background image

 

 

6 DANA/4 NOĆENJA   AUTOBUSOM 

 

 
Polazak: 08.11.2023. 
1. DAN        ČAČAK – BEOGRAD – VIĆENCA
 
Polazak iz Čačka u 05:00, iz Beograda u 07:00. (tačno vreme polaska javlja organizator putovanja najkasnije dan pred polazak na 
putovanje
) Prelazak državne granice, vožnja preko Hrvatske i Slovenije  sa usputnim pauzama. Ulazak u Italiju u popodnevnim satima, 
putovanje pored Trsta, Venecije i Padove. Dolazak i smeštaj u hotel u okolini Vićence u večernjim satima. Slobodno vreme. Noćenje. 
2. DAN        NICA 
Doručak. Polazak na putovanje u jutarnjim satima, vožnja pored Breše i Kremon, a potom duž Ligurske – Cvetne obale. Ulazak u Francusku 
u popodnevnim satima. Dolazak u Nicu – kraljicu Azurne obale. Odlazak u hotel , smeštaj. Popodnevni obilazak grada – pešačka zona ulice 
Žan Medsen, trg Masena, izlazak na Englesko šetalište, stari deo grada , hotel Negresko. Slobodno vreme u pešačkoj zoni. Noćenje. 
3. DAN        NICA – SELO EZ I FABRIKA PARFEMA – MONAKO – MONTE KARLO 
Doručak.
 Fakultativni izlet - Kan-grad filma i svetskog glamura sa starim gradom i kulom Suke, Gradska kuća, Festivalska palata, Kroazeta, 
Srpska ulica, hotel Karlton. Odlazak u selo Ez i obilazak fabrike esencija parfema i kozmetike Fragonar. Vožnja za Monako živopisnim 
lokalnim putem sa najlepšim pogledom na Vilfranš i Bolije, mondenska letovališta. Obilazak minijaturne Kneževine: Okeanografski muzej 
(spolja), deo Egzotičnog vrta, crkva Svetog Nikole, palata Grimaldijevih, vidikovac. Preko luke La Kondamin odlazak u Monte Karlo, šetnja 
do čuvenog Kazina, hotela i kafea Paris. Slobodno vreme. Povratak u Nicu, slobodno vreme. Noćenje. 
4. DAN        NICA – SEN TROPE 
Doručak. 
Celodnevni fakultativni izlet za Sen Trope – najpoznatije letovalište na Azurnoj obali koje je proslavila čuvela Brižit Bardo. 
Fakultativna vožnja brodom po zalivu do plaže Pamplona, pogled na vile svetski poznatih zvezda iz sveta filma, muzike, sporta.... Lokacija 
na kojoj su snimani mnogi filmovi i serije – „Žandar iz Sen Tropea“, „I Bog stvori ženu“... Slobodno vreme. Polazak za Nicu u kasnim 
popodnevnim satima. Slobodno vreme u Nici. Noćenje.  
5. DAN        NICA – SAN REMO 
Doručak.
 Izlazak iz hotela, slobodno vreme do 14h kada je predviđen polazak iz Nice. Odlazak za Italiju-San Remo, šetnja do Kazina, Ruske 
crkve i starog grada. Nastavak putovanja, vožnja preko Italije, noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske. 
6. DAN        SAN REMO – BEOGRAD – ČAČAK 
Dolazak u Beograd/Čačak u prepodnevnim satima. Kraj programa. 
Povratak: 13.11.2023. 

                                                                                                        Cenovnik br.1. od 19.08.2023 . – Program br.  46 /2023 

TERMIN PUTOVANJA 

CENA ARANŽMANA 

SPECIJALNA CENA 

08.11 – 13.11.2023. 

355  € 

299 €  

 
 
 
ARANŽMAN SADRŽI: 

•  Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenost, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga 

hrane i pića i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; 

•   Smeštaj u hotelu u Nici na bazi 3 noćenja sa doručkom (slano – slatki buffet) u 1/2 i 1/2+ 1 sobama ( trokrevetne sobe isključivo 

na UPIT); 

•  Smeštaj u hotelu 3* u okolini Vićence na bazi 1 noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni),Boravišnu taksu ; 
•  Usluge licenciranog vodiča; 
•  Troškove organizacije putovanja 

 

ARANŽMAN NE SADRŽI: 

•  Međunarodno zdravstveno osiguranje  po cenovniku Generali osiguranja ; 
•  Kan, Ez, Monako, Monte Karlo – 35€ ; 
•  Sen Trope – 30 €; 
•  Vožnja brodom po zalivu -  18€, plaća se na licu mesta; 
•   Ulaznice za muzeje i lokalitete; 
•  Hotelske takse (3€ po noćenju, plaća se na recepciji); 
•  Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo na upit

background image

 

•  Doplata za transfer iz Kragujevca, Užica, Trstenika i Vrnjačke Banje 1500 RSD, iz Požege  1000 RSD (minimalan broj za realizaciju 

transfera je 4); za polaske iz Novog Sada i Niša 25€ (bez ograničenja u broju putnika) 

•  Individualne troškove putniika 

 

NAPOMENA:  
*CENE FAKULTATIVNIH IZLETA NISU GARANTOVANE I ZAVISE OD INFLATORNIH KRETANJA KOJA SU U EVROPI UČESTALA OD 2022. 
GODINE. INO PARTNER I AGENCIJA ZADRŽAVAJU PRAVO PROMENE CENA FAKULTATIVNIH IZLETA DO POČETKA REALIZACIJE 
PUTOVANJA. UKOLIKO PUTNIK NE ŽELI DA PRIHVATI PROMENU CENE FAKULTATVNOG IZLETA NIJE U OBAVEZI DA UPLATI ISTI. 
Fakultativni  izleti  nisu  obavezni  deo  programa  i  zavise  od  broja  prijavljenih  putnika.  Cene  fakultativnih  izleta  su  po  osobi,  minimum  za 
realizaciju izleta je 30 putnika. Cena izleta se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Cene izleta 
podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica za muzeje i lokalitete, goriva, 
putarina,  parkinga,  tunela,  trajekta…Termini  i  program  fakultativnih  izleta  su  promenljivi  i  zavise  od  slobodnih  termina  po  lokalitetima, 
vremenskih uslova, rasporeda plovidbe brodova i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne  agencije, ino-
partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u 
evrima, ino partneru ili pratiocu grupe. 
 
OPIS SMEŠTAJA:  
Primeri hotela: 
HOTEL 2* :  ,Easyhotel www.easyhotel.com/hotels/france/nice/nice , Apogia hotel www.apogia-hotel-nice.com   I slični u Nici. 
Hotel 3* okolina Vićence :  www.hotelcastelli.it  I slični.Smeštaj u dvokrevetnim sobama sa kupatilom,doručak 
buffet(peciva,hleb,maslac,džem,više, vrsta kafe,mleko,čaj,đus…). Trokrevetne sobe isključivo na upit, treći ležaj je u većini hotela pomoćni 
I može  uticati na kvalitet smeštaja.Tačno ime hotela biće poznato na minimum 15 dana pre polaska. 
 
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 
U  smeštajne  objekte  se  ulazi  prvog  dana  boravka  od  14:00  časova  (postoji  mogućnost  ranijeg  ulaska),  a  napuštaju  se  poslednjeg  dana 
boravka  do  09:00  časova.  Svaki  hotel  ima  restoran.  Svaka  soba  ima  tuš/WC.  Opisi  smeštajnih  objekata  su  informativnog  karaktera.  Za 
eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi 
od  smeštajnih  objekata.Organizator  ne  može  uticati  na  spratnost  smeštaja  i  poziciju  sobe.  Raspodela  soba  se  vrši  na  recepciji  hotela  . 
Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Hoteli pružaju uslugu doručka na bazi 
švedskog  stola.Kontinentalni švedski  sto  –  manji  izbor  namirnica  i  uglavnom  je  slatki  doručak.  Uglavnom  je  zastupljena  internacionalna 
kuhinja. 
 
REŽIM ULASKA DRŽAVLJANA SRBIJE U FRANCUSKU: 
COVID 19 uslovi putovanja I boravka u Francuskoj: od 01.08.2022. su ukinute sve mere I ograničenja za putovanje u Francusku Covid-19 – 
услови за путовање | Министарство спољних послова (mfa.gov.rs) 
 
POSEBNE NAPOMENE: 
• 

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja 
izmenu ugovorenog programa 

• 

 Rok za prijavljivanje je 15 dana pre putovanja ili do popune mesta 

• 

Organizator  putovanja  zadržava  pravo  izmene  programa  putovanja  (redosled  pojedinih  sadržaja  u  programu  usled  objektivnih 
okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, 
uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencija 

• 

Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane države u kojima se nalaze 

• 

U slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje 
cenu aranžmana , 

• 

Organizator ne snosi odgovornost  za  eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika 
agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju , 

• 

Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne 
snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika 
u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove 
svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju , 

• 

Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju , 

background image

 

• 

Minimalan  broj  putnika  za  realizaciju  putovanja  je  45.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje 
o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska , 

• 

Upozoravaju  se  putnici  da  zbog  poštovanja  satnica  predviđenih  programom  putovanja  (satnica  je  uskladjena  kako  sa  programom 
putovanja  tako  i  sa  zakonom  o  saobraćaju),  ne  postoji  mogućnost  zadržavanja  autobusa  na  graničnom  prelazu  radi  obavljanja 
procedure povraćaja poreza – “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu , 

• 

Raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu 
dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće, 

• 

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa 
na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu , 

• 

Putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući  način, 
obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka, 

• 

Putnik  može  da  izjavi  reklamaciju  na  mestu  koje  je  određeno  za  prijem  reklamacija  usmeno,  telefonom,  pisanim  ili  elektronskim 
putem,  uz  dostavu  ugovora  o  prodatom  aranžmanu.  Agencija  i  prevoznik  su  dužni  da  potrošaču  izdaju  pismenu  potvrdu  ili 
elektronskim  putem  potvrde  prijem  reklamacije,  a  da  najkasnije  u  roku  od  8  dana  od  dana  prijema  reklamacije,  pisanim  ili 
elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 
 

USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a  ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka
  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivša Societe Generale 
banka), Poštanska štedionica. 

 
 

Organizator putovanja: Jungman travel doo, Licenca A: OTP 187/2021 od 22.11.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  50  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz  neophodne 
korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o 
otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu,  promene  u  cenama  prevoznika, 
osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne 
drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih  subagenata, koje 
nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju