background image

 

 

4 DANA / 3 NOĆENJA AVIONOM 

PROGRAM PUTOVANJA: 
POLAZAK: 29.12.2023. 
1.dan    Beograd – Rim (pešačka tura uključena u cenu!) 
Sastanak  putnika  na  aerodromu  „Nikola  Tesla”, dva  i  po  sata  pre  poletanja.  Let  za  Rim  kompanijom  Air  Serbia  u  06.45h  (let  JU  530). 
Dolazak  na  aerodrom ‘’Leonardo Da  Vinči’’ u 08.15h. Transfer do hotela i smeštaj.  Popodne, obilazak grada  pešice  u pratnji vodiča:  Trg 
Naroda, Španske stepenice, Fontana di Trevi, Panteon, Trg Navona... Povratak u hotel je individualan. Noćenje. 
2.dan       Rim (fakultativno Vatikan) 
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja poludnevne fakultativne posete Vatikanu u trajanju od oko 3 
sata. U okviru posete obilaze se najznačajniji deo zbirki Vatikanskih muzeja kao što su zbirke antičkih statua, sala sa tapiserijama, zbirka 
geografskih mapa iz 16 veka; zatim Sikstinska kapela poznata po tavanici koju je oslikao Mikelanđelo Buonaroti temama iz Starog zaveta. 
Slobodno posle podne. Noćenje. 
3.dan      Rim (fakultativno Forum i Koloseum) 
Doručak.  Slobodan  dan  za  individualne  aktivnosti  ili  mogućnost  organizovanja  poludnevnog  fakultativnog  izleta  “Forum  i  Koloseum”. 
Obilazak  najznačajnijih  lokaliteta  antičkog  Rima,  mesta  na  kome  je  on  nastao  i  na  kome  su  ovekovečene  njegove  najveće  pobede  i 
dostignuća.  Nekada  središte  političkog,  religioznog  i  javnog  života.  Obilazak  uključuje:  Koloseum,  najveći  rimski  amfiteatar,  “čudo” 
inženjerije i graditeljstva Starog sveta koje  oživljava atmosferu najznačajnijeg društvenog događaja antičkog Rima  – borbe gladijatora. U 
mermeru  isklesani  reljefi  trijumfalnih  lukova  ilustruju  osvajačke  pohode  rimskih  imperatora  i  širenje  njihove  vlasti  i  uticaja  na  teritoriju 
koja se prostirala od Britanije do Sirije, opravdavajući naziv “Caput Mundi” (Prestonica sveta); brežuljak Palatino, mesto na kome je, po 
legendi, vučica odgajila Romula i Rema, mitske osnivače grada i koji u narednim vekovima postaje najelitnija rezidencijalna zona, mesto 
stanovanja rimskih imperatora i uglednih građana; Forum, centar političkog, javnog i komercijalnog života, u okviru koga se nalaze ostaci 
bazilika, tržnica, sudnica i hramova; Kapitolinski brežuljak, nekadašnji rimski akropolj, simbol neprikosnovenog autoriteta antičkog Rima, za 
čiji je današnji izgled zaslužan Mikelanđelo. Slobodno posle podne. Individualni doček Nove godine. Noćenje. 
4.dan         Rim (fakultativno Tivoli) – Beograd 
Doručak.  Slobodno dan za individualne aktivnosti  ili  mogućnost  organizovanja  poludnevnog  fakultativnog  izleta „Tivoli” i  poseta 
kompleksu „Vila d’ Este”. Vila se nalazi u gradiću Tivoli koji je udaljen od Rima oko 30 km i zbog renesansnih ukrasa koji krase ovu Vilu i 
bašti koje je okružuju, uvrštena je na UNESCO-vu listu svetske baštine. U njoj je živeo kardinal Hipolit II d’Este, potomak slavne porodice 
Estense koji su vladali Ferarom i Modenom. Palatu krase mnogobrojni mozaici koji predstavljaju slike iz svakodnevnog života.  Jedinstvena 
je zbog više stotina monumentalnih fontana, od kojih su najlepše one koje su izgrađene u baroknom stilu i imitiraju zvukove kao što su 
cvrkut  ptica  ili  orgulje.  Transfer  na  aerodrom. Poletanje  za  Beograd  kompanijom  Air  Serbia  u  20.40h  (let  JU  535).  Dolazak  u  Beograd  u 
22.10h. Kraj programa. 
POVRATAK: 01.01.2024. 

                                                                                                             Cenovnik br.1 od 14.11.2023. Program br.  95/2023 

HOTEL/KATEGORIJA 

TIP SOBE 

   USLUGA 

29.12.2023-01.01.2024 

4 dana/3 noći 

RAELI HOTELI 3* 

    1/2 

 

BB 

 

639 € 

1.dete od 2 do 11,99 god. 

 639  € 

    treća osoba 

639 € 

Jednokrevetna soba 

755 € 

*Deca od 0-2 god. plaćaju 50 eur u pratnji dve punoplatežne osobe. Nemaju sedište u avionu, kao ni ležaj u hotelu. 

 

OPISI HOTELA: 
RAELI Hoteli 3* www.raelihotels.it 
Hoteli iz ovog lanca se nalaze u zoni Termini stanice, u neposrednoj blizini svih važnih turističkih atrakcija grada. Sve sobe su sa kupatilom 
(tuš ili kada/WC), fenom, telefonom, TV-om i klima uređajem. U sastavu hotela je restoran u kom se služi doručak po principu švedskog 
stola. Naziv hotela u kom će grupa boraviti biće poznat 5 dana pre početka putovanja (mogući su sledeći hoteli: FLORIDIA 3*, LAZIO 3*, 
NOTO 3*, REGIO 3*, SIRACUSA 3*). 
Hotel Floridia 3* http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-floridia 

background image

 

Hotel  se  nalazi  u  blizini  Termini  stanice  i  udaljen  je  500  metara  od  Trga  Republike.  Hotel  ima  42  sobe,  sve  sobe  imaju:  kupatilo  (tuš  ili 
kada/WC), fen, klima uređaj, sef, telefon, TV. Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu hotela. Wi fi internet samo u lobiju 
hotela. 
Hotel Lazio 3* http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-lazio 
Hotel se nalazi u blizini Termini stanice. Hotel ima 61 sobu, sve sobe imaju: kupatilo (tuš ili kada/WC), fen, klima uređaj,  sef, telefon, TV. 
Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu hotela. Wi fi internet samo u lobiju hotela. 
Hotel Noto 3* http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-noto 
Hotel se nalazi u blizini Termini stanice. Hotel ima 130 soba, sve sobe imaju: kupatilo (tuš ili kada/WC), fen, klima uređaj, sef, telefon, TV. 
Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu hotela. Wi fi internet samo u lobiju hotela. 
Hotel Regio 3* http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-regio 
Hotel se nalazi u blizini Termini stanice, par minuta šetnje i 500m od Trga Republike. Hotel ima 75 soba, sve sobe imaju: kupatilo (tuš ili 
kada/WC), fen, klima uređaj, sef, telefon, TV. Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu hotela. Besplatan wi fi internet samo 
u lobiju hotela. 
Hotel Siracusa 3* http://raelihotels.it/en/raeli-hotels/hotel-siracusa 
Hotel se nalazi u blizini Termini stanice. Hotel ima 140 soba, sve sobe imaju: kupatilo (tuš ili kada/WC), fen, klima uređaj, sef, telefon, TV. 
Doručak se služi po principu švedskog stola u restoranu hotela. Wi fi internet samo u lobiju hotela. 
 
FAKULTATIVNI IZLETI:  

  Vatikan - 65 eur (U cenu je uračunata ulaznica i usluge lokalnog vodiča. Povratak je individualan.) 
   Forum i Koloseum - 60 eur (U cenu su uračunate usluge lokalnog vodiča i ulaznice za Forum i Koloseum) 
   Tivoli - 75 eur (Odlazak i povratak je autobusom) 

Prijavljivanje  za  fakultativne  izlete  se  vrši  u  agenciji,  prilikom  uplate  aranžmana,  a  plaćanje  u  Italiji,  isključivo  u  evrima.  Potrebno  je 
najmanje 15 prijavljenih učesnika za realizaciju izleta po navedenim cenama. U slučaju manjeg broja prijavljenih, izleti se mogu realizovati 
uz korekciju cene. 
NAPOMENA:  Lokalna  turistička  agencija  (organizator  fakultativnih  izleta)  zadržava  pravo  promene  cene,  dana  realizacije  i  minimalnog 
broja putnika za realizaciju izleta.  
 
U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:  

  Avio prevoz na relaciji Beograd-Rim-Beograd kompanijom Air Serbia 
  Aerodromske takse 75€ (plaćaju se u agenciji i podložne su promeni do polaska na putovanje) 
  Transfer aerodrom-hotel-aerodrom 
  Transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom 
  3 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama u hotelu 3* iz lanca RAELI hotela 
  Pešačko razgledanje grada 
  Usluge vodiča na srpskom jeziku 
  Troškovi organizacije putovanja 

 
U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:  

  Gradsku taksu - hotel 3* - oko 6 eur po osobi po noći, hotel 4* - oko 7,5 eur po osobi po noći, hotel 5* - oko 10 eur po osobi po 

noći (plaćanje u hotelu na recepciji u gotovini) 

  Fakultativni izleti prema programu 
  Putno zdravstveno osiguranje 

 
NAPOMENE: 
-Jednokrevetne i trokrevetne sobe su ograničenog broja i konačna potvrda se dobija u roku od 24 časa 
-trokrevetne  sobe  su  sa  pomoćnim  ležajem  (sofa)  koji  je  pogodan  za  decu  do  12  godina.  Uz  poseban  zahtev,  može  ga  koristiti  odrasla 
osoba. 
-Dozvoljena količina predatog prtljaga je 23kg i kabinskog (ručnog) 8 kg 
 
VIZA I PUTNA DOKUMENTA:  
Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. 
Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje 
roditelja  moraju  imati  punoletnog  pratioca  i  overenu  saglasnost  oba  roditelja  pri  prelasku  granice.  Izjava  saglasnosti  roditelja  mora  biti 

background image

 

overena  kod  notara.  Preporučuje  se  putnicima  da  se  o  uslovima  ulaska  u  zemlje  EU  (dozvoljena  novčana  sredstva,  zdravstveno 
osiguranje…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u 
slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU ili izlaz iz RS. 
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka 
sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše, budući da se isti izdaju sa 
kraćim periodom važenja. 
Putnik se obavezuje da će prilikom rezervacije navesti ispravne podatke koji podrazumevaju sledeće: ime i prezime kako je navedeno u 
pasošu, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i kontakt mail adresu. Putnik se obavezuje da dostavi dodatno tražene podatke 
ukoliko su dodatni podacipotrebni za realizaciju putovanja. Ukoliko putnik u bilo kom trenutku priloži neispravne ili delimično neispravne 
podatke koji mogu za posledicu imati naknadne finansijske troškove – putnik (nosilac rezervacije) se obavezuje da isti trošak snosi, te takvi 
troškovi  ne  mogu  ići  na  teret  organizatora  putovanja.  Organizator  putovanja  ne  može  biti  odgovorna  za  netačne  ili  delimično  tačne 
podatke putnika koje je putnik prijavio prilikom rezervacije. 
 
SMEŠTAJ: 
U najvećem broju smeštajnih objekata u smeštajne jedinice se ulazi posle 14:00h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00h poslednjeg dana 
boravka. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu. 
U  svim  hotelima  dodatni-pomoćni  kreveti  rade  se  na  upit.  Skrećemo  putnicima  pažnju  da  su  pomoćni  kreveti  manjih  dimenzija  od 
standardnih, obično drvene ili metalne kontrukcije ili na razvlačenje i da mogu bitno uticati na komfor u smeštajnoj jedinici. 
Deca 0-2 god. nemaju svoj krevet, dele sa odraslima. Krevetac za bebe se radi na upit i dodatno se plaća u većini hotela. Molimo putnike 
da se o cenama i uslovima najma krevetca informišu u agenciji.  
Svi  opisi,  fotografije  i  podaci  o  smeštajnim  objektima  su  preuzeti  sa  zvaničnih  internet  prezentacija  ili  dobijeni  od  lokalnih  partnera. 
Smeštajni  objekti  zadržavaju  pravo  da  usled  objektivnih  okolnosti  izmene  ili  ukinu  neke  od  sadržaja/usluga.  Kategorizacija  smeštajnih 
objekata odgovara lokalnoj kategorizaciji objekata koju propisuje nadležno Ministarstvo zemlje putovanja. 
Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima zavisi od sezonalnosti i politike samog objekta. 
 
NAPOMENA: 
U  slučaju  neadekvatnog  smeštaja  ili  bilo  kog  drugog  problema,  mole  se  putnici  da  o  tome  obaveste  ORGANIZATORA  PUTOVANJA  i 
predstavnika prvog dana boravka. Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda…) obratite 
nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas i nadležnih 
organa. 
 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak 15 dana pre polaska. Ukoliko 
aranžman  nije  uplaćen  u  celosti,  ostatak  duga  se  izražava  u  evrima  i  plaća  se  prema  kursu  na  dan  uplate.    Čekovima  gradjana  do  15 
decembra 2022, po uplati akontacije za rezervaciju, za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje. Kreditom 
poslovnih  banaka
  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom  prijave 
uplaćuje  se  depozit  od  20%  ukupne  vrednosti  aranžmana  koji  se  vraća  po  odobravanju  kredita  (uplata  punog  iznosa  od  strane  banke). 
Platnim  karticama  ili  revolving  karticama  (mogućnost  odloženog  plaćanja).  NAPOMENA: Agencija  Robinson  ima  potpisane  ugovore  o 
povoljnijim uslovima plaćanja za klijente banaka: EXPOBANK, Banca intesa, NLB Komercijalna banka, OTP banka (bivšaSociete Generale 
banka), Poštanska štedionica. 

MINIMALNI BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU PROGRAMA JE 20 

Agencija Robinson ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Odeon World travel d.o.o. 

Organizator putovanja: Odeon World travel d.o.o. OTP br. 114/2021 od 12.10.2021.god, kategorija licence A 

Garancija putovanja broj 2700972, važi od 01.10.2021. god.