom, brodićem,  toboganima,  usluge  lokalnog 

vodiča); fakultativnu vožnju brodićem (Sv. Gilgen - Sv. Volfgang – trajanje oko 40 min)  20€; Obilazak Helbrun palate i magičnih 

fontana 15 € 

  Doplata za jednokrevetnu sobu  70 €  (isključivo na upit) 
  Doplata za dodatno sedište u autobusu 50 evra (isključivo na upit) 
  Transfer iz UŽICA, ČAČKA, KRAGUJEVCA, BATOČINE (ostali gradovi na upit) – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transfer iz 

ZRENJANINA – doplata 20 evra / minimum 4 putnika, transfer iz NOVOG SADA – doplata 10 evra / minimum 4 putnika, transfer iz 

VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika 

  Individualne troškove 
 
NAPOMENA Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova 
rezervacije,  prevoza,  parkinga,  vodiča,  ulaznica,  organizacije...  Cene  izleta  podložne  su  promenama  u  slučaju  nedovoljnog  broja 

prijavljenih  putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na 
lokalitetima  u  odnosu  na  dan  izlaska  programa.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  organizator  izleta  zadržava  pravo  ponuditi 
korigovane,  više  cene  u  odnosu  na  zainteresovani  broj  putnika  koje  isti  nisu  u  obavezi  da  prihvate.  Termini  fakultativnih  izleta  su 
promenljivi  i  zavise  od  slobodnih  termina  po  lokalitetima,  broja  prijavljenih  putnika  i  objektivnih  okolnosti.  Izvršilac  usluga  na 

odredištu je inopartner. Deca mladja od 4 godine ne mogu posetiti rudnik soli. Temperature u rudniku je 8o C, pa je potrebno poneti 
toplu odeću i odgovarajuću obuću. Obilazak rudnika nije moguć za osobe u invalidskim kolicima. 
OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE ZA IZLETE U AGENCIJI PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA 
ZA GRUPE - PLAĆANJE VODIČU NA LICU MESTA. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE TOKOM PUTOVANJA. 

 
OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA 
Hotel OEKOTEL 3* Hotel se nalazi se u Salzburgu. Sa centrom grada povezan je direktnom linijom gradskog prevoza. Sobe su 1/2 i 

1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit). Sve sobe imaju TV, TWC. Hotel ima salu za doručak koji je 
na bazi švedskog stola – samoposluživanje. www.oekotel.com/#top

 

 
NAPOMENA: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) 
koja  mora  važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu 

dokumentaciju, ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće 
putniku  ulaz  na  teritoriju  EU,    u  tom  slučaju  će  se  smatrati  da  je  putnik  odustao  od  aranžmana  i  postupiće  se  prema  Opštim 
uslovima putovanja agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i 

boravka  u  EU  (potrebna  novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  u  ambasadama 
zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan 

uplate.Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana 
pre polaska. Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u 
agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog 
iznosa od strane banke).  Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0072/2020 od 
10.01.2020.god.,  zaključenog  sa  ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom  asocijacijom  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul. 
Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na 
adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14.  ili  na  mail:  garancijaputovanja@yuta.rs.  Polisa  broj  300068485  od  01.01.2020.god. 

Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 027/2020, kategorija licence A 35 od 29.01.2020.