background image

 

 

5 DANA/2 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

Ohrid i Ohridsko jezero su svakako najveće i najposećenije turističke atrakcije našeg suseda - Makedonije. Jedno od najvećih i najstarijih prirodnih 
jezera u Evropi imalo je vremena da oko sebe izgradi dovoljno sadržaja za svačiji ukus. Za njegove prirodne vrednosti znalo se od davnina. Kad 
znamo  da  je  Ohrid  jedno  od  mesta  na  svetu  koje  se  nalaze  na  UNESCO  -  voj  listi  svetske  baštine  i  po  prirodnim  i  po  kulturno  –  istorijskim 
spomenicima, nema sumnje da privlači veliki broj turista tokom cele godine...
 
Polazak: 13.10.; 10.11.2022. 
 
PROGRAM PUTOVANJA 
1. DAN    

BEOGRAD  

Polazak iz Beograda oko 22h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President 
(tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska, ukoliko ne 
dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Noćna vožnja kroz Srbiju i Severnu Makedoniju 
sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora

2. DAN    

OHRID – KRSTARENJE OHRIDSKIM JEZEROM (fakultativno

Dolazak u Ohrid u prepodnevnim satima. Slobodno vreme za šetnju i odmor. Smeštaj u hotel. Oko podne panoramski obilazak starog i istorijskog 
dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa lokalnim vodičem (crkva Svete Sofije, crkva Svetog Pantelejmona, 
Samuilova tvrđava…). Slobodno vreme za individualno razgledanje. Odlazak na fakultativno krstarenje jezerom u trajanju od oko sat vremene. 
Slobodno vreme. Noćenje
3. DAN   

OHRID – SVETI NAUM (fakultativno) – STRUGA / VEVČANI (fakultativno)  

Doručak. Slobodan dan u Ohridu ili fakultativno polazak oko 9h na izlet za Sveti Naum sa obilaskom manastirskog kompleksa. Povratak u Ohrid. 
Slobodno vreme. Oko 15h fakultativno polazak za Strugu i obilazak ovog poznatog turističkog i kulturno - istorijskog grada. Nastavak putovanja 
do Vevčana, prelepog mesta sa drevnom arhitekturom i čuvenim izvorima.  Lagana večera u nekom od tradicionalnih restorana. Povratak u 
Ohrid. Slobodno veče. Noćenje
4. DAN   

OHRID – SKOPLJE  

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme. Polazak za Skoplje oko podneva. Razgledanje makedonske prestonice i 
kraće slobodno vreme u centru grada. Mogućnost da prošetate starom čaršijom i uživate u makedonskoj gastronomiji. Polazak za Beograd u 
popodnevnim  časovima.  
5. DAN   

BEOGRAD 

Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa. 
 
Povratak: 17.10.; 14.11.2022.                                                                                                           Cenovnik br.1 od 28.09.2022. Program br.  51/2022 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

13.10 – 17.10.2022. 

ČINGO 3* 

99 € 

89 € 

10.11 – 14.11.2022. 

DAN PRIMIRJA 

MILLENIUM PALACE 4* 

ČINGO 3* 

109 € 

99 € 

99 € 
89 € 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

doplata za 1/1 sobu 20 € (isključivo na upit

doplata za dodatno sedište u autobusu 30 € (isključivo na upit

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 € na cenu aranžmana 

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

 

ARANŽMAN SADRŽI: 
•  Prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate 

tj sklapanja Ugovora o putovanju; 

•  smeštaj u hotelu 3* ilI 4* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama 

na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto – samoposluživanje); 

•  razgledanja prema programu; 
•  usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja; 
•  troškove ogranizacije putovanja. 
 
ARANŽMAN NE SADRŽI
•  Individualne troškove – nepomenute usluge ; 
•  preporučujemo međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja; 

Beogradska 29, Beograd 

tel./fax: 011 3346776, 
3236055 

Mat.br. 17075365 

www.robinson.rs 
prodaja@robinson.rs 
Licenca OTP 120/2021 

background image

•  fakultativne izlete; 
•  transfer iz ZRENJANINA – doplata 2500 din / minimum 4 putnika,  transfer iz NOVOG SADA – doplata 2000 din / minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – 

doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika. 

FAKULTATIVNI IZLETI (minimum 20 pax za realizaciju

✓  KRSTARENJE OHRIDSKIM JEZEROM 7 €; 
✓  SVETI NAUM (uključena ulaznica) 10 €; 
✓  STRUGA / VEVČANI (sa uključenom večerom u nacionalnom restoranu) 20 €. 

NAPOMENA  
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, 
parkinga,  vodiča,  ulaznica,  organizacije...  Cene  izleta  podložne  su  promenama  u  slučaju  nedovoljnog  broja  prijavljenih  putnika  ili  u  slučaju 
promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u  odnosu  na  dan  izlaska 
programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani 
broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja 
prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA - opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera 
Hotel MILLENIUM PALACE 4*
 se nalazi na obali jezera, uz samu promenadu, na oko 1000m od centra Ohrida. Poseduje veliki restoran, loby bar 
sa recepcijom, suvenirnice. Sobe su 1/2 sa Tv-om, mini barom, TWC, terasom. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom. Doručak je po principu 
buffet servis-samoposluživanje. 
Hotel ČINGO 3* se nalazi u centru Ohrida u blizini autobuske stanice i pijace. Poseduje restoran, loby sa recepcijom. Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći 
krevet  je pomoćni ležaj manjih dimenzija  – isključivo na upit) ležajem. Sobe su sa  TV-om, TWC...  Usluga u hotelu  je  noćenje sa  doručkom. 
Doručak je po principu buffet servis-samoposluživanjewww.hotelcingomk.seasonsnseasons.com/ 

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U SEVERNU MAKEDONIJU: https://mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-

drzavama/severna-makedonija 

 
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (Narodne banke Srbije) na dan uplate. Gotovinski 
- rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko aranžman nije 
uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana dve jednake mesečne rate, po 
uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.  Kreditom poslovnih banaka po 
uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje se depozit od 20% 
ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke).  Platnim  karticama  ili  revolving 
karticama (mogućnost odloženog plaćanja). NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim uslovima plaćanja za klijente 
banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale banka), Poštanska štedionica. 

 

POSEBNE NAPOMENE  
• 

Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma 
polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih 
troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. 

• 

Redosled  sedenja  u  autobusu  se  pravi  prema  datumu  uplate  tj  sklapanja  Ugovora  o  putovanju. Prilikom  pravljenja  redosleda  sedenja 
uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi 
red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.  

• 

Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom 
se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati. 

• 

Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka 
sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. 

• 

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami 
upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana 
sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi 
ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku 
ulaz na teritoriju EU.  

• 

Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu 
ostane još slobodnih mesta. 

• 

Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte 
agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje. 

• 

Zaustavljanje  radi  usputnih  odmora predviđeno  je  na  svakih  3,5  do  4h  vožnje  na  usputnim  stajalištima,  u  zavisnosti od  raspoloživosti 
kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

• 

Mole  se  putnici da  vode  računa  o  svojim  putnim  ispravama,  novcu  i  stvarima u  toku  trajanja  aranžmana.  Ostavljanje  vrednih  stvari  u 
autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može 
zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati 
niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

• 

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, 
muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i 

background image

imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među 
putnicima i osećaj kolektivizma. 

• 

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. 

• 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa  na 
graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu. 

• 

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, 
gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). 

• 

Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom 
kao i redosleda  razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da  uzmete u obzir da  postoji mogućnost  da  usled državnih ili verskih 
praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. 

• 

Dužina  trajanja  slobodnog  vremena  za  individualne  aktivnosti  tokom  programa  putovanja  zavisi  od  objektivnih  okolnosti  (npr.  dužine 
trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). 

• 

Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete 
usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. 

• 

Oznaka  kategorije  hotela  u  programu  je  zvanično  utvrđena  i  važeća  na  dan  zaključenja  ugovora  između  organizatora  putovanja  i  ino 
partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. 

• 

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka 
najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan 
od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, 
obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve 
putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. 

• 

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator 
putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni 
uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, 
parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...).  

• 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. 

• 

Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu 
smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može 
obećavati ovakve usluge. 

• 

Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće 
osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. 

• 

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 

• 

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, 
uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

• 

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 

• 

Međunarodno  putno  zdravstveno  osiguranje  je  obavezno  za  pojedine  destinacije.  Savetujemo  Vas  da  isto  posedujete  za  sva  Vaša 
putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u 
državama kroz koje prolazite. 

• 

Za  sve  informacije  date  usmenim,  telefonskim  ili  elektronskim  putem  agencija  ne  snosi odgovornost.  Validan  je  samo  pisani  program 
putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

• 

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. 
Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu 
na ime eventualne razlike u ceni. 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd Kategorija Licence A 10 br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi  putovanja  agencija  Robinzon  d.o.o.  U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  Turizmu  Organizatorima  GARANCIJU  PUTOVANJA  Nacionalne 
asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0049/2020 od 23.04.2021.god, 
Bankarska garancija 032/2021 od 19.05.2021.god. Akcionarskog društva "Expobank" u visini 50.000.- €. Garancija putovanja se aktivira bez 
odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", 0113228 
686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br 14. Ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs 
 
 
Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije 
cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu 
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih 
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene 
informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika  ovlašćenih  subagenata,  koje  nisu  u  skladu  sa 
elementima zaključenog Ugovora o putovanju.