background image

                     

   

 

 

 

5 DANA/2 NOĆENJA AUTOBUSOM 

 

                        Ovaj  izuzetno  interesantan  aranžman   za Rumuniju,  odvešće  vas  do  Transilvanije  i  upoznati  sa  legendom  o grofu  Drakuli. Na 

ovom putovanju posetićemo  srednjevekovne gradove  Brašov, Sinaju, Bukurešt i čuveni zamak Bran i dvorac Peleš. Vozićemo se brodićem 
na jezeru Snagov i obići prelepi manastir na njegovom ostrvu. Pored upoznavanja istorije i kulture  Transilvanije uživaćete u  Gastronomiji i 
degustaciji čuvenih Rumunskih vina. 

 

Polazak: 29.12.2019. 

                                                                               

 

                  

1. dan  BEOGRAD 

Polazak  u  17h  iz  Beograda  (sa  glavne  autobuske  stanice),  a  u  19h  h  iz  Novog  Sada  (ispred  železničke  stanice).Vožnja  ka  Rumuniji  preko 
Zrenjanina i Srpske Crnje. Nastavak putovanja: Temišvar – Sibiu - Brašov. 
2. dan  SINAJA – DVORAC PELEŠ (fakultativno)  – BUKUREŠT 

Pre podne dolazak u Sinaju, mondensko mesto u Južnim Karpatima. Fakultativna poseta manastiru Sinaja (XVII vek) i dvorcu Peleš (Castelul 
Peleş), jednom od najlepših dvoraca Evrope, inače nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Karola i Elizabete, prvog rumunskog kraljevskog para. 

 

Dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“ (grad je nastao u XV veku, a njegov osnivač je Vlad Cepeš Drakula). 
Panoramsko razgledanje Bukurešta: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta (po površini druga građevina sveta)… Smeštaj u hotel. Noćenje. 
3. dan BUKUREŠT – JEZERO SNAGOV(fakultativno) 
Doručak.  Razgledanje  najužeg  centra  grada,  u  kojem  se  nalaze  Rumunski  ateneum,  bivša  Kraljevska  palata  (danas  Muzej  umetnosti), 

Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), bivše zdanje Senata, crkva Kreculesku... Poseta Patrijaršiji. 
Slobodno vreme u Bukureštu ili fakultativni izlet do jezera Snagov. Poseta manastiru Snagov, u kojem je sahranjen Vlad Cepeš Drakula). 
Priprema za doček Nove godine. Doček Nove godine na trgu ili u parku u Bukureštu (uz muzički program i vatromet).Noćenje. 
4. dan  BUKUREŠT – BRAN – BRAŠOV 
Doručak. Napuštanje hotela. Dolazak u Bran. Fakultativna poseta zamku Bran iz XIII veka, u kojem je bio zatvoren kontroverzni vlaški vladar 

Vlad Cepeš, poznatiji kao Drakula. Tokom prve polovine XX veka zamak Bran bio je, inače, rezidencija Ferdinanda i Marije, drugog rumunskog 
kraljevskog  para  (roditelja  Marije,  kraljice  Jugoslavije).  Dolazak  u  Brašov,  centar  jugoistočne  Transilvanije  i  jedan  od  najlepših  gradova 
Rumunije.  Panoramsko  razgledanje  grada:  Crna  crkva  iz  XV  veka  (najveća  gotička  crkva  između  Beča  i  Carigrada),  stara  gradska  većnica... 
Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u večernjim časovima 

5. dan  BEOGRAD 
Povratak u Beograd i Novi Sad u prepodnevnim časovima. 
Povratak: 02.01.2020.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

             Cenovnik br.1 od 15.10.2019. – Program br. 90/2019 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI 

140 €  125 € do 01.11.2019. 

Deca do 4 godine besplatno; Deca od 4 – 12 godina ostvaruju popust  30% od cene aranžmana spavaju na pomoćnom ležaju; Treća odrasla 

osoba 1/2+1 (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) ostvaruje popust 20 €. 

 
ARANŽMAN SADRŽI: 

  Prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima-uređajem, te audio- i video-opremom) 
  Smeštaj u hotelu „Lev Or“ 4* na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto); evropska kategorizacija hotela; dvokrevetne sobe 
  Razgledanje Bukurešta i Brašova; 
  Pratnju domaćina agencije 

 

 
ARANŽMAN NE SADRŽI: 

  Komplet ulaznica za sve objekte predviđene programom, sa uslugom vodiča (30 €) ili pojedinačne ulaznice u objekte, sa uslugom 

vodiča: dvorac Peleš (10 €); zamak Bran (10 €); manastir Snagov (10 €); 

  Doplata za jednokrevetnu sobu 45 € 
  Medjunarodno zdravstveno osiguranje po cenovniku Generali osiguranja 

background image

Minimalni  broj  za  realizaciju  programa  je  40  putnika.  Aranžman  je  moguće  realizovati  i  sa  manjim  brojem  putnika  uz 

neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji 

rok  za  obaveštavanje  o  otkazu  aranžmana  je  najkasnije  5  dana  pre  polaska.  U  slučaju  promene  na  monetarnom  tržištu, 

promene  u  cenama  prevoznika,  osiguravajućih  društava  agencija  zadržava  pravo  da  koriguje  cenu  aranžmana.  Agencija 

Robinson  ne  snosi  odgovornost  za  eventualne  drugačije  usmene  informacije  o  programu  putovanja,  dobijenih  od  strane 

radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju. 
 

 
 
 
OPIS SMEŠTAJA 

Hotel "Lev Or"**** www.hotel evor.com nalazi se nedaleko od centra Bukurešta, u blizini Trga pobede. Hotel poseduje dvokrevetne 
sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, TV, telefon, klima uređaj, wi-fi... Nedaleko od hotela je i metro stanica. 
 
*Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti) 

 
NAPOMENA: Svaki putnik je u obavezi da poseduje važeću putnu ispravu (kopija stranice sa ličnim podacima se dostavlja agenciji) koja 
mora važiti još 3 meseca od datuma povratka sa putovanja. Agencija Robinson ne snosi odgovornost za neispravnu putnu dokumentaciju, 

ne dobijanje vize za kategoriju građana kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju 
EU,  u tom slučaju će se smatrati da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja agencije Robinson. 
Preporučujemo putnicima koji poseduju biometrijske pasoše da se o uslovima putovanja i boravka u EU (potrebna novčana sredstva za 
boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu u ambasadama zemlje u koje putuju ili na www.europa.rs. 

 
USLOVI  I  NAČIN  PLAĆANJA:  Plaćanje  se  vrši  u  dinarskoj  protivvrednosti  po  srednjem  kursu  NBS  (Narodne  banke  Srbije)  na  dan  uplate. 
Gotovinski - rezervacija se vrši uplatom akontacije u iznosu od 40% od ukupne cene aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre polaska. 
Kreditom  poslovnih  banaka  po  uslovima  koje  određuje  banka  prema  klijentu,  a  na  osnovu  predračuna  koji  se  dobija  u  agenciji.  Prilikom 

prijave uplaćuje se depozit od 20% ukupne vrednosti aranžmana koji se vraća po odobravanju kredita (uplata punog iznosa od strane banke). 
Platnim karticama (mogućnost odloženog plaćanja) Visa, Master, Maestro, Dina. 
 

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Robinson, usaglašeni sa YUTA standardom 

 
 
U  skladu  sa  odredbama  Zakonu  o  turizmu  Organizator  ima  garancije  putovanja  po  Ugovoru  o  garanciji  putovanja  broj  0072/2019  od 

25.01.2019.god., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 
14  koja  se  aktivira  kod  Nacionalne  asocijacije  turističkih  agencija  PU  “YUTA”,  011  3228  686,  011  3228  687,  prijavom  na  adresu  YUTA, 
Beograd,

 ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300060789 od 25.01.2019.god. Akcionarskog drustva za 

osiguranje "DDOR Novi Sad". Licenca OTP 007/2010 od 28.01.2010.