background image

 

5 DANA/2 NOĆENJA  AUTOBUSOM  

Milano je industrijska metropola Italije i važi za jedan od privredno najznačajnijih gradova Evrope. Grad poseduje bogato kulturno 

nasleđe. Posebno se izdvaja jedinstveno kulinarstvo s brojnim čuvenim  specijalitetima kao što su kolač panettone i risotto alla Milanese. 
Takođe,  Milano  je  veoma  poznat  po  muzičkoj,  posebno  operskoj  tradiciji,  kao  i  dom  više  značajnih  kompozitora.  Milano  je  poznat  i  po 
nekoliko  značajnih  muzeja,  akademija,  palata,  crkava  i  biblioteka  i  po  dva  slavna  fudbalska  tima:  Milan  i  Inter.  Lombardijski  metropolis 
posebno je poznat po svojim modnim kućama i prodavnicama, kao u čuvenoj ulici Montenapoleone i Galeriji Viktora Emanuela, koja se 
smatra najstarijim trgovačkim centrom u svetu. Glavni grad Lombardije je svetsko središte mode i dizajna, grad glamura. 
POLAZAK: 13.10. / 10.11.2022. 
1. DAN        
 BEOGRAD  
Polazak  iz  Beograda  oko  17:30h  sa  glavne  autobuske  stanice  BAS,  centar  Beograda,  ulaz  iz  Karađorđeve  ulice  preko  puta  hotela  Mr. 
President  (tačno  vreme  biće  poznato  najkasnije  dan  pred  putovanje  -  organizator  šalje  obaveštenje  svim  putnicima  sa  svim  detaljima 
polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Vožnja kroz Hrvatsku 
i Sloveniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora 
2. DAN       MILANO 
Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Obilazak grada u pratnji vodiča: Kapija mira – Arco della Pace, gradski park Sempione, zamak 
Sforca, Piazza Garibaldi, pešacka i trgovačka ulica Via Dante, glavni trg – piazza Duomo, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Trg 
Skala, Spomenik Leonardo da Vinči i najpoznatija operska kuća Milanska skala. Smeštaj u hotel posle 15h. Slobodno vreme. Noćenje 
3. DAN     MILANO – ĐENOVA I OUTLET CENTAR SERRAVALLE (fakultativno) 
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti  ili celodnevni fakultativni izlet  u Đenovu i outlet centar Serravalle. Dolazak  u Đenovu. 
Razgledanje grada: Trg Ferari sa bronzanom fontanom, Duždeva palata, Kolumbova kuća, Porta Soprana, Duomo, palata Svetog Đorđa... 
Slobodno vreme. Polazak iz Đenove u poslepodnevnim časovima. Usputna poseta outlet centru Serravalle – najpoznatiji shopping centar u 
Italiji. Slobodno vreme za kupovinu. Povratak u Milano u večernjim časovima. Noćenje.  
4. DAN        MILANO – KOMO (fakultativno
Doručak.  Odjava  iz  hotela  i  pakovanje  stvari  do  9h.  Napuštanje  hotela.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti  ili  mogućnost 
organizovanja fakultativng izleta do jezera  Komo. Polazak ka jezeru Komo, treće po veličini u Italiji. Komo je poznato mondensko mesto 
gde  odmara  i  uživa  svetski  džet  set.  Po  dolasku  u  Komo  razgledanje  grada:  gradski  park,  mauzolej  Aleksandra  Volte,  glavni  trg  piazza 
Duomo  i  katedrala.  Slobodno  vreme  za  individualne  aktivnosti.  Mogućnost  fakultativnog  krstarenja  jezerom  Komo  sa  razgledanjem 
raskošnih vila u pratnji vodiča. U popodnevnim časovima polazak za Beograd sa dogovorenog mesta. Vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa 
usputnim zadržavanjima radi odmora.  
5. DAN         BEOGRAD  
Dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj 
programa
POVRATAK: 17.10. / 14.11.2022. 
                                                  

 

 

 

 

 

     Cenovnik br.1. od 30.09.2022 . – Program br. 56/2022 

 

TERMIN PUTOVANJA 

HOTEL 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA  

13.10 – 17.10.2022. 

3* 

145 €  

125 €  

10.11 – 14.11.2022. 

DAN PRIMIRJA  

3* 

145 € 

125 € 

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA 

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10 evra na cenu aranžmana 

Dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana 

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz 

ARANŽMAN SADRŽI: 

•  prevoz  autobusom  turističke  klase  (od  16  -  87  mesta)  prosečne  udobnosti  na  navedenoj  relaciji  /  mesta  se  određuju  prema 

datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju 

•  smeštaj u hotelu 3* ili 4* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na 

upit) sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (kontinentalni, skromni, slatko - slani) 

•  razgledanje Milana u pratnji vodiča 
•  usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja 
•  troškove ogranizacije putovanja 
 
ARANŽMAN NE SADRŽI:

 

•  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu 50 € - na upit 

background image

               

 

•  Fakultativne  izlete  (minimum  35  osoba),  usluge  vodiča  i  ulaznice:  ĐENOVA  I  OUTLET  SERRAVALL 

www.mcarthurglen.com/it/outlets/it/designer-outlet-serravalle/  35 evra / 25 evra (deca do 12 godina); KOMO 25 evra / 15 evra 
(deca do 12 godina); VOŽNJA BRODOM PO JEZERU KOMO 15 evra / 10 evra (deca do 12 godina) 

•  doplata za dodatno sedište u autobusu 60 evra (isključivo na upit) 
•  Individualne troškove 
•  boravišnu taksu za hotel 4 - 6 evra po danu / po osobi, plaća se na recepciji hotela 
•  transfer iz UŽICA, ČAČKA, KRAGUJEVCA, BATOČINE (ostali gradovi na upit) – doplata 20 evra / minimum 8 putnika, transfer iz 

ZRENJANINA – doplata 20 evra / minimum 4 putnika, transfer iz NOVOG SADA – doplata 10 evra / minimum 4 putnika, transfer 
iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika
 
 

NAPOMENA: Fakultativni izleti  nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova 
rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih 
putnika  ili  u  slučaju  promena  cena  ulaznica  na  lokalitetima.  Agencija  ne  snosi  odgovornost  promene  cene  ulaznica  na  lokalitetima  u 
odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u 
odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih 
termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner. 
 
OPIS SMEŠTAJA: - opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera
 
Hotel 3* Nalazi se u širem centru Milana. Gradskim prevozom je povezan sa centrom grada. Hotel ima aperitiv bar, restoran. Sobe su u 1/2 
i 1/2 +1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sa TWC, TV... Doručak je kontinentalni - skroman, slatko – slain. 
TAČAN NAZIV HOTELA BIĆE POZNAT NAJKASNIJE 7 DANA PRED PUTOVANJE. 

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U ITALIJU: www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/italija 

 
POSEBNE NAPOMENE: 

•  Prva  promena  po  već  zaključenom  ugovoru  je  moguća  bez  nadoknade.  Kod svake  naredne  promene  već  zaključenog  ugovora 

(datuma  polaska i povratka, imena  putnika, broja putnika sa  ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava  pravo naplate 
administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru. 

•  Redosled  sedenja  u  autobusu  se  pravi  prema  datumu  uplate  tj  sklapanja  Ugovora  o  putovanju. Prilikom  pravljenja  redosleda 

sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim 
problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište 
koje mu agencija dodeli.  

•  Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa 

kojom se prelazi granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati. 

•  Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od 

dana povratka sa putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja. 

•  Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se 

sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna 
novčana  sredstva  za  boravak,  zdravstveno  osiguranje,  potvrde  o  smeštaju...)  informišu  na  sajtu  Delegacije  EU  u  Srbiji 
www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da 
pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.  

•  Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u 

autobusu ostane još slobodnih mesta. 

•  Dan  pred  polazak  organizator  putovanja  šalje  obaveštenje  sa  svim  detaljima  polaska.  Ukoliko  ne  dobijete  poruku  obavezno 

kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje. 

•  Zaustavljanje  radi  usputnih  odmora predviđeno  je  na  svakih  3,5  do  4h  vožnje  na  usputnim  stajalištima,  u  zavisnosti  od 

raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. 

•  Mole  se  putnici da  vode  računa  o  svojim  putnim  ispravama,  novcu  i  stvarima u  toku  trajanja  aranžmana.  Ostavljanje  vrednih 

stvari  u  autobusu  i  u  hotelskim  sobama  nije  preporučljivo  jer  ni  prevoznik  ni  hotel  ne  odgovaraju  za  iste!  U  slučaju  obijanja 
autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator 
putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. 

•  Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u 

vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište 
podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno 
razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. 

•  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga. 
•  Upozoravaju  se  putnici  da  zbog  poštovanja  satnica  predviđenih  programom  putovanja,  ne  postoji  mogućnost  zadržavanja 

autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu. 

•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na 

granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). 

background image

               

 

•  Organizator  putovanja  i  izleta  na  putovanju  zadržava  pravo  izmene  termina  i  uslova  izvođenja  fakultativnih  izleta  predviđenih 

programom  kao  i  redosleda  razgledanja  usled  objektivnih okolnosti. Molimo  da  uzmete  u  obzir  da  postoji  mogućnost  da  usled 
državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. 

•  Dužina  trajanja slobodnog vremena  za  individualne  aktivnosti  tokom  programa  putovanja  zavisi  od  objektivnih  okolnosti  (npr. 

dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu). 

•  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene 

posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. 

•  Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i 

ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. 

•  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana 

boravka najkasnije do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan 
i  standardizovan  od  strane  Nacionalne  turističke  asocijacije  zemlje  u  kojoj  se  nalazi.  Organizator  putovanja  u  slučaju  ne 
objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, 
organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu 
programa. 

•  Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, 

organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih 
objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od 
smeštajnih  objekata  (npr.  sef,  parking,  mini-bar,  TV,  klima  uređaj,  fen  za  kosu,  internet...).  Organizator  putovanja  ne  može  da 
utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. 

•  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu 

vrstu smeštaja niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator 
ne može obećavati ovakve usluge. 

•  Smeštaj  na  grupnim  aranžmanima  ovog  tipa  je  u  dvokrevetnim  ili  dvokrevetnim  sobama  sa  pomoćnim  ležajem  namenjene  za 

smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih 
dimenzija. 

•  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. 
•  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom 

putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. 

•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. 
•  Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša 

putovanja  jer  u  suprotnom  sami  snosite  odgovornost  za  eventualne  posledice  prilikom  kontrole  države  u  koju  putujete  kao  i 
kontrole u državama kroz koje prolazite. 

•  Za  sve  informacije  date  usmenim,  telefonskim  ili  elektronskim  putem  agencija  ne  snosi  odgovornost.  Validan  je  samo  pisani 

program putovanja istaknut u prostorijama agencije. 

•  Organizator  zadržava  pravo  da  putem  Last  minute  ponude  prodaje  svoje  aranžmana  po  cenama  koje  su  drugačije  od  onih  u 

cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da 
potražuju 

USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom poslovnih banaka po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom 
prijave  uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane 
banke). Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd. Kategorija Licence A br. OTP  120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti 
Uslovi putovanja agencije Robinzon d.o.o. U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizator ima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne 
asocijacije turistickih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondina br 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 119/2021 od 30.11.2021.god, 
Bankarska garancija 068/2021 od 03.12.2021.god. Akcionarskog drustva "Expobank" u visini 30.000 €. Garancija putovanja se aktivira bez 
odlaganja,  odnosno  u  roku  od  14  dana  od  dana  nastanka  osiguranog  slucaja  kod  Nacionalne  asocijacije  turistickih  agencija  PU  "YUTA", 
0113228  686,  011  3228  687,  pisanim  putem  ili  telegramom  na  adresu  YUTA,  Beograd,  ul.  Kondina  br  14.  ili  na  mail: 
garancijaputovanja@yuta.rs. 
 
 

 

Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz 

neophodne  korekcije  cene  i  uslova  putovanja  uz  saglasnost  prijavljenih  putnika.  U  slučaju  nedovoljnog  broja  putnika,  krajnji  rok  za 
obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama 
prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za 
eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane  radnika  agencije,  kao  i  radnika  ovlašćenih 
subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.