background image

Beogradska 29, 

Beograd

tel./fax: 011 3346776, 

3236055

Mat.br. 17075365

www.robinson.rs

prodaja@robinson.rs

Licenca OTP 120/2021

4 DANA/1 NOĆENJE   AUTOBUSOM

Spajanjem tri grada Budima, Obude i Pešte 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas prava turistička poslastica za mnoge turiste koji je
posećuju. Lepoti Budimpešte, pre svega, doprinosi 11 mostova koji spajaju dva dela grada – Budim i Peštu, Kraljevska palata na uzvišenju na samoj obali
Dunava, zgrada Parlamenta koja je jedna od najvećih u svetu, Trg Heroja, prelepi široki bulevari Andraši i Rakoci... Ne može se sa sigurnošću reći da li je
Budimpešta lepša danju ili noću ali svakako sa razlogom nosi epitet „Kraljica Dunava". I zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko
čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste zagledali izloge u ulici Vaci ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.

Polazak: 29.12.2022.
PROGRAM PUTOVANJA
1. DAN  BEOGRAD…
Polazak iz Beograda oko 22:30h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President
(tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje – organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska,  ukoliko
ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju 
). Iz Novog Sada oko 23:30h. Noćna vožnja
sa usputnim zadržavanjima radi odmora.
2. DAN  BUDIMPEŠTA – KRSTARENJE DUNAVOM ( fakultativno )
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada sa vodičem: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike
Svetog Ištvana, Ribarske tvrđave, Budimskog dvorca, Brda Svetog Gelerta... Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno popodne. Uveče ( fakultativno)
krstarenje Dunavom i razgledanje Budimpešte sa broda. Povratak u hotel. Noćenje.
3. DAN  BUDIMPEŠTA – TRŽNI CENTAR  CAMPONA  ( fakultativno ) – SENT ANDREJA ( fakultativno ) 
Doručak.
 Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 9h. Slobodno vreme ili fakultativni polazak u tržni centar Campona sa individualnom posetom
Tropikarijumu. Nakon toga, mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Sentandreje. Dolazak u ovaj barokni gradić. Razgledanje sa
vodičem i slobodno vreme za šetnju. Povratak u Budimpeštu.Individualni doček Novegodine.SREĆNA NOVA GODINA!!!
4. DAN  BUDIMPEŠTA – SENTANDREJA (fakultativno
) – BEOGRAD 
Polazak za Beograd oko 2h posle ponoći.Putovanje kroz Mađarsku sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beograd na mesto
polaska u jutarnjim časovima – zavisno od uslova na putu izadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

Povratak: 01.01.2023.                                                                                                                Cenovnik br.1 od 14.11.2022. Program br.  76/2022

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA

29.12 – 01.01.2023.

  3*

95 €

75 €

SPECIJALNA CENA VAŽI ZA OGRANIČEN BROJ MESTA

doplata za 1/1 sobu 30 €(isključivo na upit)

doplata za dodatno sedište u autobusu 30 €(isključivo na upit)

dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) ostvaruje popust 10€ na cenu aranžmana

dete do 6 godina (u zajedničkom ležaju) ostvaruje popust 40% na cenu aranžmana

ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz

ARANŽMAN SADRŽI:

Prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate
tj sklapanja Ugovora o putovanju;

smeštaj u hotelu 3* (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija - isključivo na upit) sobama na
bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto - samoposluživanje);

panoramsko razgledanje Budimpešte u pratnji vodiča;

usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja;

troškove ogranizacije putovanja.

ARANŽMAN NE SADRŽI

 

 : 

Individualne troškove – nepomenute usluge;

preporučujemo međunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja;

fakultativne izlete;

transfer iz UŽICA, ČAČKA, KRAGUJEVCA, BATOČINE (ostali gradovi na upit) – doplata 20 € / minimum 8 putnika, transfer iz ZRENJANINA – doplata 1500 din
/ minimum 4 putnika, transfer iz VRŠCA – doplata 2500 dinara / minimum 8 putnika

BUDIMPEŠTA

background image

FAKULTATIVNI IZLETI (minimum 25 pax za realizaciju)

KRSTARENJE DUNAVOM25 € / 20 €(deca do 12 godina)

IZLET U SENTANDREJU10€ / 5 €(deca do 12 godina)

TRŽNI CENTAR CAMPONA5 € - ulaznica za Tropikarijum 3000 forinti (oko 9 € odrasli), 2200 forinti (oko 6,5 € deca do 18 godina) –
ulaznice su individualne i plaćaju se na licu mesta. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu
na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

NAPOMENA:
Fakultativni izleti   nisu  obavezni  deo   programa  i zavise  od  broja  prijavljenih   putnika.  Cena se   uglavnom   sastoji  od   troškova  rezervacije,
prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u
slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska
programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani
broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja
prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

OPIS SMEŠTAJA - opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera
Hotel 3* Nalazi se u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza.  Sobe su 1/2 i 1/2+1 (treći krevet je pomoćni ležaj manjih dimenzija –
isključivo na upit).  Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking. Sobe   su sa TWC, TV, mini bar, telefonom...  TAČAN NAZIV HOTELA BIĆE
POZNAT NAJKASNIJE 7 DANA PRED PUTOVANJE.
USLOVI  I  NAČIN   PLAĆANJA:Plaćanje  se   vrši u  dinarskoj  protivvrednosti   po   srednjem  kursu  NBS  (Narodne   banke  Srbije)  na dan   uplate.
Gotovinski  - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko
aranžman nije uplaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.   Čekovima gradjana dve jednake
mesečne rate, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.   Kreditom
poslovnih banaka
 po uslovima koje određuje banka prema klijentu, a na osnovu predračuna koji se dobija u agenciji. Prilikom prijave uplaćuje
se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata punog  iznosa od  strane  banke).   Platnim
karticama
  ili revolving karticama (mogućnost odloženog plaćanja).  NAPOMENA: Agencija Robinson ima potpisane ugovore o povoljnijim
uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, Komercijalna banka, OTP banka (bivšaSociete Generale banka), Poštanska
štedionica.
POSEBNE NAPOMENE:

Prva  promena  po već zaključenom  ugovoru  je  moguća  bez  nadoknade.  Kod svake naredne  promene  već zaključenog ugovora  (datuma  polaska i
povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000
dinara po ugovoru.

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju . Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir
stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta
i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.

Putnik je dužan da prilikom potpisivanja ugovora dostavi organizatoru putovanja sve tražene podatke, uključujući i broj isprave sa kojom se prelazi
granica. Ukoliko prilikom potpisivanja ugovora nije dostavio traženi podatak, rok za dostavu je 48 sati.

Za putnike koji poseduju crveni biometrijski pasoš Republike Srbije, za ulazak u EU pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa
putovanja, a za ulazak u Republiku Tursku minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa
viznim  režimom  zemlje   u   koju   putuju.   Preporučuje   se  putnicima   da   se   o   uslovima  ulaska   u  zemlje   EU   (potrebna   novčana   sredstva   za  boravak,
zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i
kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

Ukoliko putnici izvrše doplatu za dodatno sedište u autobusu, nemaju prava na refundiranje novca nakon putovanja ukoliko u autobusu ostane još
slobodnih mesta.

Dan pred polazak  organizator  putovanja šalje  ili usmeno,  telefonom  obaveštava o svim detaljima polaska.  Ukoliko ne dobijete poruku  obavezno
kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

Zaustavljanje  radi   usputnih  odmora predviđeno  je  na  svakih  3,5   do  4h  vožnje  na  usputnim  stajalištima,  u zavisnosti  od  raspoloživosti   kapaciteta
stajališta i uslova na putu.

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u
hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete
samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu
prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi
koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za
nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je jedan kofer i jedan komad ručnog prtljaga.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom
prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free” pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u
saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).

Organizator   putovanja  i  izleta  na  putovanju  zadržava pravo  izmene   termina  i  uslova  izvođenja  fakultativnih  izleta  predviđenih  programom   kao i
redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj
destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,
termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa
slobodnim vremenom na putovanju.

background image

Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te
eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije
do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne
turističke  asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog  imena hotela, obavezuje se da ime postavi
najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu
odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja
ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji
mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima
uređaj, fen za kosu, internet...). 

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja niti
izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj…). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.

Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe
sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima
plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u
suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut
u prostorijama agencije.

Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su
započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u
ceni.

Organizator putovanja: ROBINZON d.o.o., Beograd Kategorija Licence A 10 br. OTP 120/2021 od 13.10.2021. Uz ovaj aranžman važe Opšti
Uslovi putovanja agencija Robinzon d.o.o.  U skladu sa odredbama Zakona o Turizmu Organizatorima GARANCIJU PUTOVANJA Nacionalne
asocijacije turističkih agencija PU "YUTA", Beograd, ul. Kondinabr 14, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0049/2020 od 23.04.2021.god,
Bankarska garancija 032/2021 od 19.05.2021.god. Akcionarskog društva "Expobank" u visini 50.000.- €. Garancija putovanja se aktivira bez
odlaganja, odnosno u roku od 14 dana  od dana nastanka osiguranog slučaja kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija  PU "YUTA",
0113228   686,   011   3228   687,   pisanim   putem   ili   telegramom   na   adresu   YUTA,   Beograd,   ul.   Kondina   br   14.   Ili   na   mail:
garancijaputovanja@yuta.rs

Minimalni broj za realizaciju programa je 50 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije
cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu
aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih
društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene
informacije o programu  putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata,  koje nisu u skladu sa
elementima zaključenog Ugovora o putovanju.