background image

 
 

 

 
                                                                                                                              4 DANA, 2 NOĆENJA -  AUTOBUSOM 

                Ohrid  je  sa  svojom  bogatom  kulturno-istorijskom  baštinom,  velikim  brojem  srednjevekovnih  crkava,  živom  turističkom  ponudom 
omiljeno mesto boravka za goste iz cele Evrope. U okviru grada se mimo velikog broja tradicionalnih restorana sa živom muzikomu večerjnim 
satima nalazi i obilje modernih kafea i restorana, diskoteka i klubova. Glavna pešačka zona je podređena prodavnicama, muzejima i galerijama, 
suvenirnicama sa rukotvorinama i čuvenim nakitom od Ohridskog bisera. Dovovljno da se poaziv na ovo putovanje prihvati, zar ne?

  

Polazak: 17/30. APRIL 2020.                 

 

Program putovanja: 
1.dan 

BEOGRAD – OHRID 

 

Polazak za Ohrid iz Beograda u 22:00h. Tačno vreme i mesto polaska biće poznato dva dana pre putovanja (proveriti u agenciji tačno mesto i 
vreme polaska autobusa). Polazak - transfer iz Novog Sada dva sata ranije (uz doplatu). Noćna vožnja sa usputnim odmorima… 
2.dan 

OHRID  

...  dolazak  u  Ohrid  u  prepodnevnim  satima.  Slobodno  vreme  za  šetnju  i  odmor.  Smeštaj  u  hotel.  Oko  podne  panoramski  obilazak  starog  i 
istorijskog  dela  grada  poznatog  po  vizantijskim  spomenicima  i  sakralnim  objektima  sa  lokalnim  vodičem  (crkva  Sv.  Sofije,  crkva  Sv. 
Pantelejmona, Samuilova tvrđava…). Slobodno vreme za individualno razgledanje. Noćenje... 
3.dan 

OHRID – SVETI NAUM – STRUGA - VEVČANI 

… doručak… Slobodan dan u Ohridu ili fakultativno polazak oko 09.00h na izlet za Sv. Naum sa obilaskom manastirskog kompleksa. Povratak u 
Ohrid  oko  podne.  Slobodno  vreme.  Oko  15:00h    Fakultativno  polazak  za  Strugu  i  obilazak  ovog  poznatog  turističkog  i  kulturno-istorijskog 
grada…Nastavak putovanja do Vevčana, prelepog mesta sa drevnom arhitekturom i čuvenim izvorima. Lagana večera u nekom od tradicionalnih 
restorana. Povratak u Ohrid. Slobodno veče. Noćenje 
4.dan 

OHRID – SKOPLJE - BEOGRAD 

...doručak.  Polazak  za  Skoplje.  Razgledanje  makedonske  prestonice  I  kraće  slobodno  vreme  u  centru  grada.  Mogućnost  da  prošetate  starom 
čaršijom i uživate u makedonskoj gastronomiji. Polazak za Beograd. Dolazak u Beograd/Novi Sad u kasnim večernjim satima. (KRAJ USLUGA) 
Povratak: 20. APRIL /3. MAJ 2020.                                                                                            program na bazi minimum 40 putnika                                                                            

Hotel 

Kategorija 

Usluga 

CENA ARANŽMANA 

USKRS  / PRESTOL 

3* 

2 ND 

89 € 

1.  MAJ / AQUALINA 

4* 

2 ND 

119 € 

 

ARANŽMAN SADRŽI:                                                                     

                                Cenovnik  br.2 od 04.02.2020. Program br. 15/2020 

 

Prevoz komfornim turističkim autobusom (klima/video) na relaciji iz programa. 

 

Smeštaj:  za  Uskršnji  aranžman  u  hotelu  Prestol  3*  u  1/2  /  1/2+1  sobama  na  bazi  2  noćenja  sa  doručkom  (buffet  servis 
(samoposluživanje)). Za Prvomajski aranžman smeštaj u hotelu Aqualina 4* u 1/2 / 1/2+1 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom 
(buffet servis (samoposluživanje));  

 

Troškove organizacije putovanja i vodiča - pratioca na putovanju; 

 

Razgledanje Ohrida  i Skoplja autobusom sa vodičem i ulaznicama po programu. 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

 

Sve nepomenute i individualne troškove i ulaznice; 

 

Fakultativni  izleti:  Izlet  za  Strugu  i  Vevčane  sa  uključenom  večerom  u  nacionalnom  restoranu  -15  €  po  osobi;  Sveti  Naum  sa 
ulaznicom 8 € po osobi;  u paketu oba izleta 20 €; 

 

Medjunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja; 

 

Mogućnost organizovanog transfera iz Novog Sada – 2.600 din po osobi,(popust za decu od 2-12 g- 50%). Za realizaciju transfera 
je neophodan broj od mininum 4 punoplatežne osobe. Vreme i mesto polaska zavisi od vremena polaska iz Beograda i započinje 
2-3 sata pre polaska autobusa iz Beograda. 

 

Za putnike sa sopstvenim prevozom cena se umanjuje za 20 € po osobi. 

Cena  aranžmana  za  decu  i  treću  odraslu  osobu  u  hotelima:  Prestol  3*Cena  aranžmana  za  dete  od  od  2  do  4  godine  u  pratnji  dve  odrasle 
osobe,iznosi 59 € i koristi zajednički ležaj. Cena aranžmana za dete od 4 do 12 godina, u pratnji dve odrasle osobe,iznosi 79 € i koristi pomoćni 
ležaj. Treća odrasla osoba plaća cenu iz tabele. Aqualina 4*  Cena aranžmana za dete od od 2 do 4 godina u pratnji dve odrasle osobe,iznosi 59 
€ i koristi zajednički ležaj, Cena aranžmana za dete od 4 do 11 godina, u pratnji dve odrasle osobe,iznosi 109  € i koristi pomoćni ležaj. Treća 
odrasla osoba plaća cenu iz tabele. 

 
 
 

background image

OPIS SMEŠTAJA: 
Hotel  Prestol  3
*  se  nalazi  u  neposrednoj  blizini  obale  jezera,  7  km  od  grada  Ohrida,  poseduje  restoran,  loby  bar  sa  recepcijom.  Sobe  su 
dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Opremljene su Tv-om, telefonom, balkonom, TWC. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom. 
Doručak je buffet servis (samoposluživanje). 
Hotel Aqualina 4* se nalazi u naselju Sv.Stefan, 6km od centra Ohrida, nadomak puta ka manastiru Sv.Naum. Nalazi se na samoj obali Ohridskog 
jezera u predivnom okruženju zelenila koje pripada nacionalnom parku "Galičica". Hotel poseduje restoran i terasu sa koje se pruža pogled na 
jezero, loby. Besplatan bežični internet dostupan je u zajedničkim prostorijama. Parking u okviru objekta može se besplatno koristiti. Hotel ima 
24-časovnu recepciju.  Sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Sve klimatizovane hotelske sobe poseduju flat-screen TV sa 
kablovskim kanalima, sopstveno kupatilo sa tušem, fenom za kosu i besplatnim toaletnim priborom. 
 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski  -  rezervacija  se  vrši  uplatom  akontacije  u  iznosu  od  40%  od  ukupne  cene  aranžmana,  a  ostatak  15  dana  pre  polaska.  Ukoliko 
aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.  Čekovima gradjana na maksimalno 2 
jednake mesečne rate, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih banaka
 po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje 
se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). Platnim karticama 
(mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o  povoljnijim  uslovima  plaćanja  za  klijente 
banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, Societe Generale banka, Poštanska štedionica. 
 
Napomena:
  Svaki  putnik  je  u  obavezi  da  poseduje  važeću  putnu  ispravu  (kopija  stranice  sa  ličnim  podacima  se  dostavlja  agenciji)  koja  mora 
važiti  još  3  meseca  od  datuma  povratka  sa  putovanja.  Agencija  Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  neispravnu  putnu  dokumentaciju,  ne 
dobijanje vize  za kategoriju  građana kojima je viza  potrebna, kao i u slučaju  da  pogranične vlasti  onemoguće putniku  ulaz  na teritoriju  EU ili 
druge zemlje u koju putuje,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja 
agencije Robinson. Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna novčana 
sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. Više 
informacija  o  ukidanju  viznog  režima  i  uslovima  boravka  u EU  možete  dobiti  i  na  našem  sajtu  www.robinson.rs. U  slučaju  nedovoljnog  broja 
prijavljenih putnika (minimum 40), agencija Robinson zadržava pravo da otkaže putovanje ili realizuje prevoz uz korekciju cene ili u saradnji sa 
drugom  agencijom.  Krajnji  rok  za  otkazivanje  aranžmana  je  pet  (5)  dana  pre  datuma  polaska.  U  slučaju  da  je  posle  zaključenja  Ugovora  o 
putovanju došlo do promena u kursu na deviznom tržištu ili promena u tarifama prevoznika, agencija Robinson zadržava pravo korekcije cene 
programa putovanja. 
Sve vreme boravka Vam na raspolaganju stoji stručan predstavnik naše agencije ili lokalni partner, koji će se potruditi oko Vašeg kompletnog 
boravka. Naš lokalni partner u Makedoniji je T.A. ARKA-G, ulica Makedonija br 12-1, grad Skoplje, 1000 Skoplje, tel. +38923123125.  

 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

 

ZA OVO PUTOVANJE VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE ROBINSON  (YUTA STANDARD) 

U  skladu  sa  odredbama  Zakona  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2020  od 
10.01.2020.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 
koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. 
Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300068485 od 01.01.2020.god. Akcionarskog drustva za osiguranje "DDOR 
Novi Sad". Licenca OTP 027/2020, kategorija licence A 35 od 29.01.2020.