background image

 

                            

 

 

                                                       

 

 

Minimalni broj za realizaciju programa je 40 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz 
saglasnost prijavljenih putnika.  U  slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok  za  obaveštavanje o  otkazu aranžmana je najkasnije  5 dana pre polaska. Krajnji rok  za 
prijavljivanje  je  10  dana  pred  put.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da 
koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika 
agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
U  skladu  sa  odredbama  Zakonu  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2019  od  25.01.2019.god.,  zaključenog  sa 
ugovaračem  osiguranja  Nacionalnom  asocijacijom  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  Beograd,  ul.  Kondina  br.  14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne  asocijacije  turističkih 
agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060789
od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.
 

 

Polazak: 30. April 2019.                                                                                                  5 DANA, 3 NOĆENJA AUTOBUSOM 
Program putovanja: 
1.dan 

 

BEOGRAD – OHRID 

Polazak za  Ohrid  iz  Beograda  u 22:00h  sa parkinga  na  ulasku u Sajam,  parking preko  puta  Home  Plus Centar-a  (Eurosalon),  (tačno  vreme i  mesto 
polaska proveriti u agenciji dva dana pred put). Noćna vožnja sa usputnim odmorima I pauzama za granične formalnosti… 
2.dan 

 

OHRIDSKO JEZERO 

...  dolazak  u  Ohrid  u  prepodnevnim  satima.  Slobodno  vreme  za  šetnju  i  odmor.  Smeštaj  u  hotel  ili  privatne  vile  I  kategorije  u  Ohridu.  Popodne 
panoramski obilazak starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa lokalnim vodičem (crkva Sv. Sofije, 
crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava…). Slobodno vreme za individualno razgledanje i večernji provod … Noćenje... 
3.dan 

 

OHRID – SVETI NAUM - VEVČANI 

…doručak. Slobodan dan u Ohridu ili fakultativno polazak na izlet za Sv. Naum sa obilaskom manastirskog kompleksa. U povratku obilazak Biljaninih 
izvora  I  osveženje  uz  riblju  čorbu.  Povratak  u  Ohrid.  Slobodno  vreme  za  individualno  razgledanje  grada.  Kasno  popodne  Fakultativno  polazak  za 
Strugu i obilazak ovog poznatog turističkog i kulturno-istorijskog grada…Nastavak putovanja do Vevčana, prelepog mesta sa drevnom arhitekturom i 
čuvenim izvorima. Večera u nekom od tradicionalnih restorana. Povratak u Ohrid… Slobodno veče …Noćenje…  
4.dan 

 

OHRID – TIRANA  

…doručak…Slobodan dan za šetnju ohridskim jezerom ili oko 08.00h Fakultativno polazak za Tiranu. Vožnja preko Elbasana do prestonice Albanije. 
Panoramski obilazak grada širokim bulevarima kroz rezidencijalni deo grada: Skenderbegov trg sa Nacionalnim Muzejem, Operom, zgradama vlade I 
ministarstava  do  studentskog  I  umetničkog  dela  grada…potom  šetnja  centrom  grada  do  kuće Enver  Hodže,  čuvenog  ,,Bloka,,  gde  su  sada najbolji 
restorani i komercijalni centri… Slobodno vreme u centru grada za obilazak, ručak ili posetu Muzeja… Povratak u Ohrid. Slobodno veče. Noćenje…  
5.dan 

 

OHRID – SKOPLJE - BEOGRAD 

...doručak. Polazak za Skoplje. Razgledanje makedonske prestonice i kraće slobodno vreme u centru grada. Mogućnost da prošetate starom čaršijom 
i uživate u makedonskoj gastronomiji. Polazak za Beograd. Dolazak U Beograd u kasnim večernjim satim. (KRAJ USLUGA) 
Povratak: 4. Maj 2019.                                                                                                                                                            program na bazi minimum 40 putnika                                                                                                 

Hotel

 

Kategorija 

Usluga 

CENA ARANŽMANA 

CENA DO 31. MARTA 

VILE I KATEGORIJE 

PRVA 

3 ND 

99 €  

89 €  

 HOTEL ČINGO 

3* 

3 ND  

119 € 

109 € 

ARANŽMAN SADRŽI:                                                                       

 

 

 

 

 

Cenovnik  br.1 od 11.02.2019. 

 

Prevoz komfornim turističkim autobusom (klima/video) na relaciji iz programa. 

 

Smeštaj  na bazi 3  noćenja  sa doručkom(doručak-švedski  sto)  u 1/2 / 1/2+1  sobama u  hotelu  Čingo  3*; u  privatnim vilama  I kategorije ( 
doručak kontinentalni u obližnjem restoranu) u 1/2 I 1/3 sobama,  

 

Troškove organizacije putovanja i vodiča - pratioca na putovanju; 

 

Razgledanje Ohrida  i Skoplja autobusom sa vodičem i ulaznicama po programu. 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

 

Sve nepomenute i individualne troškove i ulaznice; 

 

Fakultativne izlete: Izlet za Strugu i Vevčane sa uključenom večerom u nacionalnom restoranu -15 € po osobi; Sveti Naum sa ulaznicom i 
riblja čorba na Biljaninim izvorima- 10 € po osobi;  Celodnevni izlet za Tiranu 20 € po osobi. Za realizaciju svih fakultativnih izleta potrebno 
minimum 30 putnika. 

 

Medjunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja; 

 

Mogućnost  organizovanog  transfera  iz  Novog  Sada  –  2.600  din  po  osobi,(popust  za  decu  od  2-12  g-  50%).  Za  realizaciju  transfera  je 
neophodan broj od mininum 4 punoplatežne osobe. Vreme i mesto polaska zavisi od vremena polaska iz Beograda i započinje 2-3 sata pre 
polaska autobusa iz Beograda. 

 

Za putnike sa sopstvenim prevozom cena se umanjuje za 20€. 

OPIS SMEŠTAJA: 

 

Hotel  Čingo  3*  se  nalazi  u  centru  Ohrida  u  blizini  autobuske  stanice  i  pijace.  Poseduje  restoran,  loby  sa  recepcijom.  Sobe  su  sa  Tv-om,  
TWC. Doručak na bazi švedskog stola. 

 

Vile I kategorije: se nalaze u širem centru Ohrida, na oko 200 - 800m od centra i na oko 200 m  od promenade pored jezera. Sve sobe su 
komforne i lepo uređene sa 2-3 ležaja,  svaka soba poseduje sopstveno kupatilo. Doručak u obližnjem restoranu – kontinentalni. 

Cena aranžmana za decu u hotelu: Hotel Čingo 3* Cena aranžmana za dete do 6 god. iznosi 50 €, dete od 6 do 12 god. iznosi 75 € i koristi pomoćni 
ležaj, dete ostvaruje ovu cenu u pratnji dve odrasle osobe. Treća odrasla osoba plaća cenu iz tabele. Doplata za 1/1 sobu (na upit) iznosi 40 € za 3 
noći. 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu EXPO BANKE za efektivu na dan uplate. Gotovinski - 
rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. Kreditom poslovnih 
banaka
 po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 
20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama ili revolving 
karticama
 (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA NAŠE AGENCIJE (YUTA STANDARD)